شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره۴۲۰۸ - Feb 17, 2007
طراحي، توليد و عرضه پوشاك ايراني نظام مند مي شود
نمايش لباس هاي ملي
014304.jpg
گروه اجتماعي- دومين نشست تخصصي طراحان لباس و پارچه ايران با نمايش مدل هايي از لباس هاي ايراني و ملي در دانشكده اميركبير تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين نشست دكتر عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگ و آموزش مجلس، هوشنگ قادريان مديركل دفتر نساجي و پوشاك وزارت صنايع و معادن و فاطمه آليا نماينده تهران در مجلس، همچنين صديقه پاك بين دبير انجمن طراحان لباس و پارچه ايران
نقطه نظرات خود را در مورد طراحي و ارائه مدل هاي لباس منطبق با هويت ملي ارائه كردند.
هدف از اين نشست رسيدن به نقطه نظرات مشترك بين مسئولان، طراحان و توليدكنندگان پوشاك كشور براي دستيابي به الگوي لباس ملي و استاندارد بود.
مجلس شوراي اسلامي اول آبان امسال طرح 11 ماده  اي ساماندهي مد و لباس را تصويب كرد. براساس اين طرح تمامي دستگاه هاي دولتي موظفند با اختصاص بودجه اي خاص نسبت به ترغيب تقاضا براي پارچه و لباس ايراني اقدام كنند و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و علوم نيز موظف شده اند از تحقيقات و پژوهش ها در اين زمينه  حمايت نمايند. همچنين وزارت بازرگاني و ارشاد نيز مأمور تهيه آيين  نامه اجرايي ساماندهي مد و لباس شد ه اند.
اولين نمايشگاه مد و لباس ايراني چندي پيش برگزار شد و اينك نشست تخصصي طراحي الگوي لباس ملي گامي در جهت فراهم شدن زمينه هاي اجراي طرح ساماندهي مد و لباس و حمايت از پوشاك ايراني و ملي است.
در همين زمينه دكتر افروغ با بيان اينكه امروز در صحنه بين الملل پوشاك ايراني به لحاظ تنوع محصول و كيفيت توليد از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست افزود با توجه به صبغه فرهنگي و تمدني ايران، بايد طراحي و توليد پوشاك ايراني توانايي رقابت در بازار جهاني را پيدا كند.
در اين نشست همچنين صديقه پاك بين دبير انجمن طراحان لباس و پارچه ايران اظهار داشت: اين انجمن در كنار برگزاري كلاس هاي آموزشي در زمينه طراحي لباس و پارچه اقدام به تشكيل نشست هاي تخصصي با صاحبان صنايع پوشاك ايران نيز مي كند.
وي تأكيد كرد: مهمترين هدف ما بايد ايجاد يكپارچگي و همگام شدن سيستم هاي آموزش دانشگاهي، نيازهاي صنعت نساجي و توجه به نيازهاي بازار پوشاك باشد.
پاك بين افزود: اصلي ترين هدف ما نظام مندشدن طراحي، توليد و عرضه محصولات صنايع نساجي و پوشاك ايراني است.

مشاور وزير رفاه اعلام كرد
400 هزار تومان ،خط فقر در تهران
ايسنا: درحالي كه بررسي خط فقر به تفكيك استان ها نشان مي دهد كه يك خانوار 5 نفره شهري در استان تهران براي خروج از خط فقر، حداقل نيازمند ماهانه۴۰۰ هزار تومان و يك خانوار در استان سيستان و بلوچستان به عنوان پايين ترين رتبه درآمدي براي خروج از فقر، نيازمند ماهانه 171 هزار و 856 تومان در سال 83 بوده است، وزارت رفاه،ميانگين خط فقر مناطق شهري و روستايي در سال 84 را به ترتيب۱۶۲ و 130 هزار تومان اعلام كرد.
حسين راغفر، مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي مي گويد: براساس مطالعه اي كه به تفكيك وضعيت خط فقر در هريك از استان ها انجام شده، خانوارهاي 5 نفره شهري در استان سيستان و بلوچستان براي تأمين حداقل نيازهاي زندگي در سال 83 نيازمند 171 هزار و 856 تومان هستند كه اين استان در ميان استان هاي كشور پايين ترين ميزان درآمد مورد نياز براي تأمين حداقل نيازهاي خانوار در ماه را به خود اختصاص مي دهد.
وي افزود: به ترتيب اين خط فقر براي استان كردستان، 216 هزار تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعيين شده است. مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي اظهار كرد: خانوارهاي 5 نفره استان تهران نيز، حداقل نيازمند 394 هزار و 943 تومان يعني حدود 400 هزار تومان درآمد در ماه براي خروج از فقر مطلق هستند.
مشاور وزير رفاه در امور تأمين اجتماعي با اشاره به سياست هاي فقرزدايي، بر اساس تجربيات ساير كشورها و ايران گفت: فقرزدايي وظيفه دولت هاست و بنابراين نمي توان آن را بر عهده بخش خصوصي واگذار كرد.
به گفته وي براي دستيابي به اين هدف كشورها بايد سالانه 3 درصد كاهش فقر داشته باشند كه ما از اين رقم بسيار فاصله داريم.
به اعتقاد وي، سياست هايي مانند ارائه سهام مستقيم به فقرا از نوع سياست هاي متداول است كه به فقر زدايي كمك نمي كند؛ بلكه ايجاد صندوقي كه افراد در معرض آسيب جدي را در مواقع بحران كمك كند، تاثير بيشتري در فقرزدايي دارد.
به اعتقاد وي متاسفانه سياست هاي موجود با سياست هاي اصلي فقرزدايي فاصله بسياري دارد و طبيعتا نمي تواند كارايي لازم را در استفاده بهينه از منابع موجود در پي داشته باشد.

افزايش 100 درصدي
مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي
گروه اجتماعي- با اجراي قوانين نوسازي صنايع و حمايت از مشاغل سخت و زيان آور تعداد مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي دو برابر شده است.
محسن شاكري مدير كل سازمان تامين اجتماعي تهران بزرگ با اعلام اين خبر گفت: در شرايط كنوني تعهداتي كه به عهده سازمان تامين اجتماعي گذاشته سبب شده است كه تعداد مستمري بگيران اين سازمان به دو برابر افزايش يابد.
مدير كل تامين اجتماعي تهران بزرگ با تاكيد بر اينكه واگذاري اين تعهدات به سازمان سبب هدر رفتن سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي مي شود افزود: سازمان تامين اجتماعي سعي دارد تا با انجام بازرسي هاي كشفي تعداد پرداخت كنندگان حق بيمه را افزايش دهد و از اين طريق به افزايش سرمايه سازمان كمك كند.
وي افزود: در شرايط كنوني كاهش حق بيمه كارفرما سبب كاهش روز به روز سرمايه سازمان تامين اجتماعي مي شود و اين صندوق در آينده با مشكلات بيشتري به ويژه در پرداخت مستمري ها روبرو مي شود.
شاكري با انتقاد از وضعيت معيشتي مستمري بگيران اين سازمان گفت: قوانين كه در حال حاضر بر وضعيت تعيين ميزان دريافتي مستمري بگيران حاكم است سبب شده تا بازنشستگاني كه در طول 30 سال حق بيمه بالايي پرداخت كرده اند پس از 5 سال مستمري نزديك به حداقل دريافت كنند .
مدير كل تامين اجتماعي تهران بزرگ با تاكيد بر اينكه قوانين كنوني نياز به بازبيني دارد افزود: شرايط حاكم بر تعيين ميزان مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي بايد به قسمي باشد كه بازنشستگاني كه در طول زمان خدمتشان حق بيمه بالايي پرداخت كرده اند همواره ازحقوق كافي در دوران بازنشستگي برخوردار باشند. وي در خاتمه تقاضاي برخورداري از شرايط يكسان برخورداري از مزايا براي بازنشستگان همانند شاغلان را هدف سازمان تامين اجتماعي عنوان كرده و اين امر را به حفظ دارايي و سرمايه سازمان تامين اجتماعي مشروط كرد. شاكري مشكلات بازنشستگان را 3 دسته تكريم، معيشتي و مشكلات درماني عنوان كرد.
۱۵۰ مرده مستمري بگيران
مدير كل سازمان تامين اجتماعي تهران بزرگ گفت: با بررسي فهرست متوفيان سال 84 بهشت زهرا مشخص شد 150 نفر از مستمري بگيران اين سازمان با وجود فوت از مزاياي تامين اجتماعي برخوردار بودند.
محسن شاكري با اعلام اين خبر افزود: از اين رو تامين اجتماعي تهران قصد دارد از اين پس با بررسي منظم فهرست بهشت زهرا نام مردگان را از فهرست مستمري بگيران حذف نمايد. وي همچنين گفت: از اين پس كمك هزينه كفن و دفن به حساب سازمان بهشت زهرا واريز خواهد شد و اين سازمان پس از بررسي مدارك اين رقم را از هزينه كفن و دفن مستمري بگيران كسر خواهد كرد.
افزايش تسهيلات سفر بازنشستگان
از سوي ديگر مديركل تامين اجتماعي استان هرمزگان گفت: بنا داريم تسهيلات ويژه اي براي سفر بازنشستگان به استان هاي داراي جاذبه گردشگري فراهم كنيم.
محمد حسن زدا در همايش سراسري اعضاي هيات مديره كانون هاي بازنشستگي تامين اجتماعي ، بر افزايش تسهيلات سفرهاي تفريحي بازنشستگان تاكيد كرد. وي افزود: در صورتي كه بتوانيم امكانات مناسبي را براي سفر بازنشستگان به استان هاي داراي جاذبه گردشگري فراهم كنيم ، به طور حتم در افزايش روحيه بازنشستگان ، موثر خواهد بود.
زدا گفت: ايجاد امكانات و تسهيلات براي سفر بازنشستگان هزينه چنداني براي سازمان تامين اجتماعي ندارد و اين امر فقط نيازمند مديريت و برنامه ريزي درست و منطقي است. مديركل تامين اجتماعي استان هرمزگان خاطر نشان ساخت: سازمان تامين اجتماعي بايد منابع سنگيني را فراهم كند تا بتواند تعهدات قانوني خود را در قبال افراد تحت پوشش در پايان سال انجام دهد.

رئيس پليس راهنمايي و رانندگي:
گشت هاي بزرگراه و كنترل نامحسوس، 2 برابر مي شود
سال آينده ،ميزان جريمه هاي رانندگي افزايش نمي يابد
014301.jpg
گروه اجتماعي - رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، گفت: در سال آينده طرح ژهاي انضباط اجتماعي در حوزه راهنمايي و رانندگي فراگيرتر شده و با جديت بيشتري پيگيري مي ژشود.
سردار محمد رويانيان، در گفت و گو با ايلنا با اشاره به موفقيت ژهاي به دست آمده در اجراي طرح ژهاي انضباط اجتماعي، افزود: اعمال سخت ژگيري براي تعدادي از رانندگان متخلف ضروري است و مردم نيز خواستار چنين برخوردهايي هستند.
رويانيان، خاطرنشان كرد: برخي از رانندگان مرتكب تخلفاتي در حين رانندگي مي ژشوند كه سخت ژگيري در خصوص آنان لازم است.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، در خصوص افزايش كنترل ژهاي نامحسوس، گفت: در سال آينده تعداد گشت ژهاي بزرگراه و كنترل نامحسوس پليس راهنمايي و رانندگي دو برابر خواهد شد. رويانيان، افزود: پليس به زودي برنامه ژهاي نوروزي خود را براي كنترل جاده ژها اعلام خواهد كرد.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي، گفت: در سال آينده هيچ افزايشي در ميزان جريمه ژهاي رانندگي نخواهيم داشت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، رويانيان گفت: ميزان  تلفات  جاني  تصادفات شهري  در كشور امسال در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 5تا۱۰ درصد كاهش  يافته  است .
سردار محمد رويانيان ، برخورد مناسب  نيروهاي  پليس  را در اين كاهش  موثر دانست و  افزود: ساليانه 65 ميليون سفر برون شهري  در كشور صورت مي گيرد.
وي با بيان اينكه 15 ميليون از اين سفرها در تهران  انجام  مي  شود ،  گفت: 300 كيلومتر بزرگراه ساخته  شده  در تهران  بزرگ  پاسخگوي  رفت و آمد 6 ميليون دستگاه خودرو و موتورسيكلت  نيست  و توقفگاه هاي اين كلانشهر نيز تنها ظرفيت 120 هزار دستگاه خودرو را دارد.
  رئيس  پليس  راهنمايي  و رانندگي  ناجا ، توجه  به  روان  سازي تردد خودرو در كلانشهرهاي كشور را ضروري  دانست  و گفت:   در صورت  بي  توجهي  مسئولان  به  اين  موضوع، كلانشهرها هم به مشكلات  ترافيكي تهران  گرفتار خواهند شد. سردار رويانيان  از امضاي  تفاهمنامه  با وزير آموزش  و پرورش  به  منظور نهادينه  سازي  فرهنگ  صحيح  ترافيك در ميان دانش آموزان خبر داد و گفت  : بر اساس  اين  تفاهمنامه  تا 3  سال  ديگر دانش  آموزان  مدارس  كشور آموزشهاي  ترافيكي و انضباط اجتماعي  را فرا مي  گيرند.

تكذيب كاهش
مدت خدمت سربازي
گروه اجتماعي- مدير مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در واكنش به سخنان اخير وزير كار گفت:  طرح كاهش خدمت سربازي تكذيب مي شود و چنين طرحي ارائه نشده است.
به گزارش روابط عمومي ستاد كل نيروهاي مسلح ، موسي كمالي افزود: خبر مربوط به طرح كاهش مدت خدمت  سربازي فارغ التحصيلان دانشگاه ها كه برخي از رسانه ها از جمله خبرگزاري ايسنا به نقل از وزير كار و امور اجتماعي اعلام كرده و در بسياري از مطبوعات درج شده است، تكذيب مي شود و تاكنون چنين پيشنهادي نيز به ستاد كل نيروهاي مسلح ارسال نشده است.
وي افزود: بر اساس قانون اساسي و قانون وظيفه عمومي تصميم گيري در مورد نظام وظيفه  كشور به خصوص مدت خدمت  سربازي صرفاً از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح و تصويب مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا صورت مي گيرد. وي خاطرنشان كرد: در پايان سال 1386 در خصوص مدت خدمت سربازي تصميم گيري خواهد شد. در نتيجه هر گونه خبر در مورد كاهش و يا افزايش مدت خدمت  سربازي شايعه بوده و تكذيب مي شود.

با مردم
در انتظار استخدام
@ با عنايت به لغو ممنوعيت استخدام رسمي و همچنين تبديل وضعيت استخدامي كاركنان پيماني به رسمي با راي ديوان عدالت اداري، تقاضا داريم، اين مصوبه در مورد كارمندان پيماني استان لرستان به اجرا در آيد.
م. روان- خرم آباد
حقوق ما و قانون كار
از كاركنان يكي از فروشگاه هاي زنجيره اي بسيار قديمي هستم. وضعيت پرداخت حقوق توسط اين فروشگاه تابع قانون كار نيست. چرا وزارت كار، بر نحوه محاسبه پرداخت حقوق در اين قبيل فروشگاه ها نظارت نمي كند؟
حسيني- تهران
بار گراني مسكن بر دوش كم درآمدها
اين واقعيت  بر همگان ثابت شده است كه با گراني بهاي مسكن، اقشار مرفه جامعه، از تمكن بيشتري برخوردار مي شوند و اقشار كم درآمد با شرايط اقتصادي دشوارتري روبه رو مي گردند. بنابر اين وقتي اين روند مغاير با عدالت اجتماعي است، بايد مسئولان محترم تمام توان خود را براي ايجاد ثبات و قانونمندي در بهاي مسكن به كار گيرند.
علمداري- بابل
بانكها رعايت كنند
درباره وام هاي ليزينگ خودرو، بانك مركزي بايد بانك هاي پرداخت كننده وام را ملزم به رعايت بهره 17 درصدي كند تا وام گيران مجبور نباشند همچنان اين بهره را با درصدهاي بالاتر به بانك ها بپردازند.
عادل عزيزي- كرج

رابطه واردات و بيكاري
در يك كارگاه كفاشي- كه حداقل 75 نفر كارگر در آن مشغول به كار بودند- كار مي كردم و حقوق دريافتي ام مناسب بود. اما واردات بي رويه كفش از خارج، اين كارگاه را دچار ورشكستگي كرد و من هم بيكار شده ام. اگر قرار است وارداتي هم انجام شود، بايد به اندازه اي باشد كه كارخانه ها و كارگاه هاي داخلي را تعطيل نكند و بر تعداد بيكاران نيفزايد.
اسد. ف- اصفهان
توقفگاه اتوبوس هاي شهري
در همه شهرهاي بزرگ جهان فضاهاي مناسبي به عنوان توقفگاه اتوبوس هاي شهري وجود دارد تا اتوبوس ها بدون آن كه زياد از شهر دور باشند، به شبكه حمل و نقل شهري بپيوندند، اما توقفگاه هاي اتوبوس هاي شركت واحد به بيرون از تهران منتقل شده و از اين بابت انرژي و هزينه سنگيني بر بيت المال تحميل مي شود. مشكل اصلي آن است كه با ساخت و سازهاي بي حساب و كتاب، متأسفانه فضايي براي اين قبيل نيازهاي ضروري در نظر گرفته نشده است؛ توقفگاه هايي با چند برابر مساحت اصلي كه گرداگرد آن فضاي سبز و پوشيده از درخت باشد تا آلودگي ايجاد نكند. نظير آن چه در سئول، توكيو، پاريس و ديگر شهرها وجود دارد.
فرامرز لباسچي- تهران
كميت و كيفيت
@ از كاركنان يكي از شركت هاي خودروسازي معروف هستم. براي توليد بيشتر و پاسخگويي به كساني كه با پيش پرداخت خودرو خريداري كرده اند تا 5 شيفت شبانه روز كار مي كنيم. نكته اي كه يادآوري آن ضروري است، فدا شدن كيفيت در توجه به كميت در اين موارد است. اميدوارم با درك مشكلات كاركنان و خطوط توليد در شيفت  هاي چندگانه، طوري برنامه ريزي شود كه در آينده با انبوهي از شاكيان جديد روبه رو نباشيم.
نام محفوظ از تهران
با مردم: نام پيام دهنده در همشهري محفوظ است.
قدرداني
از مأموران اداره آگاهي مركز كه با تلاش گسترده موجبات دستگيري شبكه كلاهبرداري در شمال كشور را فراهم كرده اند، قدرداني مي كنيم.
جمشيد گل خو- رامسر

اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
حوادث
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   بين الملل   |   فرهنگ و آموزش   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |