شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره۴۲۰۸ - Feb 17, 2007
بر اساس تحقيقات يك شركت امنيت پايگاه هاي اينترنتي
۷۰ درصد وب سايت ها قابل هك شدن هستند
014295.jpg
گروه دانش- يك مطالعه كه به تازگي نتايج آن منتشر شده است، نشان مي دهد حدود 70 درصد از وب سايت ها داراي آسيب پذيري و نواقصي هستند كه آنها را در خطر هك شدن قرار مي دهد.
يك سال پيش آكيونتيكس
(Acuetix) ، شركت امنيت
وب سايت، اسكن كردن سايت هاي تجاري و غيرتجاري را آغاز كرد تا آسيب پذيري ها و نواقص آنها را مشخص كند. طبق اعلام آكيونتيكس، از ميان 3200 سايت اسكن شده، 70 درصد داراي آسيب پذيري در حد متوسط يا درجه بالاي خطر بوده اند.
تحليلگران اين شركت معتقدند احتمال بسيار زيادي وجود دارد كه هكرها اين آسيب پذيري ها را بيابند و از آنها براي سرقت اطلاعاتي استفاده كنند. آكيونتيكس در بيانيه اي عنوان كرده است كه طبق نتايج به دست آمده، مشكل كاربردهاي نامطمئن سايت ها كاملا ناديده انگاشته شده اند و اين آمار و ارقام بايد موسسات را به يك نگاه جدي به زيرساخت هاي امنيتي خود وادار كنند. هك شدن هاي اخير
TJX، UCLA و Dolphi Stadium ثابت مي كند كه اين مشكل به اندازه كافي اساسي و واقعي است و اينطور به نظر مي رسد كه ماندگار خواهد بود.
اين بررسي همچنين نشان داده است كه به طور متوسط 91 درصد از وب سايت هاي اسكن شده حاوي يك نوع نقص بودند.
طبق اعلام آكيونتيكس، بطور متوسط 66 نقطه آسيب پذيري در هر وب سايت كشف شد كه در مجموع 210 هزار مورد از نواقص و آسيب پذيري ها در ميان 3200 سايت اسكن شده وجود داشت.

انتشار اصلاحيه هاي امنيتي جديد مايكروسافت
خبرگزاري فناوري اطلاعات ايران: مايكروسافت مطابق با برنامه ماهانه خود، جديدترين اصلاحيه هاي امنيتي مربوط به ترميم نواقص نرم افزارهاي خود را منتشر كرد. اين اصلاحيه ها شامل 12 مورد بروز رساني امنيتي ست كه 6 مورد از آنها مربوط به نقاط آسيب پذير بحراني و 6 مورد ديگر نيز براي ترميم نواقص امنيتي با ريسك تخريبي مهم است. عنوان و عملكرد اين اصلاحيه ها به اين شرح است:
۰۰۵ه-MS07: ترميم حفره امنيتي مهم موجود در برنامه آموزش ارتباطي و مرحله به مرحله ويندوز، با قابليت ايجاد شرايط حمله براي كدهاي مخرب از طريق آموزش ارتباطي
۰۰۶ه-MS07 : اصلاح نقص امنيتي مهم موجود در Widows Shell، با قابليت ارتقاء غير مجاز سطح دسترسي
MS-007: ترميم نقص امنيتي مهم در Widows Image Acquisitio Service، با قابليت ارتقاء غير مجاز سطح دسترسي
MS-008: رفع نقص بحراني در HTML Help ActiveX Cotrol با قابليت ايجاد شرايط حمله براي كدهاي مخرب
MS-009: ترميم حفره امنيتي با ريسك تخريبي بحراني در Microsoft Data Access Compoets با قابليت ايجاد شرايط حمله براي كدهاي مخرب
MS-010: اصلاح يك نقص امنيتي بحراني در Microsoft Ativirus و بطور خاص در موتور حفاظت از بد افزارها با قابليت ايجاد شرايط نفوذ و اجراي كدهاي مخرب
۰۱۱ه-MS07: ترميم نقطه آسيب پذير مهم در Microsoft OLE dialog با قابليت ايجاد شرايط اجراي كدهاي مخرب
۰۱۲ه-MS07: رفع نقطه آسيب پذير مهم در Microsoft MFC با توان ايجاد شرايط نفوذ و حمله بد افزارها
۰۱۳ه-MS07: ترميم حفره امنيتي موجود در Microsoft RichEdit با ريسك تخريبي مهم و قابليت ايجاد شرايط حمله براي كدهاي مخرب
۰۱۴ه-MS07: اصلاح نقص امنيتي بحراني شامل 6 آسيب پذيري مختلف در برنامه Microsoft Word با قابليت ايجاد شرايط نفوذ و اجراي بدافزارها
۰۱۵ه-MS07: ترميم يك نقص امنيتي بحراني ديگر در Microsoft Office با قدرت ايجاد شرايط مناسب براي حمله كدهاي مخرب
۰۱۶ه-MS07: اصلاح نقص امنيتي بحراني در نسخه هاي 5.01، 6 و 7 برنامه Iteret Explorer، شامل 3 آسيب پذيري مختلف
از آنجا كه ريسك تخريبي نقاط آسيب پذير فوق، مهم و بحراني گزارش شده است، پاندا به تمام كاربران رايانه و اينترنت توصيه مي كند كه هر چه سريعتر، اصلاحيه هاي فوق را از پايگاه اينترنتي مايكروسافت دانلود و نصب كنند.

فرهنگ وآموزش
014298.jpg
افزايش مردودي هاي پايه اول دوره ابتدايي
گروه اجتماعي- معاون آموزش و پرورش عمومي وزارت آموزش و پرورش، از افزايش ميزان مردودي دانش آموزان پايه اول ابتدايي خبر داد.
حسين احمدي با اشاره به اين كه ميزان مردودي دانش آموزان در دوره ابتدايي 5/2درصد است، (5/97درصد قبولي)گفت: اما ميزان مردودي در پايه اول ابتدايي بيش از ساير پايه هاي تحصيلي است.
به گفته وي در پايه اول چون دانش آموزان از محيط خانواده وارد دبستان مي شوند به دليل دوري از خانواده و تغيير محيط مقداري استرس دارند.
وي دو زبانه بودن را يكي ديگر از دلايل افزايش مردودي هاي اين پايه عنوان كرد و افزود: دانش آموزان در بسياري از مناطق شهري و روستايي۲ زبانه اند و در اين زمينه مشكل دارند و مدتي طول مي كشد تا زبان فارسي را به خوبي بياموزند.وي تصريح كرد: زبان فارسي كليد فهم بسياري از مسايل است و تا زماني كه دانش آموزان زبان فارسي را ياد نگيرند نمي توانند بسياري از دروس و علومي كه در اين دوره آموزش مي دهند را بياموزند.احمدي در ادامه گفت: در بسياري از مناطق خزانه يا گنجينه لغات دانش آموزان محدود است و نمي توانند با حجم مطالب و دانستني هايي كه بايد بياموزند مأنوس شوند.
به گفته معاون آموزش و پرورش عمومي در حالي كه گنجينه لغات دانش آموزان در اين دوره در شهرها بين 800 تا 900 لغت است اما در برخي مناطق حداكثر 500 لغت است.
وي وجود كلاسهاي چند پايه، بي توجهي والدين به سرنوشت تحصيلي فرزندان شان و تخصصي شدن آموزش و پرورش را از عمده دلايل افزايش مردودي دانش آموزان پايه اول ابتدايي اعلام كرد.
وي افزود: با وجود بهبود درصد قبولي دانش آموزان، افزايش نرخ تورم، رشد سطح عمومي قيمت ها و خدمات، سبب شده شكست هاي تحصيلي هر ساله رقم هنگفتي خسارت وارد كند.
ارائه بسته هاي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي
به دانش آموزان
گروه اجتماعي- بسته هاي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي توسط آموزش و پرورش به دانش آموزان ارائه مي شود.
مديركل دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و مواجهه با بلاياي طبيعي وزارت آموزش و پرورش با اعلام اين مطلب گفت: با موافقت مديران كل و مشاوران آموزشي، بسته هاي مبارزه با آسيب هاي اجتماعي به شكل نرم افزار به دانش آموزان ارائه مي شود.
محسن فريديبا اشاره به اجراي برنامه هايي به منظور پيشگيري از خطرات اجتماعي براي دانش آموزان اظهار داشت: بايد مبارزه با مواد روان گردان  و مخدرهاي صنعتي هم براي دانش آموزان نهادينه شود و اين امر نياز به فرهنگ سازي دارد،به طوري كه در برنامه هاي درسي نيز به اين موارد اشاره شود.
وي افزود: تبليغ براي شيوع پيدا نكردن آسيب هاي اجتماعي حتي بايد بر روي جا مدادي و لوازم تحرير دانش آموزان حك شود و كارگروه هاي تاليف كتب درسي مي توانند تدبيري بينديشند تا اين امور نتيجه مثبتي در پي داشته باشد.

پيدا شدن يك شكاف امنيتي در Word
014292.jpg
گروه دانش- درحالي كه در ماه دسامبر، 3 شكاف امنيتي در Word مايكروسافت پيدا شده بود، قبل از آنكه اين شكاف ها به صورت كامل برطرف شوند، شكاف امنيتي جديدي پيدا شده است. اين شكاف، ورود و اجراي بسياري از كدهاي نرم افزاري را ممكن مي سازد. سازندگان نرم افزار ضد ويروس سيمانتك اين شكاف امنيتي جديد در Word را پيدا كرده اند.
كارشناسان سيمانتك مي گويند با توجه به شكاف امنيتي موجود در Word 2000 مي توان يك تروجان را به برنامه وارد كرد.
هنوز اطلاعات كامل و كافي در مورد اين شكاف امنيتي پيدا و اعلام نشده است، ولي به نظر مي رسد كه ميل هاي فرستاده شده با فايل هاي Word راحت ترين راه براي ورود اين فايل به سيستم باشد.
اعلام شده است كه Word Viewer 2003 و Word 2003 نيز اين شكاف را دارا هستند اما آنها فقط باعث اجرا نشدن نرم افزار مي شوند و ضربه خاصي نمي زنند.
كارشناسان به كاربران توصيه كرده اند نامه هايي حاوي فايل هاي با فرمت Word را كه براي آنها فرستاده مي شوند ولي اطلاعاتي در موردشان ندارند را باز نكنند. هنوز هيچ update خاصي از مايكروسافت ارائه نشده است كه بتواند اين شكاف را از بين ببرد.

فرهنگ و آموزش
گسستگي فرهنگي، اصلي ترين مشكل دانشجويان
مهر: ريشه بيشتر مشكلات فرهنگي دانشجويان به خصوص دانشجويان شهرستاني ناامني دروني و گسستگي فرهنگي است.
غلامعلي افروز، رئيس سازمان نظام روانشناسي گفت: بسياري از مشكلات فرهنگي با افزايش عاطفه برطرف مي شود.
عضو شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي افزود: اگر قصدمان رسيدن به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز 20 ساله كشور است بايد بدانيم كه به اين اهداف نخواهيم رسيد مگر با توجه به وجود افرادي كه از نظر فرهنگي هيچ مشكلي نداشته و به ثبات عاطفي رسيده اند و اين افراد همين دانش آموزان و دانشجويان امروز هستند.
آغاز ثبت نام عمره دانشجويي
گروه اجتماعي- نام نويسي يازدهمين دوره عمره دانشجويي از امروز در دانشگاه هاي سراسر كشور آغاز مي شود.
نام نويسي عمره دانشجويي تا 6 اسفند ادامه خواهد داشت و قرعه كشي عمره دانشجويي نيز 8 اسفند انجام مي شود و اعزام دانشجويان از اواسط تير سال آينده آغاز خواهد شد. عمره دانشجويي امسال نيز همچون سال هاي گذشته 15 روزه برگزار مي شود.بر اساس اعلام دست اندر كاران عمره دانشجويي، دانشجويان مي توانند براي عمره دانشجويي از وام ضروري استفاده كنند. يادآور مي شود سال گذشته بنا به دلايل مختلف وام ضروري به دانشجويان عمره گذار ارائه نشد.
تدوين برنامه۵ ساله دانشگاه هاي تمدن ساز
ايسنا: برنامه 5 ساله دانشگاه هاي تمدن ساز با به كارگيري بيش از 100 نفر ساعت تدوين شده است.
معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اعلام اين مطلب گفت: اين برنامه در حال حاضر به صورت جزوه و سال آينده به صورت كتاب در اختيار معاونان و مديران كل دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها قرار خواهد گرفت. محمد باقر خرمشاد با بيان اينكه تحرك فرهنگي و سياسي در دانشگاه ها بايد جدي گرفته شود؛ تاكيد كرد: اين امر يكي از استراتژيهاي جدي وزارت علوم در دانشگاه ها براي سال آينده خواهد بود، چرا كه ما در داخل كشور دانشگاه سياست زده و سياست زدا شده نمي خواهيم، بلكه بايد به دانشگاه ها و محيط هاي دانشجويي جهت ايجاد فضاي سياسي متعادل مجال داد.
اعلام نرخ اماكن اقامتي در ايام نوروز
ايسنا: نرخ اماكن اقامتي در ايام نوروز 86 به صورت كتابچه طي 10 روز آينده منتشر مي شود.
جمشيد حمزه زاده رئيس ستاد تسهيلات سفرهاي كشور با اعلام اين مطلب گفت: در حال حاضر مجموعا 2هزارو۱۳۲ شركت خدمات مسافرتي و گردشگري در سطح كشور در امر گردشگري به هموطنان خدمات مي دهند كه از اين تعداد 120 آژانس مسافرتي و گردشگري به صورت عمده در زمينه  تورهاي ارزان قيمت فعاليت دارند.
شرايط استخدام مراقبان بهداشت مدارس اعلام شد
مهر: مديركل دفتر سلامت و تندرستي وزارت آموزش و پرورش، شرايط پذيرش مراقبان بهداشت مدارس را اعلام كرد.
حسن ضياء الديني گفت: مراقبان سلامت بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي رشته بهداشت مدارس، بهداشت عمومي، خانواده، پرستاري و ساير رشته هاي مرتبط باشند.مديركل دفتر سلامت و تندرستي آموزش و پرورش تاكيد كرد: چگونگي دفع زباله، وضعيت آب نوشيدني و شيرهاي آب خوري مدارس، استاندارد سازي پله ها ،وسايل اطفاي حريق، خطرات ناشي از گزندگي حشرات موذي و جوندگان و بهسازي پيشگيري از بيماريها از ديگر وظايف مراقبان بهداشت مدارس به شمار مي رود.مديركل دفتر سلامت و تندرستي وزارت آموزش و پرورش افزود: براي جبران كمبود 17هزار مراقب بهداشت، بايد سالانه 4 هزار مربي به استخدام آموزش و پرورش در آيند.

دانش فناوري
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
بـورس
حوادث
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   حوادث   |   بين الملل   |   فرهنگ و آموزش   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |