چهارشنبه ۲۳ دي ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۱۰ - Jan 12, 2005
مجلس به فوريت طرح احياي معاونت پرورشي راي نداد
در حاشيه مجلس
* حسن كامران نماينده اصفهان طي تذكري خواستار نصب عكس شهدا در داخل مجلس شد
* سيد جلال حسيني نماينده زنجان در تذكري نظارت بر عملكرد شوراهاي نظارت مجلس را واجب دانست. وي از شوراي نظارت بر صداوسيما خواست گزارشي از عملكرد اين سازمان ارايه كند.
* ايماني نماينده خرم آباد از مطرح نشدن طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش انتقاد كرد، وي گفت: ۴ ماه است كه به وزير آموزش و پرورش مهلت داده ايم كه مطالبات نمايندگان را پاسخ دهد اما او توجه نكرده است.
حداد نيز تاكيد كرد ما تلاش مي كنيم تا آقاي حاجي توجه ويژه به مطالبات نمايندگان داشته باشد ولي در اينجا بايد بگويم كه استيضاح حق نمايندگان است.
* برخي نمايندگان فراكسيون اصولگرا قصد دارند نسبت به دادن پست هاي كليدي به برخي افراد در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تذكر دهند.
گروه سياسي: روز گذشته نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دو موضوع تصويب فوريت طرح احياي معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش و تصويب نهايي طرح اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم پرداختند.
به گزارش خبرنگار ما در اين جلسه مجلس به فوريت طرح احياي معاونت پرورش راي مثبت نداد.
براساس ماده واحده اين طرح، وزارت آموزش و پرورش موظف است در ساختار اين وزارتخانه يكي از معاونت ها را به عنوان معاونت پرورشي اختصاص داده و كليه امور پرورشي را از معاونت هاي ديگر انتزاع و در اين معاونت سازماندهي كند به شكلي كه هيچ گونه توسعه ساختار اداري به وجود نيايد.
همچنين براساس تبصره (۱) اين طرح سازمان دانش آموزي و كليه مسايل فوق برنامه پرورشي در اين معاونت تجميع مي گردد.
حميدرضا حاجي بابايي ارايه كننده طرح آن را احياي يادگار شهيدان رجايي و باهنر براي سازماندهي مسايل پرورشي در كليه مدارس سراسر كشور دانست. از سوي ديگر نفيسه قيامي بخش نيز در مخالفت با اين فوريت صحبت كرد.
مشروح تصويب اصلاح ماده ۳ قانون برنامه چهارم در صفحات اقتصادي همشهري آمده است.
چند تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به توزيع اطلاعيه اي منصوب به اتحاديه انجمن اسلامي وزارت راه و ترابري در روز يكشنبه و مطالب مندرج در آن پيرامون توهين به رييس جمهوري به هيات رييسه تذكر دادند.
حداد عادل در پاسخ به اين تذكر گفت: يادآوري مي كنم احترام به رييس جمهوري بر همه و مجلس واجب است.
وي افزود: البته آگاهي نمايندگان از نظرات مفيد است و نبايد مانع اطلاع رساني شد و حتي آقاي خاتمي از انتقادات استقبال مي كنند ولي با تمام اين مسايل بايد در توزيع اطلاعيه ها دقت شود كه لحن آنها گزنده و به دور از احترام نباشد.
وي گفت: البته من لحن اين اطلاعيه را به دور از ادب و نزاكت دانستم و شما كه كارپرداز فرهنگي هستيد بايد دقت كنيد كه رعايت احترام و ادب در اينگونه مسايل صورت گيرد.
نشست فراكسيون اصولگرايان تشكيل نشد
نشست فراكسيون اصولگرايان به منظور تعيين اعضاي سه كار گروه عمومي سياسي، فرهنگي اجتماعي و اقتصادي كه قرار بود پيش از جلسه علني مجلس برگزار شود، به دليل عدم حضور اعضا تشكيل نشد.
ميرتاج الديني عضو هيات رييسه فراكسيون اصولگرايان در اين باره به خبرنگاران گفت: كارگروه هاي تخصصي فراكسيون اصولگرايان هفته آينده تشكيل مي شود.
مير تاج الديني درخصوص كار گروه هاي فراكسيون اصولگرايان توضيح داد: اين كارگروه ها ۹ عضو ثابت و بقيه اعضا مرتبط با اين ۹ نفر، پيگير امور مربوط به كار گروه مي شوند.
وي افزود: با تشكيل اين كارگروه ها ابتدا موضوعات مهم در مباحث سياسي، اقتصادي و فرهنگي و... در آنجا بررسي و سپس در شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان تصميم گيري مي شود.
ميرتاج الدين در پاسخ به سئوالي مبني بر عدم راي اعتماد مجلس به صادق بناب وزير پيشنهادي رييس جمهور براي تصدي وزارت راه و ترابري گفت: به نظر مي رسد اگر دولت پيش از جلسه علني مجلس رايزني كافي را با نمايندگان و فراكسيون ها صورت مي داد، نمايندگان با شناخت بيشتري تصميم مي گرفتند.
نماينده تبريز همچنين درخصوص نشست شنبه شب تعدادي از نمايندگان اصولگرا گفت: شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان در منزل آقاي نادران جلسه نداشته است بلكه در مجلس شوراي اسلامي جلسه داشتند.

يادداشت
ابومازن و آينده فلسطين
ابومازن در انتخابات رئيس دولت خودگردان پيروز شد. پيش و بيش از آنكه مردم فلسطين به شادي بپردازند، ايالات متحده آمريكا، اسرائيل و دولتهاي عربي هلهله كنان جشن پيروزي گرفته اند. گويي كه زمان عرفات پايان يافت و دوران صلح فرا رسيد و ابومازن قهرمان فلسطيني اين مرحله خواهد بود.ناگفته نماند كه اين شادماني از وقتي آغاز شد كه هنوز جنازه عرفات در پاريس بود و به خاك سپرده نشده بود.ولي واقعيت زواياي ديگري نيز دارد. در حاليكه همه، خبرگزاريهاي غربي و عربي به پيروزي ۵/۶۲ درصدي ابومازن پرداخته و آن را برجسته مي كنند، به هيچ وجه به مشاركت ۵/۴۶ درصدي مردم فلسطيني در سرزمينهاي اشغالي اشاره نمي شود كه با محاسبه آن روشن مي شود كه در واقع كمتر از ۳۰ درصد مردم فلسطين به ابومازن رأي داده اند. هرگز در پي آن نيستيم كه قانوني بودن انتخابات و انتخاب ابومازن را زير سئوال ببريم بلكه فقط مي خواهيم به حداكثر ميزان نفوذ ابومازن در ميان فلسطينيان اشاره كنيم.
نكته ديگري كه در اين ميان قابل توجه است تمركز شديد محافل سياسي غرب و بطور مشخص آمريكا و همچنين اسرائيل به موضع مخالف ابومازن با مقاومت مسلحانه مي باشد؛ آنجا كه گفته است با نظامي كردن انتفاضه موافق نيست. اما هيچگاه به موضع مذاكراتي ابومازن اشاره نمي شود كه تاكنون به هيچ وجه حاضر به پذيرش نسخه پيشنهادي اسرائيل نگرديده و در طول مذاكرات از آغاز تا كمپ ديويد ۲ و بعد از آن ها نقشه راه مسير خود را از عرفات جدا نكرده است. ابومازن در نطق هاي انتخاباتي نيز بر تغييرناپذيري حداقل خواسته هاي فلسطينيان تأكيد كرده و بر بازگشت آوارگان، حاكميت بر بيت المقدس شرقي و مرزهاي ۱۹۶۷ تأكيد مي نمايد. شور حضور در ميان ملت او را چنان هيجان زده كرد كه به هنگام اشاره به فاجعه كشته شدن ۷ نفر از اعضاي يك خانواده فلسطيني توسط اسرائيل، تعبير «دشمن صهيونيستي» بر زبانش جاري شد.ولي هيچ يك از اين نكات از نظر آمريكا و اسرائيل آنقدر اهميت نداشت كه بدان پرداخته شود.ابومازن نمي تواند از حداقل خواسته هاي فلسطينيان صرفنظر نمايد و اگر تصور مي كند كه صرف مخالفتش با نظامي كردن انتفاضه موجب خواهد شد كه اسرائيل امتيازاتي را به وي واگذارد،  به زودي در خواهد يافت كه دچار توهم است.عرفات مرده است، ليكن فلسطين زنده است. مردم فلسطين زيرك تر از آنند كه پس از ۶ دهه مبارزه تحت تأثير تبليغات بيگانگان مسير خويش را تغيير دهند. ابومازن راهي جز اين ندارد كه در مسير عرفات به حركت در آيد هر چند كه هرگز عرفات نخواهد شد.

انتخاب نهم
جامعه اسلامي دانشجويان يك كانديدا معرفي مي كند
فارس: يك عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي دانشجويان گفت: اختلاف نظرهايي كه در اين تشكل براي انتخاب نامزد مورد حمايت وجود دارد، طبيعي است و ما قطعاً يك فرد واحد را در اين زمينه به مردم معرفي خواهيم كرد.
دبيركل جامعه اسلامي فرهنگيان با روحاني و كروبي ديدار مي كند
ايسنا: در ادامه نشست هاي جامعه اسلامي فرهنگيان با نامزدهاي احتمالي دور نهم انتخابات رياست جمهوري، دبير كل اين تشكل با حسن روحاني و مهدي كروبي ديدار خواهد كرد.سيدابوالقاسم رئوفيان ضمن اعلام اين خبر اظهار داشت: بعد از اين دو ديدار، جامعه اسلامي فرهنگيان به مرحله ارزيابي وارد مي شود و به گزينه موردنظر مي رسد.
حمايت ۲۰ تشكل جامعه اسلامي دانشجويان از كانديداتوري ولايتي
ايسنا: به دنبال اعلام حمايت ۱۵ تشكل جامعه اسلامي دانشجويان از كانديداتوري علي اكبر ولايتي، پنج تشكل ديگر نيز به اين جمع پيوستند.به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با پيوستن جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد قم، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه محقق اردبيلي، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه ياسوج، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان و جامعه اسلامي دانشجويان دانشكده پرستاري ايرانشهر و قم دعوت كنندگان ولايتي در بين تشكلهاي جامعه اسلامي دانشجويان، به ۲۰ تشكل رسيدند.
اگر قرار شد مستقل مي آيم
ايسنا: دكتر «عبدالله جاسبي» گفت كه هفته اول بهمن ماه اعلام خواهد كرد كه براي انتخابات رياست جمهوري كانديدا خواهد شد يا خير؟رييس دانشگاه آزاد اسلامي در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: كاري به شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب ندارم و اگر قرار شد بيايم مستقل خواهم آمد.وي گفت: اگر آقاي هاشمي بيايد من نخواهم آمد.
اگر اجماع بر كسي حاصل نشد، كنار برود
ايسنا: خاتمي دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي با بيان اينكه درحال حاضر، وفاق حداقلي بر كانديداها در جبهه اصلاحات حاصل شده است افزود: در مراحل بعدي با پذيرش مكانيزم هاي اجرا، احتمال رسيدن به اجماع، ممكن خواهد بود، البته به شرط آنكه مكانيزم هاي دموكراتيك رسيدن به اجماع از سوي همه پذيرفته شود.به اعتقاد وي، اولين شرط اجماع آن است كه اگر اين اجماع بر كسي، حاصل نشود، او كنار برود و اين نكته بايد مورد پذيرش تمامي گروه هاي خواهان اجماع قرار گيرد.دبيركل جبهه مشاركت تاكيد كرد: ما آمادگي پذيرفتن اين شرط از اجماع را داريم.
استفاده ابزاري راديكال ها از اقوام ايراني
عناصر راديكال جبهه دوم خرداد در چارچوب برنامه ريزي خود براي جلب آراي بيشتر در انتخابات رياست جمهوري آينده در صدد سوءاستفاده از اقوام و مسائل قومي كشور هستند.شنيده ها حاكي است تشكيلات راديكال هاي دوم خردادي براي اين منظور اقدام به ايجاد كميسيون تخصصي قوميت ها نموده اند.علي الظاهر يكي از عناصر راديكال  معروف به چريك نفتي مسئوليت اداره كميسيون تخصصي قوميت ها را بر عهده گرفته است. فرد مذكور در برخي از محافل با صراحت اظهار داشته كه برنامه هايي براي بدست آوردن دل اقوام مختلف كشور و جذب آراء آنان در انتخابات رياست جمهوري طراحي كرده است.
ديدار انتخاباتي اعضاي دفتر تحكيم وحدت با مهرعليزاده
فارس: يك عضو شوراي مركزي طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت از ديدار اعضاي شوراي مركزي اين تشكل با محسن مهرعليزاده خبر داد.مهدي درويش، اظهارداشت: اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت طي نشستي با محسن مهرعليزاده معاون رييس جمهور و نامزد انتخابات آتي رياست جمهوري به بررسي وضعيت كشور در انتخابات آتي پرداختند.وي گفت: در اين نشست اعضاي شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت با بيان دغدغه ها و نظريات خود پيرامون عملكرد دولت در چهار سال اخير و همچنين لزوم برنامه گربودن كانديداهاي رياست جمهوري آينده، خواستار شفاف بودن مواضع و برنامه هاي اين كانديداها شدند.
ديدار اعضاي دو تشكل دانشجويي با معين
ايسنا: صبح روز گذشته اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تبريز و علوم پزشكي با مصطفي معين كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جامعه اسلامي انجمن پزشكي تهران ديدار كردند. در اين جلسه دانشجويان حاضر از معين براي سفر به تبريز و ديدار با دانشجويان و مردم اين شهر دعوت كردند. دوشنبه شب نيز اعضاي كانون حقوق بشر دانشكده شهيدعباسپور با معين ديدار داشته و وي ديدگاه هاي خود در خصوص «چگونگي تدوين برنامه و بهره گيري از متخصصين، رهيافت هاي علمي براي ارتقاي سطح مديريت كشور، نقش خرد جمعي و دموكراتيك در برنامه ريزي و اجراي سياست ها و همچنين پيگيري مسايل مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندان» را با دانشجويان حاضر در اين جلسه در ميان گذاشت.

۱۲۰ هزار عراقي در ايران رأي مي دهند
ايسنا: كنفرانس خبري مربوط به انتخابات آتي عراق روز گذشته در محل نمايندگي سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد.
در اين كنفرانس خبري مشترك، شهيد الحق، رياست دفتر سازمان بين المللي مهاجرت، خانم كيت پرايس، رياست دفتر رأي گيري خارج از كشور براي عراق و حيثم الشيخ، مشاور ارشد عراقي حضور داشتند.
شهيد الحق گفت: سازمان بين المللي مهاجرت (IOM) مكانيزمي را طراحي كرده تا به عراقي هاي پناهنده يا مهاجر در كشورهاي ديگر فرصت شركت در انتخابات كشورشان را بدهند چراكه IOM تجربه فراواني در برگزاري انتخابات خارج از كشور دارد.
شهيد الحق در ادامه گفت: ايران از اولين كشورهايي بود كه يادداشت تفاهم را با كميسيون مستقل عراق امضا كرد.
كيت پرايس، رئيس دفتر رأي گيري خارج از كشور براي عراق گفت: از زماني كه ايران اين يادداشت تفاهم را امضا كرده ما به سختي كار كرده ايم تا به هدفي كه مي خواهيم برسيم.وي با بيان اين كه ۸۰۰ نفر براي اين پروژه در ايران استخدام شده اند ادامه داد: در اين گروه كارمندان بين المللي و ۶۰۰ عراقي كه بعداً عراقي هاي ديگر را آموزش مي دهند وجود دارد.
كيت پرايس در پاسخ به اين كه تعداد عراقي هاي مهاجر در ايران چند نفر است؟گفت: تعداد عراقي هايي كه مي توانند رأي بدهند حدوداً ۱۲۰ هزار نفر است كه اين آمار را مقامات ايران و سازمان ملل ارائه كرده اند اما عدد دقيق آنها تا وقتي كه ثبت نام انجام نشود مشخص نيست.
برپايه اين گزارش در شهرهاي تهران، اهواز، كرمانشاه، مشهد، اروميه و قم دفاتري انتخاباتي ايجاد شده است و براي ايلام و اصفهان و مركزي در نظر گرفته نشده است.
اعتراض مجلس اعلا به برنامه رأي گيري در ايران
به گزارش ايرنا مجلس  اعلاي  انقلاب  اسلامي عراق  به  برنامه  سازمان  مهاجرت  بين المللي  درباره راي گيري  انتخابات  مجلس  ملي  عراق  از عراقي هاي  مقيم  ايران  اعتراض  كرد.
به  گفته  وي ، براساس  اعلام  اين  سازمان  عراقيهاي  مقيم  ۱۳ كشور جهان  به  غيراز ايران  مي توانند تنها با قيد تولد عراق  در اسناد درخواستي  در راي گيري شركت  كنند ولي  عراقيهاي  مقيم  ايران  علاوه  بر چنين  اسنادي  بايد شناسنامه  ياگذرنامه  عراقي  نيز ارايه  كنند.
وي  همچنين  توزيع  جغرافيايي  صندوق هاي  اخذ رأي از عراقيهاي  مقيم  ايران را نيز از سوي  سازمان  بين المللي  مهاجرت  ناقص  و نامتناسب  خواند و گفت : باتوجه  به  اختصاص  ۹۲ ميليون  دلار براي  برگزاري  انتخابات ، تعيين  شش  شهر درايران  براي  راي گيري  از عراقيها نيز مشكلاتي  را با توجه  به  فصل  زمستان ، گستردگي  جغرافيايي  و اقامت  عراقيها در شهرهاي  مختلف  سراسر ايران  براي آنان  فراهم  خواهد كرد.
وي  با اشاره  به  اين  كه  تنها در شهر اصفهان  ۴۰ هزار عراقي  سكونت  دارند وبراي  اين  شهر صندوقي  در نظر گرفته  نشده  است ، افزود: در شش  شهر تعيين  شده نيز با توجه  به  محدود بودن  تعداد صندوق هاي  اخذ رأي چنين  برنامه ريزي مشكلاتي  را براي  راي دهندگان  عراقي  ايجاد خواهد كرد.
مشاور سياسي  مجلس  اعلا گفت : براي  مثال  در تهران  با توجه  به  حضور شمارزيادي  از عراقيها در مناطق  مختلف  اين  شهر تنها دو صندوق  براي  آنان  تعيين شده  كه  اين  امر آنان  را دچار مشكل  خواهد كرد در حالي  كه  در داخل  عراق  براساس  برنامه  ريزهاي  انجام  شده  ۵۰۰ رأي براي  هر صندوق  پيش  بيني  شده  است .

وزارت بهداشت هر سال ۶ هزار نفر استخدام مي كند
فارس: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به فوريت طرحي راي دادند كه بر اساس آن اجازه استخدام نيروي انساني بهداشتي و درماني به دولت داده مي شود.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس بر اساس اين طرح كه فوريت آن به تصويب رسيد، دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون در اجراي بند سه ماده سوم قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه و ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم و با رعايت سقف كلي استخدام نيروهاي انساني مندرج در مواد قانوني مزبور براي راه اندازي فضاهاي بهداشتي، درماني و تكميل نيروي انساني مورد نياز واحدهاي موجود، علاوه بر بكارگيري معادل انساني كه سالانه بازنشسته مي شوند سالانه شش هزار نفر با اولويت مناطق محروم در تامين پزشك، دندانپزشك، بهورز، پيراپزشك، پرستار، ماما و نيروي انساني مورد نياز فوريت هاي پزشكي پيش بيمارستاني استخدام نمايد.

اجلاس بين المللي كمك به آ سيب ديدگان سونامي
گروه اجتماعي: سازمان ملل متحد اجلاسي را براي بررسي نحوه كمك رساني كوتاه و بلند مدت به آسيب ديدگان سونامي اقيانوس هند تشكيل داده است و در اندونزي، مقامات دولتي محدوديت هايي را براي امدادرسانان بين المللي وضع كرده اند.
به گزارش سايت فارسي بي .بي.سي اجلاس بين المللي كمك به آسيب ديدگان از سونامي اقيانوس هند با شركت كشورهاي كمك كننده و به ميزباني سازمان ملل متحد در مقر اروپايي اين سازمان در ژنو تشكيل شده تا به بررسي بهترين نحوه هزينه كردن ميلياردها دلاري بپردازد كه كشورهاي مختلف براي كمك به آسيب ديدگان سونامي تعهد كرده اند.
تاكنون كشورهاي مختلف متعهد شده اند مبلغ ۶ ميليارد دلار را براي عمليات امدادرساني و كمك به بازسازي مناطق خسارت ديده اختصاص دهند. يكي از مهمترين هدف هاي اجلاس ژنو اين است كه برخلاف موارد قبلي بروز حوادث مرگبار طبيعي، از جمله زلزله بم در ايران، اطمينان حاصل شود كه كشورهاي مختلف به تعهدات مالي خود براي كمك به آسيب ديدگان عمل مي كنند و منابع مالي به دست كساني مي رسد كه به آن نياز دارند.

منع رسانه هاي انگليس از انتشار مطالب دادگاه يك نظامي
دادگاه  نظامي ارتش  انگليس  كه  در حال  محاكمه  يك  نظامي اين  كشور به  اتهام شكنجه  شهروندان  عراقي  است ، رسانه ها را از انتشار مطالب  اين  دادگاه  منع كرده  است .
محاكمه  گاري  بارتلام  عضو ارتش  انگليس  در عراق  از روز دوشنبه  در يك دادگاه  نظامي ارتش  اين  كشور در آلمان  آغاز شد. بارتلام  به  همراه  سه  نظامي ديگر انگليسي  متهم  است  كه  تعدادي  ازشهروندان  زنداني  عراقي  را در بصره  شكنجه  كرده  است . به  نوشته  روزنامه  گاردين  چاپ  لندن ، قاضي  دادگاه  از مطبوعات  خواسته است  تا مطالب  طرح  شده  در آن را منتشر نكنند. اين  دستور دادگاه  درپي  درخواست  وزارت  دفاع  انگليس  صورت  گرفته  است . به  نوشته  گاردين ، وزارت  دفاع  دولت  كارگري  انگليس  از دادگاه  خواست  تانمايندگان  رسانه ها را از حضور در جلسه  منع  كند.

داخلي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |