سه شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۶۳ - Nov 23, 2004
قدرداني رئيس مجلس و وزير آموزش و پرورش
از اقدام شهرداري تهران
نمايشگاه « يار مهربان» گشايش يافت
مرتضي حاجي: اين اقدام شهرداري براي آموزش و پرورش
خير و بركت همراه دارد
007239.jpg
گروه شهري: دومين نمايشگاه بزرگ اهداء كتاب، وسايل كمك آموزشي و لوازم ورزشي به مدارس شهر تهران با عنوان « يار مهربان» ديروز با حضور دكتر غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي، مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش و دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران در خانه هنرهاي ايراني واقع در پارك شهر افتتاح شد. به گزارش خبرنگار ما در اين نمايشگاه كه به همت شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران با هدف تجهيز مدارس به امكانات فرهنگي، ورزشي و آموزشي برپا شده، نمايندگان ۵۶۰۰ مدرسه در سه مقطع دبستان، راهنمايي و دبيرستان مي توانند از دوم تا سيزدهم آذرماه امسال با حضور در اين نمايشگاه از ميان ۲۶۰۰ عنوان كتاب، ۷۱۷ قلم لوازم كمك آموزشي و ۷۰۳ قلم لوازم ورزشي به نمايش درآمده به طور متوسط مبلغ ۶ ميليون ريال اقلام مورد نياز خود را به صورت مكانيزه انتخاب كرده به ستاد نمايشگاه ارايه دهند تا اقلام انتخاب شده همزمان با دهه فجر در سطح مدارس شهر تهران توزيع شود.
غلامعلي حداد عادل، رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم افتتاحيه دومين نمايشگاه بزرگ اهداي كتاب و لوازم كمك آموزشي به مدارس شهر تهران طي سخناني با تشكر از سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از اين اقدام به عنوان يك حركت بسيار مثبت نام برد و گفت: در اغلب كشورهاي دنيا ميان شهرداري ها و نظام آموزش و پرورششان ارتباط منظم و مستقيمي برقرار است؛به طوري كه احداث ساختمان و تأمين مايحتاج و تجهيزات آن بر عهده شهرداري هاست. در كشور ما هم در دهها سال قبل اداره فرهنگ از يك سهم ۵ درصدي از درآمد شهرداري ها برخوردار بود كه امروز مورد غفلت قرار گرفته و عملاً منتفي شده است.
حدادعادل با ابراز خوشحالي از اينكه در دوره مسئوليت دكتر احمدي نژاد شهردار تهران مجدداً و بدون هياهو و ادعا توجه به نيازهاي آموزش و پرورش جان دوباره گرفته است گفت: البته امروز از هر كاري كه شهرداري مي كند از لكه گيري و آسفالت خيابان ها تا تلاش براي ترويج فرهنگ كتابخواني و كمك و تجهيز مدارس به لوازم كمك آموزشي تفسير سياسي مي شود ولي حسن شهرداري اين است كه بدون اعتنا و تأثير پذيري از اين جوسازي هاي آزاردهنده راه خود را طي مي كند؛ ضمن اينكه مردم هم متوجه هستند كه چه كسي كار مي كند و چه كسي حرف مي زند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزوده شدن كتاب و تجهيزات آزمايشگاهي و ورزشي به سبد آموزش مدارس را باعث جهت گيري سيستم آموزش از فعاليت هاي نظري و محفوظات صرف به سوي تجربيات عملي دانست و از اينكه هداياي شهرداري  به صورت گسترده و بدون تبعيض در سطح كل مدارس شهر تهران و به صورت يكسان توزيع مي شود از مديريت شهري تشكر كرد.
وي افزود: اميدوارم در سال هاي آينده اين نمايشگاه در يك فضاي بزرگتر برپا شود و امكان بازديد و استفاده مستقيم دانش آموزان و اولياي آنها هم فراهم باشد.
007251.jpg
حداد عادل حضور خود را در اين نمايشگاه يك تجربه ارزشمند قلمداد كرد و گفت: بسياري از نيت هاي خوب به خاطر اجراي بد صدمه مي بيند. اين در حالي است كه چه در سال گذشته و چه امسال شاهد مديريت خوبي در برپايي اين نمايشگاه، مدرسه محور و مدرسه نگر بودن آن، تعريف مناسب موضوع مخاطب و كتاب، بهره مندي از آخرين دستاوردهاي پيشرفته رايانه اي جهت تسهيل كار معلمان و محصلان و تحويل كليه سفارشات اولياي مدارس در يك مدت معقول هستيم.
رئيس مجلس خواستار الگو پذيري كليه شهرداري هاي كشور به ويژه شهرهاي بزرگ از اين اقدام شهرداري تهران شد و افزود: اقداماتي از اين دست هم موجب حمايت از مدارس و هم توليد كنندگان لوازم ورزشي، تجهيزات آزمايشگاهي و به ويژه ناشران در اين دوران وانفساي كمبود كاغذ و... است.
حداد عادل بر به جا بودن ،  سريع و صحيح بودن اقدام شهرداري در برپايي اين نمايشگاه و تأمين نظر مقام معظم رهبري كه همانا ايجاد جنبش نرم افزاري و علمي در كشور است تأكيد كرد.
وي اين سخن رهبري را به عنوان مظهر وحدت ملي، سخن ملت و بيان كننده آرمان هاي ملت اعلام كرد.
مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش نيز هنگام بازديد از اين نمايشگاه در جمع خبرنگاران، عرصه براي چنين اقداماتي را نه فقط براي شهرداري ها بلكه همه سازمان ها و نهادها و شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي كه دلشان براي اعتلا و سربلندي فرهنگ مي تپد، باز دانست.
وي بسيج امكانات شهرداري براي كمك به تجهيز مدارس و دفع كمبودها و نواقص محيطهاي آموزشي در هفته بسيج را قدم خيري ناميد كه استمرار آن ضروري است؛ چرا كه تعليم و تربيت و علوم به طور دايم در حال به روز شدن و تحول است. لذا فرزندان اين كشور بايد امكانات و مهارت هاي جديد را فراگيرند.
مرتضي حاجي از برخي شائبه هاي مطرح شده مبني بر سياسي بودن ورود مديريت شهري به صحنه هاي آموزشي و فرهنگي گفت: اين اقدام شهرداري براي نظام آموزش و پرورش خير و بركت به همراه دارد حال هر كس به هر گونه كه بخواهد مي تواند برداشت كند.
وي ادامه داد: آنچه مي بينيم تجهيز و تقويت نظام تعليم و تربيت است كه از آن استقبال مي كنيم و يقين داريم نيت آن خير است؛ چرا كه بعيد مي دانيم با توجه به اعتقادات عميق مديريت شهري از امكانات عمومي در جهت منافع خصوصي يا جناحي بهره برداري صورت گيرد.
خبرنگار ما همچنين به نقل از دكتر محمود احمدي نژاد شهردار تهران به عنوان متولي برگزاري نمايشگاه اهداي لوازم آموزشي و كمك آموزشي به مدارس شهر تهران مي نويسد: آنچه مديريت شهري امسال و سال گذشته در راستاي كمك به حوزه تعليم و تربيت انجام داده بيانگر تحول نگاه مديريتي به عرصه هاي مختلف كشور است.
وي در توضيح منظور خود از اين تحول گفت: تأمين نيازهاي آموزش و پرورش بايد در صدر برنامه ريزي هاي كشور قرار گيرد؛ چرا كه در حال حاضر چه به لحاظ فضاهاي فيزيكي و ساختماني و تجهيزاتي و چه به لحاظ تأمين نيازهاي جامعه فرهنگيان دچار مشكل هستيم.
وي تأكيد كرد: نبايد جامعه فرهنگي، علاوه بر مشكلات سنگيني كه در زندگي شخصي خود بر عهده دارند با مسايل و كمبودها و نواقص فراوان عرصه تعليم و تربيت هم مواجه باشند و اين تحولي است كه در حال وقوع است. احمدي نژاد ادامه داد: همه سازمان ها، نهادها و خزانه عمومي كشور بايد تأمين نيازهاي آموزش و پرورش را به بهترين وجه در اولويت برنامه هاي خود منظور كنند؛ چرا كه اگر بهترين كالاهاي مصرفي را داشته باشيم اما انسان هاي بزرگ و سالم نداشته باشيم، حتماً آينده دراز مدت را از دست خواهيم داد.
شهردار تهران پيشرفت را نه يك امر وارداتي كه تحول و رشد دروني يك ملت دانست. بنابراين اين تلقي كه ما بتوانيم با وارد كردن دستاوردهاي ساير ملل به پيشرفت برسيم اشتباه است.
احمدي نژاد بر توجه و بازيابي به آن ويژگي هايي كه مايه رشد وفعاليت و پديد آمدن بزرگاني چون ابن سينا، حافظ، ابوريحان بيروني در عرصه هاي علم و فرهنگ ما شد يادآور شد، اين مهم كه همانا تربيت مردان و زنان بزرگ هوشمند و با اراده مي باشد، بر عهده آموزش و پرورش است.
وي به تلاش شهرداري بر احداث سالن هاي ورزشي و نمازخانه ها و ... تأكيد كرد و گفت: از آنجا كه ساعات تعطيل براي مدارس مفهومي ندارد و به نظر مي رسد از ظرفيت مدارس استفاده بهينه نمي شود لذا طي هماهنگي هاي انجام شده با مسئولين ذي ربط تمهيداتي انديشيده خواهد شد تا مدارس در تمام اوقات روز در خدمت دانش آموزان باشد و در كنار آن اقدام به تأسيس كتابخانه هاي تخصصي براي اوليا و معلمان دانش آموزان هم خواهيم كرد.

۱۰۰ تقاطع تهران به شمارشگر چراغ راهنمايي مجهز شد
007242.jpg
با تجهيز ۵۰ نقطه شهر به شمارشگر معكوس در سال جاري، در مجموع ۱۰۰ تقاطع تهران به شمارشگر چراغ راهنمايي مجهز شد. به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل ترافيك شهرداري تهران مهندس كامران رحيم اف مدير عامل شركت كنترل ترافيك تهران با اعلام اين مطلب، اظهار داشت:اگر در چراغ قرمز شمارشگر پرشي مشاهده شد، بيانگر عدم نياز محور مقابل به ادامه زمان سبز بوده و اگر پرشي در چراغ سبز شمارشگر صورت گرفت، نشانگر عدم نياز همان محور به زمان بيشتر است و توقف در شمارشگر معكوس نمايانگر تمديد زمان در صورت وجود بار ترافيكي بيشتر مي باشد.

ديروز هواي تهران ناسالم بود
007248.jpg
آسمان آبي ايران:غلظت منواكسيدكربن در هواي ديروز تهران فراتر از حد مجاز گزارش شد.
مركز اطلاع رساني آلودگي هوا با اعلام اين گزارش به آسمان آبي مي افزايد: «براساس اطلاعات رسيده از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا و به دليل انباشت آ لاينده ها طي ۲۴ ساعت گذشته، بر ميزان دو آلاينده منواكسيدكربن و ذرات معلق نسبت به روز قبل افزوده شده به طوري كه غلظت منواكسيدكربن فراتر از حد مجاز قرار دارد.»
بدين ترتيب شاخص كيفيت هواي تهران در روز دوشنبه در شرايط ناسالم قرار داشت.خود رو ها عامل اصلي آلودگي هواي تهران مي باشند.

افزايش قيمت زمين و تهديد اقتصاد كشاورزي
007245.jpg
ايلنا: افزايش قيمت زمين و مسكن و به وجود آمدن بورس در اين بخش، لطمات جبران ناپذيري به اقتصاد كشاورزي وارد ساخته زيرا زمين  هايي كه بايد زير كشت محصولاتي مانند برنج، چاي و غيره مي رفت دچار خسارت شده است.
مهندس بيژن كاموري، عضو هيات مديره انجمن شركت  هاي ساختماني درگفت و گو با خبرنگار ايلنا، گفت: بورس بازي در مسكن به اقتصاد كشاورزي لطمه وارد مي آورد.
وي افزود: تغيير كاربري زمين كشاورزان سود فراواني را نصيب آنها مي  كند، بنابراين انگيزه كشاورزي كشاورزان نيز از بين خواهد رفت.

ديدار اعضاي شوراي شهر تهران با شهروندان مناطق ۱۷ و ۹
اعضاي شوراي اسلامي شهر تهران فردا (چهارشنبه) با شهروندان مناطق ۱۷ و ۹ شهرداري از ساعت ۸ و۳۰ الي ۱۲ ديدار خواهند داشت.
به گزارش روابط عمومي شوراي شهر، دكتر حسن زياري رئيس كميسيون شهرسازي و معماري شورا به همراه دكتر حمزه شكيب و حبيب كاشاني اعضاي شوراي شهر با حضور در منطقه ۹ و همچنين مهندس اميررضا واعظي آشتياني عضو هيأت رئيسه شورا به همراه دكتر مهنوش معتمدي در منطقه ۱۷ به مشكلات شهروندان رسيدگي خواهند كرد.

نگاه
فريد مرتضوي
آمريكا بار ديگر مكانيزم ماشه را
براي قطعنامه شوراي حكام پيشنهاد داد
007254.jpg

شهري
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
سياسي
داخلي
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |