سه شنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۲ - سا ل يازدهم - شماره ۳۰۱۶ - April.8,2003
حقوق بازنشستگان  ۱۲ درصد افزايش  مي يابد
تهران  - خبرگزاري  جمهوري  اسلامي: براساس  مصوبه  هيأت  وزيران  و با استناد به  تبصره  ۴ ماده  يك  قانون  نظام  هماهنگ  پرداخت  كاركنان  دولت ، حقوق  بازنشستگان  و موظفين  ۱۲ درصد افزايش مي يابد.
به  گزارش  روابط عمومي  سازمان  بازنشستگي  كشوري ، حقوق  بازنشستگان  تابعي  از ضريب  حقوق  شاغلان  است  كه  همواره  با تغيير اين  ضريب  حقوق  بازنشستگان  نيز تغيير مي كند. براساس  اين  گزارش ، ضريب  حقوق  شاغلان  دولتي  از اول  فروردين  ماه  ۸۲ از۲۹۰ ريال  به  ۳۲۰ ريال  افزايش  مي يابد كه  به  اين  ترتيب  حقوق  كاركنان  شاغل  دولت  ۳/۱۰ درصد نسبت  به  سال  گذشته  افزايش  خواهد يافت .

فرانسه و آلمان رشد اقتصادي اروپا را كند كرده اند
رهبران اروپا يكديگر را به بي كفايتي متهم مي كنند
008305.jpg
گروه اقتصادي: در سال گذشته ميلادي بيش از ۱۵۰ هزار شركت اروپايي كه اكثر آنها فرانسوي و آلماني بوده اند ورشكسته شدند.
به گزارش منابع خبري، اين تعداد ورشكستگي شركت هاي اروپايي چهار برابر ميزان ورشكستگي شركت ها در آمريكا در سال ياد شده است. تعداد ورشكستگي شركت هاي آمريكايي ۳۵ هزار و پانصد شركت گزارش شده است.
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، مهمترين عامل ورشكستگي شركت هاي اروپايي بويژه شركت هاي فرانسوي و آلماني توقف رشد اقتصادي اين منطقه و اين دو كشور است.
در سال ۲۰۰۲ متوسط رشد اقتصادي منطقه يورو كمتر از يك درصد بوده كه راهي بي بازگشت براي آينده اقتصادهاي بزرگ اروپايي ترسيم كرده است.
يكي از عوامل ناكامي اقتصاد اروپا بويژه در منطقه يورو كسري بودجه و نابساماني اقتصادي دو كشور فرانسه و آلمان است.
اين دو اقتصاد بزرگ اروپا كه بيشترين مبادله اقتصادي را با ديگر كشورهاي اين منطقه دارند با انتقال مشكلات اقتصادي خود به ديگر كشورهاي منطقه موجب ناكامي اقتصادهاي ديگر كشورهاي اروپايي شده اند.
كسري بودجه فرانسه كه طي سه سال گذشته ادامه داشته در سال جاري نيز رشد خواهد يافت.
در سال آينده نيز اميدي به اصلاح آن نمي رودو به كاهش رشد اقتصادي اين منطقه منجر خواهد شد و با اعتراض ساير اعضاي اتحاديه اروپا مواجه است.
در حال حاضر دولت فرانسه و آلمان از طريق مقامات انگليسي تلاش مي كنند با كاهش تنش با آمريكا راهي براي گريز از بي ثباتي اقتصادي بيابند.
هفته گذشته گوردون براون وزير اقتصاد انگليس رشد كم اقتصادي در اين قاره بويژه آلمان را عامل ناكامي اقتصادي در انگليس اعلام كرد.
وي روز چهارشنبه بودجه سال جديد را كه با كاهش رشد اقتصادي و استقراض روبروست به مجلس ارائه كرد.
در همين حال گرهارد شرودر در سخناني جنگ در عراق را عامل بحران اقتصادي اين كشور اعلام كرد. اقتصادي كه رشد آن در سال جاري با برآوردهاي خوشبينانه كميسيون اروپايي چهاردهم درصد پيش بيني مي شود.
در سال گذشته رشد اقتصادي آلمان ۴/۱ درصد بود.
اين كميسيون رشد اقتصادي اروپا را در سال جاري حدود يك درصد پيش بيني كرده و تأكيد كرده است كه اين پيش بيني در صورتي تحقق خواهد يافت كه جنگ در عراق هر چه سريعتر خاتمه يابد.

كاهش رشد اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
براساس آخرين پيش بيني اتحاديه اروپا كه قرار است گزارش آن امروز منتشر شود ميانگين رشد اقتصادي ۱۵ كشور عضو اين اتحاديه در سال جاري ميلادي بر ۲/۱ درصد بالغ خواهد شد كه نسبت به پيش بيني قبلي ۷/۱ درصد كاهش نشان مي دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه كميسيون اروپا در گزارش اقتصادي بهاره خود كه امروز منتشر مي شود پيش بيني هاي قبلي خود براي رشد اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۳ را به شدت كاهش داده است. طبق اين گزارش ميانگين رشد اقتصادي ۱۵ كشور عضو اتحاديه در سال ۲۰۰۳ به ۲/۱ درصد خواهد رسيد كه نسبت به پيش بيني قبلي كه ۹/۲ درصد بوده از كاهش ۷/۱ درصدي حكايت دارد. همچنين پيش بيني جديد رشد اقتصادي هر يك از ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا براي سال ۲۰۰۳ نيز در مقايسه با پيش بيني قبلي بيش از يك درصد كاهش نشان مي دهد.
براساس گزارش اقتصادي بهاره كميسيون اروپا بالاترين رشد اقتصادي سال ۲۰۰۳ اعضاي اتحاديه اروپا متعلق به كشور يونان و ۵/۳ درصد است. كمترين ميزان رشد نيز متعلق به آلمان و ۴ دهم درصد است. طبق پيش بيني قبلي رشد اقتصادي آلمان در سال ۲۰۰۳ رقم ۴/۳ درصد در نظر گرفته شده بود.
در اين گزارش همچنين ميانگين رشد اقتصادي ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا در سال ۲۰۰۲ رقم يك درصد اعلام شده كه نسبت به پيش بيني يك درصد كاهش نشان مي دهد. همچنين ميانگين رشد اقتصادي ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا براي سال ۲۰۰۴ ميلادي نيز رقم ۳/۲ درصد پيش بيني شده است.

يادآوري
برنده- برنده
سومين دور مذاكرات تجاري ايران و اتحاديه اروپا امروز آغاز مي شود.
شرط عقل و حسابگري حكم مي كند، نتيجه مذاكرات اين باشد كه هر دو طرف برنده باشند. طرف ايراني در اين مذاكرات با توجه به اين اصل و همچنين با درنظرگرفتن اينكه اتحاديه اروپا در شرايط فعلي چه از نظر سياسي و چه از نظر اقتصادي در شرايط ضعف قرار دارد، بايد در دادن امتياز احتياط كند. تكنولوژي موجود صنعتي در شركتهاي اروپا در اندازه اي نيست كه نتوان آن را از شركتهاي ديگر اخذ كرد و مازاد سرمايه هاي بين المللي غير اروپايي نيز به اندازه اي هست كه بتوان منابع ارزي مورد نياز را از بازار به دست آورد. اقتصاد پير اروپا توانايي هاي خارق العاده اي ندارد كه به خاطر آن امتياز اقتصادي خارج از عرف داده شود.

يادداشت
ويژگي هاي رئيس كل آتي بانك مركزي
محمدصادق جنان صفت
فردي كه مي خواهد جايگزين زنده ياد دكتر محسن نوربخش، رئيس كل بانك مركزي شود بايد چند ويژگي داشته باشد: داشتن استقلال راي و شجاعت سياسي در مواجهه با زياده خواهي هاي دولتمردان، جناحهاي سياسي و گروههاي صنفي كه هركدام به صورت جداگانه علاقه مندند سياست هاي ارزي و پولي را به سمت منافع خود سوق دهند. علاوه بر اين، داشتن بينش اقتصادي منسجم و مقبوليت علمي در نزد اقتصاددانان و اشراف به دانش اقتصاد نيز از جمله معيارهاي حتمي براي انتخاب گزينش رئيس كل است. رئيس كل آتي بانك مركزي بايد كسي باشد كه سابقه مديريت قابل قبولي در امور اقتصادي به ويژه در بخش هايي كه نيازمند دانش اقتصاد است را داشته باشد. داشتن مقبوليت علمي در نزد سازمانهاي معتبر پولي و ارزي جهاني نيز از جمله شرايط رئيس كل آتي بانك مركزي است.
انتخاب افرادي كه به استقلال بانك مركزي اعتقاد نداشته و مديريت اجرايي پراكنده اي را در سابقه خود دارند و مقبوليت علمي ندارند و به سادگي تسليم فشارها مي شوند و به باند بازي مشهورند سم مهلكي براي بانك مركزي و سياست هاي پولي و ارزي است.

سومين دور گفت وگوهاي تجاري ايران و اتحاديه اروپا امروز آغاز مي شود
بروكسل - خبرگزاري جمهوري اسلامي:سومين  دور گفت وگوهاي  جمهوري  اسلامي ايران  با اتحاديه  اروپا در زمينه  يك موافقتنامه  همكاري  و تجاري  از روز سه شنبه  در بروكسل  آغاز مي شود كه  بحث هاي  كاملي  را در خصوص  مسائل  مرتبط با امور حقوقي  و داخلي ، علوم  و فن آوري ، دربرمي گيرد.
مقام هاي  آگاه  كميسيون  اروپا روز دوشنبه  در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در بروكسل  با اعلام   اين  خبر، خاطرنشان  كردند  : روند ارتباط و گفت وگوي  اتحاديه  اروپا با جمهوري  اسلامي ايران  به  خوبي  پيش  مي رود.
يك  مقام  آگاه   اين  اتحاديه  كه  خواست  نامش  فاش  نشود، گفت : روابط با ايران  بخش  مهمي از سياست  ما در منطقه  خاورميانه  است .
اين  مقام ها همچنين  خاطرنشان  كردند كه  در دور اول  و دوم   اين  گفت وگوها، زمينه هاي  كلي  مورد بحث  و تبادل  نظر قرار گرفته  است .
امور حقوقي  و داخلي ، شامل  مسائلي  از قبيل : مبارزه  با قاچاق  مواد مخدر، پول  شويي  و مهاجرت هاي  غيرقانوني  مي شود.
اين  مقام  اتحاديه  اروپا افزود: ما علاقه  وافري  به  ايجاد ارتباط باجوامع  علمي ايران  و ارتقاي  سطح  گفت  وگوي  فرهنگي  با ايران  داريم .
در همين  حال ، دور دوم  گفت وگوهاي  سياسي  ايران  و اتحاديه  اروپا نيز روزپنجشنبه  در بروكسل  آغاز مي شود.
رهبري  گفت  وگوها در خصوص  موافقتنامه  همكاري  و تجاري  بر عهده  كميسيون اروپا است ، در حالي  كه  گفت  وگوهاي  سياسي  را كشور يونان  رياست  دوره اي اتحاديه  اروپا رهبري  مي كند.
«كريستيان  لفلر»مذاكره كننده  اصلي  كميسيون  اروپا، هدايت  گروه  مذاكره كننده  اروپايي  را بر عهده  دارد و كيا طباطبايي  مدير كل  بخش  اقتصادي وزارت  امور خارجه   ايران  در راس  طرف  ايراني  قرار دارد.

كاهش قيمت طلا
گروه اقتصادي: طي روزهاي اخير با فروكش كردن بحران جنگ عراق و اميد به پايان سريعتر آن موجب كاهش قيمت جهاني طلا و به تبع آن كاهش قيمت اين فلز گرانبها در ايران شد.
به گزارش خبرنگار ما پيش از آغاز نوروز و سال جديد شدت گرفتن بحران جنگ عراق موجب افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني شده بود و افزايش تقاضا براي خريد آن به دليل آغاز سال جديد نيز موجب شده بود كه قيمت سكه طلا در كشور به شدت افزايش يابد و از مرز ۹۰ هزار تومان بگذرد. پس از پايان تعطيلات نوروزي و آغاز فعاليت بازار در كشور و فروكش كردن بحران جنگي قيمت طلا روبه كاهش گذاشته است.
به گزارش خبرنگار ما كاهش قيمت طلا و سكه در بازار كشور بويژه بازار تهران به طور طبيعي موجب رونق بيشتر بازار سهام و گرايش سرمايه هاي كوچك به خريد سهام در بازار بورس تهران مي شود.

آخرين تغييرات آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات اعلام شد
گروه اقتصادي: آخرين تغييرات در آيين نامه اجرايي مقررات صادرات و واردات،  حقوق ورودي، شرايط ورود انواع كالا و شماره تعرفه هاي مربوط بر اساس آخرين اصلاحات سازمان جهاني گمرك و فهرست كالاهاي مشمول رعايت كنوانسيون مواد شيميايي مخرب لايه ازن پسمانده هاي موضوع كنوانسيون بازل و مواد شيميايي موضوع كنوانسيون منع استفاده از سلاح هاي شيميايي اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني اين تغييرات در قالب كتاب مقررات صادرات و واردات از سوي موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني منتشر و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.
براساس آخرين تغييرات صورت گرفته در مقررات صادرات و واردات، واردات كالا به جز مواردي كه از نظر شرعي و قانوني ممنوعيت دارد، مجاز اعلام شده است و موكول به مجوز و ثبت سفارش در وزارت بازرگاني است و تمامي تعرفه هاي تبعيض آميز و معافيت دستگاه هاي دولتي حذف شده است.
به موجب اين كتاب، اخذ و ارائه مجوزهاي قانوني از جمله (ماده ۱۶) قانون مواد خوراكي، آشاميدني و بهداشتي و قانون حفظ نباتات براي واردات كالا حسب مورد اعم از اينكه در كتاب مقررات صادرات و واردات ذكر شده باشد يا نباشد براي واردات كالا الزامي است.
براساس اين گزارش، ضوابط ورود موقت كالاي همراه مسافر، چگونگي واردات بدون انتقال ارز، ضوابط فعاليت بازارچه هاي مرزي، ملوانان و مرزنشينان، چگونگي ضوابط دريافت و تمديد كارت بازرگاني، ورود موقت كالا،  ورود كالا از طريق پست و غيره، از ديگر مواردي است، كه در اين كتاب ارائه شده است.
همچنين با توجه به مقررات و قوانين مصوب در برنامه سوم توسعه به ويژه ماده (۱۱۴) صادرات تمامي كالاها به جز كالاهاي يارانه اي، اقلام دامي يا نباتي كه جنبه ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست دارند و اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي در چارچوب ضوابط برنامه سوم توسعه با رعايت مفاد اين ماده و مقررات مربوط مجاز است.
براساس اين گزارش كتاب مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۸۲ منتشر و كليه تجار، بازرگانان و علاقه مندان مي توانند اين كتاب را از انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني دريافت كنند.

بورس
تغيير قيمت
آخرين قيمت
تعدادسهام معامله شده
نام شركت
۲۷-
۱۱۱۱
۵۲۳۷۷
توسعه معادن روي ايران
۹۱
۲۲۱۱
۲۷۴۳۱
شهد ايران
۱۷۸
۳۷۴۵
۳۳۸۱۱
مارگارين
۱
۴۲۹۹
۸۵۶۲
صنعتي بهشهر
۱۷
۷۵۶۷
۴۸۰۸
لبنيات پاك
۸-
۱۶۲۳
۱۲۱۹۳
كشت و صنعت چين چين
۲۷۵-
۵۲۳۵
۱۲۴۲۴
توليدي مهرام
۴۲۲
۴۳۴۰۰
۶۴۲۴
افست
۱۳۱۰
۵۳۷۴۱
۶۰۲۴
نفت بهران
۲۳۸-
۲۳۶۴۲
۱۴۳۲۸
صنايع شيميايي ايران
۱۵۷
۵۰۰۰
۱۱۵۲۸
پتروشيمي خارك
۱
۱۵۹۹۸
۵۶۴۰
پتروشيمي اصفهان
۱۹۳
۴۱۹۷
۱۵۱۱۱۴
پتروشيمي اراك
۱۰۲
۷۷۰۲
۶۲۹۴
پتروشيمي آبادان
۲۷۰
۱۱۰۹۱
۱۰۱۱۸
داروسازي جابرابن حيان
۲۷۵
۱۱۲۷۹
۳۰۰۰
داروسازي اسوه
۱۴۳
۱۴۴۹۱
۳۳۸۲
داروسازي كوثر
۱۴۳
۱۴۴۹۹
۳۹۸۰
پارس دارو
۱۶۱
۱۶۳۵۷
۲۳۰۰۰
داروسازي فارابي
۷۶
۷۶۹۱
۴۴۰۰
كارخانجات داروپخش
۳
۲۶۰۳
۲۱۸۱۴
كف
۲۰۰
۱۵۷۰۰
۴۹۵۲۰
كربن ايران
۱۵۰
۱۱۵۵۰
۳۹۷۰۱
صنايع لاستيكي سهند
۱-
۴۲۱۲
۸۰۰۰۰
پلاستيران
۱۶
۱۶۷۱
۱۲۴۶۰
شيشه همدان
۲۸۶
۲۸۹۳۰
۱۲۳۶۹
سيمان تهران
۴۹۲
۴۹۷۶۷
۱۲۳۴۷
سيمان شمال
۳۴۴
۳۴۸۳۶
۱۴۰۹۳
سيمان كرمان
۱۵۰
۱۵۱۶۴
۳۹۷۶۲
سيمان فارس و خوزستان
۱۱۷
۱۱۸۵۲
۱۲۳۴۸
سيمان شرق
۴۸۱
۳۷۹۰۰
۵۸۶۴۴
حق تقدم سيمان سپاهان
۳۰
۳۷۵۰
۴۰۸۰
ايرانيت
۶۲۶
۲۵۶۷۳
۳۰۰۰
آلومتك
۱۱۲
۴۶۰۰
۹۴۲۵۲۴
ماشين سازي اراك
۱۶۸
۶۸۹۳
۷۰۷۹۸
صنايع آذرآب
۳۰
۲۳۳۰
۲۹۶۵
آبسال
۳۸
۳۹۱۴
۱۵۰۰۸۷۷
تراكتورسازي ايران
۱۴۳
۵۳۰۰
۸۰۴۴
موتوژن
۱۸۷
۱۰۹۸۷
۳۰۲۲۴
كابل البرز
۱۱۸
۲۵۹۰
۲۱۷۸۱۳
ايران خودرو ديزل
۷۰
۲۵۹۰
۷۴۶۹۹۲
ايران خودرو
۹۰
۲۵۰۰
۲۲۹۴۵
گروه بهمن
۱۸۳
۵۰۱۱
۷۳۲۵۰۰
سايپا ديزل
۲۰۸
۴۳۸۰
۱۲۸۷۹۸
سايپا
۸۰
۴۲۸۰
۹۳۵۶۵۵
زامياد
۹۶
۲۰۲۶
۶۱۹۸۶
نيرو محركه
۱۷-
۲۰۰۰
۱۵۱۹۴۴
محورسازان ايران خودرو
۵۶
۵۵۰۰
۱۴۷۵۴۳
سايپا آذين (سهام عام)
۱۶۵
۱۶۷۲۵
۶۰۰۰۶۴
صنعتي دريايي ايران
۲۰
۱۲۷۰
۴۷۴۷۶
شركت ساختمان اصفهان
۸-
۱۲۶۲
۲۸۸۸۷
سامان گستر اصفهان
۹۱
۲۵۶۱
۴۶۴۹۴
توسعه صنايع بهشهر
۶۰
۲۳۲۰
۱۵۷۲۶۰
سرمايه گذاري ملي ايران
۹
۱۴۵۹
۲۶۳۸۲۰
سرمايه گذاري سپه
۲۰-
۱۶۸۰
۴۲۷۹۴
سرمايه گذاري پتروشيمي
۴۶-
۱۲۸۶
۱۰۳۵۳۵
سرمايه گذاري ملت
۴۰
۲۶۰۰
۲۴۱۸۲۰۹
سرمايه گذاري غدير
۱۴-
۱۲۱۰۱
۲۰۷۵۰
گروه صنعتي سديد
۶۸
۳۰۲۰
۱۰۴۴۲۰
سرمايه گذاري صنعت ومعدن
۱۵
۱۲۳۰
۳۲۴۳۸
سرمايه گذاري صنعت بيمه
۶۰
۱۲۷۹
۵۷۵۷
روغن نباتي ناب
۲۳۱
۴۸۵۹
۶۲۹۱
خوراك دام پارس
۶
۵۴۰
۷۱۰۵۲
پارسيلون
۲۱۰
۲۲۶۱۰
۸۱۶۳۹۰
سيمان درود
۱۲۷
۲۶۷۸
۲۹۰۷۵۰
نورد و لوله اهواز
۴۵
۹۵۶
۱۳۹۷۴۳
پارس الكتريك
۱۱۰
۴۴۰۰
۶۴۰۰۰۰
كمك فنر ايندامين
۲-
۹۸۴
۱۴۹۱۸
سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران
۷۷/۵۸
۶۹/۵۲۳۷
-
شاخص قيمت كل

قيمت طلا و ارز
نوع قيمت فروش (ريال)
يك بهار آزادي ۷۸۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۳۵۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۲۲۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۶۳۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۱۳۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۱۵۹
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۸۶۲۳

اقتصادي
اجتماعي
ادب و هنر
آموزشي
انديشه
خارجي
سخنگاه آزاد
سياسي
شوراها
شهري
علمي فرهنگي
محيط زيست
معلولين
موسيقي
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
انفورماتيك
همشهري جهان
بورس
سكه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |  
|  شوراها   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   موسيقي   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |