چهارشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۹۳۴ - Mar 1, 2006
ديدار شهردار تهران با سفراي ۵۴ كشور
سفراي انگليس ، دانمارك ، كانادا و فرانسه
براي حضور در اين جلسه دعوت نشده بودند
006234.jpg
006165.jpg
006168.jpg
گروه شهري: من دروازه هاي شهر امن، زيبا و دوست داشتني تهران را بر اساس مهندسي ارزش، به روي تعامل بين المللي با ساير كلان شهرهاي جهان و سرمايه گذاري خارجي مي گشايم.
محمدباقر قاليباف - شهردار تهران - روز گذشته در ديدار با سفراي ۵۴ كشور خارجي و اعضاي انجمن دوستي ايران و ساير كشورها گفت: من يگانه مدل و روش عادلانه مديريت را «مهندسي ارزش» مي دانم كه مالكيت كره زمين را فارغ از جغرافيا، نژاد، فرهنگ و ميزان قدرت به همه ساكنان كره سبز ارزاني مي دارد؛ اما سهمي كه هريك از ساكنان زمين در سرزمين هاي مختلف از آن بهره مند خواهند شد به قدر ارزش هايي است كه به صورت جمعي و بين المللي توليد مي شود. وي افزود: همه براي همه كار و توليد مي كنند؛ اما هركس ميزان سهم خودش را در چارچوب مهندسي ارزش كه نخبگان جامعه آن  را طراحي مي كنند و البته عادلانه خواهد بود دريافت مي كند.
شهردار تهران تأكيد كرد: شهروندان تهراني به آن چه خود نياز دارند دست خواهند يافت؛ اما فرصت تعامل جهاني را نيز غنيمت مي شمرند و مي خواهند خود را براي ميزباني جهان آماده كنند تا در اين مسير، فرصت خدمت و توليد ثروت همزمان براي تهران ميسر شود. وي درباره شيوه هاي آغاز اين تعامل بين المللي گفت: از آنهايي كه پايگاه بين المللي كلان شهرهاي خود را يافته اند، مي خواهم كه موقعيت ها و فرصت هاي كلان شهر تهران را نسبت به كلان شهرهاي خود در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيان كنند.
دكتر محمدباقر قاليباف اضافه كرد: از كساني كه در شرف يافتن جايگاه كلان شهرهاي خود هستند دعوت مي كنم تا برپايه روش مهندسي ارزش و همكاري جمعي، زنجيره اي از رشد و توسعه را فراروي خود ترسيم كنيم تا راه توسعه نزديك تر و مقصد دست يافتني تر شود.
وي خاطرنشان كرد: آنچه مايلم به عنوان ديدگاه خود درباره مديريت كلان شهر تهران ابراز كنم، تلاشي پويا و مداوم براي تعيين جايگاه شايسته و ارتقاي سهم شهر و شهروندان تهران در عرصه فعاليت هاي بين المللي اعم از اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است. وي افزود: مديريت نيازمند «دانش فني» ، «توسعه خدمات»، «تكميل زيرساخت ها» و «نرم افزارهاي پيش برنده» است؛ اما اين نياز براي پاسخ دادن به ضرورت هاي فوري و آني نيست و در چارچوب توانايي ها و ظرفيت هاي ملي سامان مي يابد و براي مشاركت در مديريت تمامي كلان شهرها در عرصه جهاني است كه تهران نيز در آن به جايگاه و تعريف شايسته خود دست مي يابد.
دكتر قاليباف گفت: كلان شهرهاي دنيا تاكنون به طور تقريبي مسائل و تنگناهاي مشتركي داشته اند كه تبادل تجارب بين آنها مفيد واقع شده است. جهاني شدن نيز با خود فرصت ها و چالش هاي جديدي به همراه دارد كه نيازمند نگاهي نو به اهميت شهرها و به خصوص كلان شهرهاست.
وي افزود: همكاري در ايجاد پيوندهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در مقياس هاي منطقه اي و جهاني مي تواند به رونق، پايداري و توسعه اين گونه سكونت گاه هاي عمده بشري كمك فراواني كند و قطعاً كلان شهرهايي كه نتوانند با ديدگاه هاي منطقه اي و جهاني، موقعيت مناسبي براي خود تعريف كنند و جايابي درستي در اقتصاد جهان شونده بيابند به تدريج در انزوا و كنترل عملكرد قرار خواهند گرفت و از چرخه پرشتاب حيات جمعي در يك نظام به هم پيوسته و شبكه اي شده، خارج خواهند شد.
شهردار تهران درباره فرصت هاي سرمايه گذاري در تهران گفت: تهران منابع بالقوه و بالفعل سرشاري دارد كه از ميان آنها مي توان به منابع انساني جوان و تحصيلكرده، تقاضاي انبوه خدمات و سرويس هاي شهري، امكان وسيع سرمايه گذاري اقتصادي، عمراني و توسعه اي اشاره كرد.
وي همچنين ظرفيت هاي گردشگري و جذب توريست در تهران را بالغ بر ۵/۱ ميليارد دلار اعلام كرد كه شامل پروژه هايي همچون كوهسار، پارك جنگلي لويزان، تفرجگاه اكباتان، تفرجگاه نور، درياچه چيتگر و... است. وي ادامه داد: فناوري اطلاعات (سامانه الكترونيك شهرداري تهران بالغ بر ۸۰۰ ميليون دلار) بازسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در شهر تهران (بالغ بر ۵۰ پهنه جغرافيايي، ۶۵۰ هزار واحد فرسوده با بازار تقاضاي تضمين شده اي بالغ بر ۱۵ ميليون متر مربع به ارزش تقريبي ۶ ميليارد دلار، توسعه خدمات شهري، ساخت بزرگراه ها و معابر، پل هاي روگذر و زيرگذر، ساخت نمايشگاه جديد بين المللي تهران به ارزش تقريبي يك ميليارد دلار و زيرساخت هاي اقتصادي شهري، منطقه اي و بين المللي جزو فرصت هاي سرمايه گذاري در تهران به شمار مي آيند.
دكتر قاليباف درباره روش هاي همكاري و مشاركت كشورهاي خارجي براي سرمايه گذاري در فرصت هاي يادشده گفت: سرمايه گذاري مستقيم خارجي با روش هاي ساخت، بهره برداري، انتقال (BOT) ، ساخت، مالكيت، بهره برداري (BOO)،ساخت، مالكيت، بهره برداري،انتقال (OOT)، ساخت، اجازه، انتقال (BLT) و بيع متقابل(Buy back) ممكن خواهد بود.
وي ادامه داد: فاينانس به علاوه مهندسي، تداركات، ساخت (F+EPC) جزو ساير روش هاي سرمايه گذاري و مشاركت به شمار مي آيند.
شهردار تهران درباره فرايندي كه در انعقاد قراردادهاي يادشده طي خواهد شد گفت: تهيه امكان سنجي فني و اقتصادي (مطالعات فاز صفر)، ارزيابي، مناقصه و مذاكره، توسعه طرح، اجرا، بهره برداري و نگهداري و انتقال، مراحلي هستند كه در فرايند انعقاد قراردادها طي خواهند شد.
در ادامه اين گردهمايي سفير اندونزي ضمن قدرداني از شهردار تهران براي اهتمام بر ارتباط بين المللي كلان شهرهاي دنيا با تهران گفت: تهران يكي از امن ترين شهرهاي دنياست و عموم ديپلمات ها از حضور در آن احساس رضايت دارند.
وي گفت: مديريت پارك ها و فضاي سبز تهران يكي از مديريت هاي كارآمد اين ابرشهر است؛ اما كمبود مراكز تجاري، نبود فروشگاه هاي بدون ماليات و همچنين نبود نظم در خيابان ها و رانندگي جزو مشكلات و معضلاتي است كه اميدواريم مديريت شهري بتواند براي ساماندهي آن ها تلاش كنند.
سفير ونزوئلا نيز به عنوان نماينده سفراي كشورهاي آمريكا لاتين گفت: مديريت شهر تهران با ۱۲ ميليون نفر جمعيت كار دشواري است و ما بايد الگوها و راهكارهاي مديريت شهري تهران را در كلان شهرهاي خودمان به كار بگيريم.وي اطلاع رساني برخي از رسانه هاي جمعي تحت امر شركت هاي چند مليتي را در راستاي تأمين منافع اين شركت ها دانست و گفت: اطلاع رساني اين رسانه ها متناقض و خلاف واقعيت است و گاه سعي مي كنند تا فضاي برخي شهرها را ناامن جلوه دهند و اين موضوع معضل مشترك مردم شما و مردم ماست.
سفير فلسطين نيز در اين ديدار گفت: تلاش شهرداري در تأمين فضاي سبز تهران، توسعه مترو، سعي در كاهش آلودگي هوا و ترافيك قابل تقدير است.
سفير اتريش به نمايندگي از قاره اروپا هم گفت: تهران داراي جاذبه هاي گردشگري بسياري در حوزه هاي تاريخي، فرهنگي، منابع طبيعي و... است كه هر يك منحصر به فرد و در نوع خود بي نظيرند اما اين جاذبه ها پنهان مانده اند و بايد براي بهره وري بهتر از اين منابع در شيوه هاي كلان مديريتي راه هاي تازه اي جست.وي افزود: نخستين نقشه تهران با همكاري متخصصين اتريشي تهيه شده است كه نمونه كوچكي از ارتباط ما با اين شهر است و اروپا بسيار دوست دارد همكاري بين تهران و ساير شهرهاي اروپا گسترش يابد.
سفير سيرالئون به نمايندگي از كشورهاي آفريقايي تصريح كرد: تهران به عنوان يك شهر بسيار متنوع، تناقض ها و تضادهاي جالبي را در خود جاي داده است. من از سال ۱۹۹۶ وارد تهران شده ام و تا به امروز شاهد تغييرات بسياري در آن بوده ام. جمعيت تهران حتي از جمعيت كل كشور ما هم بيشتر است، با اين همه شهر تميزي است و انگار هر روز خيابان هاي آن را مي شويند.وي افزود: يكي از مشكلات اصلي ترافيك و عدم رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي است كه اميدواريم بالاخره روزي سامان يابد و شهروندان به قوانين راهنمايي و رانندگي تن دهند.
سفير استراليا نيز گفت: مردم تهران به روابط بين المللي خود افتخار مي كنند و نمي خواهند جهانيان آن ها را همچون كشورهاي منزوي بنگرند. از طرفي تهران به عنوان يك شهر ديدني و پرجاذبه با مشكل بزرگي به نام ترافيك مواجه است كه بسيار دردسرآفرين است و اين معضل را مي توان چنان كه طراحان شهر سيدني از آرشيتكت هاي ژاپني و ترك استفاده كرده اند، با مشاركت و به كارگيري توان و تجربه مديريتي ديگر كلان شهرهاي جهان حل كرد.
سفير كشور آلمان هم از سرنوشت نمايشگاه بين المللي تهران و برنامه شهرداري براي اين نمايشگاه مهم و كليدي پرسيد و سفير مراكش نبود خط كشي هاي لازم در خيابان ها، پايين بودن سطح فرهنگي رانندگي و ترافيك را جزو مشكلات شهر تهران برشمرد.
سفراي ساير كشورها نيز از وقوع احتمالي زلزله، ترافيك و نابساماني رانندگي به عنوان معضلاتي نام بردند كه مديريت شهري براي مقابله با آن ها بايد چاره اي بينديشد.
دكتر قاليباف در پاسخ به نظرات سفرا گفت: من مي پذيرم كه معضل ترافيك يكي از اصلي ترين بحران هاي شهر تهران است و من معتقدم بخش قابل توجهي از اين معضل به رفتارهاي ترافيكي و شهروندان بازمي گردد و ضعف ناوگان حمل و نقل عمومي يكي ديگر از عواملي است كه دامنه اين بحران را افزايش مي دهد. اصلاح قوانين راهنمايي و رانندگي و گسترش پاركينگ ها نيز جزو عواملي است كه حتماً بايد به آنها توجه داشت. وي درباره سرنوشت نمايشگاه بين المللي تهران گفت: نمايشگاه بين المللي تهران در شهر جديدي به نام شهر آفتاب كه در جنوب شرقي تهران واقع شده است با امكانات، تجهيزات و وسعت بيشتري احداث خواهد شد و يك شركت آلماني به عنوان مشاور ساخت آن تعيين شده است. عمليات ساخت اين نمايشگاه از فروردين ماه ۸۵ آغاز خواهد شد و تا دو سال ديگر به پايان خواهد رسيد.
دكتر قاليباف درباره اقدامات شهرداري براي مقابله با زلزله گفت: مقاوم سازي ساختمان ها، ساماندهي اماكن واقع شده بر روي گسل ها، آموزش امداد هنگام وقوع زلزله و مشاوره با كارشناسان ژاپني و روسي و استفاده از تجربياتشان بخشي از اقداماتي است كه شهرداري تهران در حال انجام آن هاست.

افشاگري جامعه جنگلباني ايران
آزادراه تهران - شمال در ازاي واگذاري
۶۲۵۰ هكتار اراضي ملي  احداث مي شود
گروه شهري: جامعه جنگلباني ايران با افشاي مراحل واگذاري ۶۲۵۰ هكتار از اراضي ملي و جنگل هاي شمال در ازاي احداث آزادراه تهران - شمال توسط دولت وقت، دهه هفتاد را سياه ترين دوره براي منابع طبيعي ايران اعلام كرد.
جامعه جنگلباني ايران با انتشار اين گزارش، آزادراه تهران شمال را يك پروژه غيرعلمي، فني و زيست  محيطي برشمرد و افزود: طرح اوليه آزادراه در سال ۵۶ به تصويب رسيد و بعد از آن ابتدا يك شركت فرانسوي و سپس يك سرمايه گذار ايراني پيشنهاد اجراي پروژه را مطرح كردند اما با مخالفت مواجه شد و نهايتا اين پروژه بدون انجام مناقصه با ترك تشريفات مناقصه براي اجرا به بنياد مستضعفان واگذار شد و با انعقاد قرارداد و ايجاد شركت آزادراه كل هزينه پروژه ۱۵۴۰ ميليارد ريال و طول مدت اجرا نيز ۷ سال برآورد شد و مقرر شد كه كل هزينه توسط شركت احداث كننده تامين شود و در مقابل ۳۰درصد هزينه احداث آزادراه مذكور از طريق عوارض از وسايل نقليه عمومي و ۷۰درصد مابقي از محل واگذاري ۵/۶۲ ميليون متر مربع اراضي ملي تامين شود. جامعه جنگلباني ايران افزود: اما متعاقباً ساختار ريالي و سهم الشركه به نسبت ۵۰-۵۰ بين دولت و بنياد و با عطف به ماسبق كردن  آن از ابتداي پروژه اجراي طرح تغيير كرد. در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: در ابتداي سال ۷۵ سازمان برنامه و بودجه به دليل نبود مطالعات جامع و اقتصادي با ساخت آزادراه مخالفت كرد بنابراين واگذاري زمين در ازاي ساخت آزادراه مورد توجه قرار گرفت و در حالي كه سازمان جنگلها و مراتع ضمن مخالفت در حال بررسي و تكميل گزارش هاي خود بود و با پيگيري هاي سريع خارج از سازمان و با ملاحظات مديريتي در سطح بالا نهايتا هيأت دولت در تاريخ ۲/۵/۷۵ ، ۶۲۵۰ هكتار از اراضي ملي شده جنگلي شمال و اطراف تهران را به بنياد واگذار كرد.

نگاه
006231.jpg
بهرام عظيمي

شهري
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
خارجي
سخنگاه
سياسي
سينما
داخلي
شهر
شهرستان ها
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |   سياسي   |  
|  سينما   |   داخلي   |   شهر   |   شهرستان ها   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |