يكشنبه ۳۰ مهر ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۱۵ - Oct 22, 2006
گزارش همشهري از چگونگي رؤيت هلال ماه شوال در ايران
عيد فطر چه روزي است؟
گروه علمي فرهنگي آغاز و پايان ماه مبارك رمضان، معمولاً با اختلاف نظرهايي در ميان كشورهاي اسلامي روبه رو مي شود. امسال هم، فردا دوشنبه، در بعضي از كشورها عيد سعيد فطر اعلام شده و برخي ديگر نيز روز سه شنبه را عيد اعلام كرده اند. در اين كه در ايران، عيد، سه شنبه يا چهارشنبه خواهد بود، ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد. اگر سه شنبه عيد باشد، غروب فردا، هلال ماه بايد ديده شود، ولي با ارتفاع بسيار كم ماه (يعني 3 درجه) و زمان مكث بسيار كمي كه ماه پس از غروب خورشيد دارد، عده اي معتقدند امكان ديده شدن هلال در غروب فردا ممكن نخواهد بود.
امروز در صفحه 5 (دانش و فناوري) گزارشي چاپ كرده ايم كه امكان رويت هلال ماه و اين كه عيد فطر چه روزي است را با ديدگاه هاي علمي و فقهي بررسي مي كند. ضمن اينكه پيشاپيش عيد سعيد فطر را به شما تبريك مي گوييم، درخواست مي كنيم اين گزارش را بخوانيد.

علمي فرهنگي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  فرهنگ و آموزش   |   سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   علمي فرهنگي   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |