جمعه ۳۰ خرداد ۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۰۸۲
بزرگداشت روز جهاني پناهنده در ايران
005775.jpg
ايران با ميزباني از قريب به دو ميليون پناهنده يكي از بزرگ ترين كشورهاي پناهنده پذير در سطح جهان محسوب مي شود
سازمان ملل متحد روز جهاني پناهنده را امروز در سراسر جهان با برگزاري مراسم و برنامه هاي متنوع جشن خواهد گرفت.
موضوع امسال اين روز «جوان پناهنده؛ آينده سازان فردا» خواهد بود. جواناني كه در خشونت هاي ناشي از جنگ ها و درگيري هاي داخلي گرفتار آمده يا در خارج از وطن خود در تبعيد به سر مي برند. بر اساس تعريف ارائه شده از پناهنده در كنوانسيون ۱۹۵۱ ژنو مربوط به وضع پناهندگان، «پناهنده فردي است كه به علت ترس موجه از اينكه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليت يا عضويت در بعضي گروه هاي اجتماعي يا داشتن عقايد سياسي تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت خود به سر مي برد و نمي تواند يا به علت ترس مذكور نمي خواهد خود را تحت حمايت آن كشور قرار دهد. » بر اساس تخمين كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد بيش از بيست ميليون پناهنده و آواره در سراسر جهان وجود دارند.
كشور ايران با ميزباني قريب به دو ميليون پناهنده يكي از بزرگ ترين كشورهاي پناهنده پذير در سطح جهان محسوب مي شود. اين مسئله اهميت برگزاري روز جهاني پناهنده در اين كشور را بيشتر نمايان مي سازد. اين روز فرصت مناسبي براي كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان خواهد بود تا ضمن تكريم از پناهندگاني كه سال ها از وطن خويش دور مانده اند، از دولت جمهوري اسلامي ايران نيز به خاطر ميزباني گرم مستمر خود از اين عده قدرداني نمايد.
كميسارياي عالي سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بزرگداشت اين روز در سراسر كشور مشاركت خواهد داشت. در نقطه مرزي دوغارون، مكاني كه هر روزه شاهد بازگشت صدها پناهنده افغاني به كشورشان مي باشد، يك مسابقه نقاشي براي كودكان پناهنده برگزار خواهد شد. در استان سيستان و بلوچستان نيز موسيقي دانان ايراني و افغاني در كنسرت مشتركي موسيقي هاي ملي و محلي دو كشور را خواهند نواخت. در تهران نيز نمايشگاهي از كارهاي هنري و صنايع دستي پناهندگان و همچنين ميزگردي با شركت نماينده كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد در ايران، فيليپ لوانشي، مقامات دولتي و نمايندگاني از پناهندگان افغاني و عراقي ترتيب داده خواهد شد. در ضمن قرار است فيلم هاي كوتاهي نيز در ارتباط با مسئله بازگشت پناهندگان به ميهنشان در تلويزيون ايران پخش شود.
بنا به گفته فيليپ لوانشي، نماينده كميسر عالي پناهندگان ملل متحد در ايران، در خلال سال گذشته تحولات مثبتي در خصوص مسئله پناهندگان در ايران صورت گرفته است. درطول اين مدت بيش از چهارصد هزار پناهنده افغاني تصميم خود در بازگشت به وطنشان را عملي ساخته اند. در مناطق غربي كشور، در مرز مشترك ميان ايران و عراق، حملات آمريكا و متحدانش به عراق ـ آن طور كه بسياري انتظار داشتند ـ سيل پناهندگان را به سوي ايران روان نكرد. با اين حال، هنوز براي شمار بي شماري از پناهندگان بازگشت به وطن ميسر نيست. كشورهاي سراسر جهان، چه در زمان حال و چه در آينده، مي بايست مرزهاي خويش را جهت كمك به پناهندگان نيازمند حمايت بين المللي باز نگه دارند. كليه كشورها همچنين مي بايست جهت يافتن راه حل هاي پايدار به منظور حل مشكلات پناهندگان تلاش كنند. در روز جهاني پناهنده كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد از تمامي اجزاي جامعه بين الملل مي خواهد بيست ميليون پناهنده نيازمند به كمك و توجه را همواره به ياد داشته باشند.

مدار صفر درجه
واگويه هاي سربازي
مجيد تدين
شانزدهم فروردين ۸۲ ـ تهران ـ بزرگراه هجرت؛ اولين روز كاري سال نو بود، خيابان ها هنوز حال و هواي عيد و تعطيلات را داشتند و فقط آدم هايي همچون من، حوالي خيابان هجرت ديده مي شدند. بعد از مرخصي عيدانه، دوباره براي گذراندن دوران خدمت، به مجتمع مي رفتم، همان ساعت و همان جاي هميشگي منتظر سرويس صبح مجتمع بودم. خستگي ناشي از دير آمدن سرويس، كم كم كلافه ام مي كرد. مشغول قدم زدن شدم. ماجرا درست از آن جايي آغاز شد كه دقايقي براي استراحت و شايد هم براي تفنن كلاه نظامي را از سر برداشتم. كلاه به دست مشغول قدم زدن بودم، هنوز دقايقي نگذشته بود كه ميني بوس سبزرنگي در كنار خيابان توقف كرد. سرباز ظاهراً مرتبي از آن پايين آمد و محترمانه از من كارت شناسايي خواست. برق واكسيل هاي سفيد دوش آويز و نيز پوشش سفيدرنگ كلاهش، نطفه هاي يك كابوس وحشتناك را در ذهن من شكل مي داد. آيا واقعاً گرفتار همان چيزي شده بودم كه همه هم دوره اي هايم مرا از آن برحذر مي داشتند، خودم را داخل ميني بوس يافتم. ميني بوسي كه داخل آن يك سرباز چرت آلود و يك گروهبان بي سيم به دست نشسته بودند، سربازي هم با طناب، دستگيره در ميني بوس را محكم مي كرد. در طول مسير هم يكي دو نفر ديگر به جرم كلاه به دستي، پوشيدن گرمكن روي لباس نظامي، بالا زدن آستين و جرم هاي بصري از اين دست، به جمع ما پيوستند. برخي محترمانه سوار ميني بوس مي شدند و بعضي هم با نوازش هاي يكي از دوستان دژبان. برق اضطراب را از چشم هاي تك تك سربازها مي ديدم. مي دانستم همه ما در اين لحظه، همه غصه ها را فراموش كرده و فقط به خلاصي از اين مخمصه مي انديشيديم. ميني بوس به سمت چهارراه قصر پيچيد و حالا زمان آن بود كه تابلوي كماني شكل و وحشت آور ندامتگاه حشمتيه، تير خلاصي به آرزوهايي باشد كه در اين يكي دو ساعت دلمان را به آنها خوش كرده بوديم. از ميني بوس پياده شديم. گروهبان همراه ما ورقه اي را تحويل دربان داد، همه ما را به او سپرد و رفت و اين ابتداي زندان بود، زنداني كه حكم آن در يك دادگاه سرپايي و خياباني صادر شد.
محوطه زندان از ساختمان هاي پراكنده با سقف هاي شيرواني در گوشه و كنار يك مسير پيچ درپيچ تشكيل مي شد. در بدو ورود چشمم به زندانيان ديگري افتاد كه با لباس هاي يك دست خاكستري، موهاي كوتاه، صورت هاي نتراشيده، دمپايي به پا و خلاصه با سر و وضع زندانيان جنگي، در حال پا مرغي رفتن ـ تنبيه نام آشناي زندانيان و سربازان ـ بودند. تعدادي ديگر هم مشغول بيگاري هايي مثل پاك كردن محوطه، حمل بار و كارهايي از اين دست بودند. كم كم اطلاعات جغرافيايي ام از قلعه اسرارآميز حشمتيه در حال تكميل شدن بود. هاج و واج پيرامون را نگاه مي كرديم كه با صداي بلندي كه ما را به نشستن امر مي كرد، به خود آمديم. صاحب صدا گروهباني كوتاه قد با سر و وضع نه چندان مرتب از ديدگاه نظامي بود كه كلاه هم بر سر نداشت. چند كلمه اي درباره زندان و قوانين آن صحبت كرد و بعد از آن همگي به يك سلول دسته جمعي هدايت شديم. موهاي همه را تراشيدند، به جز من و يكي دو نفر ليسانس وظيفه ديگر. خلاصه بعد از نوشتن اسامي و مشخصات بچه ها، ما را در وسط سلول به حال خود رها كردند. چند گروه بازداشت شده ديگر هم به جمع ما پيوستند. در ميان آنها انواع درجات جور واجور از سرباز عادي تا ستوان به چشم مي خورد. جرم هاي آنها هم مثل قيافه ها و سن آنها تنوع داشت، چندين بار گروهبان كه از روال روزمره زندان خسته مي شد به ما سر مي زد و به هر كدام كاري مي سپرد. جارو زدن، ظرف شستن، البته از حق نگذريم اينجا هم مدرك ليسانس افاقه كرد و از بيگاري معاف شديم. گرچه بار منت آن تا شب بر شانه هايم سنگيني مي كرد. بعضي وقت ها هم گروهبان هوس مي كرد و دقايقي هم به همه فرمان بشين پاشو مي داد و اصرار فراوان داشت كه ضرب پاهاي ما را بشنود. همين كه ساختمان سلول با ضرب پاهاي ما مي لرزيد، لذت مي برد و لبخندي از سر غرور و پيروزي مي زد. يكي دو سرباز ديگر هم در آنجا بودند كه هرازگاهي براي چرت زدن به سلول مي آمدند، ظاهراً به خاطر نداشتن آسايشگاه، شب ها روي همين تخت هاي زندان، مي خوابيدند. يكي از زندانبان ها گروهبان جواني بود، با محاسن تازه جوانه زده و چشماني مهربان كه اصلاً مناسب يك زندانبان نبود. بعدازظهر همان روز هم وقتي مرا براي نوشتن ليستي از زندانيان صدا زد، فرصت را مغتنم شمردم و همان طور كه كنار او روي صندلي نشسته و سرم را روي ليست پايين انداخته بودم، با او از در دوستي وارد شدم، در جريان همين همدردي بود كه توانستم زمان آزاديمان را از او سوال كنم. فاتحانه از پاسخي كه گرفتم به ميان هم بندي هايم بازگشتم، همه چشم انتظار در بودند، همين كه وارد شدم، با سيل سوال ها و هجوم بچه ها مواجه شدم، به همه آنها مژده دادم كه تا ساعت ۸ شب آزاد مي شويم، اما بايد خودمان را براي ده روز اضافه خدمت تنبيهي آماده كنيم. شام هم مثل ناهار در يك فضاي سنگين و ظاهراً آرام صرف شد، مراسم ديوارنويسي هم به تبعيت از گذشتگان اجرا شد. هر كسي به فراخور حال، يادگاري بر ديوارهاي ناموزون سلول از خود به جا مي گذاشت. پاس كردن سه واحد حشمتيه مبارك، زندگي بدون تجربه زندگي نيست (سقراط)، كلاه ديگران را برداريد اما كلاه خود را نه و. . . هوا كم كم تاريك مي شد و به آرامي ساعت ۸ شب فرا مي رسيد. سرانجام بعد از نيم ساعت قدم رو رفتن، زيرباران خوشآمدگويي هاي نگهبان، سربازان و دربانان به بيرون در هدايت شديم. هيچ كدام از ما حتي نمي خواست به پشت سر خود نگاه كند و در ندامتگاه را ببيند. هواي شامگاه هنوز سردي زمستان را در خود داشت و من به آنچه گذشته بود، مي انديشيدم. صداي يكي از هم بندي هايم را در كنار خيابان شنيدم كه صدا مي زد: دربست، آزادي!

رئيس سازمان ملي جوانان معرفي شد
سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري روز گذشته طي احكامي جداگانه رئيس سازمان ملي جوانان و اعضاي شوراي عالي جوانان را منصوب كرد. طي اين حكم رحيم عبادي به عنوان رئيس سازمان ملي جوانان و دكتر مرتضي ميرباقري، حجت الاسلام والمسلمين محسن قمي، دكتر عباسعلي الهياري و خانم ملوك السادات حسيني بهشتي به عنوان اعضاي عالي جوانان منصوب شدند.

مدت زمان جلسه آزمون سراسري تغيير نكرده است
005780.jpg
تعداد سوالات و زمان پاسخ گويي به پرسش هاي آزمون سراسري امسال در مقايسه با سال گذشته تغييري نكرده است.
پوركاظمي معاون پژوهشي سازمان سنجش و آموزش كشور با بيان اين مطلب گفت: كماكان در جلسه آزمون عمومي ۵ گروه آزمايشي، ۲۵ سوال براي آزمون فارسي، ۲۵ سوال براي عربي، ۲۵ سوال براي معارف و ۲۵ سوال براي آزمون انگليسي جمعاً ۱۰۰ سوال طراحي شده است كه داوطلبان در مدت ۶۵ دقيقه به آنها پاسخ خواهند داد. وي افزود: جلسات آزمون هاي اختصاصي مشابه سال هاي گذشته متناسب با تعداد درس هاي گروه هاي آزمايشي است كه به طور مثال در گروه رياضي دروس اختصاصي ۳ درس و در گروه زبان فقط ۱ درس خواهد بود.
پوركاظمي تأكيد كرد: طي سال ها چه زماني كه كنكور ۲ مرحله اي و چه زماني كه ۱ مرحله اي بوده محتواي كنكور تغييري نداشته است مگر در مواردي كه منابع تغيير كرده كه اين امر نيز به علت تغييرات كتاب هاي درسي بوده است.
گفتني است آزمون سراسري سال ۸۲ در موعد مقرر در ۱۲ تيرماه، صبح پنج شنبه آزمون تجربي، بعدازظهر گروه علوم انساني جمعه ۱۳ تير ماه گروه رياضي و بعدازظهر جمعه گروه هنر و شنبه ۱۴ تيرماه گروه آزمايشي زبان برگزار مي شود.

ارزش تجاري جنگل هاي كشور
از ۴/۱۲ ميليون هكتار جنگل هاي كشور تنها ۹/۱ ميليون هكتار ارزش تجاري دارد.
رئيس موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع با بيان اين مطلب گفت: در كشور بيش از ۶ ميليون متر مكعب چوب مصرف مي شود. جليلي مصرف سرانه كاغذ و محصولات كاغذي در ايران را ۸ تا ۱۳ كيلوگرم بيان كرد و افزود: پوشش كم جنگل هاي ايران پاسخ گوي نياز چوب و كاغذ كشور نيست.
وي با اشاره به وجود ۴/۱۲ ميليون هكتار اراضي جنگلي با رويش ساليانه ۳ متر مكعب در هكتار در مناطق شمالي و ۵/۰ مترمكعب در هكتار در منطقه غرب گفت: افزايش جمعيت، گسترش سطح شهرها، تبديل اراضي جنگلي به زمين هاي زراعي و چراي بي رويه دام به ميزان ۳ برابر ظرفيت مراتع خطري جدي براي جنگل ها و مراتع كشور محسوب مي شود.
رئيس موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع استفاده از گونه هاي گياهي سازگار و چوب ده براي كاشت در منابع طبيعي را بهترين راه حل افزايش ارزش تجاري جنگل ها عنوان كرد.

كوتاه و خواندني از ايران
• تخلفات رانندگي
نتايج يك پايان نامه در دانشگاه علامه طباطبايي نشان مي دهد: تخلفات رانندگي در افرادي كه در سنين بالا، گواهينامه دريافت مي كنند بيشتر است. در اين پايان نامه آمده است: جريمه با ميزان سن افراد و همچنين سابقه رانندگي آنها ارتباط مستقيم دارد، يعني هر چه سن افراد بيشتر باشد احتمال تخلف آنها نيز بيشتر است و همچنين در كساني كه در سنين بالا گواهينامه دريافت مي كنند احتمال ارتكاب خطا بيشتر است. طبقه اجتماعي با ارتكاب تخلفات و در نتيجه جريمه شدن ارتباط مستقيم دارد و هر چه فرد طبقه اجتماعي بالاتري داشته باشد يعني سطح تحصيلات آنها بالاتر باشد، تخلف كمتري مي كنند. نقص فني خودرو هم در ارتكاب تخلف و هم در جريمه شدن تاثير مستقيم دارد.

• سقط عجيب
سقط جنين ۳۰ درصد از گوسفندان پلدشت در ۹ ماه گذشته، يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون ريال به دامداران اين منطقه خسارت وارد كرده است. به گفته رئيس دامپزشكي پلدشت سقط جنين گوسفندان آبستن اين منطقه از نيمه دوم سال گذشته شروع شده است و هنوز هم ۳۰ درصد از گوسفندان اين منطقه در هنگام آبستن سقط جنين مي كنند. بر اساس آزمايش هاي انجام شده كارشناسان دامپزشكي كشور، كمبود ويتامين ايي سلينيوم و بيماري هاي بلوتانك و گلاميديوز از جمله عوامل سقط جنين گوسفندان اين منطقه اعلام شده است. براي تكميل مطالعات لازم در اين زمينه نمونه سرم و خون هپادينه يك گله صد راسي انتخاب شده از روستاهاي مختلف به سازمان دامپزشكي كشور ارسال شده است.

• ۴۵ هزار تن زباله
يك كارشناس ارشد محيط زيست گفت: روزانه در كشور ۴۵ هزار تن زباله توليد مي شود كه ۲۵ درصد اين زباله ها از مواد قابل بازيافت تشكيل شده اند. هر يك تن كاغذ بازيافتي كه - متاسفانه تا به امروز از مديريت منسجم و هماهنگي در كشور برخوردار نبوده است - مي تواند ۲۵ اصله درخت را از قطع شدن نجات دهد. اين عمل همچنين نقش مهمي در كاهش بهره برداري بي رويه از چوب و جنگل كه ريه تنفسي محيط زيست انسان محسوب مي شود دارد. همچنين گفته مي شود: توليد آلومينيوم از آلومينيوم بازيافت شده نسبت به ساخت آن از سنگ معدن ۹۰ درصد انرژي كمتري نياز دارد؛ ضمن آنكه اين شيوه آلودگي كمتري نيز خواهد داشت. پلاستيك ها نيز به علت نياز به زمان طولاني جهت تجزيه (۱۵۰ سال) از زباله هاي پايدار و آلاينده محيط زيست هستند.

• دزد اكسيژن
هر خودرو فرسوده در يك كيلومتر، اكسيژن مورد نياز ۲۰۰ شهروند را در شبانه روز مصرف مي كند. آمارهاي جهاني نشان مي دهد سالانه تنها حدود ۶ ميليارد تن گاز كربنيك از طريق سوخت هاي فسيلي وارد جو مي شود كه مهمترين عامل توليد كننده آنها اتومبيل ها هستند.

ايران به وعده خود عمل كرد
بازگشت اشياي عتيقه به افغانستان
ايران، اشياي عتيقه متعلق به موزه هاي افغانستان را به «كرزاي» تحويل داد.
مقامات ايراني روز پنجشنبه طي مراسمي، ۲۹۸ قطعه شي عتيقه متعلق به موزه هاي افغانستان را به حامد كرزاي رئيس دولت انتقالي افغانستان تحويل دادند.
اين تعداد اشياي عتيقه طي ده سال گذشته به طور غيرقانوني وارد ايران شده بود، كه به طور امانت در موزه كاخ نياوران نگهداري مي شد.
«احمد محيط طباطبايي» معاون معرفي و آموزش سازمان ميراث فرهنگي در حاشيه اين مراسم گفت: براساس كنوانسيون ۱۹۶۰ تمامي كشورها موظفند، اموال فرهنگي را كه از اين سال، از كشوري به كشور ديگري منتقل شده است، به كشور مبدا بازگردانند.
وي، ارزش معنوي آثار عتيقه اي را كه امروز تحويل مقامات افغانستان شد، به مراتب بيشتر از ارزش مادي اين آثار دانست و افزود: اين آثار عتيقه شامل ۱۶۹ قطعه سكه مسي و مفرغي و تعدادي اثر سنگي و اشياي تزئيني و كاربردي است.
طباطبايي در خصوص قدمت اين آثار خاطر نشان كرد: اشياي عتيقه اي كه امروز به مقامات افغاني تحويل داده شد، مربوط به دوره هاي پيش از اسلام و دوره اسلامي است.

برنامه سينماهاي تهران در يك نگاه
فيلم سينمايي عطش با بازي فريبرز عرب نيا و شهرام حقيقت دوست و بهرام رادان در سينماهاي: آسيا ،۶۴۰۲۹۰۹ آفريقا ،۸۹۰۶۱۶۱ المپيا ،۶۹۲۶۶۹۶ ايران ۱-۳-،۶۵۳۸۶۱۱ بلوار ،۸۹۶۵۲۹۲ بهمن ۲-،۶۴۱۸۸۰۱ پيوند ،۳۶۰۴۰۴۰ جام جم ،۵۶۵۱۲۸۲ جي ۳ ،۶۶۹۶۲۰۶ حافظ ،۳۹۰۱۰۶۴ دهكده المپيك ،۹۱۵۶۱۸ سارا ،۳۱۱۴۹۱۵ شاهد ،۶۸۱۵۵۶۶ شهر تماشا ۱-،۶۴۲۶۱۵۹ شيرين ،۵۶۴۳۶۳۸ قيام ،۶۴۰۸۳۲۱ مراد ۶۵۰۳۳۸۲ و ميلاد ۳۶۹۸۸۶۳.
فيلم سينمايي صورتي ساخته فريدون جيراني و بازي رامبد جوان و ميترا حجار در سينماهاي: اروپا ،۳۹۱۳۱۶۹ ايران ۳-،۶۵۳۸۶۱۱ بهمن ۱ ،۶۴۱۸۸۰۱ پارس ۱-،۶۹۲۶۹۵۳ توسكا ،۵۶۴۳۸۳۶ تهران ۱-،۶۵۰۴۳۲۹ جوان ،۲۲۰۳۰۳۱ جي ۱-،۶۶۹۶۲۰۶ سپيده ،۶۴۱۶۹۸۱ سعدي ،۶۴۶۸۴۶۱ شاهد ـ سالن شيدا ،۶۸۱۵۵۶۶ عصر جديد ۲-،۸۹۵۱۵۵۰ قدس ،۸۹۰۴۵۸۵ كارون ،۶۸۸۵۰۴۶ كانون ،۸۶۲۸۲۶۶ گلريز ۱-۸۶۱۸۶۱۳ و ملت ۳۱۲۴۶۱۸.
فيلم سينمايي زمانه با بازي هديه تهراني، محمدرضا گلزار و گلشيفته فراهاني در سينماهاي: پيام انقلاب ،۸۸۲۹۶۴۱ پيروزي ،۶۴۳۴۵۶۰ جمهوري ،۶۴۶۵۳۰۶ سروش ،۶۵۰۲۹۲۹ شاهد ـ سالن شقايق ،۶۸۱۵۵۶۶ عصر جديد ۱-،۸۹۵۱۵۵۰ فرهنگ ،۲۶۰۱۲۰۵ گلريز ۲-،۸۶۱۸۶۱۳ مركزي ۱-۶۹۲۸۶۸۶.
فيلم سينمايي سيزدهمين سلحشور در سينماهاي: با زيرنويس فارسي: سپيده ـ ساعت ۱۰ ، ،۶۴۱۶۹۸۱ كريستال ۱- ۳۱۱۶۶۶۵. با دوبله فارسي: پايتخت، تهران ۲-،۶۵۰۴۳۲۹ رودكي ،۳۹۱۳۶۶۸ شباهنگ ۵۶۲۲۵۶۸ و شهر تماشا ۲ ۶۴۲۶۱۵۹.
فيلم سينمايي دنيا با بازي محمدرضا شريفي نيا و هديه تهراني در سينماهاي: ايران ۲ ، ۳ ـ ،۶۵۳۸۶۱۱ بهاران ،۶۲۳۹۵۵۱ ستاره ۵۳۸۹۶۲۲ و ماندانا ۶۴۱۰۹۸۲.
فيلم سينمايي تيك با بازي ابوالفضل عرب نيا در سينما:
آسمان آبي ۳۳۴۱۶۶۸.
فيلم سينمايي واكنش پنجم ساخته تهمينه ميلاني و بازي نيكي كريمي و جمشيد هاشم پور در سينما: پارس ۲ ۶۹۲۶۹۵۳.
فيلم سينمايي از كنار هم مي گذريم در سينما: از جمعه ۳۰ خرداد در سينما فلسطين ۳-۶۴۶۳۲۶۹.
فيلم سينمايي بولينگ براي كلمباين ساخته مايكل مور در سينما: فرهنگ ـ سالن آخر۲۶۰۱۲۰۵
اين برنامه تا روز چهارشنبه چهارم تيرماه ۱۳۸۲ اعتبار دارد.

ايران را بشناسيم
ايوان تخت مرمر
005770.jpg
تخت مرمر از ۶۵ قطعه مرمر بزرگ و كوچك تشكيل شده و با طراحي ميرزاباباي شيرازي نقاش باشي و به سرپرستي استاد محمد ابراهيم اصفهاني، حجاري و ساخته شد. بر حاشيه تخت مرمر اشعاري از فتحعلي شاه صبا ذكر شده است. بعد از فتحعلي شاه ديگر شاهان قاجار به ويژه ناصرالدين شاه، تصاوير سلاطين بعدي قاجار را در محل هاي مناسب آن تعبيه كرد. آخرين مراسم رسمي كه در اين ايوان برگزار شد تاجگذاري رضاشاه در سال ۱۳۰۴ شمسي بود.

شهر
ادبيات
اقتصاد
ايران
جامعه
زمين
عكس
علم
كتاب
ورزش
هنر
صفحه آخر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  ايران  |  جامعه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |  علم  |
|  كتاب  |  ورزش  |  هنر  |  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |