يكشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۰۴ - Oct 8, 2006
زادبوم
Front Page

مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تشريح كرد:
چگونگي استفاده از تسهيلات طرح جديد
گروه شهري- طرح از رده خارج كردن خودروهاي   فرسوده همواره با اما و اگرهايي همراه بوده است طرحي كه اجرايي شدن آن مي تواند از يك سو، بسياري از مشكلات پيش روي مديران را كاهش داد و از سوي ديگر ايمني رانندگي در سفرهاي درون شهري و برون شهري را به ارمغان آورد. با اين همه هنوز موانع متعددي بر سر راه عملي شدن اين طرح وجود دارد.
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در اين باره به ايسنا گفت: مالكان خودروهاي فرسوده كه در طرح هاي قبلي ثبت نام كرده و خودرو آنها اسقاط شده، ولي خودرو جايگزين تاكنون دريافت نكرده اند، مي توانند از تسهيلات طرح جديد استفاده كنند.
مهندس سيدرضا فاطمي با اشاره به اين كه 6 هزار و 239 مالك خودروهاي فرسوده در طرح قبلي شركت و خودرو آنها اسقاط شده است، ولي تا كنون خودرو جايگزين دريافت نكرده اند، افزود: اين متقاضيان بدون قرار گرفتن در نوبت يا قرعه كشي از تسهيلات اين طرح جايگزيني مرحله جديد برخوردار خواهند شد.
وي تأكيد كرد: اين دسته از متقاضيان فعلاً به شعب نمايندگي خودروسازان مراجعه نكنند، چرا كه به زودي از طرف خودروسازان با آنها تماس گرفته مي شود. به گفته فاطمي بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده امسال 200هزار خودرو شخصي و 50 هزار تاكسي از رده خارج مي شود.
وي ضمن معرفي چند مركز غيرمرتبط كه بدون مجوز از وزارت كشور مشغول ثبت نام هستند، به متقاضيان تعويض خودرو هشدار داد كه جهت ثبت نام فقط به شعب نمايندگي معرفي شده توسط خودروسازان مراجعه كنند.
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده با اشاره به اين كه اين شركت ها بين 150 تا 500 هزار تومان وجه در قبال خروج خودروهاي فرسوده از مردم دريافت مي كنند، افزود: آقاي ص در خرم آباد، آقاي ش در چالوس و آقاي ق در انديمشك تعدادي از اين افراد هستند.
وي تاكيد كرد: مسئولان طرح نوسازي خودروهاي فرسوده در قبال اين شركت ها مسئوليتي ندارند و به دارندگان خودروهاي فرسوده توصيه كرد كه با مراجعه مستقيم به شعب نمايندگي منتخب ايران خودرو، سايپا و زامياد از هدر دادن وقت و وجوه نقدي خود خودداري كنند. فاطمي ادامه داد: ديگر مراكز غير مرتبط در سراسر كشور متعاقباً اعلام خواهد شد. وي از متقاضيان تعويض خودروهاي فرسوده كه در مرحله جديد به هنگام ثبت نام، وجه پرداخت كرده اند، درخواست كرد جهت پس گرفتن وجه نقد خود به شعب نمايندگي مربوط مراجعه كنند.
فاطمي تأكيد كرد: اين امر فقط شامل حال افرادي مي شود كه در مرحله اخير ـ يعني از 5 مهر 85 به بعد ـ ثبت نام كرده اند. مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده همچنين از متقاضيان خواست كه در صورت اصرار شعب نمايندگي خودروسازان به تخلف، شكايت خود را با تلفن شماره 66723780 در ميان بگذارند و مطمئن باشند كه با متخلفين شديداً برخورد خواهد شد.
وي با اشاره به اين كه مالكان خودروهاي فرسوده با سند وكالتي نيز مي توانند براي استفاده از تسهيلات به شعب نمايندگي خودروسازان مراجعه كنند، تأكيد كرد: خودروهاي فرسوده به بيمه نامه نياز ندارند و شعب نمايندگي خودروسازان موظف به پذيرش خودروهاي خارجي ساخت 1977 ميلادي و قبل از آن هستند.
وي گفت: همچنين فعاليت شركت هايي كه در اين زمينه به عنوان واسط، ميان خودروسازان و مالكان خودروهاي فرسوده اقدام مي كنند، غيرقانوني است.
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده ضمن سودجو خواندن شركت هاي غيرقانوني مذكور تأكيد كرد: مسئولان طرح نوسازي خودروهاي فرسوده در قبال اين شركت ها هيچ مسئوليتي ندارند و به دارندگان خودروهاي فرسوده اكيداً توصيه مي شود كه تنها با مراجعه مستقيم به شعب نمايندگي منتخب ايران خودرو، سايپا و زامياد از هدر دادن وقت و وجوه نقدي خود خودداري كنند.
وي با اشاره به شرايط طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده گفت: خودرو بايد قابليت تردد داشته باشد، از سوي ديگر معاينه فني ملاك نيست و لازم نيست از تاريخ انتقال مالكيت به مالك فعلي مدتي گذشته باشد.
به گفته فاطمي اسناد وكالتي مورد قبول است، اما هر خودرو بايد تنها يك مالك داشته باشد و در صورتي كه يك خودرو چند مالك داشته باشد، مالكيت بايد به يك نفر منتقل شود. وي خاطرنشان كرد: يك نسخه از فرم ثبت نام كه توسط رايانه صادر مي شود به عنوان رسيد به ثبت نام شدگان ارائه مي شود و در صورتي كه به دليل ازدحام ثبت نام در فرم هاي دستي صورت گرفته باشد، حداكثر تا 3 روز بعد، فرم رايانه اي صادر و به متقاضي ارائه خواهد شد. مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده وام خودروهاي فرسوده شخصي و وانتها را 5?ميليون تومان با بهره 7 درصد دوره باز پرداخت 60 ماهه و اقساط ماهيانه 98 هزار تومان عنوان كرد و گفت: مالكان خودروهاي فرسوده همچنين از تخفيف يك ميليون توماني برخوردار خواهند شد.
فاطمي گفت: تمامي خودروهاي فرسوده شامل خودروهاي شخصي چهار سيلندر و بيشتر، تك ديفرانسيل با سن 30 سال و بالاتر (شامل مدل سال 1355 و 1977 به پايين) خودروهاي شخصي بيش از چهار سيلندر يا دو ديفرانسيل با سن 25 سال و بيشتر و وانت هاي شخصي و عمومي با سن 20 سال و بالاتر مشمول استفاده از طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مي شوند. وي با تأكيد بر اين كه اگر براي يك خودرو بيش از يك بار ثبت نام شود، كليه ثبت نام ها باطل خواهد شد، افزود: ثبت نام براي وانت نيسان در نمايندگي هاي زامياد، براي پرايد در نمايندگي هاي سايپا و براي آردي، سمند، پژو۴۰۵ و پيكان وانت در نمايندگي هاي ايران خودرو انجام مي شود.

چشم انداز
002277.jpg
مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده مي گويد: بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي خودروسازان، تاكنون حدود 200 هزار مالك خودرو فرسوده براي جايگزيني خودرو خود ثبت نام كرده اند.
وي با اشاره به اين كه پيش ثبت نام طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده تا 22 مهر ماه ادامه دارد، مي افزايد: پس از پايان پيش ثبت نام و تعيين اولويت بندي در اين زمينه، مراجعه مالكان به نمايندگي ها جهت اجراي مراحل قانوني از نيمه آبان ماه آغاز مي شود.
به گفته مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده : خودروسازان موظفند حداكثر 15 روز پس از تحويل خودروي فرسوده، خودروي جايگزين را به متقاضيان تحويل دهند.

ورزشگاه، تهديدي براي ثبت ملي مهريز
002286.jpg
گروه شهري- ساخت ورزشگاه شكيب كه عمليات اجرايي آن از ابتداي سال جاري آغاز شده،  ثبت ملي شهرستان تاريخي مهريز را تهديد مي كند.
علي حسني، مدير پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي مهريز، به خبرگزاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گفت: نتايج فعاليت پايگاه ميراث فرهنگي در زمينه تهيه پرونده ثبت ملي مهريز، به دليل ساخت و ساز نامناسب ورزشگاه شكيب به خطر افتاده است.
وي افزود: ساخت اين ورزشگاه از ابتداي سال 85 در يكي از باغ هاي قديمي محله تاريخي بغدادآباد شهر مهريز با كسب مجوز از استانداري يزد و همكاري شهرداري مهريز آغاز شده است.
حسني خاطرشان كرد: در ساخت اين مجموعه توجه چنداني به ضوابط تعيين شده براي حفظ پوشش گياهي و درختان باغ نشده است، ضمن آنكه بخش ورودي ورزشگاه، نمادي به شكل برج بادگير به ارتفاع 50 متر دارد كه اين ارتفاع نامناسب، خارج از ضوابط و معيارهاي معمول و معروف بافت هاي تاريخي و ارزشمند منطقه يزد است.
وي افزود: بادگير باغ دولت آباد، بلندترين بادگير جهان، واقع در شهر يزد و ارتفاعي حدود 35 متر دارد. اين تمايز ارتفاع، از نظر سابقه تاريخي، معماري و شرايط معمول طراحي بافت هاي تاريخي، مقبول نيست.وي اظهار داشت: مجموعه حاضر، در حريم منظري اثر ثبتي مجموعه تاريخي باغ  بهار واقع شده و پايگاه، اقداماتي را در زمينه جلوگيري از ساخت و ساز انجام داده و خواستار بازنگري طرح مصوب شده است. اين موضوع همچنين به بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري يزد گزارش شده تا اقدامات لازم در اين خصوص صورت گيرد.

آغاز عمليات بيرون كشيدن كشتي تاريخي
پرسپوليس از عمق خليج فارس
002280.jpg
ايرنا: رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر گفت: عمليات بيرون كشيدن كشتي تاريخي پرسپوليس از عمق آبهاي خليج فارس در بندر بوشهر از ديروز آغاز شد.
احمد دشتي، افزود: اين كشتي كه در دوره ناصرالدين شاه از آلمان به بندر بوشهر آورده شد، در دوره رضاخان پهلوي در فاصله دو كيلومتري شرق بندر بوشهر پهلو گرفت كه با گذشت زمان به زير آب رفت.
وي اظهار داشت: براي خارج كردن اين كشتي از آب و انتقال آن به خشكي يك ميليارد و ???ميليون ريال هزينه مي شود.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بوشهر اضافه كرد: كشتي پرسپوليس پس از خارج شدن از آب، به موزه دريا و دريانوردي بوشهر منتقل خواهد شد. دشتي گفت: با توجه به راه اندازي موزه دريا و دريانوردي در هفتم  آذر، مصادف با روز نيروي دريايي، عمليات انتقال كشتي پرسپوليس به خشكي و استقرار آن در اين موزه بايد تا پايان آبان ماه به پايان برسد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان بوشهر يادآور شد: استقرار كشتي پرسپوليس در موزه دريا و دريانوردي تاثير چشمگيري در جذب گردشگران داخلي و خارجي دارد و صنعت گردشگري اين استان را بسيار متحول مي كند.

۲۰۰ اثر تاريخي ايلام در انتظار ثبت ملي
002283.jpg
گروه شهري -??? اثر تاريخي فرهنگي اين استان را داراي قابليت ثبت در فهرست آثار ملي دانست.
رئيس ميراث فرهنگي ايلام گفت:  خبرگزاري ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري افزود: اين آثار در ماه هاي گذشته توسط كارشناسان ميراث استان شناسايي و براي آنان پرونده تشكيل شده است.
محمدي ادامه داد: اين آثار شامل بناها، محوطه، قبرستان و تپه بوده كه معاونت فني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور مشغول بررسي وضعيت آنها هستند. وي اظهار داشت: استان ايلام با داشتن يك هزار ابنيه تاريخي و فرهنگي متعدد، اما تنها ???اثر در سنوات گذشته در فهرست آثار ملي به ثبت رسانده است.
وي تاكيد كرد: ثبت اين آثار جديد كه مربوط به دوران مختلف باستان بوده نقش موثري در اجراي كارهاي حفاظتي و مرمتي روي آنها دارد.
محمدي گفت: رايزني هايي صورت گرفته و قرار است اين آثار در فهرست آثار ملي قرار گيرد.
وي يادآور شد: با ثبت اين آثار در فهرست آثار ملي زمينه مناسبي براي ترميم و بهسازي اين ابنيه هاي تاريخي در شهرستان ايلام فراهم مي شود.

مشكلات احياي بافت هاي تاريخي
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري: مرمت يك امر مستمر است و بناي تاريخي تا زماني كه وجود دارد بايد مرمت و نگهداري شود.
محمدعلي طبرسا، مدير دفتر حفظ و احياي بافت هاي تاريخي ضمن بيان اين مطلب گفت: بحث مرمت شهري تمام شدني نيست، زيرا در شهر زندگي جريان و استمرار دارد و نمي توان با يك بار مرمت گفت: مرمت شهري مثل تهران به پايان رسيده است، بلكه بايد به طور مستمر اين كار انجام شود.
وي با اشاره به وجود 110 بافت تاريخي در حوزه شهرها و 600 روستاي تاريخي خاطرنشان كرد: دفتر بافت هاي تاريخي سازمان، دو شاخه مطالعات و اجرا را دستور كار خود دارد. در بخش مطالعات سه اقدام مستندسازي، بررسي راهبردهايي كه از طريق مطالعه و مستندسازي استخراج مي شود و طراحي برنامه هاي خاص براي اجرا در آينده انجام مي شود.
وي ادامه داد: دفتر بافت نوپاست، اما توانسته با كسب تجربه هاي لازم در داخل و استفاده از تجربه هاي جهاني كارهاي مهمي را در حوزه احياي بافت هاي تاريخي انجام دهد كه نمونه هاي آن احياي بافت تاريخي ميبد، فهرج يزد و اورامان كردستان است.
طبرسا در ادامه افزود: تجربه مرمت شهري در ايران از انگشتان يك دست هم كمتر است. كشورهاي غربي و يا آسيايي در اين زمينه بسيار جلوتر از ما هستند و مشغول رايزني با اين كشورها هستيم تا از تجربيات سمعي و بصري آنها بهره ببريم.
مديركل دفتر حفظ و احياي بافت هاي تاريخي با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با كشورهاي هند و ونزوئلا در زمينه مرمت آثار تاريخي گفت: ايران مي تواند در حوزه مرمت شهري از كشورهاي پيشرو مانند ايتاليا، اسپانيا و فرانسه كمك بگيرد تا با استفاده از تجربيات آنها شهرهاي تاريخي مان احيا شود؛ مثلاً ايران با بسياري از كشورها خواهرخواندگي دارد و مرمت شهرها هم مي تواند يكي از زمينه هاي همكاري شهرهاي خواهرخوانده باشد.
طبرسا در پايان خاطرنشان كرد: در مجموع هدف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، به خصوص دفتر حفظ و احياي بافت هاي تاريخي اين است كه هويت مغفول مانده 50 سال گذشته كشور را بار ديگر احيا كند و شهرها و روستاهاي تاريخي ايران به هويت اصيل و سنتي خود بازگردد و در اين زمينه مجموعه حاكميت بايد به كمك سازمان بيايد.

راه اندازي موزه تخصصي افشاريه در آرامگاه نادر
گروه شهري- طرح ساماندهي موزه و آرامگاه نادر آغاز شد. براساس اين طرح قرار است تا پايان امسال اين موزه تبديل به موزه تخصصي افشاريه شود.
معاون فرهنگي و تبليغاتي خراسان رضوي در اين باره گفت: طرح ساماندهي موزه آماده شده است و با ابلاغ اعتبار 30 ميليون توماني آن را پي مي گيريم.
نبي زاده با اشاره به اين كه موزه نادري پس از ساماندهي نوروز سال 86 با شكلي تازه براي بازديد عمومي راه مي افتد، افزود: اين موزه در چيدمان جديد به عنوان موزه تخصصي افشاريه كار خود را پي مي گيرد.
وي گفت : سال گذشته اعتباري را درخواست كرده بوديم تا آرامگاه و موزه نادري را سامان دهيم. بخشي از اين اعتبار براي تغيير كاربري موزه در نظر گرفته شده بود، اما همه اين اعتبار محقق نشد. ما اين تغيير را براي فصل غير توريستي مشهد برنامه ريزي كرده بوديم ،اما اعتباري كه مي خواستيم را نتوانستيم تامين كنيم. اين بودجه در سال جاري از محل اعتبارات نوسازي و تجهيز موزه تامين شده است.
نبي زاده محور اصلي اين طرح را تغيير كاربري موزه نادري به موزه افشاريه دانست: در صدد هستيم تا فضاي موزه را به حد استاندارد برسانيم و آن را به نخستين موزه تخصصي افشاريه بدل كنيم.
در طرح تغيير كاربري قصد داريم اشيايي را جايگزين كنيم كه وجوه مختلف فرهنگي، اجتماعي، باستان شناسي و تاريخي حكومت افشاريه را به نمايش بگذارد. بخش زيادي از اين اشيا در خزانه سازمان موجود و در حال بررسي است. بخش ديگر را هم از موزه هاي كشور جمع آوري مي كنيم.
معاون فرهنگ و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي به تغييراتي در فضاي موزه اشاره كرد: ويترين ها با توجه به كاربري جديد موزه بايد تغيير كند. انبار نگهداري هم نداريم.
اين گزارش مي افزايد: نادرشاه افشار در سال 1110 يا 1100 ه‍.ق در روستاي كبكان در حوالي درگز به دنيا آمد، نادر به طايفه قرقلي افشار از طوايف قزلباش تعلق داشت و در بدو جواني جنگ با طوايف تركمان و ازبكان را آزمود. وي در هنگام حيات خود دستور به ساخت آرامگاهي كوچك در بالاخيابان مشهد داد. اين آرامگاه كوچك در سال 1145 هجري قمري در مجاور چهارباغ شاهي و روبروي حرم امام رضا(ع) از خشت و گل ساخته شد. اما بعد از چند سال نادر دستور ساخت آرامگاهي باشكوه تر را در كلات داد. با قتل نابهنگام نادر در سال 1160 هجري قمري در فتح آباد قوچان به دليل ناتمام بودن عمارت خورشيد كلات، جنازه وي به مقبره قديمي در مشهد منتقل شد. با روي كار آمدن قاجاريه، به دليل خصومت با شاهان پيش از خود، اين بنا مورد بي توجهي قرار گرفته بود و اين امر تا سال 1296 كه احمد قوام السلطنه حاكم خراسان شد ادامه يافت. در اين سال به كمك جمعي از مردم مشهد بناي جديدي به مساحت 545 متر مربع ايجاد شد. در 22 مهر ماه 1335 شمسي انجمن آثار ملي كه از بدو تاسيس بخشي از فعاليت خود را بر بازسازي مقابر مشاهير سياسي فرهنگي متمركز كرده بودند، تصميم به ساخت مقبره اي درخور شخصيت نادر شاه افشار گرفتند. پس با كمك هاي دولتي و مردم مشهد بناي آرامگاه جديد در باغ نادري آغاز شد. طراحي و نظارت ساخت را مهندس هوشنگ سيحون برعهده گرفت و آن را در سال 1342 افتتاح كرد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران اعلام كرد:
قابليت هاي تهران در جذب گردشگر
گروه شهري - بايد نگاه حرفه اي لازم براي ورود به صنعت گردشگري ايجاد شود.
محمدابراهيم طريقت، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، در گفت وگو با ايلنا، افزود: استان تهران با توجه به پتانسيل هاي ممتازش كه در جذب گردشگران داخلي همواره موفق بوده، مي تواند در زمينه گردشگري بين المللي نيز نقش عمده اي ايفا كند و اين موضوع نياز به برنامه ريزي دقيق و جذب سرمايه گذاري مفيد دارد.
وي افزود: ما بسيار علاقه داريم طرح مناطق ويه گردشگري را با جذب سرمايه گذاري اجرا كنيم. گرچه تأمين منابع مالي در تهران مشكل زيادي نيست؛ ولي جذب درست اين منابع و به كارگيري منابع در كنار تخصص ها و امكانات مهم است.
وي ابراز اميدواري كرد كه با استفاده از اعتبارات سفر رياست جمهوري، فاز مطالعات تفصيلي طرح جامع گردشگري استان تهران به انجام برسد.
وي گفت: علاقه ما اين است كه فرصت هاي سرمايه گذاري در همه عرصه هاي مادي و معنوي 121 جاذبه گردشگري كه در استان تهران شناسايي شده، پديد آيد.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، گفت: اميدواريم بتوانيم مزيت هاي رقابتي گردشگري را به خوبي تبيين كنيم.
وي از غار رود افشان به عنوان يكي از مناطق جذاب گردشگري استان تهران نام برد و افزود: در ساوجبلاغ هم مناطق جذاب زيادي وجود دارد كه در آينده، برنامه داريم در جهت معرفي آنها به گردشگران و ايجاد زمينه هاي رفاهي اقداماتي را انجام دهيم.

نگاه دوم
ميراث فرهنگي و گردشگري نبايد رقيب
بخش خصوصي باشد
گروه شهري- با توجه به تأكيد قانون اساسي بر تقويت بخش خصوصي و نوپاي صنعت گردشگري كشور، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد تمهيدات لازم را براي حضور بخش خصوصي در اين عرصه فراهم سازد، نه اين كه به رقيب بخش خصوصي در سرمايه گذاري ها تبديل شود.
اميررضا خادم، عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ميراث خبر ضمن تأكيد بر اين نكته، سياست هاي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را در چگونگي برخورد با بخش خصوصي تعيين كننده دانست و افزود:  ما از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انتظار داريم تا اين سازمان به بخش خصوصي و برنامه هاي مورد نظر آن توجه كند و به عنوان يكي از متوليان امر گردشگري در كشور زمينه ساز فرصت ها و رقابت سالم در اين صنعت باشد.
به گفته خادم، حضور بخش خصوصي در ساير حوزه هاي اقتصادي كشور به دليل رشد و نفوذ بخش دولتي تحت تاثير قرار گرفته است، اما در صنعت گردشگري كه هنوز در ابتداي راه است، مي توان از همان ابتدا از تصدي دولت كاست و بر حضور بخش خصوصي در سياستگذاري ها و برنامه ها افزود.
وي همچنين در پايان سخنان خود به نشست مشترك كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اعضاي اصناف گردشگري كشور سخن گفت و تصريح كرد: در اين جلسه كميسيون فرهنگي توانست بيشتر نسبت به محدوديت ها و مشكلات فعاليت بخش خصوصي در عرصه گردشگري كشور آشنا شود.
به گفته اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، سياست ها و برنامه هاي دولت و مصوبات مجلس نيز بر اساس فعال كردن صنعت گردشگري كشور و توجه به نقش مثبت بخش خصوصي در اين زمينه است.

آموزش هاي عمومي گردشگري و ميراث فرهنگي
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري: طرح پيشنهادي آموزش هاي عمومي، در شوراي راهبردي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، پس از بررسي، به مرحله اجرا مي رسد.
مديركل دفتر برنامه ريزي آموزشي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، ضمن بيان اين مطلب گفت: شوراي راهبردي سازمان، سياست هاي بخش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را با هدف آموزش عمومي و نيز آموزش نيروهاي مسلح، از اوايل مهر، در دستور كار خود قرار داده است.
مرتضي احمدي ضمن اشاره به پيش بيني تفاهم نامه  اين سازمان با سازمان فني و حرفه اي، اظهار داشت: اين پيش نويس با چشم انداز آموزش فني و حرفه اي و با موضوع سازمان متبوع تنظيم شده كه پس از بررسي و كارشناسي، به امضاي دو طرف مي رسد.وي افزود: طرح آموزش ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در مقطع راهنمايي تنظيم شده و براي نيمه دوم امسال وارد كتاب هاي دبيرستاني نيز مي شود.
وي ضمن بيان اين كه آموزش هنرهاي سنتي، به كمك دفتر پژوهش هاي موسيقي سنتي، در نيم سال باقي مانده صورت مي گيرد، خاطرنشان كرد: در اين راستا، فيلم هاي آموزشي حوزه گردشگري، پس از ماه مبارك رمضان، از تلويزيون پخش مي شود.

|   اجتماعي    |    ادب و هنر    |    اقتصادي    |    دانش فناوري    |    بـورس    |    زادبوم    |
|   حوادث    |    بين الملل    |    فرهنگ و آموزش    |    سياسي    |    شهر تماشا    |    سلامت    |
|   شهري    |    علمي فرهنگي    |    ورزش    |    صفحه آخر    |

|    صفحه اول    |    آرشيو    |    شناسنامه    |    بازگشت    |