يكشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۰۴ - Oct 8, 2006
حوادث
Front Page

برگزيدگان نخستين جشنواره پليس،
رسانه و امنيت معرفي شدند
گروه حوادث - نخستين جشنواره پليس، رسانه و امنيت روز گذشته با معرفي برگزيدگان رشته هاي مختلف پايان يافت.
به گزارش همشهري ، در اين جشنواره كه با هدف شناخت الگوهاي برتر اخبار در زمينه هاي پليسي و امنيت اجتماعي برگزار شده بود ، .بيش از 700 اثر رسيده در بخشهاي چندگانه مورد ارزيابي داوران قرار گرفته و آثار برتر معرفي شدند. در مراسم اختتاميه اين جشنواره سردار شعباني جانشين فرمانده انتظامي تهران بزرگ در سخناني به تقدير از رسانه ها پرداخت و گفت: تعامل پليس و مطبوعات در زمينه اطلاع رساني در ايجاد امنيت اجتماعي نقش بسزايي دارد و بي گمان پليس موفقيت خود را در اطلاع رساني و تعامل با رسانه ها مي داند.
در پايان اين مراسم هدايايي به برگزيدگان اهدا شد كه در ميان برگزيدگان 5 نفر از خانواده همشهري ديده مي شد. سيناقنبرپور و مهديه مصطفايي از روزنامه همشهري ، شادمهر ، رضا صيادي و بديعي نيز از همشهري محله در بخشهاي گزارش ، خبر و عكس جزو برگزيدگان بودن

با تلاش بازپرس دادسراي جنايي تهران
جنايتكاران افغاني به قتل 16 زن اعتراف كردند
بازپرس اصغرزاده
002334.jpg
002337.jpg
002340.jpg
تا كنون ارتكاب 4 قتل از سوي جنايتكاران افغان قطعيت يافته است و بررسي هاي علمي پليسي براي اثبات 12 جنايت ديگر ادامه دارد

گروه حوادث - آزاده مختاري: راز 16 جنايت مخوف باند جنايتكاران افغان كه با كشاندن زنان خياباني به ساختمانهاي نيمه كاره، آنها را به قتل مي رساندند، با اعترافات يكي از اعضاي باند گشوده شد، اين در حالي است كه تاكنون ارتكاب 4 قتل قطعيت يافته است.
كشف جسد در ساختمان نيمه كاره
۲۶ مرداد ماه هنگامي كه كارگران مقني ضربات كلنگ را براي كندن چاه خانه  اي نيمه كاره در منطقه فرمانيه به زمين مي كوبيدند نمي توانستند باور كنند در حال گشودن راز 16 قتل مخوف اعضاي يك باند تبهكاري افغاني هستند، در حالي كه آنها در حال حفاري چاه بودند ناگهان با جسد زني مواجه شدند كه گذشت زمان و فساد جسدش تشخيص هويت او را دشوار كرده بود. هنگامي كه با گزارش موضوع، تحقيقات پليس زير نظر بازپرس حسين اصغرزاده از شعبه دوم آگاهي تهران آغاز شد با توجه به شواهد موجود در نخستين بررسي ها اين احتمال كه مقتول يك زن خياباني باشد قوت گرفت. كيف دستي مقتول كه در كنار جسدش قرار داشت و جستجوي اثاثيه داخل آن پليس را به دو كارت ويزيت رساند كه مي توانست سرنخ مناسبي براي شناسايي قاتل باشد.
به اين ترتيب از آنجا كه تحقيقات تخصصي پزشكي بيانگر آن بود كه سه ماه از زمان كشتن مقتول مي گذرد، به دستور بازپرس پرونده سه برادر افغاني به نامهاي لطيف، عزيز و طالب كه نگهبان ساختمان نيمه كاره بودند به عنوان اصلي ترين مظنونين قتل اين زن ناشناس از سوي پليس جنايي پايتخت دستگير و تحت بازجويي قرار گرفتند. در حالي كه سه برادر افغاني منكر هر گونه ارتباطي با قتل مقتول شده و تنها به آشنايي با مقتول اعتراف كردند. كشف كتابهاي درسي متعلق به دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان و البسه و عكس هاي زنان در خانه اين سه برادر، سوء ظن بازپرس پرونده و پليس جنايي را در خصوص ارتكاب اين جنايت و قتلهاي مشابه از سوي اين سه برادر قوت بخشيد.
سوم مهرماه با گذشت چندين روز از پيدا شدن مقتول پس از آن كه عكس وي در اختيار مطبوعات قرار گرفت. زني به دادسراي امور جنايي تهران مراجعه كرد و در حالي كه يك صفحه روزنامه كه عكس  مقتول جنايت فرمانيه در آن چاپ شده بود را در دست داشت مدعي شد كه قرباني اين جنايت دختر 29 ساله وي به نام مريم است كه قبل از عيد سال 85 ناپديد شده و ديگر از او خبر نداشته است.
اظهارات اين زن در حالي مورد بررسي پليس قرار گرفت كه چند روز قبل از حضور اين زن در دفتر بازپرس اصغرزاده يك مرد افغاني ديگر به نام رسول كه با سه برادر افغاني در ارتباط بوده و زنان خياباني از سوي وي به آنان معرفي مي شد از سوي كارآگاهان جنايي پايتخت بازداشت شده و در جريان بازجويي ها قرباني جنايت فرمانيه را يك زن خياباني معرفي كرده بود كه چند ماه قبل از كشف جسد، او را به محل جنايت برده بود.
اعتراف به۱۶ قتل، اثبات 4 جنايت
با مشخص شدن هويت مريم تحقيقات به طور دقيق تر از رسول ادامه يافت تا اينكه علي رغم سكوت سه برادر افغاني اين متهم جديد لب به اعترافي وحشتناك گشود و عنوان كرد كه عزيز،  لطيف و طالب با همدستي فردي به نام احمد و چند مرد افغاني ديگر زنان خياباني را به ساختمان هاي نيمه كاره كشانده و پس از آزار اقدام به كشتن آنان مي كردند.
اين متهم در جريان اعتراف بعدي خود مدعي شد احمد كه يك مقني است ، تاكنون 16 زن خياباني را كشته ولي پس از دستگيري سه برادر افغاني ناپديد شده است.
بازپرس حسين اصغرزاده روز گذشته با اعلام خبر اعتراف به ارتكاب 16 قتل توسط اين باند جنايتكار افغاني به همشهري گفت: بررسي روانشناسي دقيق در خصوص ادعاهاي رسول آغاز شده است و دستور قضايي براي جستجوي چند منطقه كه رسول به عنوان محلهاي دفن اجساد بيان كرده است آغاز شده كه همگي اين مناطق در شمال پايتخت قرار دارند.
بازپرس اصغرزاده افزود: اما تا كنون ارتكاب چهار قتل از سوي اين متهمان به قطعيت رسيده است ولي تحقيقات تخصصي در خصوص ارتكاب جنايات از سوي اين متهمان و همدست فراري آنان كه عامل اصلي جنايات محسوب مي شود ادامه دارد. بر پايه گزارش، به رغم انكارهاي اوليه،يكي از سه برادر افغاني به نام عزيز در مراحل بازجويي پليس به ارتكاب قتل مريم قرباني جنايت ساختمان نيمه كاره اعتراف كرده است.

تبرئه داماد ، از اتهام قتل مادرزن
002355.jpg
گروه حوادث- با گشوده شدن راز قتل دو پيرزن توسط زوجي جوان، داماد قرباني دوم كه تاكنون به عنوان قاتل اصلي معرفي شده بود آزاد شد.
اواسط مردادماه كارآگاهان اداره دهم آگاهي تهران بزرگ از قتل يك پيرزن به نام شهبانو در منطقه بومهن تهران مطلع شدند. تحقيقات پليس در همان ابتدا به دستگيري يك زوج جوان به نام هاي فاطمه و نصرت و داماد قرباني به نام علي ختم شد. اين سه مظنون بعد از انتقال به آگاهي تحت بازجويي قرار گرفتند. زوج جوان در بازجويي هاي اوليه مدعي شدند كه قتل شهبانو را داماد او مرتكب شده و آنها تنها در اجراي نقشه با وي همراهي كرده اند،  اما ضربات مرگبار چاقو از سوي علي وارد شده است. اين اظهارات درحالي بود كه داماد مقتول در تمام مراحل بازجويي منكر هرگونه دخالت در قتل مادر همسرش بود. پليس جنايي در ادامه بررسي ها بر روي اين پرونده موفق شد راز جنايت ديگري كه از سوي اين متهمان چندي قبل از قتل شهبانو صورت گرفته بود را نيز فاش كند. قرباني آن جنايت نيز پيرزني بود كه در فروشگاه كوچك خود در حاشيه تهران به قتل رسيده بود. روز گذشته هر سه متهم اين پرونده در شعبه چهارم دادسراي امور جنايي تهران مقابل بازپرسي بهروز هنرمند قرار گرفتند و با بيان واقعيت ماجرا علي كه از سوي دو متهم ديگر به عنوان قاتل معرفي شده بود با فك قرار آزاد شد. بازجويي تكميلي از فاطمه روشن كرد كه اين زوج در پرونده قتل دوم، پاي علي را به اين دليل به ماجرا كشاندند تا به خاطر فاميل بودن علي با مقتول وي رضايت اولياء دم را گرفته و آنان نيز به اين طريق از قصاص نجات يابند.
فاطمه وقتي خود را در برابر ادله پليس ديد لب به سخن گشوده و به افسر پرونده گفت: قتل پيرزن اولي را همسرم مرتكب شد، او را در فروشگاهش غافلگير كرده و با ضربات سنگ به قتل رساند، سپس النگوهاي طلاي او را دزديد و من آنان را در بندر لنگه به مبلغ يك ميليون و 200 هزار تومان فروختم. شهبانو را نيز در پارك ديدم، طرح دوستي با او ريختم و فريبش دادم كه همسرم مرا از خانه بيرون انداخته است، روز حادثه به بهانه اينكه با همسرم صحبت كند همراه نصرت به خانه او رفتيم و در يك فرصت مناسب او را به قتل رسانده و النگوهاي طلاي او را نيز دزديديم كه اين النگوها را نيز به مبلغ يك ميليون و 300هزار تومان فروختم ولي هنگامي كه دستگير شديم چون مي دانستيم داماد مقتول، در خانواده اش فرد موجهي است او را به عنوان قاتل اصلي معرفي كرديم. با روشن شدن ابعاد واقعي دو جنايت، علي آزاد شده و تحقيقات از زوج متهم به قتل توسط پليس جنايي ادامه خواهد يافت.

متهم جنايت آتشين در دادگاه:
وقتي مهشيد مرد، به آخر زندگي رسيدم
گروه حوادث- مرد جواني كه متهم به آتش كشيدن زن مورد علاقه  اش در خيابان پاسداران است، صبح ديروز در حالي محاكمه شد، كه ادعا مي كرد به قرباني علاقه داشته و نقشي در آتش گرفتن وي نداشته است.
مردجوان بغضش را فرو مي برد و با ياد آوري حادثه تلخي كه به اتهام آن محاكمه مي شود اشك پهناي چهره اش را فرا مي گيرد، او متهم است كه شامگاه 22مرداد 84 در كوچه بن بستي در خيابان پاسداران، زن مورد علاقه اش به نام مهشيد را با ريختن بنزين به آتش كشيده است كه وي چند روز بعد در روي تخت بيمارستان جان مي بازد. مرگ اين زن در حالي اتفاق افتاد كه او به رغم آنكه در ساعات اوليه انتقال به بيمارستان گفته بود خودش را به آتش كشيده است، در آخرين ساعات زندگي در حضور (حسين اصغرزاده )بازپرس ويژه قتل مدعي شده بود نامزدش بر روي او بنزين پاشيده است.
با گذشت يك سال از آن حادثه تلخ، مرد جوان به نام مهيار، صبح ديروز در مقابل قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت، اين در حالي بود كه لحظاتي قبل خانواده زن جوان براي او به اتهام قتل دخترشان تقاضاي قصاص كرده بودند.
مهيار - متهم جوان- پس از آنكه در جايگاه قرار گرفت درباره آشنايي اش با مهشيد گفت: اواخر سال 82 وقتي در مرخصي سربازي بودم، در يك ميهماني با زن جوان آشنا شدم.
پس از مدت كوتاهي از آشنايي امان به يكديگر قول ازدواج داديم، اما وقتي خانواده ام از رابطه ما اطلاع پيدا كردند، به خاطر تفاوت سني بين ما و اينكه مهشيد مطلقه بود با ازدواج ما مخالفت كردند اما ما همچنان به رابطه مان ادامه مي داديم. مهيار در حالي كه دست هاي سوخته اش را به قضات دادگاه نشان مي داد گفت: آتش زدن و قتل مهشيد را قبول ندارم، وقتي كه او مرد انگار من هم مردم.
وي در ادامه و هنگامي كه قضات دادگاه از او خواستند به توضيح حادثه بپردازد گفت: همه چيز در يك لحظه اتفاق افتاد.
مدتي قبل از اين اتفاق مهشيد به همراه خواهرش براي قبول يك پيشنهاد كاري به تركيه رفته بود، روز حادثه در حالي كه تازه از تركيه برگشته بودبه من تلفن كرد و خواست تا او را ببينم، چون مي خواستم به پادگان بروم پيشنهاد او را رد كردم، اما او با پرايد خود به جلوي خانه امان آمد و از من خواست با هم به پمپ بنزين بروم و براي خودروش كه در يكي از خيابان هاي پاسداران بنزين تمام كرده بود بنزين تهيه كنيم، منهم با دلخوري قبول كردم. وي ادامه داد: بعد از خريد بنزين، در طول راه مهشيد دائماً از من گله مي كرد كه چرا در مدتي كه در تركيه بوده به او تلفن نكرده  ام.
پس از خريد بنزين، دو كوچه بالاتر وارد يك خيابان بن بست شديم، مهشيد دائماً از مرگ و اينكه من به او خيانت كرده ام و يك روزي مرا خواهد كشت صحبت مي كرد. او يكباره در گالن 4 ليتري را باز كرد و به طرف من گرفت و گفت مي خواهد مرا به آتش بكشد. من هم كلاهم را از سرم برداشتم و با خم كردن سرم از او خواستم مرا آتش بزند كه در آن لحظه ناگهان صداي قطره هاي بنزين را شنيدم، همين كه سرم را بلند كردم، مهشيد گالن بنزين را بر روي زمين انداخت و فندكي را كه در دست داشت روشن كرد و در همان زمان بود كه آتش گرفت، در حالي كه شوكه شده بودم، تلاش كردم آتش را خاموش كنم، اما نتوانستم و سرانجام با كمك يك زن او را به بيمارستان مبين رسانديم، اما او جان باخت و منهم از آن روز به آخر زندگيم رسيدم.
هنگامي كه قضات از او پرسيدند كه چرا از ازدواج با مهشيد منصرف شده است گفت: مهشيد مطلقه بود و خانواده ام حاضر به اين ازدواج نبودند، از طرفي خانواده اش بارها به من گفته بودند از زندگي دخترشان بيرون بروم چرا كه قصد برگشتن به زندگي اولش را دارد، اما من هرگز او را ترك نكردم چون به او علاقمند بودم. در ادامه دادگاه هيأت قضات از او پرسيدند كه آيا اتهامش را قبول دارد كه او پاسخ داد من به مهشيد علاقمند بودم و او را نكشتم اما به احترام او، هر چه كه خانواده اش بخواهند مي پذيرم و حاضرم قصاص شوم.
بر پايه اين گزارش، قاضي عزيز محمدي و 4 مستشار دادگاه پس از شنيدن دفاعيات متهم جوان به زودي حكم خود را صادر خواهند كرد.

|   اجتماعي    |    ادب و هنر    |    اقتصادي    |    دانش فناوري    |    بـورس    |    زادبوم    |
|   حوادث    |    بين الملل    |    فرهنگ و آموزش    |    سياسي    |    شهر تماشا    |    سلامت    |
|   شهري    |    علمي فرهنگي    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |