چهارشنبه ۲۳ دي ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۱۰ - Jan 12, 2005
تعرفه ماهيانه اينترنت پرسرعت كشور
ايلنا: تعرفه ماهيانه اينترنت پرسرعت ADSL در تهران و شهرستان  ها اعلام شد.
تعرفه ماهيانه اينترنت پرسرعت در شهر تهران با كد PADSL-T1 تا PADSL-۲ با ترتيب سرعتي ارتباطي دريافت تا KBPS ۶۴ و ارسال تاKBPS ۳۲ دريافت تا KBPS ۱۲۸ و ارسال تا KBPS ،۳۲ دريافت تا KBPS ۱۲۸ و ارسال تا KBPS ،۳۲ دريافت تا KBPS ۲۵۶ و ارسال تا KBPS ،۶۴ دريافت تا KBPS ۲۵۶ و ارسال تا KBPS ۶۴ و در انتهاي دريافت تا KBPS ۵۱۲ و ارسال تا KBPS ۱۲۸ با محدوديت زماني نامحدود اعلام شد.
اين تعرفه  ها با ترافيك ماهيانه۱GB ، ۵GB,3GB و ۸GB و انواعIP شامل DYNAMIC و STATIC به ترتيب هزينه ماهيانه  اي بالغ بر ۵۰۰/۲۴۹ ، ۵۰۰/،۳۹۹ ۵۰۰/۵۴۹ ، ۵۰۰/۵۹۹ ، ۵۰/۸۹۹ و
۵۰۰/۴۹۹/۲ ريال است.
همچنين هزينه راه اندازي اين خطوط در تهران به ترتيب كد ۰۰/۲۰۰ ، ۰۰/۲۰۰ ، ۰۰/،۲۰۰
۰۰/۲۰۰ ، ۰۰/۵۰۰ و۰۰/۵۰۰ است.
تعرفه ماهيانه اينترنت پرسرعت ADSL در شهرستان  ها با كدها از PADSL-T1 تا PADSL-۲ ، سرعت ارتباطي، ترافيك ماهيانه و نوع IP طبق شهر تهران به ترتيب كد هزينه R ماهيانه  اي بالغ بر ۵۰۰/۲۹۹ ، ۵۰۰/،۴۹۹ ۵۰۰/،۷۴۹
۵۰۰/۸۹۹ ، ۵۰۰/۲۹۹/۱ و ۵۰۰/۹۹۹ ريال است.

اندازه گيري قند خون با تصويربرداري از شبكيه چشم
دانشمندان استراليايي روش جديدي را براي اندازه گيري قند خون ابداع كردند كه مي تواند بدون نياز به سوزن انجام شود؛ به طوري كه استفاده از اين دوربين عوارض ناشي از استفاده از روشهاي معمول كه با درد و عفونت همراه است را ندارد.
به گزارش ساينس، پژوهشگران در اين روش به كمك يك دوربين بسيار كوچك از شبكيه چشم عكس مي گيرند و بلافاصله غلظت قند خون را اندازه مي گيرند.

كشف سرنخ ژنتيكي منشأ رشد ايدز در انسان
011169.jpg
گروه دانش: سرنخ ژنتيكي منشأ رشد ويروس اچ آي وي در انسان كشف شد.
دانشمندان دريافته اند در صورتي كه تنها يكي از ژن هاي بدن انسان كمي از آنچه هست متفاوت مي بود، اپيدمي ايدز احتمالاً هرگز روي نمي داد.
به گزارش بي بي سي، دانشمندان در «شوراي تحقيقات پزشكي بريتانيا» دريافته اند كه ميمون هاي موسوم به «ريسس» (rhesus) به كمك تنها يك ژن مخصوص كه از آنها در مقابل ويروس ها محافظت مي كند، مانع رشد و تكثير ويروس اچ آي وي در بدن خود مي شوند.
در بدن انسان ژني معادل وجود دارد كه بي نهايت به اين ژن در ميمون شباهت دارد، اما فعاليت اچ آي وي را سد نمي كند.
دانشمندان در تست هاي آزمايشگاهي كشف كردند كه تنها يك تغيير واحد در اين ژن انساني ممكن است مانع توسعه اچ آي وي و بروز بيماري ايدز شود.
دانشمندان از مدتي قبل مي دانستند كه آلوده كردن سلول هاي ميمون به اچ آي وي در آزمايشگاه بسيار دشوارتر از آلوده كردن سلول هاي انسان به آن است و اكنون پژوهشگران در شوراي تحقيقات پزشكي بريتانيا (ام آر سي) علت آن را دريافته اند.
آنها سرگرم مطالعه ژن هايي كه مي توانند ويروس ها را مسدود كنند بوده اند و به خصوص ژني را يافته اند كه به «رتروويروس» هايي (retrovirus) مانند اچ آي وي حمله مي كنند.
اين ژن «تريم ۵» (Trim5) نام دارد اما تنها در غلبه بر ويروس اچ آي وي موجود در بدن «ريسس» مؤثر است.
دكتر جاناتان استوي، سرپرست تيم محققان در اين رشته مطالعات، معتقد است كه تنها يك تغيير واحد در اين ژن مي توانست مانع آلوده شدن انسان به اچ آي وي شود.
وي گفت: «انسان ها داراي يك ژن ضد رتروويروسي هستند. متأسفانه اين ژن تنها روي ويروس هاي موش و اسب كارگر است اما در مورد ويروس اچ آي وي نه.»
او افزود: «در مقابل، آن نسخه از ژن تريم ۵ كه در ميمون ريسس وجود دارد مي تواند تكثير اچ آي وي و همچنين ساير ويروس ها را مسدود كند.»
بنابراين يكي از نتيجه گيري هاي مطالعه ما اين است كه اگر انسان وارث اين نوع خاص از ژن تريم ۵ بود در آن صورت اپيدمي ايدز احتمالاً هرگز روي نمي داد.
دانشمندان موفق شده اند نوع انساني اين ژن ضدويروسي را در آزمايشگاه دست كاري كنند.
آنها با تغيير تنها بخشي از اين ژن - به طوري كه به نمونه اين ژن در بدن ميمون شباهت پيدا كند - توانستند كاري كنند كه سلول هاي انسان مانع تكثير اچ آي وي شود.
آنها اكنون مي خواهند راهي براي قرار دادن اين ژن اصلاح شده در بدن بيماران آلوده به اچ آي وي مثبت پيدا كنند تا سلول هاي آنها در برابر اين ويروس مقاوم شود.
به گفته آنها اين كار ممكن است مانع ابتلاي اين افراد به ايدز شود.
حتي اگر آنها موفق نيز شوند، بعيد است كه اين شيوه جايگزين شيوه هاي درماني جاري شود، زيرا تكنيك هايي مانند ژن درماني هنوز با خطرات زيادي همراه هستند.

بودجه   طرح لينوكس قطع نشده است
رييس شوراي اطلاع رساني اعلام كرد بودجه  هاي طرح لينوكس قطع نشده است و اين درحالي است كه طي شش ماه گذشته هيچ اعتباري از طرح تكفا در اختيار پروژه لينوكس قرارنگرفته است. نصرالله جهانگرد در اين باره گفت: براي اجراي طرح كلي لينوكس پيشنهاد يك ميليارد ريالي به انجمن ارايه شد كه ما هم با اين هزينه موافقت كرده  ايم، كه اين به معناي موافقت با در اختيار دادن بودجه طرح تكفا در زمينه طرح كلي لينوكس است اما به دليل كسري بودجه دولت هنوز اعتبارات   تصويب شده ابلاغ نشده است.

سلطان منصرف شد
ايلنا: كميسيون تجارت فدرال آمريكا از سلطان هرزنامه  ها خواسته است در فاصله باقي مانده تا زمان بررسي نهايي پرونده او در دادگاه دست از سر كاربران شبكه بردارد.
براساس توافقي كه يك فرستنده هرزنامه و كميسيون تجارت فدرال آمريكا (FCT) صورت گرفته، فرد فرستنده هرزنامه كه به «سلطان اسپام» معروف است فعاليت خود را در زمينه نفوذ به كامپيوترهاي افراد و ارسال برنامه  هاي تبليغاتي آدرس  هاي آنها را متوقف خواهد كرد تا پرونده شكايت كميسيون مذكور از او هر چه زودتر بسته شود.مقامات كميسيون فدرال مي  گويند: اين شخص كه اسم او استانفورد والاس است با استفاده از نرم افزار جاسوسي به كامپيوترهاي افراد نفوذ كرده و حجم گسترده  اي از برنامه  هاي تبليغاتي و غيره را براي آنها ارسال مي  نمود، سپس او برنامه  هايي را به كاربران مي  فروخت كه به ادعاي خودش حلال مشكلاتشان بود.
لورا سوليوان از وكلاي FCT مي  گويد: در فاصله  اي كه تا بررسي نهايي اين پرونده باقي مانده والاس مي  توانست حجم گسترده  اي از هرزنامه ها را به سوي كامپيوترهاي افراد هدايت كند با توافق به عمل آمده در اين مدت، كاربران از شر پيام  هاي هرز او خلاص خواهند شد.

اتحاد براي توسعه LCDها
موج: شش شركت برتر سازنده صفحات LCD جهت توسعه تكنولوژي تلويزيون هاي LCD همكاري مي كنند.
در نمايشگاه بين المللي سال ۲۰۰۵ لاس وگاس،(CES) ، رئيس شركت اپسون آمريكا، جان لنگ، از همكاري شركت ها جهت ارائه آخرين اطلاعات پيشرفت ها در زمينه تكنولوژي تلويزيون هاي LCD خبر داد.وي گفت : «هدف اين همكاري افزايش اطلاعات و فن آوري ها در خصوص نسل بعدي تكنولوژي صفحات LCD است.»
ديگر اعضاي شركت كننده در اين همكاري، شركت هاي فوجيتسو، هيتاچي، پاناسونيك، سانيو و سوني هستند. اين اعضا با نام گروه ۳LCD همكاري مي كنند.
اين گروه در وب سايت www.3LCD.com آخرين تكنولوژي هاي مربوط به تلويزيون هاي LCD و نحوه عملكرد آنها را توضيح مي دهند.اين گروه اعلام كرد: تكنولوژي ۳LCD معرفي بيش از ۲۵۰ محصول جهاني قابل دسترس كنوني را در بر مي گيرد.

برنامه ژاپن براي رسيدن به قله فناوري
گروه انفورماتيك: دولت ژاپن درصدد است تا با اعمال سياست گذاري هاي جديد به ميزان رقابت پذيري كشورش در ۱۰ حوزه حساس فناوري به صورت جدي تري بپردازد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مقامات دولت ژاپن سوداي امپراطوري عرصه هاي مختلف علم و فناوري را در سر مي پرورانند كه زمينه هايي مانند ساخت سوپركامپيوترها و ابزارهاي پشتيبان فعاليت هاي نرم افزار، تحقيقات دريايي از آن جمله است.
گذشته از اين موارد ژاپن از عمده رقباي كشورهاي آمريكايي و اروپايي در عرصه هاي فناوري هاي زيستي، نانوفناوري محسوب مي شود و دولت اين كشور سعي دارد روز به روز تهديد جدي تري در زمينه علم و تكنولوژي براي اين كشورها محسوب مي شود.
روزنامه ژاپني يوميوري شيمبون به نقل از يكي از مقامات دولتي ژاپن نوشت: توكيو تصميم دارد تا با سياست گذاري هاي عميقي در زمينه هاي بودجه بندي و نيروي انساني جاي پاي محكم تري را در عرصه هاي دانش و تكنولوژي باقي بگذارد. بنابر گزارش شيمبون ،به اجرا گذاشتن اين برنامه ها قرار است از مارس ۲۰۰۶ آغاز شود و تا پايان سال ۲۰۱۰ادامه يابد. اين مقام دولتي همچنين در مورد فعاليت ژاپن در زمينه ساخت سوپركامپيوترها گفت كه ژاپن قصد دارد تا اواخر سال ۲۰۱۰ بتواند سوپركامپيوتري به بازار ارائه دهد كه ابررايانه فعلي به نام Earth Simulator كه سال ۲۰۰۲ به جهانيان معرفي شد را شكست دهد.
تنظيم برنامه هاي جديد ژاپن در زمينه دانش و تكنولوژي به عهده سازمان مشاوره علم و تكنولوژي اين دولت گذاشته شده است.

نانو فناوري
تعويض روغن خودرو را فراموش كنيد
گروه دانش: Nanolub نخستين روان كننده سنتزي با استفاده از نانو ذرات معدني است كه مانند ديگر روان كننده ها، براي كاهش فرسايش و اصطكاك بين قطعات موتور و ديگر قطعات به كار مي رود و باعث افزايش عمر و كارايي قطعات مي شود.
تصور كنيد خودرويي خريده ايد كه حتي بعد از ۱۰ سال استفاده، روغن موتور آن نياز به تعويض نداشته باشد. موتور اين خودرو حتي وسيله اي براي چك  كردن روغن خود نخواهد داشت.
به گزارش ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، كره هاي Nanolub كه نتيجه تحقيقات پروفسور ريشيف تين و همكارانش در دانشكده مواد مؤسسه علوم ويزمن هستند، مي توانند شبيه توپ هاي بلبرينگ بر روي همديگر حركت كنند و خنك  بمانند و بدين ترتيب كارايي شان در مدت طولاني  تغيير نكند.
اين مواد به دليل اندازه ريزشان مي توانند به مكان هاي بسيار ريز نفوذ كنند و با كاهش خاصيت اتصال آنها به يكديگر، ميزان پوشش را حتي در سطوح بسيار سخت افزايش دهند.
Nanolub حتي مي تواند كارايي روان كننده ها را در سطوح و اجزاء بهبود دهد. استفاده از Nanolub همچنين باعث كاهش مصرف انرژي و كاهش آلودگي هوا خواهد شد و آن را مي توان به صورت افزودني  در پليمرها، كامپوزيت هاي فلزي و يا به تنهايي و به صورت پودر استفاده كرد.
اواسط سال گذشته، ApNano اعلام كرد كه با بهبود راكتورهاي خود مي تواند در مدت زمان كوتاه و با قيمت كمتر Nanolub را به صورت نيمه صنعتي توليد كند.
در يك بررسي انجام  شده افزودني هاي ضدفرسايش فقط يك ميليارد دلار از بازار ۳۷ ميليارد دلاري روان كننده ها را در سال به خود اختصاص داده اند كه در صورت موفقيت Nanolub، بازار اين گونه افزودني ها به مقدار زيادي رشد خواهد كرد.
شركت ApNano توليدكننده Nanolub، اين مواد را در سيستم هاي بي نياز از نگهداري مانند صنايع پزشكي و كشتي سازي و محيط هاي ساخت بسيار تميز و در ماشين كاري هاي سنگين مانند توربين هاي توليد نيرو مورد آزمايش قرار داده  است.
شركت اروپايي فولكس واگن و شركت آمريكايي هاتكو اظهار كردند كه آماده اند با همكاري ApNano خط توليد Nanolub را راه اندازي كنند. Fleischer ادعا كرده است كه خط توليد شركت ApNano قادر به توليد۲۲۰ پوند Nanolub در روز است و طي يك سال درآمدي بيش از ۱۰۰ ميليون دلار و حتي بيشتر خواهد داشت.

تلفن
دسترسي به تلفن اينترنتي آسانتر مي شود
ايرنا: شركت مخابراتي كامكاست (Comcast) اعلام كرد به منظور مقابله با انحصارطلبي شركتهاي ارائه دهنده خدمات مخابراتي سنتي قصد دارد برنامه هاي جديدي براي افزايش دسترسي مردم به امكانات تلفن اينترنتي اجرا كند.
اين شركت تا پايان سال۲۰۰۵ ميلادي امكانات لازم را براي ارائه خدمات ياد شده به ۱۵ ميليون خانوار آمريكايي، ايجاد خواهد كرد و تا پايان سال۲۰۰۶ خواهد توانست تمامي شهروندان آمريكايي را تحت پوشش خود قرار دهد.
با اين حال مقامات كامكاست براين باورند كه تعداد مشتركان سرويس تلفن اينترنتي آنها تا سال۲۰۱۰ تنها به هشت ميليون نفر خواهد رسيد.
هم اكنون اين سرويس به طور آزمايشي در برخي نواحي آمريكا در حال بهره برداري است .
با توجه به كيفيت مناسب و قيمت اندك برقراري تماسهاي تلفني از طريق اينترنت بسياري از شركتهاي مخابراتي در سراسر جهان در يك سال اخير ارائه چنين خدماتي را آغاز كرده اند.

رصد خانه
دريافت اطلاعات تايتان در استراليا
ايسنا: ايستگاه ردياب فضايي Tidbinbilla در كانبراي استراليا نقش مهمي در يك ماموريت فضايي براي شناسايي تركيبات تشكيل دهنده قمر بزرگ كيوان (زحل) ايفا خواهد كرد.
كاوشگر فضايي هويگنس قرار است ۲۵ دي ماه بر روي تايتان فرود آيد.
به گفته محققان ايستگاه رديابي كانبرا، اين كاوشگر قرار است پيغام هاي خود را در حين عبور از جو غيرعادي اين قمر به كانبرا ارسال كند.
سوال اصلي اين است كه چه چيزي پيدا خواهد شد و چه اسراري توسط دانشمندان كشف خواهد شد كه تمام اين مدت در زير اين لايه جوي ضخيم از چشم زميني ها پوشيده مانده است.
آيا دانشمندان به يك سطح جامد، يك سطح يخي و يا درياچه هاي مايع دست خواهند يافت؟
كاوشگر فضايي هويگنس بامداد پنجم دي ماه، با جدا شدن از سفينه كاسيني، ماموريت تاريخي خود را براي فرود بر سطح تايتان، قمر اسرارآميز سياره زحل آغاز كرد.

سخت افزار
Q88
گروه انفورماتيك: شركت اپل قصد دارد در ماه جاري ميلادي يك كامپيوتر جديد را عرضه كند كه Q88 نام دارد و با بهاي ۴۹۹ دلار به بازار مي  آيد.
به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، محصول جديد با اين هدف طراحي شده كه كاربران ويندوز را كه داراي آي  پاد هستند وادار به تغيير كامپيوترهاي خود كند.
اين كامپيوتر جديد كه بدون نمايشگر قيمت  گذاري خواهد شد، عضوي از خانواده IMAC و داراي يك پردازشگر G4 ۲۵/۱ مگاهرتزي است.
حافظه آن ۲۵۶ مگابايت و هارد آن بين ۴۰ تا ۸۰ گيگا بايت است، اين كامپيوتر به يك DVDROM نيز مجهز خواهد بود.

نرم افزار
اپرا مرورگر لينوكس را به روز مي كند
گروه انفورماتيك: Opera Software نسخه جديد مرورگر لينوكس خود را ارائه داده كه مجهز به ابزارهاي گوناگون و جديدي است.
به گزارش system group اين نسخه بي نام شامل ابزارهاي Fit-to-Windows-Width و Fit-to-Paper-Width، يك start bar بهبود يافته براي دسترسي آسان به ويژگي هاي اصلي و يك كنترل كننده به روز رساني اتوماتيك است. تمامي اين ويژگي ها در يك رابط كاربر ساده شده، ارائه گشته اند.
جان فون تشنر، مدير اجرايي اپرا گفته است: «ما در حال كار كردن براي عرضه نسخه ۷.۶۰ بوده، اما از آن جايي كه كار در حال پيشروي بوده و ما به افزودن عملكردها و انجام اصلاحات بر روي اين محصول ادامه داده ايم، اكنون داراي مرورگري هستيم كه نشانگر يك محصول عمده و مهم است.»
كاربراني كه داراي حق امتياز استفاده از Opera ۷ هستند، امكاني رايگان براي ارتقا به نسخه جديد اين مرورگر برايشان فراهم خواهد شد.

آف لاين
ژاپني ها نسل چهارم ماهواره هاي جاسوسي را مي سازند
ايرنا: مقامات دولتي ژاپن عنوان كردند كه توكيو درصدد شروع يك برنامه تحقيقاتي در سال مالي۲۰۰۵ ميلادي براي ساخت نسل چهارم از ماهواره هاي جاسوسي اين كشور است كه ضمن كوچكتر بودن داراي قابليت هاي بيشتري باشند.
خبرگزاري كيودو به نقل از مقامات ژاپني گزارش كرد كه دولت اين كشور درصدد است در سال مالي۲۰۱۰ و يا۲۰۱۱ ميلادي اين ماهواره هاي جاسوسي را به كار گيرد.
در حال حاضر ماهواره هاي جاسوسي ژاپن كه در سال مالي۲۰۰۲ ميلادي شروع به كار كرده اند، داراي حدود دو تن وزن هستند كه اين وزن زياد، مشكلاتي را براي گرفتن عكس در فاصله زماني كوتاه ايجاد كرده است .
به گزارش مقامات ژاپن ، دولت اين كشور به منظور رفع اين مشكل به دنبال ساخت ماهواره هايي است كه وزن آنان در حدود۲ / ۱ تن باشد كه اين وزن كمتر ضمن افزايش سرعت چرخش ماهواره ، قابليت گرفتن عكس با فاصله زماني كمتر باشد.
ژاپن قصد دارد در سال مالي۲۰۰۵و۲۰۰۶ ميلادي نسل دوم ماهواره هاي جاسوسي كه داراي قابليت جمع آوري اطلاعات هستند، در مدار زمين قرار دهد.
موتور مولكولي با قابليت چرخش در جهات مختلف ساخته شد
گروه دانش:محققان دانشگاه Edinbargh موتوري مولكولي ساخته اند كه مي تواند همانند موتورهاي مولكولي بيولوژيكي كه در بسياري از فرآيند هاي زيستي وجود دارند، در جهت هاي متفاوت بچرخد.
اين موتور شامل يك جفت حلقه به هم متصل است كه حلقه كوچك تر در جهت عقربه هاي ساعت يا بر خلاف آن حول حلقه بزرگ تر حركت مي كند و جهت چرخش آن به ترتيب واكنش هاي شيميايي كه بر روي مولكول انجام مي گيرد، بستگي دارد.
از اين موتور مي توان در كاربردهاي نانوتكنولوژيكي مانند رايانه هاي نانومكانيكي و چيدمان هاي مولكولي استفاده كرد.
به گزارش ستاد ويژه توسعه فناوري نانو، حلقه كوچك تر موتور به يكي از دو محل docking در حلقه بزرگ تر متصل مي شود. هر دو راه بين اجزاي docking مسدود شده است. تابش نور ماوراء  بنفش به مولكول يك واكنش شيميايي را آغاز مي كند كه حلقه كوچك تر را از اولين محل docking آزاد مي كند. حركت مولكولي براوني باعث مي شود كه حلقه كوچك تر به محض رها شدن براي حركت حول حلقه بزرگ تر آماده شود. واكنش شيميايي دوم براي اين كه حلقه كوچك تر بتواند حول حلقه بزرگ تر به اندازه ۱۸۰ درجه بچرخد و به موقعيت docking دوم متصل شود، بلوك را بر روي محل مطلوب جابه جا مي كند.
براي پياده سازي عملي، موتور بايد سريع تر بچرخد و مكانيسم چرخش آن حتي الامكان ساده باشد. موتورهاي مولكولي طراحي شده توسط محققان به چهار ورودي به صورت دايره هاي نوري، گرمايي يا شيميايي نياز دارد تا چرخش خود را كامل كند. در حالت ايده آل بهتر است موتور مولكولي با نور يا جريان الكتريسيته راه اندازي شود.
با توجه به تحقيقات در حال انجام، موتور مولكولي مي تواند براي ده سال آينده به استفاده عملي برسد.

DVR جديد با قابليت ۱۰۰ ساعت ذخيره سازي به بازار آمد
سلام:  شركت Direct tv از عرضه يك دستگاه ديجيتالي جديد براي ضبط تصاوير تلويزيوني موسوم به DVR خبر داد.
اين دستگاه كه به ادعاي سازندگان آن پيشرفته ترين DVR جهان محسوب مي شود توانايي ضبط صد ساعت تصوير ويدئويي را دارد و علاوه براين داراي تيونر دوگانه، Caller ID، پاسخگوي سريع، bookmavk و قابليت جست وجوست.
ظرفيت حافظه Cache اين DVR تا آن حد است كه مي تواند تا ۹۰ دقيقه برنامه تلويزيوني زنده را در خود جاي داده و سپس آنها را مجدداً پخش كند. Pirect TV هنوز قيمت اين محصول را اعلام نكرد؛ اما وعده داد كه تا اواسط سال ۲۰۰۵ آن را به بازار عرضه خواهد كرد.
كارشناساني كه عملكرد اين محصول را مشاهده كرده اند، معتقدند كه كيفيت ضبط تصاوير از اين طريق بسيار بهتر از نمونه هاي مشابه است.

آن لاين
دانشگاه مجازي جهان اسلام
ايسنا: دانشگاه آزاد اسلامي متولي ايجاد «دانشگاه مجازي جهان اسلام» شد.
محمدرضا شاهرخي يگانه، مشاور ارشد فناوري اطلاعات مركز مطالعات استراتژيك دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر گفت:  بحث ايجاد دانشگاه مجازي از يك سال و نيم پيش در دانشگاه آزاد اسلامي آغاز شده و با تلاش هاي صورت گرفته، هم اكنون نرم افزار مديريت آموزشي مجازي آن تأييد و فراهم شده است.
به گفته وي سال گذشته در اجلاس شارجه، دانشگاه آزاد اسلامي با ارائه نرم افزار خود به اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام، موفق شد تا متولي راه اندازي دانشگاه مجازي دانشگاه هاي جهان اسلام شود.
او افزود: با را ه اندازي اين دانشگاه مجازي ۲۰۰ دانشگاه جهان اسلام به عضويت آن در خواهند آمد و به دنبال آن بستر تبادل درس، دانشجو و استاد فراهم مي شود.
به گفته شاهرخي يگانه در شوراي كميته اجرايي اتحاديه دانشگاه هاي جهان اسلام كه در روزهاي آينده در كويت برگزار مي شود، راهكارهاي اجرايي نرم افزار ارائه خواهد شد.
اختراع نرم افزار ديكته گو توسط يك ايراني
گروه انفورماتيك: يك نوجوان مبتكر ايراني موفق به طراحي و ساخت نرم افزار ديكته گو شد.
به گزارش شبكه فناوري اطلاعات ايران محمد عرفان حاجي ابراهيم زرگر، دانش آموز سال سوم دبيرستان و طراح اين نرم افزار گفت: اين نرم افزار كه براي دانش آموزان سال هاي سوم ، چهارم و پنجم دبستان طراحي شده شامل سه قسمت است؛ قسمت اصلي اين نرم افزار نوشتن ديكته است كه برنامه به صورت تصادفي كلمات مربوط به هر يك از پايه هاي سوم تا پنجم دبستان را كه در حافظه آن ثبت شده ، مي خواند و دانش آموز تايپ مي كند.
به گفته وي دانش آموز هر زمان كه خواست مي تواند ديكته را قطع كند. در اين حالت ، برنامه ديكته را تصحيح كرده و نمره مي دهد. غلط هاي ديكته را جدا مي كند و درست آن كلمات را براي دانش آموز مي نويسد.
قسمت ديگر اين نرم افزار شامل ۱۸۰۰ لغت مهم از كتابهاي درسي اين سه سال است كه از اول تا آخر كتاب تقسيم بندي شده است و قسمت ديگر آن لغات دسته بندي شده را مي خواند تا دانش آموز با روخواني اين لغات آشنا شود.

تلويزيون هاي كربني جايگزين پلاسما مي شود
گروه انفورماتيك: شركت هاي معتبر الكترونيكي دنيا درصدند گونه جديدي از تلويزيون هاي مسطح بسازند كه در آنها از مجاري بسيار باريك حاوي كربن براي نمايش تصاوير استفاده مي شود.
به گزارش تراشه، تلويزيون هاي مذكور موسوم به FED انرژي كمتري نسبت به تلويزيون هاي LCD و پلاسما مصرف مي كنند، ارزان قيمت تر بوده و علاوه براين تصوير آنها از كيفيت و شفافيت بيشتري برخوردار است.
پژوهشگراني كه روي اين طرح كار مي كنند مدعي هستند كه تلويزيون هاي كربني بهترين كيفيت تصاوير را در آينده اي نزديك ارائه خواهند داد. انتظار مي رود كه نسل اوليه اين تلويزيون ها در اوايل سال ۲۰۰۶ به بازار عرضه شود.
به هر حال اگر تا به حال كربن را در زغال سنگ و راكت هاي تنيس پيدا مي كرديد اينك بايد منتظر حضور اين ماده شيميايي در تركيب تلويزيون هاي نسل جديد باشيد.

دستكش نامرئي در ايران ساخته شد
ايسنا: يك جوان مبتكر ايراني به فرمولاسيون ساخت «دستكش نامرئي» با خاصيت ضد چسبندگي و ضد آلرژي دست يافت.
علي رضا زماني، درباره كاربردهاي دستكش ابداعي گفت : اين دستكش در كساني كه در مشاغلي نظير مكانيكي، واحدهاي تعويض روغن، رنگسازي و رنگ آميزي فعاليت دارند كاربرد دارد. با استفاده از اين دستكش كه در واقع با آغشته كردن دست به تركيب پليمري سازنده دستكش ايجاد مي شود، منافذ پوست دست كاملا پوشانده شده و از نفوذ روغن و مواد رنگي به آن جلوگيري مي شود.
به گفته وي تركيب شيميايي دستكش نامرئي علاوه بر عامل لاتكسي (پليمري) شامل يك عامل دترجنت (شوينده) نيز هست كه امكان تميز كردن دست بدون نياز به صابون و ساير شوينده ها را فراهم مي كند.
زماني افزود: فرمولاسيون دستكش نامرئي به صورتي است كه پس از آغشته كردن دست به آن سريعا خشك شده و تمام دست را كاملا مي پوشاند و در برابر تركيبات رنگي و روغني كاملا مقاوم است و در عين حال پس از پايان كار به راحتي با استفاده از آب پاك مي شود.
وي با بيان اين كه دستكش نامرئي با رنگهاي مختلف با هزينه اي بسيار اندك قابل توليد است، تاكيد كرد: با توجه به اين كه اكثر تعميركاران و كارگران به دليل محدوديت هاي ناشي از كاربرد دستكش هاي معمولي تمايلي به استفاده از آنها ندارند، دستكش نامرئي مي تواند با توجه به قيمت مناسب و ويژگي هاي برتر آن به طور گسترده مورد استفاده اين گروه قرار گيرد؛ به ويژه اين كه فرمولاسيون دستكش نامرئي ابداعي به صورتي است كه برخلاف برخي نمونه هاي مشابه وارداتي هيچ گونه چسبندگي و آلرژي در كاربران ايجاد نمي كند.

دانش انفورماتيك
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |