سه شنبه ۳ آذر ۱۳۸۳ - سال دوازدهم - شماره ۳۵۶۳ - Nov 23, 2004
متن كامل اولين نسخه از پيش نويس اروپا به عنوان قطعنامه ماه نوامبر شوراي حكام
سه كشور اروپايي
تعليق هميشگي را خواستار شدند
اجلاس شوراي حكام آغاز شد؛ تعهد اروپا در بوته آزمايش
مهر: اولين متن پيشنهادي سه كشور اروپايي به عنوان قطعنامه ماه نوامبر شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي با دو تصريح به تخلفات هسته اي ايران و همچنين درخواست ضمني به تعليق هميشگي فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازپردازشي و همچنين موافقت بدون قيد و شرط با ادامه هرگونه بازرسي از مراكز درخواستي در نسخه هايي بسيار محدود و محرمانه توزيع شده است.
يك ديپلمات اروپايي حاضر در مقر آژانس متن مذكور را در اختيار خبرنگار اعزامي اين خبرگزاري قرار داد.
متن كامل اين پيش نويس به شرح زير است:
به شوراي حكام
الف) با يادآوري قطعنامه هاي تصويب شده در شوراي حكام در تاريخ هاي ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۸ ژوئن ۲۰۰۴ ، ۱۳ مارس ۲۰۰۴ ، ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳ و ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ و همچنين نتايج قيدشده در بيانيه پاياني نشست شورا در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۳ .
ب) با ملاحظه آخرين گزارش دبيركل از اجراي تعهدات پادماني ان پي تي توسط ايران ،
ج) با توجه به گزارش ويژه دبير كل در اين خصوص كه ايران از مقطع اكتبر ۲۰۰۳ ممارست رو به جلويي براي اصلاح تعدادي از تخلفات (Breaches) خود طبق موافقتنامه هاي پادماني داشته است كه در پاراگراف ۸۶ گزارش دبيركل به آنها اشاره شده است. همچنان كه اين اقدامات در پاراگراف ۸۷ تشريح شده است و آژانس قابليت اين را يافته است كه به صورت ابتدايي اظهارات جاري ايران را تاييد نمايد.
د) همچنين باتوجه ويژه به گزارش دبير كل مبني بر اينكه همه مواد هسته اي ايران اظهار شده است و هيچ عملكردي به سمت فعاليتهاي ممنوع (نظامي) منحرف نشده است، اما آژانس نيز هنوز در جايگاهي نيست كه اظهار دارد ايران هيچ فعاليت هسته اي اظهار نشده و پنهاني ندارد،
ه) با يادآوري درخواست قبلي شوراي حكام از ايران براي متوقف كردن همه فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و عمليات بازپردازشي،
و) باتوجه به اين موضوع كه ايران لجوجانه به برخي از فعاليتها شامل توليد گاز هگزا فلورايد اورانيوم عليرغم درخواست شورا در قطعنامه سپتامبر ادامه داده است،
ز) با استقبال و توجه به موافقتنامه بين ايران با فرانسه، آلمان و انگلستان در ۱۵ نوامبر كه با حمايت عالي اتحاديه اروپا همراه بوده است، كه بر اساس آن دولت ايران تعهد كرد كه تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و بازپردازشي را همچنان ادامه دهد و نيز با توجه به خشنودي از اينكه پيرو اين موافقتنامه ايران رسما قصد خود براي ادامه تعليق را در نامه ۱۴ نوامبر به دبير كل اعلام داشته است،
ح) پيرو اعلام دبير كل و همچنين دبيرخانه مبني بر اينكه كارهاي مربوط به حل پرسش هاي مطرح در خصوص اجراي پادمان در ايران سپري شده است،
۱) از تصميم ايران براي تعليق به عنوان يك اقدام اطمينان ساز براي راستي آزمايي فعاليتهاي گزارش شده آژانس استقبال مي نمايد.
۲) از ايران مي خواهد كه اين تعليق را هميشگي و دائم كند و خاطر نشان مي نمايد كه آژانس همكاري كامل و هميشگي اجرايي فوق را به عنوان يك اقدام اعتماد ساز ضروري براي حل و فصل ابهامات و مشكلات باقيمانده در مجموعه ارزيابي هاي خود مد نظر قرار خواهد داد.
۳) بر اين جملات دبيركل تاكيد مي كند كه... تصميم ايران به تعليق موثر بوده است و از دبير كل مي خواهد كه اين تصميم را بدقت مورد بازرسي و مونيتورينگ قرار دهد و هر چه سريعتر گزارشي را به شوراي حكام ارائه نمايد كه بر اساس آن آژانس به نتيجه برسد كه فعاليتهاي معلق نشده كاملا تعليق شده اند يا اينكه براي مدت زمان قابل اطميناني تا هر وقت كه لازم باشد اين تعليق به اجزاي وابسته به غني سازي نيز تعميم و ادامه داشته باشد.
۴) از ادامه اقدامات اجرايي ايران بر اساس پروتكل الحاقي به عنوان يك اقدام اطمينان ساز در راستاي قطعنامه هاي شورا استقبال كرده و يكبار ديگر از ايران مي خواهد كه بدون تاخير اين پروتكل را به تصويب رسمي برساند.
۵) اين ملاحظه قوي را باز تصديق مي كند كه سياست ايران در پنهان سازي فعاليتها تعدادي از تخلفات اين كشور بر اساس تعهدات موافقتنامه پادماني (INFCIRC214) را نتيجه داده است.
۶) ياد آوري مي كنيم كه در گزارش دبير كل پيشرفت دائم در حل سوالات ياد شده تاييد شده است.
۷) از قصد دبير كل براي پيگيري موضوعات باقيمانده در گزارش او با ديدگاهي مبني بر دستيابي به يك ضمانت معتبر نسبت به فعاليتهايي كه احتمالا اعلام نشده حمايت مي كند.
۸) خاطر نشان مي كند كه ايران همكاري هاي رو به پيشرفت مهم و دسترسي هاي لازم را براي دبير كل و آژانس بر طبق تعهداتش ادامه داده و خواستار آن است كه ايران بر اساس اقدامي اعتماد ساز اجازه دسترسي هاي اعلام نشده از هرمركز مورد نظر آژانس را بدهد.
۹) از دبيركل مي خواهد كه در مورد يافته هاي خود بر اساس آن چه ذكر شد به شورا گزارش دهد.

بهره برداري از ده طرح عمراني در استان زنجان
با حضور معاون اول رئيس جمهور
ايرنا: معاون  اول  رئيس  جمهوري ، روز دوشنبه  وارد زنجان  شد و در فرودگاه  اين  شهر از سوي  استاندار، امام  جمعه  موقت  و مسئولان  استان  زنجان  مورد استقبال  قرار گرفت .
در سفر دو روزه  دكتر محمدرضا عارف  ۱۰ طرح  عمراني  و دو طرح  صنعتي  افتتاح و به  بهره برداري  مي رسد.
براي  اجراي  اين  طرح ها در مجموع  ۱۷۰ ميليارد ريال  و ۱۳ ميليون  و ۷۰۰ هزار يورو هزينه  و سرمايه گذاري  شده  است .
همچنين ديروز با حضور عارف ساختمان هاي  دانشكده  شيمي و مركز رشد فناوري  اطلاعات  مركز تحصيلات  تكميلي  در علوم  پايه  زنجان  روز دوشنبه  با حضور معاون  اول  رئيس  جمهور افتتاح  شد.
ساختمان  دانشكده  شيمي با پنج هزارو ۵۴۸ مترمربع  زيربنا و ۱۵ميليارد ريال و ساختمان  مركز رشد فناوري  اطلاعات  نيز با يك  هزار و ۳۸۵ مترمربع  زيربنا و چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون  ريال  هزينه  ساخته  شده  است .
دكتر محمدرضا عارف ، در مراسم  افتتاح  اين  طرح ها، نقش  فارغ التحصيلان  مركز تحصيلات  تكميلي  در علوم  پايه  زنجان  در توليد علم  را يادآورشد و مبناي  توسعه كشور را ارتقاء سطح  علم  و دانش  دانست .
معاون  اول  رئيس  جمهوري  با تأكيد بر اين كه  نگاه  به  آموزش  بايد كيفي  باشد، گفت : جايگاه  مراكز تحصيلات  تكميلي  در آموزش  عالي  و در راستاي  اهداف  برنامه بيست  ساله  و برنامه  چهارم  توسعه  بايد مشخص  باشد و مورد توجه  قرار گيرد.
وي  افزود: مراكز علمي بايد بدون  دغدغه  حركت هاي  سازنده  علمي  خود را دنبال و دولت  نيز از برنامه هاي  توسعه  اين  مراكز حمايت  كند.

خرازي وارد مصر شد
سيد كمال  خرازي ، وزير امور خارجه  جمهوري  اسلامي  ايران  براي  شركت  در كنفرانس  بين المللي  عراق ، ديروز ، وارد شرم  الشيخ  در مصر شد.
خرازي  در اين  كنفرانس  ديدگاههاي  جمهوري  اسلامي ايران  پيرامون  آخرين  وضعيت  عراق ، وضعيت  وخيم  امنيتي  و انساني  آن كشور، برگزاري  انتخابات  و خروج  نيروهاي  خارجي  از عراق  را ارائه  خواهد كرد.
اجلاس  بين المللي  عراق  از ديروز  به  مدت  دو روز در شرم الشيخ  مصر و با حضور كشورهاي  همسايه  عراق ، اعضاي  دائم  شوراي  امنيت ، كشورهاي  گروه  هشت ، نمايندگان  سازمان  ملل  متحد، اتحاديه  عرب ، اتحاديه  اروپا و سازمان  كنفرانس  اسلامي در شرم  الشيخ  مصر برگزار مي شود.

وزير اقتصادي و دارايي:
رشد اقتصادي با سياست هاي انقباضي محقق نمي شود
ايسنا :كاهش نرخ بيكاري و تورم و همچنين رشد اقتصادي براي ما از هر چيز ديگري مهمتر است.
صفدر حسيني وزيراقتصادي و دارايي با اعلام اين مطلب افزود: «رشد نقدينگي رابطه نزديكي با رشد اقتصادي دارد و اگر سياست هاي ما انقباضي باشد رشد اقتصادي تحقق نخواهد يافت.»
بنابراين ما بايد در ارتباط با سياست هاي پولي و مالي و تاثير آن بر رشد اقتصادي يك «تريداف» داشته باشيم.
وي همچنين خاطرنشان كرد:« من فكر مي كنم رشد اقتصادي ما محقق شده است، رشد اقتصادي يعني فرصتهاي شغلي و اين امر براي ما مطلوب است.»
به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ تورم نيز نسبت به برنامه پيش بيني شده كاهش يافته است.
در همين ارتباط سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز چندي پيش پيشنهاد كرده بود به تدريج از تعيين دستوري دستمزدها اجتناب شده و پرداخت ها متناسب با كارايي و بهره وري افراد صورت پذيرد.
همچنين با استفاده از انضباط مالي دولت و اتخاذ سياست هاي مالي و پولي كارآمد و فعال بايد كنترل نقدينگي صورت گيرد.

نشست شوراي حكام در وين آغاز شد؛ تعهد اروپا
در بوته آزمايش
گروه سياسي: شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي نشستهاي مقدماتي اجلاس ماه نوامبر را با موضوع همكاريهاي فني و كمكهاي مالي و اداري از ظهر روز گذشته در وين آغاز كرد. روزي كه براساس توافقنامه پاريس روز آغاز تعليق غني سازي در ايران بود.
كار اهل شورا در زمينه مسائل انرژي اتمي در جهان از صبح روز پنجشنبه شروع مي شود و با توجه به پرداختن موضوعات مهمي چون پرونده هسته اي كره شمالي و ايران احتمالاً تا روز يكشنبه ادامه خواهد داشت.
موضوع تصميم نهايي براي پرونده فعاليت هسته اي جمهوري اسلامي فضاهاي خبري را تحت تأثير قرار داده است. آمريكا كه از نگاه تحليلگران پس از توافق ايران و سه كشور اروپايي با شكستي ديپلماتيك مواجه شده است تمام توانش را براي سياه نمايي پرونده ايران به كار گرفته است. پاول وزير خارجه در حال خداحافظي آمريكا هفته گذشته با مبناقرار دادن گفته هاي منافقين ايران را متهم به تلاش براي توليد سيستم موشكي با قابليت حمل كلاهك هسته اي كرد.بوش هم در روز شنبه فعاليتهاي هسته اي ايران را بسيار خطرناك خواند. اين اظهارات در آمريكا هم با واكنشهاي منفي مواجه شد. روزنامه لس آنجلس تايمز در تحليلي از سخنان پاول نوشت: باز هم افراد دولت بوش اشتباه كردند و آرام آرام جهان به اشتباهات اين افراد عادت مي كند و ديگر اين اشتباهات به قدري عادي شده است كه حتي كسي به آنها پاسخ هم نمي دهد. اين روزنامه افزود: ما به خوبي مي دانيم كه ادعاهاي پاول براساس گزارشهاي گروه هاي اخراج شده ايراني است كه متأسفانه از سوي برخي دستگاه هاي اطلاعاتي آمريكا معتبر به حساب مي آيند و امثال اعتبار به همين گروه هاست كه باعث بي اعتبار شدن دولت بوش شده است. اين روزنامه يادآور شد: آمريكا هنوز از افتضاح اطلاعات تسليحات كشتار جمعي عراق در برابر سازمان ملل رها نشده است. اما كالين پاول كه اين روزها در اسرائيل به سر مي برد انتقادها به سخنانش را رد كرد. به گزارش خبرگزاري فرانسه وي گفت: كساني كه اين سئوالات را مطرح مي كنند اطلاعاتي كه ما داريم را هرگز نديده اند. وزير امور خارجه مستعفي آمريكا ادامه داد: احتمال دارد با مقامات ايران در كنفرانس شرم الشيخ تماس غيرمستقيم داشته باشم، ممكن است اين ديدار هنگام صرف وعده هاي غذا باشد. يك مقام رژيم صهيونيستي هم روز گذشته به خبرگزاري فرانسه گفت: ايران در مورد تعليق فريبكاري مي كند آنها قصد ندارند برنامه هسته اي خود را كه به صورت مخفيانه ادامه دارد متوقف كنند. او از كوري فرانسه، انگليس و آلمان در همكاري با ايران انتقاد كرد و گفت: ما اطلاعات دقيقي از تأسيسات مخفي هسته اي ايران داريم و تنها سايتهاي مشهور بوده اند كه مورد بازرسي آژانس قرار گرفته اند. جف هون وزير دفاع انگلستان در جمع دانشجويان دانشگاه ناتينگهام مدعي شد ايران تا ۱۵ سال آينده مي تواند با موشك هسته اي لندن را هدف بگيرد و افزود: انگليس بايد در برابر تهديد حمله هسته اي ايران آماده باشد. به گزارش ايسنا هون افزود: اگر ايران اروپا را تهديد كند دستور سرنگوني آن صادر خواهد شد. خبرگزاري فرانسه به نقل از يك مقام آژانس نوشت: ايران حداكثر دو تن گاز اورانيوم (UFG) را كه مي تواند در تسليحات هسته اي استفاده شود توليد كرده است. اين خبرگزاري مي افزايد: البته اين مقدار براي ساخت بمب كافي نيست و فقط ۱۵ درصد از نيازهاي ساخت بمب را تأمين مي كند. اما برخلاف ادعاهاي مختلف در مورد امكانات تسليحاتي- هسته اي ايران البرادعي روز گذشته باز هم تأكيد كرد: برنامه هسته اي ايران به سوي سلاح هاي هسته اي منحرف نشده است. وي افزود: ما تاكنون هيچ مورد يا ردپايي كه نشان دهد ايران اورانيوم غني شده با درصد خلوص بالا كه قابليت استفاده نظامي را دارد استفاده كرده است نيافته ايم. وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تمامي فعاليتهاي هسته اي ايران تحت نظارت بازرسان آژانس است و افزود: اگر فعاليت هسته اي ايران بيش از محدوده تعهدات بين المللي باشد، پس چرا ايران در جهت گسترش اعتماد سازي تاكنون هيچ محدوديتي براي بازرسان براي بازديد مراكز هسته اي و حتي مراكز نظامي خود ايجاد نكرده است. اروپايي ها هم كه مذاكرات مستقيمي با ايران داشته اند با البرادعي هم نظراند. سخنگوي توني بلر روز گذشته گفت: انگلستان به طور هوشيارانه از تعليق غني سازي اورانيوم ايران در روز دوشنبه استقبال مي كند. وي همچنين گفت: مهم اين است كه ايران با تعليق غني سازي تعهدش به توافقنامه را نشان داده است. جك استراو وزير خارجه بريتانيا نيز كه در بروكسل به سر مي برد ابراز اميدواري كرد پرونده ايران به پايان خودش نزديك شده باشد. استراو به همراه شوراي وزيران خارجه اروپا در بروكسل به سر مي برد تا نشست هر ۶ ماه يكبار خود را برگزار كنند. آنان در اين نشست به موضوع توافق پاريس نيز مي پردازند و بنا بر بعضي پيش بيني ها آنها امروز (سه شنبه) از همكاري ايران در موضوعات هسته اي تقدير خواهند كرد. كميسر جديد سياست خارجي اروپا بنيتا فررا والدنر هم به يك روزنامه آلماني گفت: توافق ايران با اتحاديه اروپا براي همه ما مهم است. وي ابراز اميدواري كرد اين توافق پايدار بماند. فرانكوفراتيني وزير سابق امور خارجه ايتاليا و كميسيونر فعلي اروپا گفت: ما حق ايران در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي را قبول داريم. به گزارش ايرنا وي افزود: اروپا نبايد در مقابل ايران پيگير يك سياست انزوايي باشد. در كنار موضع گيري اروپا نوع عملكرد روسيه نيز براي مقامات سياسي ايران بسيار مهم است. بر همين اساس حسين موسويان رئيس كميته سياست خارجي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي براي گفتگو با مقامات روس به مسكو سفر كرد. موسويان در اين ديدار با ايوانف دبير شوراي امنيت روسيه و لاوروف وزير خارجه اين كشور ديدار خواهد كرد تا از حمايت آن مطمئن شود.اما در كنار اخبار رسمي و ديپلماتيك اخبار غيررسمي نيز از آماده شدن پيش نويس قطعنامه ها براي نشست پاياني خبر مي دهد. پيشتر نمايندگان غيرمتعهد اعلام كردند هنوز به جمع بندي نرسيده اند اما با نشستهاي بعدي خود را براي ارائه يك پيش نويس به شوراي حكام آماده مي كنند.خبرگزاري فرانسه هم از آماده شدن اولين پيش نويس قطعنامه اروپا خبر داد كه در آن هم به مشكلات دو دهه فعاليت هسته اي و هم مذاكرات پاريس اشاره شده است.خبرگزاري فرانسه با اشاره به اين كه آمريكا مي خواهد مكانيسم ماشه در اين قطعنامه گنجانده شود ،افزود: متن اين پيش نويس به صورت غيرمستقيم مكانيسم ماشه را در بر دارد. چيزي كه ايراني ها را زياد متعجب نخواهد كرد. البته امكان دارد پيش نويس اروپا چنانكه اين خبرگزاري اشاره كرده است با برخورد كم توجه ايران مواجه نشود چه آن كه ايران پيشتر به اروپا يادآوري كرده بود كه در صورت عادي نشدن روند بررسي پرونده، تعليق را متوقف خواهد ساخت. اين موضوعي است كه اروپايي ها بايد در مذاكرات چند روز آينده خود در نظر داشته باشند.

برخورد جدي نمايندگان با نامه نماينده رباط كريم
به مديرعامل هما
مجلس _ ياسر مرادي:  جلسه علني روز گذشته مجلس شوراي اسلامي بيشتر پيرامون مسائل حاشيه اي چرخيد و هيچ گونه مصوبه اي نداشت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز گذشته ادامه بررسي رد طرح اصلاح ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه كه يك فوريت آن در بيستم مردادماه امسال به تصويب رسيده بود، را امروز بررسي خواهند كرد.نمايندگان روز گذشته ابتدا پيشنهاد مسكوت ماندن اين طرح كه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي كمك به كشاورزان آسيب ديده از خشكسالي مي باشد، مطرح كردند كه نمايندگان به آن راي ندادند.
شكايتي با صد امضا
در پي درج مطلبي در ستون خبر ويژه روزنامه كيهان مبني بر سوءاستفاده يكي از نمايندگان مجلس هفتم از موقعيت نمايندگي، حدود صد تن از نمايندگان در شكايتي به كميسيون اصل نود، خواستار برخورد با اين نماينده شدند.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس نيز در اين زمينه گفت: با هرگونه سوءاستفاده از امكانات و موقعيت نمايندگان مجلس برخورد مي كنيم.وي كه در پاسخ به تذكر آيين نامه اي علي زادسر سخن مي گفت، افزود:  از ارباب جرايد مي خواهم اگر مواردي از سوءاستفاده هاي احتمالي از موقعيت نمايندگي مجلس سراغ دارند حتما به اطلاع ما برسانند و به ما تذكر بدهند.
باهنر افزود: پس از اطلاع از اين خبر بلافاصله كارپرداز فرهنگي مجلس نامه اي به مسئولين اين روزنامه نوشتند و خواستار ارائه اسناد و مدارك اين موضوع شد و هيأتي نيز مامور رسيدگي به اين مطلب گرديد. باهنر تاكيد كرد در صورت صحت ادعاي روزنامه كيهان، هيات رئيسه از همه راههاي قانوني براي برخورد با اين موضوع استفاده خواهد كرد. در همين زمينه حدود صد تن از نمايندگان نيز در نامه اي به كميسيون اصل نود از اين نماينده جهت رعايت نكردن شان مجلس و سوءاستفاده از مقام نمايندگي شكايت كردند.
ماجرا ازچه قرار بود
روزنامه كيهان دو روز پيش نامه اي را منتشر كرده كه در آن محمدشاهي عربلو نماينده رباط كريم طي آن از كشاورزيان مديرعامل شركت هواپيمايي كشوري خواسته بود فرد معرفي شده توسط وي در مزايده مطرح شده در اين سازمان برنده شود. اين نامه وي همانطور كه در فوق اشاره شد، در جلسه علني مجلس سر و صداهاي زيادي را به دنبال داشت و حتي نامه وي منتشر شده و در ميان نمايندگان توزيع شد. شاهي عربلو در واكنش به اين خبر روزنامه كيهان گفت: متاسفانه هيچ گاه مجلس كه از وظايف اصلي آن تحقيق و تفحص و نظارت است، سراغ مزايده هاي ميلياردي كه در كشور انجام مي شود نمي رود و هيچ گاه آنها در روزنامه ها نيز درج نمي شود اما با يك مزايده كوچك كه براي جمع آوري آشغال و خريد ضايعات اقلام بازگشتي آن بوده اينگونه برخورد مي كنند.وي اضافه كرد: اين كار قبلا توسط فردي كه در بيمه نفوذ داشته و از يك نماينده مجلس نيز سفارش شده است، اجرا مي شد و برنده سالهاي گذشته مزايده بود.
وي تاكيد كرد: با منتشرشدن اين نامه معلوم شد چه كساني پشت سر اين فرد بوده اند كه چندين سال با نازل ترين قيمت يعني ماهيانه ۴ ميليون تومان برنده اين مزايده مي شده است. وي برنده فعلي اين مزايده كه توسط او به كشاورزيان  معرفي شده را فردي مستضعف ناميد كه با رقم ۸ ميليون تومان برنده مزايده اخير شده است! ولي فردي كه سالهاي پيش در اين مزايده برنده مي شد مي خواست مانع از اقدام  نهايي به نفع اين فرد شود چرا كه از حمايت يك نماينده مجلس برخوردار بوده است.
در حاشيه مجلس
لباسهاي بسيجي
روز گذشته به مناسبت هفته بسيج ستادي تحت عنوان بسيج در مجلس مستقر شده بود و به نمايندگان لباس بسيجي و چفيه هديه مي كردند كه حدود ۳۰ تن از نمايندگان مجلس با لباس بسيجي و با انداختن چفيه به گردن ارادت خود را به بسيج و بسيجي اعلام كردند.
طرح تحقيق و تفحص از كنكور سراسري
سعيد ابوطالب عضو كميسيون فرهنگي از ارائه طرح تحقيق و تفحص مجلس از كنكور سراسري تا چند روز آينده خبر داد. سيد علي رياض عضو كميسيون اصل نود نيز گفت: اين موضوع در كميسيون اصل نود در حال بررسي است.
خريد بنزين از خارج از كشور
كمال دانشيار گفت: بحث بررسي خريد بنزين از خارج از كشور در دستور كار كميسيون انرژي است. رئيس كميسيون انرژي افزود: بحث خريد يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خريد بنزين از خارج در اين كميسيون و كميسيون برنامه و بودجه راي مثبت آورده است و به زودي بررسي خواهد شد.
جلسه تعدادي از نمايندگان با دبير شوراي عالي امنيت ملي
تعدادي از نمايندگان مجلس براي در جريان قرارگرفتن كامل پيرامون موضوع پرونده هسته اي ايران در شوراي حكام با دبير شوراي عالي امنيت ديدار كردند. خبرنگار همشهري كسب اطلاع كرد كه نزديك به ۴۰ نفر از نمايندگان در محل شوراي عالي امنيت ملي با روحاني دبير اين شورا ديدار و گفتگو كردند.
ديدار با ولايتي و لاريجاني
انجمن اسلامي پزشكان براي انتخاب كانديداي رياست جمهوري با افراد مطرح جلساتي را برگزار خواهد كرد. يك منبع پارلماني در اين راستا به خبرنگار همشهري گفت:  اين انجمن امروز با علي لاريجاني و روز پنجشنبه با علي اكبر ولايتي جلساتي را برگزار خواهند كرد تا درباره مسائل روز و برنامه هاي اين افراد به بحث و بررسي بپردازند.
ديدار با رؤساي دانشگاه ها
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات از جلسه اي با حضور روساي دانشگاه ها جهت بررسي مشكلات دانشگاه هاي كشور خبر داد. قرار است اين جلسه جهت در نظر گرفتن بودجه دانشگاهها در سال ۸۴ برگزار شود.

سخنگوي دولت :
زمان و مرز تعليق را ايران مشخص مي كند
گروه سياسي: عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت روز گذشته پس از دو هفته تعطيلي جلساتش با خبرنگاران از حضور اعضاي تيم مذاكره كننده در پاريس در هيات دولت و ارايه گزارشي از اين مذاكرات به هيات وزيران خبر داد و گفت: در اين جلسه هيات دولت ضمن تاييد و حمايت از روند مذاكرات نسبت به ادامه آن تا حصول نتيجه نهايي تاكيد كرد.وي در پاسخ به پرسش يكي از خبرنگاران خارجي كه از چگونگي شروع تعليق غني سازي اورانيوم و اطمينان از اين موضوع سئوال كرد گفت: ما به تعهدات خود پايبنديم و از امروز غني سازي تعليق مي شود و انتظار داريم طرف مقابل هم به تعهدات خود پايبند باشد.رمضان زاده درپي اصرار خبرنگار مزبور به اعلام زمان دقيق تعليق غني سازي گفت: به دنبال ساعت شروع تعليق نباشيد از امروز آغاز مي شود.سخنگوي دولت درخصوص مدت تعليق باتوجه به اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه انگليس كه زمان آن را ۳ ماه يا ۶ سال و يا بيشتر عنوان كرده است گفت: همانطور كه آقاي روحاني گفته اند ما تعليق را داوطلبانه انجام مي دهيم و الزام حقوقي نداريم. اما براي گسترش اعتمادسازي معتقديم اين روند به نفع منافع ملي ما و جلوگيري از رشد تفكرات جنگ  سالارانه برخي ها، در دنياست.رمضان زاده تاكيد كرد كه زمان و حد و مرز تعليق را خودمان مشخص مي كنيم و بستگي به ميزان پاي بندي طرف مقابل به تعهداتش دارد كه سنجش اين پايبندي از اجلاس ۲۵ نوامبر آغاز مي شود.
از سياست هاي بوش اعلام نگراني مي كنيم
سخنگوي دولت درمورد سفر خرازي به مصر جهت شركت در اجلاس شرم الشيخ و احتمال انجام مذاكره با كالين پاول وزير خارجه مستعفي آمريكا گفت:  مذاكره با آمريكايي ها در دستور كار ما در شرم الشيخ قرار ندارد.وي درمورد رد پيشنهاد خاتمي به آمريكا جهت كمك به حل مسايل عراق از سوي جورج بوش گفت: اگر آمريكا مي خواهد در اين مرداب بماند حرفي نيست اما آنچه مهم است اين كه امنيت عراق و صلح در اين كشور براي منافع ملي ما حياتي است و ما از هر اقدامي جهت رفع اشغال عراق حمايت مي كنيم و اگر كسي مايل به كمك ما نيست رسما اعلام كند كه كمك نمي خواهد.رمضان زاده درمورد اظهارات اخير بوش و اعلام نگراني وي از برنامه هاي هسته اي ايران نيز گفت: ما هم از سياست هاي بوش در سطح بين المللي و براي همه دنيا اعلام نگراني مي كنيم.
تعليق غني سازي و افزايش ارزش افزوده سرمايه در ايران
سخنگوي دولت در رابطه با پذيرش پيشنهادات اروپايي ها مبني بر تعليق غني سازي اورانيوم و تاثير آن بر اقتصاد كشور گفت: براساس اظهارات صفدر حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي چند روز پس از موافقت تهران با قرارداد اروپايي ها، ارزش افزوده سرمايه در ايران ۷۵۰ ميليون دلار افزايش يافت و اين نشان مي دهد كه يك تصميم درست چقدر به حل مسايل كشور كمك مي كند.
اخراج سفير انگليس در دستور كار قرار ندارد
سخنگوي دولت درمورد درخواست دانشجويان بسيجي دانشگاه ها درخصوص اخراج سفير انگليس از ايران گفت: در كشور ما هر گروهي مخصوصا تشكل هاي دانشجويي درمورد مسايل مختلف اظهارنظر مي كنند و اين برادران جوان ما هم اظهارنظر كرده اند ولي ما در رابطه با انگليس چيزي در دستور كار خود نداريم.
تلاش دولت براي انجام انتخابات آزاد و رقابتي
از عبدا... رمضان زاده در مورد برنامه دولت جهت تامين مشاركت حداكثر مردم در انتخابات رياست جمهوري سئوال شد كه وي پاسخ داد: خوشبختانه مقام معظم رهبري زودتر از زمان پيش بيني شده دستورالعمل صادر كردند تا زمينه هاي مشاركت حداكثري مردم فراهم شود.وي افزود: از نظر دولت اولين پيش نياز اين امر، ايجاد فضاي آزاد و رقابتي براي همه گروه هاي قانوني است و دولت انتظار دارد كساني كه تابع مصالح ملي و نظرات رهبري هستند فضاي رقابتي و آزاد را رعايت كنند. وزارت كشور نيز به استانداري ها دستورالعمل لازم را صادر كرده است.
نظرسنجي ها معتبر نيستند
عبدالله رمضان زاده در مورد نظرسنجي خبرگزاري فارس و اعلام اينكه تنها چهار درصد مردم كارشكني رقيب را عامل موفق نشدن برنامه هاي خاتمي اعلام كرده اند گفت: قضاوت را به مردم واگذار مي كنيم.وي افزود: نظرسنجي ها به دليل عدم اعتماد مردم به آنها قابل اطمينان نيست.

ولايتي : حمايت از مذاكره كنندگان به معناي
عدم نقد تاكتيك هاي مذاكره نيست
گروه سياسي: دكتر ولايتي گفت: تصميم اخير جمهوري اسلامي ايران نتيجه يك فرايند طولاني مذاكرات و فعل و انفعالات دوجانبه و بين المللي است كه البته داراي اشكالاتي است ولي چون تصميم نظام است نبايد تخريب شود و يا مذاكره كنندگان تضعيف شوند زيرا ايشان مامورين و سربازان نظام در صحنه بين المللي هستند.
ولايتي كه به دعوت حزب موتلفه در راستاي سياست هاي اين حزب مبني بر گفتگو با كانديداهاي انتخابات جناح اصولگرا، در جمع شوراي مركزي مؤتلفه سخن مي گفت افزود: حمايت از مذاكره كنندگان به معناي آن نيست كه از روش ها و تاكتيك هاي مذاكره انتقاد نشود.بر همين اساس بايد عرض كنم.
۱- مذاكره كنندگان بايد بيش از بقيه مردم دستاوردهاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران را باور داشته باشند.
۲- اگر نسبت به عواقب احتمالي ايستادگي بر سر مواضع حقه خويش نگراني هايي باشد اين نگراني ها نبايد به دشمن منتقل شود.مشاور امور بين الملل مقام معظم رهبري تصريح كرد: تنها رهاكردن مذاكره كننده سياسي در ميدان بسيار سخت و پيچيده بين المللي بدون اينكه دستگاههاي ديگر دولت به كمك آنها بشتابند، به معناي آن است كه مذاكره كننده را بدون ابزار به ميدان فرستاده ايم.وي افزود: از يك سو آمريكا و برخي كشورهاي غربي همه ابزارهاي غير سياسي خود را در اختيار مذاكره كنندگان سياسي مي گذارند.آمريكا عليرغم تحريم دهلي در بحبوحه مذاكره ما با غيرمتعهدها امكانات و تسهيلات در اختيار هند قرار مي دهد، براي تطميع و همراه كردن روسيه موضوع چچن را ناديده مي گيرد و دبيركل آژانس را تهديد به قطع كمك هاي مالي به آژانس مي كند در حالي ما سالهاست در خصوص خط لوله گاز هند حرف مي زنيم و چهار قرارداد اساسي ما با روسيه زمين مانده است و اجرا نگرديده.وي در خصوص انتخابات گفت: ما با حفظ احترام ديگر احزاب و جريانهاي سياسي كشور وخودداري از هتك و اهانت ديگران به منظور حضور حداكثري مردم در انتخابات تلاش مي كنيم. ولايتي افزود: ما مديران بسيار نيرومندي در بدنه اجرايي كشور داريم كه به دلايلي فرصت بروز و ظهور پيدا نكرد ه اند . اداره دولت آينده در گروه انتخاب بيست و چند وزير نيست . حداقل دو هزار مدير در وزارتخانه و سازمانهاي گوناگون بايد هماهنگ با اصول و برنامه ها عمل كنند تا توفيق دولت را تضمين نمايند. قطعا مديران لايق در اين رويكرد حذف نخواهند شد.در پايان اين ديدار اعلام شد كه دكتر ولايتي در پاسخ به تقاضاي شخصيت  ها و مراجعه اقشار مختلف و به خصوص دعوت اخير جامعه پزشكي و جمعي از اساتيد برجسته دانشگاههاي كشور و ديگر تشكل ها تصميم خود براي شركت در انتخابات رياست جمهوري را اتخاذ كرده است.

اخبار كوتاه
حداد عادل: خودباوري مهمترين هديه انقلاب به ملت است
رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي ، «خودباوري» و «اعتماد به  نفس» را مهمترين  هديه  انقلاب  اسلامي  به  ملت  ايران  دانست  و گفت : ملتي  كه  خودباوري  داشته  باشد به  پيشرفت  و توسعه  دست  پيدا خواهد كرد.
«غلامعلي  حداد عادل» ديروز  در مراسم  يازدهمين  دوره  كتاب  سال  دانشجويي  گفت : ملتي  كه  اعتماد به  نفس  خود را از دست  بدهد، همه  چيز خود را از دست  خواهد داد. وي  با اشاره  به  حركت  رو به  رشد كشور در عرصه هاي  مختلف  اظهار داشت : اگر كشورهاي  ديگر به  پيشرفت  دست  يافته اند اين  مسئله  يك  امر غيرقابل  تحقق  در ديگر كشورها نيست .
«ايرانيان  نيز مي توانند با همت  و تلاش  و يافتن  راه  حل  مشكلات ، به  پيشرفت و توسعه  دست  يابند.» رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي كه  در دانشگاه  تربيت  مدرس  و در جمع  صدها نفر از دانشجويان  و استادان  سخن  مي گفت ، درخشش  جوانان  ايراني  در المپيادهاي  علمي  را نشانه  رشد و پيشرفت  علمي  كشور دانست  و گفت : جوانان  ايراني  توانسته اند با همت  و تلاش  خويش ، جايگاه  ايران  را در ۱۰ درصد اول  رتبه هاي  المپيادهاي  جهاني  تثبيت  كنند. حداد عادل  گفت : اگر باور كنيم  كه «مي توانيم» به  سمت  حل  مشكلات  نيز گام  برخواهيم  داشت  و طبيعي  است  كه  اختلافات  سياسي  و جناحي  را در مسائل  ملي  وارد نمي كنيم .
حاجي: شوراي عالي انقلاب فرهنگي موافق حذف معاونت پرورشي بود
فارس: وزير آموزش و پرورش در خصوص دليل حذف معاونت پرورشي در وزارت آموزش و پرورش كه يكي از محورهاي استيضاح وي است، گفت: حذف اين معاونت با موافقت شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت گرفت.
مرتضي حاجي كه امروز جهت بررسي موضوع استخدام معلمان حق التدريسي در هيات رئيسه مجلس حضور يافته بود در پاسخ به سئوالات مكرر خبرنگاران درباره استيضاح خود اظهار داشت: تاكنون به طور رسمي براي بررسي موضوع استيضاح خود به مجلس دعوت نشده ام. وي افزود: ما همواره با مجلس تعامل داشتيم و اكنون نيز با مجلس تعامل داريم.
رئيس كميته سياست گذاري خارجي شوراي امنيت ايران وارد مسكو شد
رئيس  كميته  سياست گذاري  شوراي  امنيت  كشورمان  ديروز براي  گفت  و گو و تبادل  نظر با مقام هاي  روسي  در مورد موضوعات  هسته اي  ايران  و همكاري هاي  دو كشور در اين  زمينه  وارد مسكو شد. موسويان  قرار است  در مسكو با ايگور ايوانف  دبير شوراي  امنيت  روسيه و سرگئي  كيسلياك  معاون  خلع  سلاح  وزارت  امور خارجه  اين  كشور ديدار و گفتگو نمايد.
طرح جامع تقسيمات كشوري در كميسيون هاي دولت بررسي مي شود
گروه سياسي: مدير كل دفتر تقسيمات كشوري از بررسي طرح جامع تقسيمات كشوري در كميسيون هاي هيأت دولت خبر داد.
به گزارش واحد اطلاع رساني نمايشگاه هشت سال دستاوردهاي وزارت كشور غلامعلي يزدانفر گفت: در صورت نهايي شدن و تصويب اين طرح، دولت لايحه اصلاح قانون تقسيمات كشوري را به مجلس ارائه خواهد كرد تا اين قانون بعد از يازده سال براي سومين بار اصلاح شود.وي با بيان اينكه قانون فعلي در سال ۶۲ تصويب شده و داراي اشكالات فراواني است، گفت: در طرح جديد سعي شده است تا با تعيين دقيق شاخص هاي كمي و كيفي، نگاه علمي تري نسبت به مقوله تقسيمات كشوري داشته باشيم.
تاسيس ۳۰۹ شهرداري در هشت سال
گروه سياسي: طي هشت سال اخير ۳۰۹ شهرداري از سوي اداره كل امور شهرداري هاي وزارت كشور تأسيس شده است.
محمد صدري سرپرست كل امور شهرداريهاي وزارت كشور ضمن اعلام اين مطلب افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون ۱۸ شهرداري و ۴۱ شهرداري در سال ۱۳۸۲ و ۱۷ شهرداري نيز در سال ۱۳۸۱ تأسيس شده اند.
به گزارش ستاد اطلاع رساني نمايشگاه هشت سال دستاوردهاي وزارت كشور وي اظهار داشت: به طور كلي طي ۲۵ سال اخير ۹۵۰ شهرداري جديد در كشور ايجاد شده است.

سياسي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش انفورماتيك
بـورس
حوادث
خارجي
داخلي
شهري
ورزش
يادداشت
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش انفورماتيك   |   بـورس   |   حوادث   |   خارجي   |   سياسي   |  
|  داخلي   |   شهري   |   ورزش   |   يادداشت   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |