سه شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۶۳ - Nov 23, 2004
با حضور محمدرضا شجريان و حمايت خانه موسيقي در بم برگزار مي شود
مراسم سالگرد زلزله بم
گروه هنري: با حضور محمدرضا شجريان و حمايت خانه موسيقي، همزمان با سالگرد زلزله بم و در باغ هنر بم، مراسمي در يادبود جان باختگان اين حادثه دهشتناك و از كف رفتن ايرج بسطامي در شهر بم برگزار مي شود.
دكتر محمد سرير؛ سخنگو و عضو هيأت مديره خانه موسيقي ضمن اعلام اين خبر به همشهري گفت: در نشست روز يكشنبه هيأت مديره خانه موسيقي كه با حضور آقاي شجريان و برادر و يكي از خواهران زنده ياد بسطامي برگزار شد، هيأت مديره پس از بحث هاي فراوان به اين جمع بندي رسيد كه تمامي كمك هاي دريافتي به خانه موسيقي براي زلزله بم را به آقاي شجريان براي پيشبرد پروژه «باغ هنر بم» ارائه و ايشان را در تكميل پروژه اي كه خود و گروهشان برعهده گرفته اند ياري رساند.
سرير همچنين از توافق با شجريان و خانواده بسطامي براي برگزاري مراسمي ويژه در شهر بم خبر داد و گفت: امكان دارد كه همزمان با اجراي مراسم در بم كه با سخنراني و توضيحات آقاي شجريان درباره چگونگي پيشرفت پروژه باغ هنر همراه خواهد بود، مراسمي نيز در تهران به همين منظور برگزار شود.
سرير درباره ميزان پيشرفت اين پروژه تا به امروز گفت: آقاي شجريان در نشست اطلاعات اميدواركننده اي درباره اين پروژه دادند و گفتند كه تمامي موافقت هاي ارگان هاي مرتبط با ساخت اين طرح بزرگ و نيز نقشه هاي آن آماده و به زودي ساخت اين پروژه رسما آغاز خواهد شد.
سرير درباره ديگر مسائل مطرح شده در اين نشست گفت: بحث ارتقاء كيفي بيمه هنرمندان خانه موسيقي و نيز همكاري با نهادهاي ديگر براي ارتقاء همكاري هاي جدي تر خانه موسيقي از ديگر مباحث مطروحه در اين نشست بود.

ادب و هنر
اجتماعي
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |