چهارشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۳ - سال سيزدهم - شماره ۳۶۵۰ - Mar 2, 2005
تا زمان تصميم گيري مجلس در زمينه قرارداد شركت تركيه اي تاو
كنسرسيوم شركتهاي ايراني خدمات
فرودگاهي فرودگاه امام را انجام مي دهند
001596.jpg
عكس: محمد كربلايي احمد
گروه اقتصادي -علي ابراهيمي: ديروز محمد رحمتي وزير راه و ترابري در اولين ديدار خود با نمايندگان رسانه هاي گروهي در حالي حضور يافت كه روساي سازمان بنادر و كشتيراني، راه آهن، راهداري و حمل و نقل جاده اي و سرپرست هواپيمايي كشور وي را همراهي مي كردند.
وزير راه با اشاره به راه اندازي فرودگاه امام در ارديبهشت ماه سال آينده با استفاده از توانمندي هاي شركتهاي داخلي گفت: از آنجا كه امكانات و تجهيزات فرودگاه امام بلااستفاده مانده بود، سرنوشت راه اندازي فرودگاه را از قرارداد تاو جدا كرديم چرا كه احساس مي شد تصميم گيري در زمينه قرارداد تاو زمان بر خواهد بود.
وي افزود: براين اساس زمان راه اندازي فرودگاه امام با استفاده از توانمندي  شركتهاي داخلي از اول تا دهم ارديبهشت ماه خواهد شد و با حضور اين شركتها بهره برداري منظم از فرودگاه را به شكل موقت آغاز مي كنيم و تا زماني كه سرنوشت قرارداد تاو در مجلس شوراي اسلامي مشخص شود، اين روند ادامه خواهد يافت. قرارداد با شركتهاي داخلي را طوري تنظيم كرده ايم كه در صورت تصويب حضور تاو امكان لغو قراردادهاي مذكور و ادامه حضور تاو وجود داشته باشد.
رحمتي راه اندازي فرودگاه با شركتهاي داخلي و ارائه خدمات در زمينه مسائل هندلينگ و كترينگ از سوي آنان همانند آنچه از فرودگاه مهرآباد در حال انجام است را امكان پذير دانست.
گرچه قبلا سرپرست سازمان هواپيمايي كشوري خبر از تشكيل كنسرسيومي توسط چهار شركت هواپيمايي داخلي آسمان، ماهان، كاسپين و كيش اير داده بود كه قبلا از سوي سازمان هواپيمايي مجوز خدمات فرودگاهي را دريافت كرده اند، اما وزير راه و ترابري اسامي شركتهاي ايراني كه خدمات هندلينگ و كترينگ را ارائه خواهند كرد، اعلام نكرد.
وزير راه و ترابري با اشاره به اينكه هيچ شواهد و قرايني مبني بر فشار شركتهاي رقيب براي لغو قرارداد تاو وجود ندارد و تنها مسئله حائز اهميت بهره گيري از توانايي شركت داخلي است، در زمينه ادامه مذاكره پيرامون قرارداد تاو گفت: به هر حال ما مذاكراتي را با شركت تاو داشته و تعهداتي را نسبت به تاو داريم و بر اين اساس مذاكره با تاو هنوز نيز ادامه دارد.
وي گفت: از يك ماه پيش موافقتنامه و پيش نويس قراردادي را به دولت داده ايم كه در نوبت رسيدگي هيات دولت است و در صورتي كه اين قرارداد با اصلاحات مد نظر ما بر طبق نظر وزارت راه در دولت تصويب شود، در قالب لايحه اي به مجلس ارائه خواهد شد و هر تصميمي كه مجلس در خصوص ادامه يا قطع همكاري با شركت تاو اتخاذ كند، وزارت راه براساس مذاكراتي كه از قبل با تاو داشته، عمل خواهد كرد و مراحل قانوني اين قرارداد پيگيري و اجرا خواهد شد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در زمينه روند اجراي پروژه آزادراه تهران _ شمال و اقدامات انجام شده گفت: اراده لازم براي راه اندازي اين آزادراه وجود دارد گرچه ممكن است دستگاه هاي مجري طرح با نظر ما موافق نباشند. اما دولت و وزارت راه به تعهدات خود در اين پروژه عمل كرده اند ولي پيشرفت كار آنچنان نيست كه مد نظر ما بوده است.

مخالفت انجمن قطعه سازان و برخي نمايندگان
مجلس با واردات خودرو در سال آينده
گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: پيشنهاد تكليفي افزايش درآمد دولت از طريق واردات خودرو به ميزان ۱۷ هزار ميليارد ريال به زودي در صحن علني مجلس مطرح مي شود. اين پيشنهاد كه از سوي دولت مطرح و در كميسيون تلفيق رأي آورد باعث نگراني شديد توليدكنندگان قطعات و مجموعه خودرو شده است به نحوي كه دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو بر اين باور است كه در صورت تصويب اين پيشنهاد و اجرايي شدن طرح فوق (ورود ۱۳۵ هزار دستگاه خودرو) عملا ۳۰ درصد از ظرفيت قطعه سازي كشور كاسته خواهد شد و متعاقب آن بيش از ۳۰ درصد پرسنل شاغل در اين صنعت نيز بيكار خواهند گرديد.
محمدرضا نجفي منش در اين رابطه افزود: اين درحاليست كه دولت براي جبران بيكار شدن اين تعداد و اشتغال مجدد آنها بايد رقمي معادل ۶ هزار ميليارد تومان هزينه كند.
كاتوزيان: دنبال حذف پيشنهاد دولت هستيم
در همين زمينه نايب رئيس دوم كميسيون صنايع و معادن نيز در گفت وگو با خبرنگار ما واردات خودرو به اين شكل را عاملي براي وارد آمدن لطمات شديد به قطعه سازان داخلي كشور دانست و گفت: با كاهش ۳۰ درصدي ظرفيت توليد اين واحدها و بيكار شدن ۳۰ درصد پرسنل، عملا دولت بايد براي جبران خسارت بيكاري مقدار زيادي از درآمد عايدي حاصل از واردات خودرو را از دست بدهد.
حميدرضا كاتوزيان افزود: روش پيشنهادي دولت براي كسب درآمد كه از سوي مجلس دنبال مي شود عملا به توليد داخلي لطمه خواهد زد.وي تأكيد كرد: عده اي از نمايندگان مخالف تصويب اين پيشنهاد در كميسيون تلفيق و برخي نمايندگان كميسيون صنايع و معادن تلاش خواهند كرد تا اين پيشنهاد در صحن علني مجلس به تصويب نرسد.
هاشمي: نمايندگان به حذف بند الحاقي تبصره ۷ رأي مي دهند
همچنين رئيس كميسيون صنايع و معادن، واردات ۱۳۵ هزار دستگاه خودرو به كشور را غيرممكن و به نفع مملكت ندانست و گفت: باتوجه به اين كه شعار مجلس هفتم حمايت از صنايع داخلي است، واردات اين تعداد دستگاه خودرو و ساير واردات براي ايجاد كردن هزار ميليارد تومان درآمد، غيرواقعي است.
سيدحسين هاشمي در گفت وگو با خبرنگار پارلماني مابا بيان اينكه نبايد كاري كه ممكن نيست را انجام دهيم افزود: بهتر است ميزان كسري بودجه را اعلام كنيم چراكه كسري بودجه يكي از اصول بودجه نويسي است.وي تصريح كرد: واردات خودرو، ايران را به محل قبرستان خودروهاي خارجي تبديل مي كند، اين درحاليست كه هم اكنون قطعه سازان ما از توان بالايي برخوردار هستند و تنها با داشتن دانش فني مي توانند سطح توان خود را به سطح قابل رقابت با شركت هاي بزرگ دنيا برسانند.
هاشمي، واردات خودرو را خلاف برنامه پنج ساله چهارم دانست و افزود: سالانه ۱۵۰ ميليون دلار قطعه سازي در كشور داريم كه اگر بيشتر به آن توجه شود اين رقم افزايش خواهد يافت.
براساس پيشنهادي كه در كميسيون تلفيق بودجه به تصويب رسيده است، دولت از طريق واردات خودرو در سال آينده ۱۷ هزار ميليارد ريال درآمد كسب مي كند. نمايندگان موافق، اثربخشي اين پيشنهاد را در رقابتي شدن صنعت خودروسازي ارزيابي مي كنند.
پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين پيشنهاد، سال آينده بيش از صد هزار خودرو وارد شود.

در ۳ ماه سوم سال جاري
بدهي هاي خارجي ايران ۷/۱ ميليارد دلار افزايش يافت
001599.jpg
گروه اقتصادي: بانك مركزي در آخرين گزارش خود حجم كل بدهيها و تعهدات احتمالي كشور را حدود ۳۹ ميليارد دلار اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار ما در گزارش بانك مركزي ذكر شده است كه بدهيهاي قطعي خارجي كشور در سه ماهه سوم سال جاري ۱۴ ميليارد و ۲۹۷ ميليون دلار بوده است كه اين ميزان شامل تعهدات احتمالي نمي باشد.
در اين گزارش آمده است كه با احتساب تعهدات احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهره هاي آينده، كل بدهيها و تعهدات خارجي (قطعي و احتمالي) به ۱/۳۹ ميليارد دلار مي رسد.
براساس گزارش بانك مركزي از كل رقم مربوط به بدهيهاي قطعي كشور حدود ۷ ميليارد و ۶۳۳ ميليون دلار مربوط به بدهيهاي كوتاه مدت و ۶ ميليارد و ۶۶۴ ميليون دلار مربوط به بدهيهاي ميان مدت و بلندمدت مي باشد.
اين گزارش حاكي است كه حجم كل بدهيهاي قطعي كشور در پايان شهريورماه سال جاري ۱۲ ميليارد و ۵۹۵ ميليون دلار بوده كه طي سه ماه اين ميزان حدود ۷/۱ ميليارد دلار افزايش يافته است.
بنابراين گزارش بدهيهاي قطعي كشور در پايان سال ۸۲ حدود ۱۲ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده است.

ثبت نام ۳۹۲ هزار متقاضي براي سيم كارت اعتباري
ايسنا: مديركل پست استان تهران، گفت: ۳۹۲ هزار و ۸۵۵ ثبت نام براي سيم كارت اعتباري تا پايان ساعت اداري روز گذشته انجام شده است.
مهندس مهري اظهار داشت: روز گذشته ۳۶ هزار و ۶۵۵ ثبت نام جديد براي سيم كارت اعتباري انجام شده و جمعا تعداد ثبت نام به ۳۹۲ هزار و ۸۵۵ رسيده است.

گفت وگوي امروز
يارانه هاي صادراتي
گروه اقتصادي:مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با انتشار گزارشي خواستار بررسي يارانه هاي صادراتي و ارايه نتايج آن به مجلس شده است. با محمد شريعتمداري وزير بازرگاني گفت و گو كرده ايم.
* * *
*نظر شما در مورد درخواست مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي چيست؟
- از تشكيل كميسيون ويژه، يا بررسي عملكرد سال هاي گذشته در زمينه پرداخت يارانه هاي صادراتي استقبال مي كنيم و هميشه حاضر به پاسخگويي در اين خصوص هستيم. هم اكنون نيز بازرسي كل كشور و يا ساير مراجع قانوني ذي ربط مي توانند نحوه پرداخت يارانه صادراتي در سال هاي گذشته را بررسي كنند. چرا كه هر جا كه يارانه اي پرداخت مي شود بايد اين پرداخت شفاف و روشن باشد و مخالفتي با كنترل دستگاه هاي ذي ربط در اين زمينه نداريم.
* پيش بيني پرداخت يارانه صادراتي تحت عنوان كمك بلاعوض در بودجه سال آينده مورد اعتراض مركز پژوهش ها است، اين كار برچه مبنايي صورت گرفته است؟
- يارانه صادراتي يا هر يارانه اي كمك بلاعوض است. نمي دانم منظور مركز پژوهش ها چه بوده است ولي در سال ۸۴ به روش هاي مختلفي مانند كمك به امر هيأتهاي بازاريابي تبليغات و اطلاع رساني صادراتي، كمك به صندوق هاي غيردولتي توسعه صادرات و تسهيلات اعطايي سيستم بانكي يارانه  صادراتي را هزينه مي كنيم.
* در حالي كه صندوق ضمانت  صادرات از سال ۷۳ راه اندازي شده پيش بيني اعتبار براي راه اندازي آن در بودجه سال آينده چه توجيهي دارد؟
- به دليل نسبتي كه همواره بين سرمايه صندوق و ميزان ضمانتنامه هاي صادره و ريسك هاي پوشش داده شده در عرف و استاندارد بين المللي وجود دارد همواره بايد طي لوايح بودجه ساليانه متناسب با رشد فعاليت صندوق و پوشش ريسك هاي صادراتي كشور نسبت به توسعه و افزايش سرمايه صندوق اقدام كنيم كه تاكنون اين اقدام صورت پذيرفته و اينك سرمايه صندوق بالغ بر ۵۲ ميليارد تومان شده كه تكاپوي ريسك هاي موجود را متناسب با استانداردهاي بين المللي نمي كند و ما ناچار به ترميم آن هستيم .

گزارش ويژه
بانك ملت اول شد
در پي تصويب صورتهاي مالي سال ۱۳۸۲ بانك ملت، در تاريخ بيست و سوم آذرماه سال جاري براساس ارزيابي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك ملت به لحاظ عملكرد و كارايي بانكي مقام اول را در بين بانكهاي دولتي به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومي بانك ملت طبق ارزيابي عملكرد و تعيين كارايي بانكهاي دولتي و به استناد ارزيابي صورتهاي مالي حسابرسي شده و نظرات نمايندگان دولت در مجمع عمومي ساليانه، اين بانك توانست مقام اول را در بين بانكهاي دولتي كسب نمايد.
به همين مناسبت آقاي سيدصفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي لوح تقديري را با متن ذيل به رئيس هيأت مديره و مديرعامل آن بانك اهداء نمود.
«تلاش مؤثر و قابل توجه كليه كاركنان و مسئولين آن بانك باعث گرديد كه در طرح ارزيابي عملكرد و تعيين كارايي بانكهاي دولتي كه به استناد صورتهاي مالي حسابرسي شده و نظرات نمايندگان دولت در مجمع عمومي عادي سال ۱۳۸۲ تهيه شده است، بانك ملت در بين بانكهاي دولتي مقام اول را كسب نمايد.
بدين وسيله لازم مي دانم مراتب سپاس و قدرداني خود را از كليه كاركنان، مديران، هيأت مديره و به خصوص شخص جنابعالي اعلام نموده، به اين مناسبت اين لوح تقدير را تقديم مي دارم و اميدوارم با اتكاء به خداوند متعال و با اتكاء به قابليتهاي ارزشمند مديريتي و نيروي انساني كارآمد موجود در بانك در ارائه خدمات روزافزون و مطلوب به جامعه، موفق و سربلند باشيد.»
مديرعامل بانك ملت در پي وصول اين تقديرنامه طي نشستي با مديران ارشد آن بانك ضمن تقدير و تشكر از تلاشهاي بي وقفه كاركنان بانك كه موجبات تحقق اين موفقيت را فراهم آوردند عوامل مؤثر در اين رتبه بندي را بيان داشت. شايان ذكر است سودآوري، نسبتهاي مالي، رشد سپرده ها، آموزش منابع انساني، تركيب نيروي انساني، IT، بانكداري الكترونيك و عملكرد ارزي در بانكها از اهم مواردي بوده كه ملاك اين ارزيابي قرار گرفته است. لازم به ذكر است بانك ملت در سال جاري و در سال پاسخگويي به مشتريان حركتهاي ارزنده اي درخصوص تكريم ارباب رجوع و خدمات نوين بانكي انجام داده كه اين بانك را از نظر ارائه خدمات، در موقعيت ممتازي قرار داده است.

احمد توكلي:
بانك مركزي ۲۲ ميليارد دلار ارز را از طريق
سيستم بانكي به فروش خواهد رساند
فارس: رئيس مركز پژوهش هاي مجلس گفت: مجلس در نظر دارد، نرخ ارز به صورت واقعي و در اثر عرضه و تقاضا مشخص شود و به همين دليل تصويب شده تا بانك مركزي ۲۲ ميليارد دلار ارز را از طريق سيستم بانكي به فروش رساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، احمد توكلي ديروز در جمع خبرنگاران در تشريح طرح مجلس براي كاهش نرخ سود بانكي اظهار داشت: اگر محاسبات بانك مركزي مدنظر قرار گيرد، اختلاف بين متوسط نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات حدود ۷/۴ درصد است. اين در حالي است كه با محاسبات مركز پژوهش هاي مجلس در گزارشهاي بانك مركزي فقط سپرده هاي مدت دار مدنظر قرار گرفته است.
وي اظهار داشت: بايد كاري صورت گيرد تا بانكها به جاي صندوق داري تبديل به بانكدار شوند. وي در اين مصاحبه مطبوعاتي تأكيد كرد كه بانكها نبايد هزينه ناكارآمدي خود را از جيب مردم بپردازند.
توكلي در ادامه با اشاره به اين كه «كارهاي مجلس يك بسته سياستي است» افزود: حركت مجلس در زمينه كاهش نرخ سود در راستاي اهداف برنامه چهارم است، زيرا طبق برنامه چهارم قرار است نرخ بهره به زير ده درصد برسد.
وي با اشاره به دستوري بودن نظام فعلي تعيين نرخ سودبانكي افزود: به مجلس انتقاد مي كنند كه با تصويب قانون درصدد دستوري كردن نرخ سود هستيم، در حالي كه در حال حاضر خود شوراي پول و اعتبار نرخ سود را دستوري تعيين مي كند.

امروز با حضور رئيس جمهوري افتتاح مي شود
يك كارخانه توليد شكر و ۲ واحد نيروگاهي سد كارون ۳
گروه اقتصادي: ۲ واحد نيروگاهي سد و نيروگاه كارون ۳ و نيز كارخانه شكر كشت و صنعت نيشكر ميرزاكوچك خان در خوزستان امروز با حضور رئيس جمهوري افتتاح مي شود.
به گزارش روابط عمومي طرح سد و نيروگاه كارون ،۳ با بهره برداري كامل از اين نيروگاه با ظرفيت ۲ هزار مگاوات و توليد متوسط انرژي سالانه ۴۱۷۲ ميليون كيلووات ساعت در سال، بخش مهمي از كمبود انرژي مورد نياز كشور رفع خواهد شد.
براساس اين گزارش، هزينه ساخت سد و نيروگاه كارون ۳ ، ۷ تريليون و ۲۸۰ ميليارد ريال برآورد شده است كه تاكنون ۶ تريليون و ۴۸۰ ميليارد ريال آن هزينه شده است.
هدف از احداث سد و نيروگاه كارون ۳ ،علاوه بر تامين بخشي از برق مورد نياز كشور، كنترل سيلاب هاي مخرب در منطقه خوزستان است.
همچنين كارخانه توليد شكر كشت و صنعت ميرزاكوچك خان نيز كه چهارمين واحد توليد شكر شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي به شمار مي آيد، در اين سفر با هزينه اي بالغ بر يك هزار ميليارد ريال (۶۵۰ ميليارد ريال به صورت ريالي و ۴۵ ميليون دلار به صورت ارزي) با ظرفيت پذيرش سالانه يك ميليون تن نيشكر و توليد ۱۰۰ هزار تن شكر خام افتتاح مي شود.

قيمت طلا و ارز
نوع------فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۲۹۰۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۱۰۰۰۰۰۰
نيم بهار آزادي ۵۲۰۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۰۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۴۵۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي) ۸۸۷۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۸۵۸
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۷۰۴


اقتصادي
اجتماعي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
سكه
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |