پنجشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۹۵ - Sep 8, 2005
رئيس جمهور در جمع خبرگان رهبري:
چشم انداز ۲۰ ساله ، تابلوي آينده روشني است
كه مردم ايران استحقاق آن را دارند
بايد براي تحقق جامعه نمونه، در همه برنامه هاي
خويش متكي به احكام اسلام باشيم
ايسنا: در ادامه جلسات اجلاس رسمي خبرگان رهبري دكتر محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور صبح ديروز در جمع خبرگان حاضر شد و به ايراد سخن پرداخت.
وي گفت: مجلس خبرگان يادگار بي بديل امام(ره) و پشتوانه نظام جمهوري اسلامي است.
وي مجلس خبرگان را بالاترين نهاد جمهوري اسلامي دانست كه اعضاي آن عصاره علم و اجتهاد مردم ايران هستند.
احمدي نژاد در ادامه سخنان خويش انقلاب اسلامي را دنباله نهضت انبياء دانست و گفت: در انقلاب اسلامي همه آمده اند تا مقدمه حركتي را فراهم كنند كه همه عالم در انتظار آن حادثه عظيم است.
وي گفت: يك دست الهي به طور ويژه سرزمين ايران را صيانت و مردم ايران را هدايت كرده است.وي افزود: چشم انداز ۲۰ ساله نظام تابلوي آينده ا ي روشن است كه مردم ايران استحقاق آن را دارند.
رئيس جمهور گفت: دولت هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي زحمات فراواني كشيده اند كه نبايد فراموش كنيم.
وي افزود: توجه به زيربناهاي كشور در سال هاي پس از جنگ بسياري از مشكلات را از پيش روي كشور برداشت.
احمدي نژاد با اشاره به برخي مشكلات در زمينه هاي مختلف، مخصوصاً مسايل فرهنگي گفت:بايد براي تحقق جامعه نمونه، در همه برنامه هاي خويش متكي به احكام اسلام باشيم و حركات انفعالي در مقابل تئوري هاي وارداتي ما را به مقصود نمي رساند.وي گفت:بايد واقعيات را به مديران كشور گفت تا به فكر چاره باشند.
احمدي نژاد آثار فرهنگي رفتار دولت را در كشور بسيار موثر دانست و گفت: اگر مردم در رفتار دولت ها راستي و صداقت ببينند، آن را به عنوان يك فرهنگ مي پذيرند.رئيس جمهور درباره سياست خارجي كشور گفت:به نظرم دچار انفعال شديم.وي گفت:دولتم شعارهاي عدالت گستري، مهرورزي و خدمت رساني را انتخاب كرد كه از متن اهداف انقلاب استخراج كرديم.
انتقاد عضو خبرگان از انحرافات عزاداري ها
سيداحمد خاتمي، نماينده كرمان در مجلس خبرگان در اين نشست طي سخناني با موضوع آسيب هاي مراسم جشن و عزاداري اهل بيت (ع) استفاده از برخي الفاظ در عزاداري ها را آفت دين و مذهب شيعه خواند.
وي افزود: در برنامه هاي عزاداري اهل بيت (ع) افراط و تفريطهايي صورت مي گيرد كه با اصل عزاداري همخواني ندارد.
خاتمي تأكيد كرد كه بايد از غلو در مداحي ها و عزاداري ها پرهيز كرد.
عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان افزود:حضرت علي (ع) از غلات (افراطيون) بيزار بود و آنها را طرد و با آنها برخورد مي كرد.
نماينده مجلس خبرگان دروغ بستن به ائمه (ع) را امري مذموم دانست و از نويسندگان و علما خواهان اين امر شد كه مانند آيت الله مطهري، واقعيات زندگي ائمه معصومين (ع) به ويژه امام حسين(ع) و قيام كربلا را بگويند تا آبي براي عطش عشق شيعيان به ائمه اطهار (ع) باشد.
خاتمي در ادامه گفت: معصومين ما تنديس عزت و افتخار هستند و بستن صفات ذلت آميز وهن ائمه (ع) است. وي مطرح كردن سست معارف اسلامي را آسيب دين دانست و گفت: متاسفانه برخي شيادان از اين راه در اعتقاد به مردم رخنه ايجاد مي كنند. نماينده كرمان در مجلس خبرگان با انتقاد از كساني كه با شكل و محتواي تحقيرآميز مراسم عزاداري ائمه (ع) را برگزار مي كنند، گفت: با لفظ و فعل حرام، به دنبال انجام يك كار مستحبي هستند!
خاتمي تأكيد كرد:عزاداري ائمه اطهار(ع) قيمتي ترين سرمايه ديني ماست و دزدان هم به قيمتي ترين ها چشم طمع دارند.
اين مدرس حوزه علميه قم تأكيد كرد: برپايي عزاداري سالار شهيدان (ع) و برپايي جشن اهل بيت (ع) از مصاديق بارز مودت اهل بيت (ع) و تعظيم شعائر است، اما هيچ فردي جز با مطالعه كتب مختلف، نويسنده و تحليلگر خوبي نخواهد شد.

وزير امور خارجه:
سياست ما اجتناب از يكجانبه گرايي
و مقابله با معيارهاي دوگانه است
001413.jpg
ايسنا: روز گذشته وزير امور خارجه كشورمان در جمع سفرا و روساي نمايندگي هاي خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران اصول و سياست هاي دولت جديد جمهوري اسلامي ايران در حوزه سياست خارجي را تشريح كرد.
منوچهر متكي، وزير امور خارجه كشورمان با تشكر از تبريك مقدم السفرا و سفراي مقيم به مناسبت انتخاب وي، مشاركت مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود را تحول بنيادين پس از پيروزي انقلاب اسلامي برشمرد.
متكي با اشاره به مباني سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران در تحكيم روابط با كشورها اظهار داشت:عدالت خواهي يكي از اصول و ارزش هاي اساسي مطرح شده از سوي رئيس جمهوري جديد ايران است كه زمينه ها و سازوكارهاي تحقق اين راهبرد را در محيط بين الملل دنبال نموده و براي تحقق آن تلاش مي كنيم.
وزير امور خارجه كشورمان با اشاره به مصاديق عدالت خواهي جمهوري اسلامي ايران در طول دوره هاي گذشته ديپلماسي تصريح كرد: سياست  جمهوري اسلامي ايران همواره مبتني بر عدالت محوري بوده، ما ترجمان اين معنا را در تعامل با رويدادهاي افغانستان، جنگ دوم خليج فارس و بحران قره باغ مشاهده كرديم و در حال حاضر نيز اين رفتار را در پرونده صلح آميز اتمي خويش به طور همه جانبه و كامل تعقيب كرده و عدالت را در چارچوب تحقق حق مردم ايران در داشتن و استفاده از فن آوري صلح آميز اتمي دنبال خواهيم كرد.
متكي با تشريح ماهيت صلح جويي ايرانيان و سابقه درخشان تاريخ و تمدن ايراني و جمهوري اسلامي ايران اظهار داشت:ايران با ۱۰ هزار سال تاريخ مكتوب و عدم پذيرش استعمارگران و دوري از هر گونه جنگ طلبي، كارنامه درخشان و پرافتخاري در اين نقطه از جهان دارد.
وزير امور خارجه كشورمان با تبيين ضرورت اصل برابري و مساوات در تامين حقوق كشورها گفت: رويكرد ما اجتناب از يك جانبه گرايي، مقابله با معيارهاي دوگانه و عينيت بخشيدن به برابري و مساوات در مناسبات با ديگر كشورهاست.
وي با تأكيد بر استمرار خط مشي متين ديپلماسي جمهوري اسلامي ايران در يك روند تكاملي خاطرنشان كرد:در اين دوره تلاش خواهيم كرد روند مناسبات با كشورها و تحرك در عرصه بين المللي را در چارچوب منافع و احترام متقابل تحرك بيشتري ببخشيم.
در اين مراسم معارفه، صلاح زواوي، سفير فلسطين در تهران به عنوان مقدم السفرا، انتخاب منوچهر متكي به عنوان وزير امور خارجه كشورمان را تبريك گفت و ابراز اميدواري كرد، جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد بتواند همانند گذشته گام هاي بلندي در پيشبرد اهداف ديپلماتيك و پيشرفت و توسعه بردارد.
دعوت به مرور معاهدات دوجانبه كشورها با ايران
وزير امور خارجه كشورمان پس از ديدار با سفراي خارجي در جمع خبرنگاران گفت: در مذاكرات ايران با كشورهاي اروپايي، آژانس و تمام اعضاي شوراي حكام اين اصل جدي در نظر گرفته مي شود كه هيچ كس نمي تواند از حقوق ملت ايران بگذرد.
وي افزود: هيچ سازماني نمي تواند برخلاف قوانين بين المللي ما را از حقوق مان محروم كند.
وزير امور خارجه كشورمان در بخش ديگري از اظهاراتش درباره نشست خود با سفيران اظهار داشت: در اين ديدار از كشورها دعوت كرديم كه به بررسي دوباره روابط دوجانبه و آخرين وضعيت آن بپردازيم و قراردادها،يادداشت تفاهم ها و مواردي كه ما جداگانه با كشورها داشته ايم را به صورت دوجانبه بررسي و مرور كنيم.
وي تصريح كرد: بايد بخش هاي اجرا نشده در اين توافقات را استخراج كرد و دلايل عدم اجراي توافقات در روابط دوجانبه مشخص شود.
متكي در ادامه اظهار داشت: تصور مي كنم ما در رويكرد جديد با توجه به گام هاي برداشته شده براي ايجاد تاثير متقابل در روابط اقتصادي، سياسي و مجموعه روابط خارجي كشور شاهد اثرگذاري بهتري در آينده اي نزديك در سياست و روابط خارجي مان باشيم.
وزير امور خارجه كشورمان در پاسخ به سئوالي در اين خصوص كه آيا هزينه سفرهاي خارجي وزارت امور خارجه كاهش خواهد يافت؟ گفت: در وزارت خارجه و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران اساس ارزيابي فعاليت ها را منطبق بر نتيجه قرار مي دهيم، يعني اينطور نيست كه اگر سفارتخانه اي گزارش هاي بيشتري به مركز بفرستد يا حوزه اي از اداره مركزي مطالب بيشتري را تهيه كند، الزاما موفق ترين حوزه  كاري باشد.
متكي تأكيد كرد: سفرهاي خارجي هم برنامه دار و هم هدفدار خواهد بود.

لاريجاني در ديدار با نخست وزير پاكستان:
براي مذاكره جهت رفع نگراني هاي بين المللي آماده ايم
ايسنا: نخست وزير پاكستان در ديدار با دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان در اسلام آباد اعلام كرد كه كشورش از تلاش براي حل مساله هسته اي ايران از طريق مذاكرات حمايت مي كند و با توسل به زور عليه اين كشور بر سر اين موضوع مخالف است.
پايگاه اينترنتي سيفاي نيوز به نقل از شوكت عزيز، نخست وزير پاكستان كه در نشست مشتركي با علي لاريجاني، مشاور شوراي عالي امنيت ملي ايران صحبت مي كرد، افزود: اختلافات هسته اي ايران و آمريكا بايد به صورت صلح آميز و از طريق تلاش سه كشور مذاكره كننده اروپايي حل شود.
اين گزارش افزود كه پاكستان همچنين تعهد خود را به همكاري درخصوص احداث خط لوله گاز با ايران و هند و عليه آنچه آمريكا ملاحظاتش را درباره آن بيان كرده، تأكيد كرده است.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان هم در اين ديدار بر آمادگي ايران براي هرگونه مذاكرات بين المللي جهت رفع نگراني ها درباره برنامه هسته اي ايران تأكيد كرد.
به گزارش رويتر لاريجاني پس از ديدار با شوكت عزيز، نخست وزير پاكستان گفت: با بيان اين اصل كه ما قصد داريم فن آوري هسته اي داشته باشيم، براي هرگونه بحث و مذاكرات بين المللي جهت برطرف كردن نگراني هاي بين المللي كاملا آماده ايم.
لاريجاني به خبرنگاران در اسلام آباد گفت كه محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران ابتكاري جديد دارد كه فعاليت براي اطمينان دادن به جامعه بين المللي نسبت به منحصرا صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي را تسهيل مي كند، اما وي در اين خصوص توضيحي نداد.

ديشب صادر شد
بيانيه پاياني چهاردهمين اجلاس مجلس خبرگان
ايسنا :چهاردهمين اجلاسيه رسمي دور سوم مجلس خبرگان رهبري عصر ديروز با صدور بيانيه اي به كار خود پايان داد.
در اين بيانيه كه توسط حجت  الاسلام  والمسلمين سيداحمد خاتمي قرائت شدآمده است: با تشكيل جمهوري اسلامي ايران و تدوين قانون اساسي، موضوع ولايت فقيه و رهبري با ويژگي هاي برتر فقاهت، عدالت، شجاعت و مديريت كه يك آرمان اصيل اسلامي بود، در كشور ما رسميت و عينيت يافت و تجربه نظام ما نشان داد كه با اين ركن استوار، دفاع از حاكميت تحقق آرمان هاي اسلامي، انسجام و همبستگي ملي و مقاومت در برابر قدرت هاي شيطاني تضمين مي گردد.اين تجربه نوين، مستكبران را به عداوت و خصومت بيشتر با اصل بنيادين ولايت فقيه واداشته است و از همين روست كه ملت متعهد ايران با شعور و آگاهي و ثبات و پايداري در اين سنگر از هويت ملي و شرف اسلامي خود دفاع مي كند و نعمت رهبري حضرت آيت الله خامنه اي (مد ضله العالي) را با اطاعت و حمايت خويش، ارج مي نهد و در جهت اجرايي كردن رهنمود هاي معظم له با همه وجود تلاش و فداكاري خواهد كرد.
در بند دوم اين بيانيه آمده است: با تشكر از حضور مردم در انتخابات رياست جمهوري و تقدير از زحمات دولت هاي گذشته آغاز به كار دولت جديد را به رئيس جمهور محترم و اعضاي كابينه تبريك مي گوييم.هم اكنون با توجه به آمادگي، زمينه و امكانات انتظار آن است كه بر طبق برنامه هاي اعلام شده روند گسترش عدالت و تعميق معنويت، شتاب بيشتري يافته و براي محو لكه هاي پليد فقر و محروميت، تبعيض و اختلاف فاحش طبقاتي، فساد مالي و اداري و ناهنجاري هاي اخلاقي، تلاش مضاعف و منسجم صورت گيرد.
اميد است دولت محترم با استفاده از تجارب ارزشمند كشور و مديران كارآمد و كارآفرينان عرصه هاي گوناگون اقتصادي، فرهنگي و سياسي و با تكيه بر رهنمود هاي مقام معظم رهبري مدظله در جهت تحقق چشم انداز بيست ساله و برنامه چهارم و وعده هاي داده شده راهكار هاي اجرايي و عملياتي كردن آن را فراهم نمايند.
مخصوصاً روي شعار هاي عدالت، عقلانيت، معنويت و تقويت ارزشهاي اصيل اسلامي و مبارزه با تجمل گرايي و تحجر و انحراف پافشاري نموده و از افراط و تفريط پرهيز نموده و با تقويت روحيه ايثار و شهادت، مبارزه با تبعيض و فساد و فحشا و ارتقاي معنوي و فرهنگي زمينه توسعه پايدار و عزت و سربلندي ميهن اسلامي را فراهم نمايند.
البته تحقق وعده هاي دولت، در گرو «بكارگيري همه نيرو هاي معتقد به نظام و مباني آن» ، «استفاده از اصل برنامه ريزي» و «پرهيز از اقداماتي سطحي و جناحي» است.
در قسمت ديگر اين بيانيه آمده است: در اختيار داشتن دانش پيشرفته هسته اي و انجام فعاليت هاي صلح آميز هسته اي حق مسلم و قطعي ملت ايران است كه هيچ كسي نمي تواند بر سر آن مصالحه كند.
دولت جمهوري اسلامي، هر چند در دو سال اخير، تلاش هاي فراواني براي ابهام زدايي و شفاف سازي انجام داد و در مذاكرات بين المللي خود به تبيين مواضع نظام و دفاع از آنها پرداخت، ولي عكس العمل  نامناسب دولت هاي اروپايي و اژانس بين المللي بر اين اقدامات اطمينان ساز آسيب رساند و وجدان عمومي ملت غيور ايران را جريحه دار ساخت.مجلس خبرگان رهبري بر اين باور است كه در ضمن استفاده از ديپلماسي فعال براي دفاع از اين حق مسلم، نبايد منافع ملت و نسل آينده را در پشت ميز مذاكره قرباني نمود.
اين بيانيه مي افزايد: كشور همسايه مسلمان ما عراق در حالي كه همچنان نيروهاي نظامي بيگانه در آن حضور و سلطه دارند، از ناامني و برخوردهاي خشونت آميز رنج مي برد.
فاجعه خونين روز شهادت امام كاظم در شهر كاظمين نمونه اي از حوادث دلخراش عراق است كه مسئوليت آن با اشغالگران است.مجلس خبرگان ضمن همدردي با بازماندگان، عموم ملت مظلوم و غيور عراق را به هوشياري در برابر توطئه هاي دشمنان و فتنه هاي ايادي آنان فرا مي خواند و از آنها مي خواهد كه با اتحاد و همبستگي خود و با شركت فعال در همه پرسي قانون اساسي نقشه شوم اجانب را باطل نموده و توطئه هاي اختلاف افكنانه آنان را نيز خنثي كنند.
بدون شك مردم عراق كه با هدايت مرجعيت ديني و نخبگان و متفكران خود راه دشوار دستيابي به استقلال و آزادي را طي مي كنند، از چنان تعهد و شعوري برخوردار است كه بدون دخالت اجنبي و به دور از نيروهاي متجاوز سرنوشت خويش را به دست گرفته و ارزش هاي اسلامي و ملي را در كشور خود استقرار بخشد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: يكي از خطرات و چالش هاي بزرگ جهان اسلام تهاجم و بلكه شبيخون فرهنگي غرب و استكبار و صهيونيسم نسبت به اسلام و مسلمانان و توطئه هاي پشت پرده و نقشه هاي شيطاني آنها عليه وحدت و هويت و سربلندي دنياي اسلام و كشورهاي اسلامي است كه در اين راستا لازم است خبرگان و فرهيختگان جهان اسلام با بيداري و هوشياري در جهت شناسايي و خنثي سازي اين توطئه ها اقدام نموده و از كيان امت اسلامي در برابر تهديدات بيگانگان صيانت نمايند.
اين بيانيه مي افزايد: مردم مسلمان فلسطين اين روزها خروج نيروهاي اشغالگر از بخشي از وطن خود را جشن مي گيرند.
خروج از نوار غزه كه عليرغم خواست اشغالگران بر آنان تحميل گرديد، ثمره جهاد و مقاومت ملت مظلوم فلسطين است مقاومتي كه متجاوزان ددمنش را ديروز از جنوب لبنان و امروز از نواز غزه و فردا
- ان شاءالله- از سراسر وطن اسلامي با خفت بيرون رانده و مي راند.
اعتماد به قدرت لايزال الهي و اطمينان به نيروي خود، راه هاي پيروزي را يكي پس از ديگري به روي اين ملت دربند مي گشايد و وعده الهي آينده روشني را به مظلومان نويد مي دهد و «ان الله علي نصرهم لقدير.»
در بند پاياني اين بيانيه خاطر نشان شده است: همه مسلمانان صرف نظر از قوميت، نژاد، زبان، كشور مذهب به اسلام عزيز و دفاع از هويت اسلامي خويش نموده و به
تفرقه افكنان و توطئه گران اجازه ميدان داري ندهند.از بديهيات است كه تعرض به جان و مال و عرض و نواميس مسلمان حرام است براين اساس بايد مسلمانان از دادن نسبت ناروا و تكفير و تفسيق يكديگر خودداري كرده تا از اين رهگذر آب به آسياب توطئه گران نريزند.
مسلمانان بايد مصالح امت اسلامي را بر مصالح و منافع شخصي گروهي ملي و مذهبي خويش مقدم داشته در تمام حركت ها و مواضع فرهنگي سياسي و اجتماعي خويش اين اصل اساسي را نصب العين قرار دهند.
از سازمان كنفرانس اسلامي مي خواهيم كه در برابر بحران هاي موجود در جهان اسلام مثل مساله عراق، افغانستان، فلسطين و لبنان موضعي فعال و مبتني بر مصالح امت اتخاذ كرده و در راه ايجاد هماهنگي و وحدت در دولت هاي اسلامي در عرصه هاي سياسي، اقتصادي فرهنگي و ساير زمينه ها تلاش نمايد.
در انتهاي اين بيانيه آمده است:با توجه به اهميت تببين معارف اسلامي و به ويژه مراسم مربوط به اهل بيت عليهم السلام و تاثير سازنده اينگونه مراسم و تبيين تريبوني آنها و با توجه به اهميت پاسداري از اين گوهر ارزشمند پيشنهاد مي كنيم كه: در عرصه محتوايي از همه آنها كه تريبون در دست آنهاست، خطبا و مداحان محترم و مديران محترم برنامه هاي مذهبي صداو سيما مي خواهيم از جنبه هاي الگويي امامان معصوم سلام الله عليهم اجمعين استفاه كرده از طرح مطالب سست و موهن و بي مبنا و غلو آميز و غيرواقعي و ذلت آميز نسبت به اهل بيت (ع) خودداري كنند.
در عرصه شكلي از مسئولان محترم مراسم ديني مي خواهيم بكوشند در كنار شور ارزشمند ولايي و معنوي با دعوت از خطيبان انديشمند و اسلام شناس بر معرفت و آگاهي ديني نيز بيافزايند.از مقام معظم رهبري، مدظله العالي انتظار داريم نهاد يا افرادي را مامور فرمايند كه با هماهنگي دبيرخانه مجلس خبرگان رهبري به ساماندهي امر مراسم ديني به و يژه مساله مهم مداحي اقدام شود و هياتي انديشمند بر برنامه هاي مذهبي صدا و سيماي جمهوري اسلامي نظارت كنند تا پيوسته شاهد مطالب ارزشمند و عميق در عرصه معارف اسلامي باشيم.
در پايان ضمن گراميداشت ياد و خاطره امام راحل (ره) و شهداي گرانقدر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به ويژه شهداي مظلوم ۱۷ شهريور و شهيد قدوسي (ره) و شهيد مدني (ره) و شهداي مظلوم عراق و لبنان و فلسطين و ساير سرزمين هاي اسلامي، از ملت شريف و بزرگوار ايران و ساير پيروان اهل بيت مي خواهيم تا در اين ماه هاي شريف شعبان المعظم و رمضان المبارك از هرگونه مجاهدت در راه ارتقاي اخلاقي و معنوي و ارتباط با خداوند متعال دريغ ننموده و از فرصت هاي نوراني اين ايام بيشترين و بهترين استفاده را بنمايند و از هر نوع محبت و مساعدتي نسبت به همنوعان نيازمند خود دريغ ننمايند.

رئيس جمهور :
اجراي عدالت اجتماعي نيازمند توسعه بخش تعاون است
001416.jpg
ايسنا:رئيس جمهور گفت: بازشدن گره امروز اقتصاد ما با حمايت از اشتغال هاي كوچك و خرد و در قالب تعاوني ها ممكن است؛ اين تغيير جهتي است كه پيگيري خواهد شد.
دكتر محمود احمدي نژاد، روز چهارشنبه در ديدار با تعاون گران بخش هاي دولتي و غيردولتي اظهار كرد: براي اجراي عدالت اجتماعي نيازمند توسعه تعاون هستيم؛ هرچند تعاون در اقتصاد ما عمري جوان دارد، اما امروز سهم ۲۵ درصدي اقتصاد را براي آن پيش بيني كرده ايم.
وي با بيان اين كه تقويت بخش تعاون منطبق بر اهداف اعلام شده دولت است، اظهار كرد: مسير پيشرفت از ميان سختي ها مي گذرد. اگر در كاري سختي نبود، بدانيد كه آن كار ارزش ندارد. اگر بخواهيم شيوه جديدي در اقتصاد بياوريم، حتما با موانع روبه رو خواهيم شد.
احمدي نژاد با اشاره به برنامه هاي مهم دولت براي بخش تعاون گفت: اميدواريم با برنامه هايي كه پيش بيني شده به همه اهداف تعاون در چهار سال آينده برسيم.
وي يكي از اين برنامه ها را توسعه فرهنگ تعاون دانست و گفت: در دنيايي كه فردگرايي از همه بلندگوها در حال تبليغ است، كار فرهنگي كار مشكلي است و شما تعاون گران بايد تلاش كنيد اين كار از رونق نيفتد.
احمدي نژاد توسعه اين فرهنگ را در ميان مديران اجرايي كار بعدي دانست و ادامه داد: تعاون يكي از بخش هاي اصلي اقتصاد ماست و همه سازمان ها موظف به حمايت از آن هستند. ظرفيت تعاون ما به وزارت تعاون ختم نمي شود.
وي با بيان اين كه وزارت تعاون يك نماد و اعلام حمايت از اين بخش است، گفت: تعاون يكي از اهداف قدرتمند براي تحقق عدالت اجتماعي در نظام اقتصادي ماست و اين كار در دولت آغاز شده و ادامه خواهد يافت.
رييس جمهور پشتيباني مالي از بخش تعاون را برنامه ديگر حمايت از اين بخش خواند و گفت: تعاون گران بايد تشكيل بانك تعاون را دنبال كنند و ما هم حمايت مي كنيم. البته نه به اين معنا كه تمام پشتيباني هايي كه بايد از تعاون شود از طريق اين بانك باشد، بلكه همه بانك ها بايد اين كار را انجام دهند.
احمدي نژاد كار بعدي و مهم حمايت از اين بخش را كاهش هزينه هاي تسهيلات بانك ها براي تعاوني ها دانست و گفت: تسهيلات بانكي كمر توليد را شكسته است و امروز ما دنبال اين هستيم تا با كاهش سود تسهيلات بانك ها به بخش تعاون كمك بزرگي بكنيم. هر مقدار شد در بودجه امسال و به طور گسترده تر در بودجه سال ۸۵ به اين قضيه خواهيم پرداخت.
وي كار تعاوني را كار اقتصادي صرف ندانست و گفت: كار تعاون، كار ارزشمندي است. بخشي كه فاصله ها و شكاف ها را كم مي كند و از بين مي برد، كاري اعتقادي و مكتبي است. اگر نيت ها الهي باشد شاهد تعالي بخش تعاون خواهيم بود.
پيش از سخنان رييس جمهور، ناظمي، سرپرست وزارت تعاون در سخناني با برشمردن مشكلات روبروي بخش تعاون و دلايل توسعه نيافتگي آن در كشور اظهاركرد: در اولين فرصت سند ملي توسعه بخش تعاون را تكميل مي كنيم و در دستور جلسه هيات دولت قرار مي دهيم.

رئيس ديوان عالي كشور:
عدم اشاره كيفرخواست صدام به جنايات
او در جنگ با ايران، مضحك است
ايسنا : رئيس ديوان عالي كشور گفت:دادستان كل كشور وظيفه جمع آوري اين مدارك را برعهده دارد و درصدد تهيه كيفرخواست جامعي عليه صدام و جنايات اوست. آيت الله حسين مفيد در توضيح يكي از ضرورياتي كه در بحث ايجاد ديوان كيفري اسلامي نمايان است، به كيفرخواست غيرعادلانه و غيرمنصفانه صادره درباره صدام اشاره كرد و عدم اشاره اين كيفرخواست به جنايات وي عليه ايران در طول ۸ سال جنگ تحميلي را مضحك خواند.وي ادامه داد:گفته مي شود محاكمه صدام قرار است به زودي برگزار شود، اما در كيفرخواست صادره عليه وي كه در اين دادگاه قرائت خواهد شد، هيچ اشاره اي به جنايات بي شمار وي عليه ايران نشده است، در حالي كه از لحاظ بين المللي نيز ثابت شد مهاجم در جنگ ۸ ساله عليه ايران، عراق بوده است و ايران مي تواند خسارات وارده بر خود ناشي از اين جنگ را مطالبه كند.رئيس ديوان عالي كشور با اشاره به ظلم هاي صدام به ملت عراق نيز گفت:جنايات اعمال شده از سوي اين ديكتاتور، قتل عام شهروندان عراقي بود كه طي آن تعدادي از شخصيت هاي بزرگ نظير آيت الله صدر و خواهرش به شهادت رسيدند.آيا با وجود اين جرايم سنگين عليه ملت ايران، كسي محاكمه و جرم كسي ثابت شد؟
وي تأكيد كرد:بايد همه مسايل ذكرشده در كيفرخواست هاي صادره عليه صدام عنوان شود.ما بايد مدارك محكمي ارايه دهيم كه از لحاظ بين المللي قابل قبول باشد تا بتوانيم اين جنايات را اثبات كنيم.

در جلسه روز گذشته هيأت دولت صورت گرفت
معرفي رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست
و بررسي طرح توسعه خوزستان
ايسنا:هيات دولت صبح ديروز به رياست دكتر محمود احمدي نژاد رئيس جمهور جلسه تشكيل داد.
رئيس جمهور در ابتداي اين جلسه فرارسيدن ماه شعبان و اعياد اين ماه به ويژه ميلاد حضرت بقيه الله (عج) را تبريك گفت و تقارن آغاز به كار دولت را با اين ايام گرامي داشت.
وي به هفته  تعاون و اهميت اين بخش در برپايي عدالت اشاره كرد و گفت :تا رسيدن به مفهوم حقيقي تعاون و جايگاه واقعي آن در جامعه  اسلامي، راه طولاني در پيش است.
احمدي نژاد بر ضرورت افزايش سهم تعاون تا ۲۵ درصد در اقتصاد كشور تأكيد كرد و افزود: ارتقاي جايگاه و شيوه  عمل تعاون و تحقق مفهوم واقعي آن، مستلزم روح همكاري، مشاركت، عدالت پذيري و مهرورزي است و بدون ترديد افزايش سهم تعاون مي تواند اقتصاد كشور را از تبعات اقتصاد سرمايه داري برهاند و آن را از ابتلا به بي انگيزگي ركود در نظام هاي به اصطلاح تساوي گراي سوسياليستي مصون نگاه دارد.
در ادامه  اين جلسه، رئيس جمهور با معرفي فاطمه جوادي به عنوان رئيس جديد سازمان حفاظت محيط زيست، از خدمات و تلاش هاي ۸ ساله  معصومه ابتكار تقدير و تشكر كرد.
دكتر احمدي نژاد با تأكيد بر ضرورت حفظ محيط زيست گفت:در دوراني كه بسياري از پيشرفت هاي ظاهري منوط به آسيب زدن به محيط زيست شده است، صيانت از محيط زيست طبيعي و معنوي يعني جايي كه انسان ها به رشد و تعالي دست مي يابند، يك وظيفه  شرعي و انقلابي محسوب مي شود.
در اين جلسه، همچنين گزارشي از وضعيت استان خوزستان به اطلاع هيات دولت رسانده شد.
رئيس جمهور پس از استماع اين گزارش، مقاومت، شجاعت، ايمان، صفا و صميميت مردم خوزستان را ستودني خواند و گفت:مردم خوزستان با تقديم ۲۰ هزار شهيد، ۸ سال نبرد سنگين با دشمن را تحمل كردند و با حماسه هايي كه در جاي جاي اين استان سرفراز خلق كردند، افتخار ابدي را براي ملت ايران به ارمغان آوردند و بدون ترديد اين روحيه موجب استحكام كشور، دوام استقلال، آزادي و نظام جمهوري اسلامي خواهد شد.دكتر احمدي نژاد همچنين تأكيد كرد: مسائل و مشكلات استان خوزستان بايد به طور ويژه مورد رسيدگي قرار گيرد.
در ادامه  اين جلسه، بررسي طرح جامع توسعه  استان خوزستان آغاز و ادامه  رسيدگي به آن و تصميم گيري در اين خصوص به جلسات بعد موكول شد.
در اين جلسه همچنين بر اهميت تسريع در تكميل طرح خط آهن تهران به جمكران و طرح هاي توسعه  اطراف مسجد تأكيد شد.

براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
سياستهاي بومي سازي پذيرش دانشجو و تسهيل
انتقال دانشجويان بومي تدوين مي شود
گروه علمي فرهنگي: در آخرين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مقرر شد تا كميته اي متشكل از دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزراي علوم و بهداشت و رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در اسرع وقت نسبت به تهيه سياستهاي بومي سازي پذيرش دانشجو و تسهيل نقل و انتقال آنها با اولويت دانشجويان دختر اقدام كنند. در اين جلسه كه به رياست دكتر احمدي نژاد تشكيل شد، رئيس جمهور فرارسيدن ماه شعبان المعظم و اعياد شعبانيه را تبريك گفت.
رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي ضمن تشكر از زحمات وزرا و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت قبل، حضور اعضاي حقوقي جديد را در اين شوراي ارزشمند تبريك گفت.
بر اساس اين گزارش، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، دكتر باقر لاريجاني را به عنوان رئيس دانشگاه علوم پزشكي تهران انتخاب و از زحمات دكتر محمدرضا ظفرقندي قدرداني كرد.
همچنين در جلسه شب گذشته شوراي عالي انقلاب فرهنگي اختصاص سهميه مناطق محروم براي استان خراسان جنوبي با ايجاد سهميه در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي براي استان خراسان جنوبي در شهرستانهاي نهبندان و سربيشه موافقت شد.
اين تصميم بر اساس تصميم گذشته شورا درباره پذيرش سالانه ۵۰۰ نفر از محل سهميه مناطق محروم اتخاذ شد.
بر اساس اين گزارش با تشكيل كميته اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سياستهاي تسهيل حداكثر نقل و انتقال و پذيرش دانشجويان به صورت بومي  با اولويت دانشجويان دختر تدوين مي شود.

هاشمي رفسنجاني در ديدار با اعضاي خبرگان:
همه بايد كمك كنيم تا دولت موفق شود
ايسنا:نمايندگان مجلس خبرگان رهبري در حاشيه چهاردهمين اجلاس رسمي  دوره سوم اين مجلس، در محل مجمع تشخيص مصلحت نظام با حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني ديدار كردند.رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار با اشاره به انتخابات رياست جمهوري گفت:مردم به حرفهاي انتخاباتي نامزدها اميد بستند و همه بايد كمك كنيم تا دولت موفق شود.هاشمي رفسنجاني وحدت، همدلي و همگرايي را از ضروريات امروز جامعه دانست و افزود: «دشمنان ما مي خواهند كه ما دچار تفرقه شويم.»
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه سخنانش اخبار ممانعت از سفر رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي به آمريكا را نشان از بغض آنان نسبت به انقلاب اسلامي دانست و تأكيد كرد:براي مقابله با چنين دشمني هايي اولين و مهمترين راهكار، حفظ وحدت است.هاشمي رفسنجاني امنيت سرمايه گذاري را براي رونق اقتصادي جامعه و به تبع آن رونق اجتماعي مهم توصيف كرد و گفت:ايجاد امنيت براي كساني كه مي خواهند و مي توانند در كشور سرمايه گذاري كنند، راهي مطمئن براي اشتغال آفريني در كشور مي باشد. وي ادامه داد: غفلت از كرامت و شرافت انسانها رنج واقعي جامعه اسلامي است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به گزارش اخير البرادعي، تصريح كرد: بايد به مسئولان مربوطه كمك كرد تا به نحو احسن در جهت احقاق حقوق مردم ايران عمل كنند.
در آغاز اين ديدار آقايان نعيم آبادي، وافي، قره باغي، صابري همداني، طاهري، موسوي تبريزي و واعظي نمايندگان استانهاي هرمزگان، يزد، آذربايجان غربي، همدان، گرگان، آذربايجان غربي و زنجان به بيان ديدگاههاي خويش درباره مسائل مختلف پرداختند.در پايان اين ديدار، آيت الله مشكيني رئيس مجلس خبرگان رهبري در سخناني كوتاه موفقيت و سربلندي نظام جمهوري اسلامي و مسئولان آن را از درگاه خداوند متعال خواستار شد.

انتقاد دادستان كل كشور از كيفرخواست صدام
ايسنا: دادستان كل كشور گفت: افرادي نظير صدام بايد در دادگاه تاريخ محاكمه شوند؛ زيرا كه جزاي خداوند به مراتب سخت تر و حساب آخرت به مراتب خطيرتر است.
آيت الله دري نجف آبادي، دادستان كل كشور با انتقاد از نقايص محرز كيفرخواست صادرشده عليه صدام در دادگاه وي در عراق گفت: از ابتدا نيز مشخص بود دادگاهي كه در عراق از سوي پل برمر تشكيل خواهد شد، چندان قابل اطمينان نيست و نمي تواند به حق و عدالت راي داده و به افكار عمومي پاسخگو باشد؛ هرچند كه افرادي نظير صدام بايد در دادگاه تاريخ محاكمه شوند، زيرا كه جزاي خداوند به مراتب سخت تر و حساب آخرت به مراتب خطيرتر است.

تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به كندي پيش مي رود
فارس: حسن كامران نماينده اصفهان و عضو هيات رئيسه تحقيق و تفحص از قوه قضاييه گفت: تحقيق و تفحص از قوه قضاييه به كندي جلو مي رود و البته برخي از اعضاي هيات، اطلاعات مورد نياز را براساس ارتباطات و منابع خاص خود جمع آوري و ارايه نموده اند.
وي افزود:طبق آيين نامه داخلي مجلس، تقاضاي تمديد شش ماه مهلت را خواهيم كرد تا بتوانيم كار را پيش ببريم.
كامران ضمن ابراز ناخرسندي از روند كار هيات گفت: در صورتي كه وضع به همين صورت ادامه پيدا كند تصميم جدي خواهيم گرفت به طوري كه يا پاي آن مي ايستيم و يا انصراف خواهيم داد.
نيره اخوان ديگر نماينده اصفهان و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: كار خاصي در هيات تحقيق و تفحص از قوه قضاييه صورت نگرفته است.
وي دليل كندي پيشرفت كار تحقيق و تفحص را پرداختن مجلس به بررسي كابينه مجلس عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد پس از تعطيلات مجلس، فرصت بيشتري به اين كار اختصاص يابد.

آمريكا به چين درخصوص داشتن روابط
با ايران در زمينه انرژي هشدار داد
ايسنا: رويتر به نقل از يك مقام عاليرتبه آمريكايي گزارش داد: اگر چين به معاملات انرژي با كشورهايي نظير ايران ادامه دهد به طور فزاينده اي با آمريكا مناقشه خواهد داشت و بعيد است امنيت انرژي كه خواستار آن است را به دست آورد.اين خبرگزاري انگليسي به نقل از رابرت زوليك، معاون وزير امور خارجه آمريكا افزود:نسبت به اين كه انرژي چين تا چه اندازه به وسيله شركت هاي نفتي اين كشور و يا طرح استراتژيك دولت به پيش رانده مي شود اطلاع ندارد.
وي به خبرنگاران گفت:بعيد است كه پكن بتواند امنيت انرژي اش را از طريق تماس با كشورهايي كه واشنگتن و ديگران آنها را دردسرساز در نظر مي گيرد تضمين شود؛ زيرا نمي توان منابع انرژي را در يك بازار جهاني حبس كرد.
زوليك گفت: در عوض دولت بوش چين را به پذيرش تعريف گسترده تري از انرژي كه تلاش هاي همكاري با واشنگتن و ديگران را شامل مي شود و به منابع انرژي فراتر از نفت و گاز توسعه مي يابد ترغيب مي كند.
اين معاون وزير امور خارجه آمريكا كه مسئوليت آنچه واشنگتن آن را گفت وگوي استراتژيك با پكن مي خواند را عهده دار است درخصوص مسايل مهمي كه دو كشور در آستانه سفر هوجين تائو، رئيس جمهور چين به نيويورك براي شركت در نشست مجمع عمومي سازمان ملل با آن روبرو هستند، مذاكره كرد.زوليك گفت: روابط پكن با كشورهايي كه آمريكا آنها را دردسرساز مي داند عواقبي خواهد داشت و چيني ها بايد در اين باره كه آيا مي خواهند هزينه آن را بپردازند يا خير تصميم گيري كنند.
وي در ادامه گفت كه چين بايد در اين ميان كه با آمريكا براي بهبود مشكلات مطرح شده از سوي اين كشورها همكاري كند و يا اين كه عليه آمريكا و يا احتمالا ديگر كشورها در سيستم بين المللي قرار گيرد تصميم گيري كند.

سپاه همواره خنثي كننده توطئه ها بوده است
مهر: ستاد كل نيروهاي مسلح به مناسبت فرارسيدن سوم و چهارم شعبان، سالروز ولادتهاي باسعادت حضرت امام حسين (ع) و اباالفضل العباس و امام زين العابدين و روز پاسدار بيانيه اي صادركرد.در بخشي از بيانيه ستاد كل نيروهاي مسلح آمده است: سپاه اين نهاد انقلابي و مردمي و مدافعان راستين اسلام ناب محمدي (ص) و دستاوردهاي انقلاب اسلامي با اقتدا به سيد مظلومان و سرحلقه ايمان، جهاد و شهادت، با حضور در تمامي عرصه ها بويژه در دوران دفاع مقدس، خنثي كننده توطئه هاي دشمنان انقلاب اسلامي در مقاطع بحراني و حساس كشور بوده اند.
اين بيانيه مي افزايد:ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن گراميداشت مقام والاي شهداي گرانقدر يوم الله ۱۷ شهريور، فرارسيدن روز پاسدار و جانباز را به كليه پاسداران سرافراز و جانبازان عزيز و به محضر بزرگ جانباز اسلام، مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت آيت الله العظمي خامنه اي تبريك و تهنيت عرض مي نمايد و آمادگي كليه آحاد نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم از ارتش، سپاه، وزارت دفاع، نيروي انتظامي و بسيجيان فداكار را در دفاع از تماميت ارضي و استقلال كشور در برابر هرگونه تهديدات احتمالي دشمنان اعلام مي نمايد.

وزير دفاع در مراسم معارفه رئيس جديد سازمان صنايع هوايي:
بايد هواپيماي جت بسازيم
ايسنا: وزير دفاع با اشاره به دستاوردها و توانمندي هاي اين وزارتخانه در حوزه صنايع هوايي گفت: بايد هواپيماي جت بسازيم.
سرتيپ پاسدار مصطفي محمدنجار اعلام كرد:در پي انجام مذاكراتي، وزارت راه و ترابري مجاب شده است كه در تعمير، بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي، حداكثر بهره برداري از توانمندي هاي صنايع هوايي وزارت دفاع صورت گيرد.
وي كه در مراسم معارفه رئيس هيات مديره و مديرعامل جديد اين سازمان سخن مي گفت، افزود: بالگرد نيز بايد بومي سازي و براي رفع نيازهاي داخلي به تعداد مورد نياز توليد شود.
مديرعامل سابق سازمان صنايع هوايي ديگر سخنران اين مراسم بود كه اظهار داشت:ما در سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع نهضت قطعه سازي را مطرح كرديم تا قطعات هواپيما را در داخل كشور بسازيم؛ چنان كه امروز ۵۰ هزار نوع قطعه در اين سازمان توليد مي شود.
سردار علايي با اشاره به توليد هواپيماي ايران - ۱۴۰ در اين سازمان خبر داد:طي مدتي كه اين هواپيما به ناوگان هوايي كشور پيوسته، تعداد ۲۰ هزار مسافر را جابه جا كرده است.
سردار علايي افزود: اين سازمان سرانجام بانك هاي داخلي را مجاب كرده است كه حمايت هاي مالي لازم را از شركت هاي هوايي داخلي براي خريد هواپيماي فوق به عمل آورند.
وي هم چنين با اشاره به دومنظوره بودن هواپيماي ايران _ ۱۴۰ از توليد دو نوع جديد اين هواپيما، گشت دريايي و تاكتيكي خبر داد.
مديرعامل سابق سازمان صنايع هوايي در بخش ديگري از سخنانش با اعلام اين كه تعمير هواپيماهاي پهن پيكر از جمله بوئينگ و ايرباس سالانه ۱۵۰ ميليون دلار ارزبري دارد، گفت: اين سازمان با تاسيس شركت فجرآشيان، در سال گذشته تعمير اساسي يك فروند بوئينگ ۷۴۷ را انجام داد.هم اينك تعمير اساسي هواپيماهاي شركت ماهان را بر عهده دارد و براي ۲ فروند هواپيماي پهن پيكر خارجي نيز سفارش گرفته است.در اين مراسم، مديرعامل جديد سازمان فوق طي سخناني با اشاره به دستاوردهاي سردار علايي و همكارانش اظهار اميدواري كرد: اين راه پرافتخار در اعتلاي صنعت هوايي كشور ادامه يابد.
مهندس سيد مجيد هدايت افزود:صنعت هوايي منشأ تحولات بسياري در كشور بوده است و اگر جايگاه واقعي خود را در صنعت و نيروهاي مسلح پيدا كند، منشأ خدمات ارزنده تري خواهد بود.
مديرعامل سازمان صنايع هوايي قول داد كه اين سازمان با كمك متخصصان، دانشگاهيان و پژوهشگران داخلي كليه نيازمندي كشور در حوزه صنعت هوايي را تامين كند.
وزير دفاع همچنين روز سه شنبه طي حكمي سرتيپ دوم پاسدار مهندس سيد مهدي فرحي را به سمت رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان صنايع دفاع منصوب و از تلاش هاي سرتيپ پاسدار دكتر مرتضي مرتضايي قدرداني كرد.

تكرار ادعاي كشورهاي حاشيه خليج فارس
در مورد جزاير سه گانه
ايسنا: كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس در بيانيه پاياني نشست وزراي خارجه خود در جده عربستان درباره روابط خود با ايران ابراز اميدواري كردند كه در مراحل آينده و همزمان با دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور ايران شاهد تحولات جديدي در اين روابط باشند.
وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس هم چنين مجددا ادعاي تكراري خود را در خصوص جزاير سه گانه ايراني مطرح كردند و بر ضرورت حل اين مشكل با استفاده از روش هاي مسالمت آميز تاكيد كردند.
اين در حالي است كه وزير امور خارجه بحرين در نشست شوراي همكاري خليج فارس پايان دادن به مناقشات امارات و ايران بر سر جزاير سه گانه ايراني را خواستار شده بود.
شيخ محمد بن مبارك آل خليفه، وزير امور خارجه بحرين كه رياست كنوني شوراي همكاري خليج فارس را عهده دار است، روز سه شنبه طي سخناني در نشست اين شورا در جده درخواستش را براي پايان دادن مسالمت آميز به اختلاف بلندمدت ايران و امارات در خصوص جزاير سه گانه تنب بزرگ، كوچك و ابوموسي تكرار كرد.
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان موضع شوراي همكاري خليج فارس پيرامون جزاير سه گانه را تكراري و فاقد ارزش حقوقي دانست.
حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان از واكنش مثبت بيانيه  وزيران امور خارجه شوراي همكاري خليج فارس مبني بر استقبال اين شورا از انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران و تبريك به دكتر احمدي نژاد و همچنين تأكيد اين شورا بر همكاري هاي في مابين در جهت تقويت ثبات و امنيت در منطقه ابراز خرسندي كرد.
وي در واكنش به بيانيه  پاياني نود و ششمين نشست وزراي خارجه شوراي همكاري خليج فارس افزود:سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تحكيم و توسعه همه جانبه همكاري ها با كشور هاي اسلامي به ويژه همسايگان خود است و اين رويكرد براي ايجاد توسعه، رفاه و اصلاح در منطقه با جديت دنبال خواهد شد.
دكتر آصفي موضع شوراي همكاري خليج فارس پيرامون جزاير سه گانه را تكراري و فاقد ارزش حقوقي دانست و ضمن رد مفاد آن، حاكميت جمهوري اسلامي ايران بر جزاير سه گانه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را مورد تأكيد قرار داد.
سخنگوي وزارت امور خارجه خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران همچنان بر استمرار مذاكرات دوجانبه براي رفع سوء تفاهم درخصوص نحوه اجراي يادداشت تفاهم ۱۹۷۱ پايبند مي باشد.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |