شنبه ۲۵ تير ۱۳۸۴ - سال سيزدهم - شماره ۳۷۴۸ - Jul 16, 2005
خاتمي در گفت وگو با العربيه:
دولت جديد گسترش روابط با كشورهاي عربي
و اسلامي را ادامه مي دهد
002235.jpg
ايرنا: سيد محمد خاتمي رئيس  جمهوري  اسلامي ايران  پنجشنبه شب  درباره  مناسبات  ايران  با جهان  عرب ، صدور انقلاب ، آينده  اصلاحات  در ايران  و برگزاري  نهمين دوره  انتخابات  رياست  جمهوري  با شبكه  ماهواره اي  العربيه  گفت  وگو كرد.
خاتمي درباره  آينده  مناسبات  ميان  ايران  و جهان  عرب  گفت : مناسبات تهران  با جهان  عرب  و اسلام  يكي  از اصول  سياست  خارجي  ايران  است  زيرا تقويت اين  مناسبات  به  نفع  تمامي كشورهاي  منطقه  مي باشد.
خاتمي اظهار اميدواري  كرد كه  اين  مناسبات  روز به  روز گسترش  پيدا كند و دولت  جديد ايران  نيز اين  مسير را ادامه  دهد تا مناسبات  ميان  ايران  و كشورهاي  عربي  و اسلامي  تقويت  و گسترش  پيدا كند.
رئيس  جمهوري  ايران  درباره  وساطت هايي  كه  در راه  بهبود مناسبات  ميان  تهران  و واشنگتن  به ويژه  از سوي  توكيو و اروپا به  عمل  آمد ولي  پيشرفتي  حاصل نشد، گفت : زماني  اين  وساطت ها مي تواند موفقيت آميز باشد كه  اصل  بر بهبود مناسبات  استوار باشد ولي  متاسفانه  از آغاز اين  تلاشها يك  ذهنيت  هم  در ايران  و هم  در آمريكا وجود داشت  كه  اين  مناسبات  بهبود نيابد.وي  افزود: به عقيده  من  با تغيير دولت  در ايران  هيچ  تغييري  در مناسبات  ميان  ايران  و آمريكا حاصل  نخواهد شد.البته  اگر آمريكايي ها در سياست ها و روشهاي خود تجديدنظر كنند بدون  شك  ايران  نسبت  به  اين  موضوع  تجديد نظر خواهدكرد.وي  درباره  نقش  ايران  در عراق  و آمادگي  تهران  براي  عقد قراردادهايي  با عراق  گفت : مناسبات  ما با عراق  همواره  خوب  بوده  و تهران  از تشكيل  شوراي حكومت  انتقالي  عراق  حمايت  كرده  بود.
خاتمي افزود: تهران  امروزه  نيز از دولت  فعلي  عراق  به  رياست  آقاي  الجعفري  حمايت  مي كند و ايران  آمادگي  كامل  براي  بازسازي  عراق  و عقد قراردادهاي  درازمدت  با اين  كشور دارد.
خاتمي  با اشاره  به اينكه  كميته  همكاري  ميان  ايران  و عراق  به  رياست  معاون اول  رئيس  جمهوري  ايران  و نخست  وزير عراق  مي باشد از اختصاص  مبالغي  براي كمك  به  عراق  سخن  گفت  و افزود: دو كشور در زمينه هاي  نفت  و گاز و ساختمان سازي  قراردادهايي  بسته اند.
خاتمي اظهار اميدواري  كرد در خلال  سفر آقاي  جعفري  به ايران ، دو كشور قراردادهاي  خوبي  ببندند، زيرا هيچ  مانعي  در برابر تقويت  مناسبات  ميان دو كشور نمي بينم .
رئيس  جمهوري  ايران  در مورد مساله  حزب  الله  لبنان  و اظهارات  وي  در سفرش به  فرانسه  درباره  نقش  حزب  الله  و ضرورت  مشاركت  اين  حزب  در روند سياسي لبنان  و اينكه  اين  مساله  ممكن  است  بعنوان  مقدمه اي  براي  همكاري  ميان  تهران  و پاريس  و در راستاي  خلع  سلاح  حزب  الله  باشد، گفت  كه  مساله  حزب  الله  فراتر از ارتباط يك  گروه  كوچك  با ايران  يا هر كشور ديگر است .
خاتمي گفت  كه  حزب  الله  يك  جريان  مستقل  و الگوي  مقاومت  مردم  لبنان  در برابر اشغالگران  است .
خاتمي تصريح  كرد: لبناني ها مي گويند اگر حزب  الله  نبود اسرائيل  به  لبنان حمله ور مي شد.البته  به  نفع  لبنان  نيست  كه  مقاومت  در اين  كشور متوقف  شود.
خاتمي با تأكيد براينكه  حزب  الله  را دوست  دارد گفت : ايران  همواره  از اين  ايده  حمايت  مي كند و عقيده  دارد كه  حزب  الله  داراي  شخصيت  اصيل  لبناني است .
خاتمي  گفت : حزب  الله  باقي  است  و اين  حزب  با اسلحه  خود باقي  است . البته  اين  سلاح  براي  ايجاد بحران  در منطقه  بكار گرفته  نخواهد شد و حزب الله  آغازگر استفاده  از اين  اسلحه  نخواهد بود.
خاتمي  با تأكيد بر اينكه  مردم  لبنان  با خلع  سلاح  حزب  الله  مخالفند گفت  كه  چرا اسرائيل  تمامي قطعنامه هاي  سازمان  ملل  را زير پا ميگذارد ولي لبنان  حق  نداشته  باشد بخشي  از يك  قطعنامه  بين المللي  را كه  به  ضرر منافع ملي  خود و به  نفع  منافع  خارجي ها است ، نپذيرد؟
رئيس  جمهوري  افزود: به عقيده  من  قطعنامه  ۱۵۵۹ شوراي  امنيت  نمي تواند از حضور مقتدرانه  و مسلحانه  حزب  الله  در صحنه  اين  كشور جلوگيري  كند.
سيد محمد خاتمي با اشاره به اين كه وي همواره بر نقش زن تأكيد كرده است گفت كه وي هيچ مانعي از حضور زنان در تمام زمينه هاي اجتماعي نمي بيند.
خاتمي در پاسخ  به  اين  سوال  العربيه  كه  وي  پس  از رياست  جمهوري  در ميان سياستمداران  يا در ميان  انديشمندان  ديده  خواهد شد، گفت : در هر دو، البته هيچ  پست  رسمي را نخواهم  پذيرفت  ولي  در خدمت  جامعه  و نظام  باقي  خواهم  ماند و فعاليت هاي  خويش  را خود انتخاب  خواهم  كرد و اين  فعاليت ها بدون  شك اجتماعي ، دانشگاهي  و بين المللي  خواهد بود.

دفتر ارتباطات مردمي رئيس جمهوري منتخب
در محل نماز جمعه داير مي شود
ايرنا: مسعود زريبافان  عضو هيات  رئيسه شوراي  اسلامي شهر تهران گفت  كه  در آينده نزديك  دفتر ارتباطات  مردمي محمود احمدي  نژاد رئيس  جمهوري  منتخب  در محل نماز جمعه  تهران  داير مي شود.
وي  افزود: اين  دفتر براي  دريافت  پيشنهادات  و درخواست هاي مردم  در خيابان  قدس  تقاطع  طالقاني  داير مي شود.
عضو هيات  رئيسه شوراي  شهر تهران ، خاطرنشان كرد كه  رئيس  جمهوري  منتخب  تيم ويژه اي  را براي  بررسي  نامه ها و درخواست هاي  مردمي تعيين  كرده  است .

رئيس جمهور به ۱۵ نخبه و برجسته كشور
درجه نشان اهدا كرد
فارس: در اجراي اصل ۱۲۹ قانون اساسي، ۱۵ نفر از نخبگان و برجستگان عرصه هاي مختلف علمي، اجرايي، فرهنگي و هنري از رئيس جمهوري نشان لياقت،  خدمت، دانش و فرهنگ و هنر دريافت كردند.
رئيس جمهور در مراسم اهداي نشان به ۱۵ نخبه كشور كه در ساختمان حافظيه مجموعه سعدآباد برگزار شد به مير حسين موسوي نشان عالي استقلال، به حسن حبيبي، ايرج فاضل و رضا داوري درجه يك نشان دانش، به محمد باقريان درجه يك نشان لياقت و مديريت، و به حسين مهرپور محمد آبادي درجه ۲ نشان دانش اهدا كرد.اين هفت نفر از سوي رياست جمهوري براي دريافت نشان معرفي شده بودند.
رئيس جمهور همچنين به محمدستاري فر و محمدرضا نعمت زاده كه براي دريافت درجه يك نشان لياقت و مديريت كه به ترتيب از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نفت معرفي شده بودند، نشان اهداء كرد.
بر اساس اين گزارش، كاظم معتمدنژاد، سيد محمد احصايي، علي نصيريان و فرهاد فخرالديني كه از سوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي براي دريافت درجه يك نشان فرهنگ و هنر معرفي شده بودند،  از رئيس جمهور نشان دريافت كردند.
همچنين حسين ملك افضلي معرفي شده از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نشان درجه ۲ خدمت، علي محمد هنجني معرفي شده از سوي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي نشان درجه ۲ دانش و محمد ابراهيم باستاني پاريزي معرفي شده از سوي وزارت علوم تحقيقات و فناوري نشان درجه يك دانش دريافت كردند.

با حضور رئيس جمهور جلسه شوراي راهبردي تدوين
سند ملي آموزش و پرورش تشكيل شد
فارس: جلسه شوراي راهبردي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش با حضور سيد محمد خاتمي با شركت اعضاي اين شورا تشكيل شد.
رئيس جمهور در اين جلسه يكي از مشكلات اساسي آموزش و پرورش را تنها فراهم آوردن زمينه انتقال معلومات و اطلاعات به دانش آموزان دانست و گفت: آموزش و پرورش بايد انسان متفكر، پرسشگر وخلاق كه در جستجوي كشف مطالب و يادگيري مستمر باشد، تربيت نمايد.
خاتمي تحقق اين امر را نيازمند تحول در مباني، اهداف و رويكردهاي آموزش و پرورش دانست.وي با تبيين جايگاه آموزش و پرورش در قانون اساسي و بيان مشكلات مالي و اجرايي آن، بر حل معضلات و فراهم آوردن شرايطي كه آموزش و پرورش در راستاي ارتقاء كيفيت تعليم و تربيت و استفاده بهتر از منابع گوناگون گام بردارد، تأكيد كرد.
رئيس جمهور با اشاره به نياز مبرم آموزش و پرورش به برنامه اي راهبردي و دراز مدت كه متناسب با سند چشم انداز بيست ساله كشور باشد، اظهار اميدواري كرد: كار تدوين سند ملي آموزش و پرورش به عنوان اقدامي اساسي، راهبردي و ضروري در دولت آينده با جديت پي گيري شده و كليه برنامه هاي آن بر مبناي اين سند ملي تحقق يابد.

شركت حداد عادل در اجلاس سران مجالس جهان در نيويورك
فارس: رئيس مجلس شوراي اسلامي در اجلاس سران مجالس جهان در مقر سازمان ملل در نيويورك شركت مي كند.
در اين اجلاس كه نيمه دوم شهريورماه برگزار مي شود، روساي مجالس كشورهاي جهان به بررسي راههاي گسترش فعاليت مجالس كشورهاي مختلف خواهند پرداخت.
حداد عادل در اين سفر چهار روزه علاوه بر سخنراني در اين اجلاس با مقامات برخي از كشورها نيز ديدار خواهد كرد.
اين اجلاس هر چهار سال يكبار در نيويورك برگزار مي شود.

احمدي نژاد به پيام تبريك رؤساي جمهوري
كشورهاي جهان پاسخ داد
فارس: رئيس جمهور منتخب ايران در ادامه تبريك سران و روساي جمهوري كشورهاي مختلف جهان، در نامه اي جداگانه  به پيام آنها پاسخ داد.
محمود احمدي نژاد، در نامه اي كه در پاسخ به پيام تبريك محمد ششم پادشاه مغرب فرستاد با تأكيد بر پيوند هاي مشترك ديني، فرهنگي و تاريخي بين دو كشور ابراز اميدواري كرد كه روابط دوجانبه هر چه بيشتر توسعه و تعميق يابد.
در نامه مشابهي كه از سوي رئيس جمهور منتخب خطاب به عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير ارسال گرديد، ابراز اطمينان شده است كه روابط في مابين براساس منابع دو ملت و همبستگي جهان اسلام، همواره روند رو به رشدي خواهد داشت.در نامه احمدي نژاد به بامبانگ يوديوئو رئيس جمهور اندونزي كه در پاسخ به پيام تبريك وي ارسال شد، اهميت توسعه و تعميق روابط في مابين و همكاري هاي مشترك در مجامع بين المللي مورد تأكيد قرار گرفته است.در نامه هاي ديگري كه رئيس جمهور منتخب ملت ايران، خطاب به علي عبدالله صالح رئيس جمهور يمن، خانم بيگم خالده ضياء نخست وزير بنگلادش، سلاپان راماناتان رئيس جمهور سنگاپور، حامد كرزاي رئيس جمهور افغانستان، واتسلاو كلاوس رئيس جمهور چك، تان شووي رئيس شوراي دولتي ميانمار و كيم يونگ نام رئيس مجمع عالي خلق كره شمالي فرستاد، تمايل دولت ايران براي توسعه مناسبات با اين كشورها و همكاريهاي هرچه بيشتر در مجامع جهاني مورد تأكيد قرار گرفته است.

ديدار مجامع نمايندگان برخي استانهاي كشور با احمدي نژاد
مهر: مجامع نمايندگان استانهاي گلستان، گيلان و مازندران، كرمانشاه، كردستان، ايلام، چهارمحال و بختياري، كهكيلويه و بويراحمد، فارس، خوزستان، هرمزگان و خراسان رضوي و اصفهان در مجلس شوراي اسلامي به طور جداگانه با دكتر احمدي نژاد رييس جمهور منتخب ملت ايران ديدار و گفت وگو كردند.در اين ديدارها، دكتر احمدي نژاد حل مشكلات كشور را در گرو استفاده بهينه از منابع كشور و اعمال مديريت صحيح براي بهره برداري مفيد و كامل از اين منابع، بازكردن راه به روي مردم جهت ايفاي نقش تعيين كننده خود در اداره كشور دانست و بر ضرورت همكاري و همدلي و همراهي همه نيروهاي دلسوز براي برداشتن گامهاي اساسي و جهشي به سوي اهداف متعالي در همه زمينه ها تاكيد كرد.رييس جمهور منتخب گفت: ملت ايران، مردمي اصيل، خداخواه و وفادار به اسلام و انقلاب هستند و دولت خدمتگزار مصمم است به خواست مردم در جهت اجراي عدالت به مفهوم توزيع برابر فرصتها و امكانات و پيشرفت همه جانبه و در همه جاي كشور جامه عمل بپوشاند و بدون ترديد با اين جهت گيري دولت، گره از مشكلات مردم و بويژه جوانان يكي پس از ديگري گشوده خواهد شد.
وي از نمايندگان مردم مناطق مختلف كشور در مجلس شوراي اسلامي دعوت كرد تا ضمن بررسي كارشناسانه مشكلات مردم و شناسايي نقاط ضعف و قوت و همچنين ارزيابي دقيق ظرفيتهاي موجود كشور، با همفكري و هم انديشي و ارايه راهكارهاي عالمانه، دولت خدمتگزار را در پيشبرد صحيح امور ياري دهند.
دكتر احمدي نژاد از عشق به ميهن اسلامي، همدلي، توكل، پاكدامني، صداقت و قناعت پيشگي به عنوان ويژگي مديران در دولت آينده ياد كرد و نهادينه كردن اين خصوصيات را موجب قوام كار و جاري شدن رحمت و بركت خداوند براي انجام كارهاي بزرگ و در نتيجه رفع محروميت ها و حل مشكلات مردم دانست.

آيت الله جنتي: مردم در انتخابات به عدالت
و صداقت آري گفتند
ايرنا: آيت  الله  احمد جنتي  خطيب  موقت  نماز جمعه  تهران  گفت : مردم  در نهمين انتخابات  رياست  جمهوري  به  عدالت ، ساده  زيستي ، صداقت ، خلوص  و بي آلايشي آري  و به  ولخرجي  و شعارهاي  فريبنده  سياسي  نه  گفتند.
جنتي  در خطبه  دوم  نماز جمعه  اين هفته  تهران  در جمع  نمازگزاران  تهراني  افزود: اين  انتخابات  مسير و وضع  را به كلي  عوض  كرد.
حضور مردم  سرجاي  خود، مساله  اينكه  مردم  به  چه  گفتند، آري  و به  چه  گفتند نه ، مهم  است .
شما مي دانيد اين  رئيس  جمهور محترمي كه  انتخاب  كرديد نه  تبليغات  آنچناني داشت ، نه  پول  آنچناني  داشت  كه  بخواهد خرج  كند.نه  يك  ستادهاي  قدرتمندي  داشت  كه  عده اي  فعالانه  كارهايي  بكنند و به  اين  طرف  و آن طرف  بروند.
دبير شوراي  نگهبان  اظهار داشت : بعد هم  بعنوان  طالبان ، متحجر، چكمه پوشي كه  مردم  را مي خواهد زير چكمه  نابود بكند، افراطي  و اسلام  آمريكايي  معرفي كردند و از اين  مسايل  مطرح  شد و در روزنامه ها گفتند، در بروشورها پخش كردند و در تابلوها توي  خيابانها نشان  دادند.
وي  اضافه  كرد: با اين  وضعيت ، آرايي  حدود ۱۸ ميليون  بدست  آمد كه  اين خيلي  قابل  دقت  و تحليل  است . پس  معلوم  مي شود مردم  دنبال  چيزهاي  ديگري هستند.
جنتي  تأكيد كرد: مردم  ما اين  هستند و به  اين  مردم  و اين  خواسته ها و افكار بايد احترام  گذاشت . مسئولان  ما بايد به  اين  افكار احترام  بگذارند و اين  رئيس  محترم  جمهوري  كه  روي  كار آمده  بايد دنبال  همين  شعارها و اين حركتها باشد و همه  وجودش  را وقف  كند براي  اينكه  به  اين  خواسته هاي  مردم برسد. كابينه اي  معرفي  و تشكيل  دهد كه  آنها هم  در اين  مسير حركت  كنند. دبير شوراي  نگهبان  افزود: فضا بايد عوض  شود. نوع  مديريت  جامعه  بايد عوض  شود.
مديريت هايي  كه  هيچ  به  فكر خودشان ، آينده شان  و حتي  به  فكر پست شان  نباشند، به  فكر كار و خدمت  باشند. چنين  مديريت هايي  در جامعه  بايد پيدا شوند كه  اين  احتياج  به  زحمت ، تلاش  و برنامه ريزي  زياد دارد.
آيت  الله  جنتي  در بخش  ديگري  از خطبه  دوم  نماز جمعه  تهران  در خصوص انفجارهاي  لندن  گفت : آمريكايي  ها، اسرائيلي ها و اروپايي ها بايد خجالت  بكشند، پيشاني  شان  بايد عرق  كند كه  چنين  اتفاقاتي  مي افتد و نمي توانند پاسخگو باشند.
دبير شوراي  نگهبان  افزود: مي گويند، يك  احتمال  اين  است  كه  القاعده  بوده  است .القاعده  يعني  بوش  و بلر. چه  كسي  اين  القاعده  را به  راه انداخت ؟
خطيب  جمعه  تهران  اظهار داشت : شما را بايد محاكمه  بكنند.شما كه  مادر اين  القاعده  بوديد.شما بوديد كه  اين  فرزند نامشروع  را به  وجود آورديد.از چه  گله  مي كنيد؟

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |   داخلي   |  
|  شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |