چهارشنبه ۲۳ دي ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۱۰ - Jan 12, 2005
جزئيات حادثه قتل در شهرك غرب از زبان شاهدان
011178.jpg
گروه حوادث: دومين جلسه محاكمه مردي كه در يك درگيري ناخواسته پسر جواني را به قتل رسانده بود، درحالي برگزار شد كه شاهدان هر يك به جزئيات حادثه پرداختند.
به گزارش خبرنگار ما، در اين پرونده كه در شعبه ۷۴ و به رياست قاضي ياورزاده و چهار مستشارش به نام هاي سبزواري، شريفي، رحيمي و باقري برگزار شد، محمدرضا .م (۲۵ساله) متهم است كه در درگيري در خيابان مهستان واقع در شهرك قدس، حميدرضا تيماچي را با ضربه چاقو به ناحيه گردن به قتل رسانده است.
در ابتداي جلسه دادگاه، يكي از شهود به نام سعيد در جايگاه قرار گرفت و پس از معرفي خود درباره روز واقعه گفت: روز حادثه حميدرضا به من زنگ زد و گفت براي گردش با هم بيرون برويم . وقتي به او رسيدم همراه يكي از دوستانش به نام پيام بود. بعد از ۵ دقيقه پيام پياده شد و حميد گفت به طرف شهرك غرب برويم من با يكي از دوستانم كه خانمي است قرار ملاقات دارم. به شهرك كه رسيديم حميد با دختر جوان تماس گرفت. همان لحظه حميدرضا پرايد شراره را ديد كه دور ميدان در حال حركت بود، به طرف آن رفت. من در حال صحبت كردن با گوشي موبايلم بودم. وقتي دور زديم يك سمند پشت سر شراره حركت مي كرد و حميد فكر كرد قصد آزار شراره را دارد. وقتي راننده خودرو به شراره چراغ زد، دختر جوان كنار زد و بعد ما جلوتر ايستاديم. متهم ماشين خود را گاز داد و آمد طرف ما، حميد خودرو را چند متر جلوتر به صورت كج (اريب) پارك كرد. حميد پياده شد و گفت: بنشين من الان مي آيم. در يك لحظه فقط ديدم كه حميد در حالي كه غرق در خون است بر روي زمين افتاد.
قاضي: شما گلاويز شدن آن دو را ديديد؟
سعيد: نه فقط وقتي برگشتم ديدم كه حميد به طرفم مي آيد و قصد صدا كردن مرا دارد اما نتوانست و بر روي زمين افتاد.
همان لحظه نماينده دادستان با اشاره به اينكه در جلسه قبل زماني كه از متهم رديف سوم پرسيده شد شما با قرار قبلي به محل رفتيد يا نه؟ گفته بود كه هيچ قراري با حميد نداشته است.
قاضي خطاب به سعيد: آيا شما مي دانستيد حميدرضا در آن لحظه با شراره قرار ملاقات گذاشته است؟
سعيد: بله حميد به من گفت با دختر جواني در شهرك غرب قرار دارد. اما من اصلاً شراره را نمي شناختم.
قاضي: علت اينكه شما جهت حل موضوع مداخله نكردي چه بود؟
سعيد: به خاطر اينكه من با موبايلم صحبت مي كردم و اصلاً توجهي نكردم.
قاضي: آيا شما كارد يا اسلحه اي را دست متهم ديديد؟
سعيد: خير.
قاضي: آيا شراره يا شيرين در درگيري شركت داشتند؟
سعيد: چيزي نديدم. فقط شراره را ديدم كه سوار ماشين محمد شد و از محل فرار كردند.
قاضي: شراره خودرواش را در محل باقي گذاشت؟
سعيد: خير، شيرين ماشينش را هدايت كرد.
قاضي: قبل از پياده شدن يا در زمان پياده شدن حميد چيزي نگفت كه قصد درگيري با راننده سمند را دارد؟
سعيد: خير.
در ادامه جلسه محاكمه مجتبي شاهد ديگر پرونده كه در داخل خودرواش شاهد درگيري و قتل بود به تشريح آنچه كه ديده بود پرداخت و گفت: من شب حادثه مجتمع گلستان كار داشتم. وقتي از مجتمع بيرون آمدم ب با سرعت ۴۰ تا ۵۰ بين پاسگاه و مجتمع در حال حركت بودم كه يك لحظه توجهم جلب شد به يك خودرو سمند كه به صورت مستقيم در كنار خيابان ايستاده بود و جلوتر از سمند يك پرايد به صورت مورب ايستاده بود. لحظه اي ديدم دو نفر محمدرضا پشت به من و حميد رو به من مشت به صورت همديگر مي زدند و بعد دو نفر از يكديگر جدا شدند هر دو مانند ورزشكاران مشت زني رقص پا مي  كردند. حميدرضا خيلي سريع غرق در خون شد. در آن لحظه صداي زني را شنيدم كه مي گفت: فرار كن بيا بريم. اين زن در عقب خودرو سمند را باز كرد و سوار شد. مانتو آبي داشت. محمدرضا وقتي داشت نگاه مي كرد حميد در حال افتادن است در را باز كرد و سوار خودرو شدند و با سرعت به طرف بالا حركت كردند. بيشتر ذهنم به طرف خودرو بود. دور زدم رسيدم بالاي سر حميدرضا ديدم تمام كرده است.
سپس محمد(متهم به قتل) در مقام دفاع از خود قرار گرفت و به سئوالات قاضي درباره شهادت شاهدان حادثه پاسخ گفت. او در حالي كه بسيار متأثر بود بارها تكرار كرد من قصد كشتن او را نداشتم. قتل در سه مرحله صورت گرفت اول اينكه او به طرفم حمله ور شد. دومين مرحله درگيري من و مقتول بود طوري كه او مرا مورد هجوم مشت هايش قرار داده بود و من تنها در دفاع از خودم چاقو را از زير صندلي بيرون كشيدم و مرحله سوم زماني بود كه مقتول از من جدا شد و بعد از دقايقي بر زمين افتاد.
در آن لحظه قاضي ياورزاده با نشان دادن عكس هاي مربوط به بازسازي صحنه و عكس هاي پزشكي قانوني به محمدرضا (متهم به قتل)  تعداد ضربات چاقو را تأكيد كرد.
برپايه اين گزارش، اين جلسه ساعت
۳۰/۱۲ دقيقه در حالي پايان يافت كه قرار است جلسه بعدي محاكمه صبح روز پنج شنبه ساعت ۹ ادامه يابد.

قرار مجرميت براي پيرمرد ۷۵ ساله
گروه حوادث: با دستور بازپرس شعبه ۳ دادسراي امور جنايي پيرمرد ۷۵ ساله اي به اتهام قتل دوستش دستگير شد.
به گزارش خبرنگار ما، سه ماه قبل مرد ۷۵ ساله اي به نام محمد در منزل مسكوني خود با دوستش درگير شد. او به وسيله يك شي ء چيني به سر حسن ضربه اي وارد كرد. بر اثر اين ضربه حسن به كما رفت و به بيمارستان انتقال يافت.
بر اساس اين گزارش صبح ديروز حسن پس از سه ماه در بيمارستان درگذشت. و بنا به شكايتي كه در شعبه ۳ بازپرسي دادسراي امور جنايي مطرح شد، براي محمد قرار مجرميت صادر شد.

پسر جوان صد در صد مقصر بود
گروه حوادث: كارشناس دادسراي امور جنايي نظريه خود را مبني بر مقصر بودن محصل مركز فني حرفه اي منطقه ۵ تهران اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما، در تاريخ بيستم فروردين امسال پسري به نام احمد در حياط مجتمع فني حرفه اي (۵) مشغول بازي فوتبال بود ناگهان تعادلش به هم خورد و بر اثر اصابت سرش با ميله هاي كنار حياط درگذشت. خانواده احمد از اين مؤسسه به خاطر مناسب نبودن محل قرارگيري ميله ها شكايت كردند. كارشناسان دستگاه قضايي پس از بررسي محل حادثه اعلام كردند كه پسر جوان به صورت «صد در صد» مقصر بوده است. بازي كردن در آن منطقه از حياط جزو برنامه هاي آموزشگاه نبوده و آن فرد به خواسته خود اين كار را انجام داده است.
بازپرس پرونده قرار منع تعقيب براي مسئولين مركز فني حرفه اي صادر كرد.

پرونده وبلاگ نويسان، مسدود شدن سايت ها و مجازات سنگسار در مصاحبه هفتگي سخنگوي قوه قضائيه
گروه حوادث: رسيدگي به پرونده زمين خواري رئيس اسبق جهاد در دستور كار رئيس قوه قضاييه قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، جمال كريمي راد، سخنگوي قوه قضاييه در ديدار اين هفته خود در مورد پرونده وزير اسبق جهاد سازندگي گفت: اين پرونده مدتها قبل در مراجع قضايي رسيدگي شده بود. در مرحله اول رسيدگي پس از مرور زمان در تجديد نظر حكم نقض و دستور رسيدگي مجدد صادر شد. دو نفر از مسئولان دولتي محكوم به پرداخت جزاي نقدي شدند. سازمان بازرسي كل كشور در سال ۸۳ به حكم اعتراض كرد و پس از رسيدگي مجدد، رأي دادگاه از جنبه كيفري تأييد شد، اما سازمان بازرسي كل كشور درخواست بازگرداندن زمينهايي را كه به صورت غيرقانوني منتقل شده بود به استناد ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي كرد. اين ماده بعد از اعلام مجازات متصرف كننده غيرقانوني تصريح كرده است كه بايد خسارات و اجرت المثل هم پرداخت شود. برداشت در آن زمان اين بود كه زميني كه به اين افراد واگذار شده بايستي بازگردانده شود. دادگاه تجديد نظر نيز گفته است از آنجايي كه دادخواست ابطال اسناد ارائه نشده است، دادگاه مواجه با تكليفي نبوده است، در بين قضات كشور اختلافي در مورد اين ماده وجود دارد. برخي مي گويند نيازي به دادخواست نيست، ولي عده اي نيز به اين موضوع اعتقاد ندارند. رسيدگي به اين پرونده در دستور كار رئيس قوه قضاييه قرار گرفته است. رئيس قوه نيز بخشي از پرونده را به دادسراي انتظامي قضات براي رسيدگي ارجاع داده است.
وي با تأكيد بر اين كه وزير پيشين جهاد سازندگي متهم رديف اول اين پرونده است، افزود: دادگاه متهم رديف دوم و اول را به پرداخت نقدي هر يك ۵۰۰ هزار تومان در سال ۸۲ محكوم كرد. برخي از انتقال  گيرنده ها نيز دولتي هستند. زمين كه واقع در حوالي دماوند است از اراضي ملي است. يكي از علتهايي كه پرونده به دادسراي انتظامي منتقل شده،  حكمي است كه براي پرونده داده شده است.
سخنگوي قوه قضاييه، در بخشي از سخنانش در پاسخ به سؤالي در مورد اجراي حكم سنگسار گفت: اعدام اطفال زير ۱۸ سال و سنگسار از مواردي است كه مطبوعات در صدد دامن زدن به آن هستند. در حال حاضر، اين مجازات عملاً  و اصلاً  در كشور اجرا نمي شود.
وي در ادامه در مورد بحث جرايم اينترنتي گفت: در مورد اين جرايم به مانند قوانين موجود در كشور برخورد شده است. قوه قضاييه در صدد افزايش عناوين مجرمانه نيست.
وي در پاسخ به سؤال خبرنگار آسوشيتدپرس مبني بر اين كه آيا اقرار وبلاگ نويس ها تحت شكنجه  بوده است يا نه؟ گفت: قوه قضاييه براساس قانون اساسي مرجع رسيدگي به تظلمات مردم است و هر كس هرگونه ادعايي كه دارد بايد از طريق مراجع قضايي پيگيري كند. من به وبلاگ نويس ها توصيه مي كنم ادعايشان را از طريق اين مراجع پيگيري كنند و از مراجعه به مراجعي كه به اين مسأله دامن مي زنند خودداري كنند، زيرا ما در نظامي زندگي مي كنيم كه بهترين قوانين را داشته و بيشترين و بهترين حمايت را از شهروندانش انجام مي دهد.
يكي از خبرنگاران خطاب به سخنگوي قوه قضاييه گفت: اظهارات وبلاگ نويس ها بر ضد قوه قضاييه است. شما از وبلاگ نويس ها مي خواهيد كه شكايت خود را به كساني بگويند كه نسبت به آنها شكايت دارند؟
وي در پاسخ گفت: در تمام دنيا مرجع رسيدگي به تمام تظلمات دستگاه قضايي است و نمي توان انتظار داشت كه در جمهوري اسلامي كسي مصونيت از ارتكاب جرم داشته باشد و در صورت اثبات چنين ادعايي همانند پرونده رجبي ثاني رسيدگي خواهد شد. هنوز شكايتي در مورد ادعاي وبلاگ نويس ها به مرجع قضايي تسليم نشده است.
وي در مورد صلاحيت هيأت نظارت و پيگيري قانون اساسي در مورد پيگيري ادعاي وبلاگ نويس ها گفت: من منظورم اين هيأت  نيست. اگر فرض بر صلاحيت اين افراد باشد و چنين ادعايي اثبات شود اين مرجع موظف به انعكاس آن به دستگاه قضايي است. اين افراد مرجعي نيستند كه به امر شكنجه شدن وبلاگ نويس ها رسيدگي كنند. نظارت بر اجراي صحيح قانون با خود قوه قضاييه است.
كريمي راد در مورد انتقاد وزير ارتباطات و فناوري از بسته شدن سايت ها بدون هماهنگي با كميته تعيين مصاديق گفت:  اين گونه اظهارنظرها خارج از حيطه اختيارات ايشان است زيرا حضور يا وجود كميته تعيين مصاديق نافي مسئوليت دادستان نيست و دادستان در صورت مشاهده جرم مي تواند شخصاً  رسيدگي كند.

با پرداخت  ۵۰ ميليون تومان افسانه  نوروزي  آزاد مي شود
ايرنا:رئيس  كل  دادگستري  استان  هرمزگان  گفت : با تلاش  رييس  اداره شوراي  حل  اختلاف  و معاون  دادگستري  اين  استان ، خانواده  مقتول «بهزاد مظفرمقدم» با قبول  ديه  از حكم  قصاص  افسانه  نوروزي  گذشت  كردند.
«محسن  يكتن خدايي» افزود: «قمر چكن» مادر مقتول ، مهدي  و معصومه  مظفرمقدم  فرزندان  آن  به ترتيب  در روزهاي  ۱۲ ، ۱۷و ۱۹ ديماه  با حضور در دفترخانه  شماره  ۴۰۲ حوزه  ثبتي تهران  اين  رضايت  را اعلام  كردند.
وي  در ارتباط  با اين  پرونده  گفت : اين  قتل  در سال  ۷۶ رخ  داد و پس  از هشت  سال  رسيدگي  در ۲۴ ارديبهشت  امسال  پس  از اينكه  ديوان عالي  كشور به  پرونده  ايراد شكلي  گرفت و به  دستور رئيس  قوه  قضاييه  مجدداً بررسي  شد.
وي  خاطرنشان  كرد: پرداخت  ديه  معمولا كمتر، مطابق  و يا بيشتر از حكم  مي تواند باشد ولي  در پرونده  افسانه  نوروزي ، خانواده  مقتول  با پرداخت  ۵۰۰ ميليون  ريال  موافقت  كرده اند.
يكتن  خدايي  گفت : با توجه  به  اينكه  قاتل  دوره  محكوميت  كيفري  خود را طي چندسال  در زندان  سپري  كرده ، لذا به  محض  پرداخت  ديه  مورد درخواست  از زندان  آزاد مي شود.
وي  افزود: دادگاه  و قضات  اعم  از كيش، استان  و بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي  كشور بدون  هياهو و جنجال  و براساس  وظيفه  قانوني  خود عمل كرده  و هيچگونه  دفاع  مشروع  تأييد نشده  و ادعاي  وكيل  مدافع  افسانه  نوروزي  نيز به  اثبات  نرسيده است .وي  يادآور شد: پس  از اينكه  ديوان  عالي كشور به  اين  پرونده  ايراد شكلي  گرفت  جلسه  بررسي  اين  پرونده  با حضور اولياء دم  و وكيل  متهم  در اول  ديماه  جاري  توسط عباسي  قاضي  پرونده  در كيش  برگزار گرديد.
يكتن خدايي  افزود : در اين  مدت  با تلاش هايي  كه  صورت  گرفت  اخذ رضايت  از اوليا دم  متشكل  از مادر و دو فرزند مقتول  توسط  معاونت  دادگستري  صورت  گرفت  و بالاخره  مادر مقتول، همسر مقتول  به  نيابت  از دختر صغير مقتول  و پسر مقتول  با بزرگواري  قصاص  افسانه نوروزي  را بخشيدند و به  ديه  رضايت  دادند.

ارسال پرونده متهم به قتل ۱۶ ساله به دادگاه كيفري
گروه حوادث:پرونده قتل نوجوان اسلامشهري در دادگاه كيفري استان تهران بررسي مي شود.
به گزارش خبرنگار ما پرونده «حسين - غ» ۱۶ ساله كه طبق اظهاراتش در مقام دفاع مشروع از خود و جلوگيري از انجام لواط از سوي «محمود.ش» مرتكب قتل محمود شده بود، جهت بررسي و صدور رأي نهايي پس از صدور قرار مجرميت از سوي بازپرس شعبه  سوم دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان اسلامشهر به دادگاه كيفري استان تهران ارسال شد .
علي سام خانيان، بازپرس شعبه  جنايي دادسراي عمومي و انقلاب اسلامي شهرستان اسلامشهر با تفهيم اتهام قتل عمد به حسين، اظهار داشت: طبق اعلام پزشكي قانوني پارگي قلب مقتول در اثر ورود جسم برنده در ناحيه قفسه صدري سينه است.
وي با بيان اينكه قاتل در مراجع انتظامي و قضايي ايراد ضرب و جرح عمدي را قبول كرد، گفت: طبق ادعاي حسين، مقتول، با قصد انجام لواط، وي را به بوستان آورده و سپس به همراه ۶ نفر چاقو به دست، به او حمله ور شدند.
سام خانيان با بيان اينكه حسين از محل وقوع درگيري فرار و به مغازه اي پناهنده مي شود، افزود: حسين پس از تماس با بستگانش وحضورآنها در بوستان، زنجير و چاقو به دست، به طرف محمود مي رود كه در اين زمان زنجير از دستش رها و دوستان مقتول، چاقو به دست به حسين نزديك مي شوند. متهم مدعي است درگيري او با مقتول چنان شدت گرفت كه ناخواسته چاقو وارد قلب مقتول شد.وي در اظهاراتش هرگونه قصد و انگيزه قبلي براي قتل را انكار كرده است.

۱۱۶مصدوم در زلزله گلستان
جمعيت هلال احمر اعلام كرد: براثر وقوع زلزله ۸/۵ درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) شب گذشته در استان گلستان، تاكنون ۱۱۶ تن از مردم اين استان مصدوم و به چندين منزل مسكوني نيز خسارت جزئي وارد شد.
به گزارش روابط عمومي اين جمعيت، مصدومان اين زلزله در اثر فرار كردن و بي احتياطي و دستپاچه شدن دچار مصدوميت شده اند.
در اين زمين لرزه همچنين يك واحد مسكوني در «قلي آباد» گلستان تخريب شده است.
دكتر پرند مدير عمليات سازمان امداد و نجات هلال احمر درخصوص اقدام هاي انجام شده گفت: از لحظات اوليه وقوع زلزله اعزام چهار دستگاه نقليه سبك، ۳۲ دستگاه بي سيم سيار، ۷۵ نفر امدادگر و ۲۳ عوامل امدادي با ۱۰ دستگاه آمبولانس به منطقه زلزله زده انجام شده است.
شبكه لرزه نگاري مؤسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران، از ساعت ۲۲ و ۱۷ دقيقه و ۳۱ ثانيه شب سه شنبه تا ساعت ۱۵ و ۳۰ دقيقه ديروز وقوع تعداد ۲۰ زمين لرزه را در گستره شهرستان «آق قلا» واقع در استان گلستان ثبت كرد.
به گزارش روز سه شنبه اين مؤسسه شديدترين زمين لرزه در ساعت ۲۲ و ۱۷ دقيقه با بزرگي ۸/۵ درجه در مقياس امواج دروني (ريشتر) و زمين لرزه با بزرگي ۳/۳ درجه ريشتر در ساعت ۲۳ و ۴۶ ثانيه بوده است.
ساير زمين لرزه ها نيز در اين منطقه با بزرگي ۱/۳ درجه ريشتر تا دو درجه ريشتر طي اين زمان رخ داده است.

حوادث
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |