يكشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۰۴ - Oct 8, 2006
اجتماعي
Front Page

جشن روز جهاني كودك امروز برگزار مي شود
كودكان سرود صلح را در كاخ سعدآباد مي خوانند
عكس: شهيد محمد كربلايي احمد
002274.jpg
توزيع يك ميليون و دويست هزار بروشور آموزشي بين دانش آموزان
يك ميليون و دويست هزار بروشور آموزشي امروز همزمان با روز جهاني كودك با موضوع بهداشت و محيط زيست بين دانش آموزان سراسر كشور توزيع مي شود. اين بروشورها در دانشگاه ها، مدارس، پايگاه هاي مقاومت بسيج و محل هاي برگزاري جشنواره هاي كودك و محيط زيست توزيع مي شود.
مختارزاده، رئيس بهداشت و محيط زيست سازمان بسيج سازندگي، در اين مورد گفت: اين اقدام در راستاي توافقات سازمان بسيج سازندگي و سازمان حفاظت از محيط زيست و در قالب اردوهاي هجرت انجام مي شود.
گروه اجتماعي- مينا شهني: ساعت 8:30 امروز صبح جشن كودك در كاخ سعدآباد برگزار مي شود.
صبح امروز جشن روز جهاني كودك با حضور 2هزار كودك از مهدكودك هاي شهر تهران در ايوان عطار مجموعه كاخ سعدآباد آغاز شده و تا نيمي از روز ادامه دارد.مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كل كشور با اعلام اين خبر گفت: كودكان تهراني در روز جهاني كودك سرود صلح را در كاخ سعدآباد سر مي دهند .جوادي با اشاره به اينكه روز جهاني كودك به نام  روز كودك و حقوق كودك نامگذاري شده است، افزود: امروز كودكان به پيمان نامه حقوق كودك رأي خواهند داد و بادبادك هايي را كه مواد پيمان نامه بر روي آنها نوشته شده است را به هوا مي فرستند .از ديگر برنامه هاي امروز ارسال نقاشي كودكان به آفريقاست. جوادي در اين باره گفت: 50 نقاشي از كودكان ايراني به بنياد كودك نلسون ماندلا در آفريقا ارسال خواهد شد .
به گفته جوادي دو دوچرخه سوار كه عازم آفريقا هستند نقاشي هاي كودكان ايراني را همراه برده و به بنياد كودك نلسون ماندلا تحويل خواهند داد. سوژه اصلي اين 50 نقاش صلح و پيمان نامه حقوق كودك است.
كودكان مهدكودك زرتشتيان تهران نيز امروز به اجراي برنامه موسيقي ارف مي پردازند. اجراي برنامه ورزش باستاني، تئاتر و سرود نيز انجام مي شود.رئيس سازمان بهزيستي كل كشور و معاونت اجتماعي اين سازمان نيز در جمع كودكان حضور يافته و براي آنان سخنراني كوتاهي خواهند داشت. بيانيه اي نيز از سوي سازمان بهزيستي خوانده مي شود.
در حالي روز جهاني كودك را جشن مي گيريم كه تنها 7 درصد از كودكان ايراني شانس راهيابي به مهدكودك دارند و 93 درصد باقي مانده محروم از حضور در فضاي مهدكودك و دريافت آموزش هاي لازم اند.
اين 7درصد كودك ايراني در 10 هزار و 600 مهدكودك موجود در كشور حضور دارند و براساس برنامه چهارم توسعه تعداد مهدكودك ها به 40 هزار خواهد رسيد كه 20 درصد كودكان ايراني را پذيرا خواهند بود.
براساس استانداردهاي موجود به ازاي هر 10 كودك شيرخوار و۱۵ كودك نوپا بايد يك مربي و يك كمك مربي در مهدكودك فعاليت كنند. اما به نظر مي رسد براي صرفه جويي در هزينه تعداد مربيان حاضر در مهدكودك با اين استاندارد همخواني نداشته باشد.
از سوي ديگر شرايط مالي نامناسبي كه به هنگام كار براي مربيان در نظر گرفته مي شود سبب شده تا مربيان مهدكودك نتوانند آنچنان كه شايسته است به ارائه خدمات بپردازند.علاوه بر اينها عدم توانايي پرداخت شهريه از سوي خانواده ها به عنوان مهمترين عامل بازماندگي كودكان در مهد كودك شمرده مي شود.براساس گفته هاي جوادي، دولت براي حمايت از كودكان 2 ميليارد تومان براي شهريه مهدكودك كودكان فقير در نظر گرفته است.
در حال حاضر 8/1 ميليون كودك در كشور ما از چرخه آموزش و پرورش رسمي دور مانده اند.به هر حال رشد 3 برابري كودكان تحت پوشش تا سال 1389( پايان برنامه چهارم توسعه) را مي توان به فال نيك گرفت.

گزارش يونيسف از وضعيت كودكان ايران
گروه اجتماعي - به رغم موفقيت هايي كه در زمينه بهبود وضعيت كودكان ايران حاصل شده، اما هنوز در بسياري از مناطق محروم كودكان در وضعيت خوبي قرار ندارند.
يونيسف ايران همزمان با روز جهاني كودك ضمن اعلام اين مطلب در گزارشي اعلام كرد: اين روز مهم تنها براي بازي نيست بلكه فرصت مناسبي است براي يادآوري اين حقيقت كه با وجود دستاوردهاي مهمي كه در زمينه بهبود وضعيت كودكان در ايران به دست آمده است، كارهاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام شود. در واقع در برخي زمينه هاي مهم كودكان با مشكلات جديدي مواجه هستند.
اگر چه آمار ملي به طور كلي تصوير رضايت بخشي از وضعيت كودكان ايراني ارائه مي دهند، اما همين آمار نشانگر آن نيز هستند كه در برخي مناطق محروم مانند نقاطي از استان سيستان و بلوچستان درصد زيادي از كودكان كم وزن اند و سوء تغذيه دارند. بر اساس بررسي هاي صورت گرفته توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 11درصد از كودكان زير پنج سال در استان كرمان كم وزن اند. در سيستان و بلوچستان اين به رقم 16درصد افزايش پيدا مي كند. در اين استان ها و نقاط روستايي كشور بايد اقدامات جديدي براي بهبود وضع سلامت و بهداشت كودكان در پيش گرفت و به دنبال رفع سوء تغذيه كودكان بود.
در گزارش يونيسف ايران همچنين آمده است: همكاري بسيار مثبتي با قوه قضاييه و نيروي انتظامي در زمينه معرفي استانداردهاي بين المللي دادرسي ويژه نوجوانان داشته و دارد. نتيجه اين همكاري ها،استفاده از مجازات جايگزين و سازو كارهاي قضازدايي براي نوجوانان است. در اين گزارش همچنين آمده است كه يونيسف ايران همكاري نزديكي با دولت و سازمان هاي غير دولتي در سطوح ملي و منطقه اي در پروژه هاي آموزش ايدز، مراقبت از كودكان روستايي و تغذيه جامعه محور دارد. كارهاي مشترك جديد با دانشگاه ها ومراكز مذهبي به ما اطمينان مي دهند كه تبليغات در زمينه حقوق كودك با آموزش هاي اسلامي همخواني دارند.

ديدگاه
دادرسي عادلانه
سيد احسان قاضي زاده هاشمي
جامعه بشري همواره نيازمند تحقق عدالت بوده است. مردم ايران نيز از اين امر مستثني نيستند، از اين روست كه در ساليان اخير عدالت طلبي در ميان مردم رواج يافته و رويكرد به عدالت خواهان رونق يافته است.
يكي از مظاهر تجلي عدالت در هر جامعه اي دستگاه عدليه آن كشور است. مردم از دادگستري تحقق عدالت، مبارزه با ظلم و احقاق حق مي خواهند، بر همين اساس مطالبات مردم از قوه قضاييه فراتر از بسياري از دستگاه هاي ديگر است.
برآيند عملكرد دستگاه عدليه در دادرسي عادلانه  متبلور است. دادرسي عادلانه يعني رسيدگي بي طرفانه؛ قانونمند و احقاق واقعي حقوق مردم.
براي عينيت بخشيدن به دادرسي عادلانه، حق دفاع براي متهم، تفهيم اتهام و نهايتا دارا بودن وكيل الزامي است، چرا كه در كشوري مثل كشور ما كه قوانين متعدد و متكثر و بعضاً متعارض وجود دارد، مردم از سطح دانش و آگاهي حقوقي پاييني برخوردارند. متأسفانه اين امر موجب سرگرداني مردم و طولاني شدن رسيدگي به پرونده هاي قضايي (اطاله دادرسي) شده است.
قوه قضاييه در ساليان اخير با توسعه وكالت، زمينه جذب طيف عظيمي از فارغ التحصيلان حقوق را فراهم آورده است. تعرفه هاي وكالت را امسال كاهش داده است و زمينه حضور بيش از پيش وكلاي معاضدتي را فراهم نموده است.
تمامي اين اقدامات در راستاي تحقق يك امر و آن دادرسي عادلانه است.
به اميد آنكه تجربه و آزمون اين اقدامات شهد شيرين عدالت را در تمامي نقاط ايران زمين ساري و جاري نمايد.
* مديركل روابط عمومي و اطلاع رساني قوه قضاييه

استعفاي رئيس سازمان تامين اجتماعي
گروه اجتماعي- رئيس سازمان تامين اجتماعي گفت:  در شرايط موجود، همكاري با دولت، براي من ميسر نيست.
رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كه صبح ديروز در آخرين نشست خود با شوراي عالي تامين اجتماعي سخن مي گفت، با اعلام اين مطلب افزود: مراتب عدم امكان هرگونه همكاري خود در بدنه اجرايي و مديريتي دولت را طي نامه اي براي رياست جمهوري شرح داده ام.
داود مددي همچنين ازعلي يوسف پور- سرپرست فعلي وزارت رفاه و تامين اجتماعي- خواست تا براي عدم ايجاد هرگونه خلل در خدمت رساني به كارفرمايان، بيمه شدگان ومستمري بگيران اين سازمان، به فوريت، رياست هيات مديره و مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي را طبق قانون، به هيات دولت معرفي نمايد.
وي در ادامه سخنان خود از معاونان، مديران و كليه همكاران سخت كوش اين سازمان خواست تا نهايت همكاري را با مسئولان جديد در راستاي اهداف متعالي سازمان تامين اجتماعي و خدمت رساني به صاحبان اصلي آن كه همانا پيشكسوتان، بيمه شدگان، كارفرمايان و خانواده هاي آنان است، به كار بندند.
مددي، سازمان تامين اجتماعي را به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي، بركتي براي نظام جمهوري اسلامي ايران خواند و اظهار داشت كه صيانت از اين صندوق بين النسلي بر عهده كليه تصميم گيران آن بوده ودولت مي بايست در چارچوب نقش نظارتي خود، امانتدار اين حق الناس باشد.

۱۰ درصد دانش آموزان 7 تا 10 ساله گواتر دارند
گروه اجتماعي- مريم غفاري: 10درصد دانش آموزان 7 تا 10 ساله كشور، گواتر دارند كه اين بيماري موجب كاهش توانايي تحصيلي مي شود.
مدير كل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت گفت: براساس بررسي هاي جديد۸،‎/۹درصد دانش آموزان هفت تا۱۰ساله در كشور دچار گواتر و اختلالات ناشي از كمبود يد هستند كه بايد در تغذيه خود توليدات دريايي، حبوبات و نمك يد دار استفاده كنند.
سيد مرتضي صفوي گفت: ايران اولين كشور در منطقه مديترانه شرقي است كه به بررسي گواتر و توليد و توزيع نمك يددار در سطح ملي پرداخته است.وي تأسيس و راه اندازي 25 واحد توليدكننده نمك يددار را از جمله اقدامات وزارت بهداشت در حذف اختلالات ناشي از كمبود يد در جمعيت كشور ذكر كرد و افزود: برنامه ملي غني سازي نمك يددار امسال نيز اجرا مي شود.
بر اساس آمار اداره غدد و متابوليك مركز مديريت بيماري ها، شايع ترين علت قابل پيشگيري عقب ماندگي ذهني در نوزادان كم كاري مادرزادي تيروئيد است كه در صورت تشخيص به موقع طي چند هفته نخست پس از تولد به طور كامل قابل درمان است.
اين گزارش حاكي است شيوع كم كاري مادرزادي تيروئيد در سطح جهان يك تا 3 در چهار هزار تولد زنده است. در حالي كه براساس آمار مركز تحقيقات غدد دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، شيوع اين بيماري در ايران يك در هزار تا يك در هزار و چهارصد تولد زنده مشخص شده است.

با مردم
پيشنهاد براي پرداخت وام هاي طولاني مدت
با توجه به تقاضاي زياد جهت خريد مسكن و محدوديت عرضه آن، به مسئولان بانك مسكن پيشنهاد مي شود، شرط دوازده سال عمر ساختمان براي اعطاي وام را حداقل به 15 تا 18 سال افزايش دهند تا افرادي كه قدرت خريد آنها پايين است بتوانند از اين نوع وام ها استفاده نمايند. با توجه به اين كه عمر متوسط ساختمان در تهران سي سال بر آورد شده كه پس از آن نيز مي توان با بازسازي قابل سكونت كرد، اين موضوع كمك زيادي براي افراد كم درآمد خواهد كرد.
آقاي آرين- تهران
به نام مركز فرهنگي و...
اخيراً در مقابل بلوك 13 فاز 2 شهرك اكباتان، محلي را براي ايجاد يك مركز تفريحي- فرهنگي در نظر گرفته اند، اما به بهانه ساخت اين مركز تعدادي پيمانكار در اين محل كارخانه بتن ريزي با دستگاه هاي عظيم  راه انداخته اند كه با سروصداي ايجاد شده موجب سلب آسايش مردم شده و محل فروش و پخش بتون هاي آماده به مناطق ديگر تهران نيز شده است. از مسئولان شهرداري درخواست مي كنيم از اين نوع سوءاستفاده ها جلوگيري نمايند.
آقاي صفري- تهران
در انتظار نتايج امتحان
خرداد ماه گذشته در سازمان فني حرفه اي امتحان مهارت درجه 2 را گذرانديم. طبق قانون، نتايج آن مي بايست حداكثر تا دو ماه صادر مي شد اما تاكنون خبري نشده است و بدين ترتيب اين گونه ديپلمه ها بلاتكليف مانده اند.
آقاي ترابي- تهران
مشمولان بيمه اختياري
احتساب خدمت سربازي مشمولان بيمه اختياري تأمين اجتماعي از سوي مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است اما هنوز در سازمان هاي تأمين اجتماعي، اين مصوبه تحقق نيافته است.
آقاي آريا- تهران
نظارت بر توزيع شير
در ماه مبارك رمضان، مردم به شير بيشتري نياز دارند، اما در مواردي كاميون هاي حامل شير پاكتي در غرب تهران- خيابان جيحون- شيرهاي پاكتي را به اشخاص حقيقي و حقوقي مي فروشند و اگر اين عمل خلاف در ساير نقاط شهر رواج داشته باشد، موجب كمبود عرضه شير مي شود. لازم است در اين مورد نظارت و كنترل دقيق تري صورت گيرد.
صابر صحت- تهران
گراني روزافزون مسكن
قيمت مسكن بدون دليل و غيرمنطقي هر روز گرانتر مي شود و اين امر براي اشخاصي كه از قبل با پس انداز و برنامه ريزي براي گرفتن وام اقدام كرده اند، زماني كه به مرحله دريافت وام مي رسند، تازه متوجه مي شوند كه پس انداز آنها و مبلغ وام دريافتي براي خريد مسكن با بهاي برنامه ريزي شده قبلي كافي نيست و ناگزير از خريد منصرف مي شوند!
آقاي رضايي- تهران
دارنده مدال نقره المپياد در جست وجوي دانشگاه
پسرم در المپياد كشوري مدال نقره دريافت كرد و امسال در دانشگاه پذيرفته شد. بر اساس قانون، اين گونه افراد حق دارند در رشته خود در هر دانشگاهي كه مايل باشند ادامه تحصيل دهند، اما از زماني كه نتايج كنكور اعلام شد ميان سازمان سنجش و دانشگاه شريف در رفت و آمد هستيم، چون دانشگاه شريف 39 نفر را بيشتر از ظرفيتش پذيرش كرده است كه همه از سهميه علمي و... مي باشند و پسر من را به علت نبود جا نمي پذيرند. اين گونه مشكلات موجب دلسردي نسل جوان و كاهش انگيزه آنها براي فعاليت هاي علمي مي شود.
آقاي ظفر- تهران

|   اجتماعي    |    ادب و هنر    |    اقتصادي    |    دانش فناوري    |    بـورس    |    زادبوم    |
|   حوادث    |    بين الملل    |    فرهنگ و آموزش    |    سياسي    |    شهر تماشا    |    سلامت    |
|   شهري    |    علمي فرهنگي    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |