دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۱۹ - Oct 30, 2006
توسط شهرداري تهران صورت گرفت
توقف احداث ده ها ساختمان غيرمجاز
در ارتفاع بالاتر از 1800
گروه شهري- از دو هفته قبل كار ادامه احداث دهها پروژه مسكوني در يكي از شهركهاي واقع در ارتفاعات بالاي 1800 متر شمال تهران متوقف شد تا پس از بررسي توسط كميسيون ماده 100 آراء صادره كه معمولا به دليل تجاوز به حريم رأي قلع و قمع به همراه دارد به اجرا در آيد.
به گزارش همشهري، بناهاي مورد اشاره كه از سوي برخي ارگانها در دست ساخت بود با 30 تا 90 درصد پيشرفت كار مواجه است.صباح الدين متقي مدير كل اجراي كميسيون ماده 100 در پاسخ به اين سئوال كه آيا در وقوع جرم ساخت و سازهاي غيرمجاز كه اغلب از سوي ارگانها صورت مي گيرد ردپاي نيروهاي شهرداري هم مشاهده شده است؟ گفت: در صورتي كه مشخص شود عوامل شهرداري در بروز اينگونه جرايم از جمله صدور مجوز ساخت به اين گونه بناها نقش داشته اند مراتب از طريق مبادي قانوني مورد رسيدگي و اقدام لازم قرار خواهد گرفت.
وي خبر داد: براي نخستين بار كليه مجريان و مسئولان اجراي احكام موظف شدند از همين هفته آراء صادره از سوي كميسيونهاي ماده 100 را با قاطعيت پيگيري كرده نتايج كار خود را به اداره امور اجرايي كميسيونهاي ماده 100 گزارش دهند.مدير كل اجراي كميسيون ماده 100 ادامه داد: غالب خلافهاي صورت گرفته توسط سازندگان اعم از تجاوز به حريم، تغيير كاربري، توسعه مازاد بر سطح مجاز، توسعه طبقات، احداث طبقه اضافي، تغيير نوع استفاده، تبديل پاركينگ به ساير فعاليت ها، تبديل مسكوني به غيرمسكوني، تبديل انبارها به مسكوني و تجاري و اداري، بهره برداري اختصاصي از مشاعات، عدم رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و اصول بهداشتي، حذف يا كاهش سطوح حياط خلوتها، عدم رعايت اصلاحي، عدم رعايت ارتفاع نورگيرهاي زيرزمين، عدم رعايت ضوابط مربوط به آسانسور، حذف پاركينگ و... هر جا در هر نقطه اي از داخل يا حريم شهر رخ دهد با 11 تبصره ماده 100 مواجه و مطابق قانون با آنها برخورد قاطع و قانوني خواهد شد.
مدير كل اجراي كميسيون ماده 100 افزود: طي جلساتي كه به طور ثابت هر ماه با رؤساي اجراي احكام و بازرسان فني شهرداري هاي مناطق داشتيم موفق به تحقق وحدت رويه و تعيين چارچوب ها جهت نهادينه كردن قانون ماده 100 و نحوه اجراي قوانين شديم. وي يكي از موفقيت هاي به دست آمده را جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در همان شروع كار دانست و افزود: تاكنون به دليل سهل انگاري اكثر گزارشهاي ارسالي از سوي مناطقي كه با بيشترين هجوم ساخت و سازهاي غير مجاز مواجهند هنگام پايان كار بوده است. اين در حالي است كه به گفته متقي مناطق موظف اند گزارشهاي مربوط به عمليات اجرايي ساختمانها از لحاظ انطباق با مشخصات مندرج در پرونده نقشه ها و محاسبات فني صادره از سوي مهندسين ناظر را به طور مداوم در مراحل مختلف كاري به واسطه كارشناسان فني خود كنترل كرده و در صورت بروز تخلف مراتب را به اداره كل امور اجرايي كميسيون ماده 100 اطلاع دهند.
متقي با اشاره به روند رو به افزايش شهرك سازي در نوار شمالي شهر تهران بدون رعايت ضوابط و معيارهاي فني، ايمني، مشخصات شهري و شهرسازي، از ممانعت سازندگان اينگونه بناها در برابر بازديد مأموران شهرداري و گاه  درگيري با آنها سخن گفت و افزود: علي رغم همه اين مشكلات با تمهيدات انديشيده شده از سوي شهرداري تهران اقداماتي صورت گرفته تا از مجاري قانوني نسبت به توقيف عمليات پروژه هاي مورد اشاره تا تعيين تكليف نهايي اقدام شود.

در قالب اصلاحيه اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي انجام شد
مصوبه شوراي شهر براي تسهيل سرمايه گذاري در تهران
شوراي شهر ديروز به دنبال حذف قوانين دست
و پا گير سرمايه گذاري در پايتخت بود
005076.jpg
گروه شهري- در جلسه ديروز شوراي شهر، بخش هايي از لايحه اصلاحيه اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهر تهران تصويب شد.
به گزارش همشهري، مهدي چمران در پايان دويست و هفتاد و دومين جلسه علني بدون حضور مستمع شوراي اسلامي شهر تهران گفت: در اين جلسه، لايحه مذكور مطرح و 8 ماده آن با انجام اصلاحاتي تصويب و بررسي ساير مواد آن به جلسه بعد موكول شد.
رئيس شوراي شهر افزود: اين اساسنامه به منظور حذف قوانين دست و پا گير در سرمايه گذاري از سوي سازمان سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداري ارايه شده است.
وي خاطرنشان كرد: اين سازمان مي تواند يكي از بهترين محل هاي سرمايه گذاري و كسب درآمد سالم در ارتباط با اجراي پروژه هاي عمراني خدماتي شهري باشد. از اين رو ، اساسنامه آن به منظور رفع نواقص و موانع موجود اصلاح مي شود.
چمران همچنين گفت: در جلسه ديروز يك فوريت لايحه اصلاحيه عوارض پذيره در شهر تهران مطرح شد و شهرداري تهران با ارايه اين لايحه خواستار بخشودگي عوارض مراكز فرهنگي و هنري بود ولي با توجه به اينكه در گذشته نيز لايحه اي براي بخشودگي عوارض مراكز آموزشي، بهداشتي، درماني، بهزيستي مورد بررسي قرار گرفته بود، مقرر شد كميسيون فرهنگي اجتماعي شورا اين موضوع را مورد بررسي قرار دهد تا تاثير معافيت اين عوارض بر روي بودجه شهرداري مشخص و سپس درباره آن تصميم گيري شود.
چمران در ادامه گفت: در اين جلسه طرح مشاركت شهرداري تهران در ساماندهي كتابخانه هاي عمومي شهر تهران نيز مطرح و به منظور بررسي و هماهنگي بيشتر با سازمان كتابخانه هاي عمومي در خصوص پرداخت نيم درصد درآمدهاي شهرداري به كتابخانه هاي عمومي، به كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر عودت داده شد.
به گفته چمران، پيشنهاد شده است كه پرداخت نيم درصد از درآمد شهرداري به كتابخانه هاي عمومي از محل ساختمان سازي جبران شود كه اين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد.
چمران همچنين با اشاره به بررسي 2 مورد اعتراض فرمانداري در جلسه ديروز، از افزايش اعتراضات فرمانداري به مصوبات شوراي شهر خبر داد.
رئيس شوراي شهر گفت: فرمانداري جديدا زياد اعتراض مي كند و به فرماندار هم گفتم كه اخيرا مصوبه اي نيست كه مورد اعتراض قرار نگيرد. وي بررسي اعتراض فرمانداري به مصوبه ساماندهي تبليغات محيطي شهري را يكي از اين موارد دانست و گفت: به اعتقاد فرمانداري، در ساماندهي تابلوها، وزارت ارشاد، راهنمايي و رانندگي، سازمان حفاظت محيط زيست نيز صاحب نظر هستند و از اين رو، شوراي شهر در اصلاحيه جديد خود تصويب كرد كه ساماندهي تابلوهاي تبليغاتي با رعايت مقررات و قوانين كشور و نظر ساير مراجع مربوطه انجام شود. چمران درخصوص دريافت عوارض از تابلوهاي تبليغاتي گفت: مصوبه دريافت عوارض از اين تابلوها مربوط به سال 75 است و شورا تنها امسال نرخ عوارض را تغيير داد. به علاوه اينكه عوارضي كه دريافت مي شود در ازاي اعطاي خدمات كلي در شهر است.

مديران و معاونان حوزه معاونت
شهرسازي و معماري در 1888
گروه شهري- هشتمين جلسه ارتباط مستقيم مردم با مسئولان ارشد شهرداري تهران از طريق تلفن 1888، با هدف ضرورت پاسخگويي مسئولان شهرداري به مشكلات شهروندان دوشنبه هشتم آبان ماه برگزار خواهد شد.
به گزارش سما به نقل از مركز نظارت همگاني شهرداري تهران 1888 عليرضا محمودي، رئيس اين مركز، با اعلام اين خبر گفت: ارتباط مستقيم مردم با مسئولان شهرداري از طريق تلفن 1888 با حضور مديران و معاونان حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، از ساعت 9 تا 10 برگزار مي شود.

نگاه
005073.jpg
ثنا حسين پور

مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني خبر داد:
تهران ميزبان مسابقات جهاني آتش نشانان
گروه شهري - سومين دوره مسابقات جهاني آتش نشانان و امدادگران با حضور تيم هاي ملي 10 كشور برگزيده از 10 تا 14 آبان ماه در تهران برگزار مي شود.
به گزارش سما، مسئوليت برگزاري اين مسابقات بر عهده شهرداري تهران است و از كشور ما دو تيم كه در مجموع 22 نفر هستند در اين مسابقات شركت مي كنند.
محمدرضا حاجي بيگي مديرعامل سازمان آتش نشاني و دبير اجرايي اين مسابقات در كنفرانسي مطبوعاتي درمورد وضعيت تيم ملي ايران گفت: از 6 ماه پيش تمرينات تيم ملي ايران براي حضور در اين مسابقات شروع شد و در حال حاضر تيم ملي كشورمان در وضعيت خوبي به سر مي برد.
وي با اشاره به اينكه مسابقات جهاني آتش نشانان و امدادگران طي روزهاي 10 تا 14 آبان ماه در ورزشگاه آزادي و ورزشگاه شهيد دستگردي برگزار مي شود اظهار داشت: مراسم افتتاحيه و اختتاميه مسابقات در باشگاه شهيد دستگرديبرگزار مي شود و در روز جمعه پيش از شروع مسابقات دو تيم پرسپوليس و استقلال، مسابقات دو 400 متر اجرا مي شود. حاجي بيگي افزود: از آنجا كه مسابقات ورزشي آتش نشانان نقش بسيار مهمي در آمادگي جسماني آنها دارد در پي آن هستيم كه به زودي فدراسيون ورزشي آتش نشانان و امدادگران را تأسيس كنيم تا بحث الزامي شدن ورزش براي آتش نشانان به شكلي جدي تر دنبال شود.وي تصريح كرد: با تشكيل فدراسيون ورزشي آتش نشانان مي توانيم با برگزاري مسابقات و ليگ هاي داخلي بر افزايش آمادگي جسماني آتش نشانان و در پي آن افزايش سرعت عمليات اطفاي حريق تأثير بسزايي بگذاريم.
دبير اجرايي مسابقات جهاني آتش نشانان و امدادگران همچنين از برگزاري جشنواره امداد و نجات و اولين نمايشگاه تجهيزات آتش نشاني، ايمني و امداد خبر داد و گفت: همزمان با مسابقات جهاني آتش نشانان و امدادگران جشنواره امداد و نجات برگزار مي شود كه نمونه هايي از فيلم ها، عكس ها و كاريكاتورهاي مرتبط با آتش نشاني و عمليات هاي اين سازمان به نمايش در مي آيد و در پايان آثاري برگزيده مي شوند و مورد تقدير قرار مي گيرند.

برخلاف تعهد دولت در چارچوب تبصره 13
حتي يك اتوبوس به شهرداري تهران، تحويل نشده است
گروه شهري - مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با بيان اين كه حتي يك اتوبوس در سال جاري از محل تبصره 13 تحويل اتوبوسراني تهران نشده است، گفت: متاسفانه با وجود پيگيري هاي متعدد ما و ساير مسئولان در شهرداري تاكنون مساعدتي در اين زمينه به صورت مالي يا تحويل اتوبوس نشده است.
به گزارش ايسنا، محمد احمدي بافنده افزود: واقعيت اين است كه در تبصره 13 پيش بيني خوبي براي تامين اتوبوس، ميني بوس و ون براي ناوگان حمل و نقل عمومي كلانشهر تهران شده بود، اما مشخص نيست به چه دليلي تاكنون نه تنها سهميه اتوبوسراني از نظر تعداد اتوبوس در تبصره 13 مشخص نشده بلكه از اعتبارات جاري كه همه ساله به بخش اتوبوسراني تهران از محل اين تبصره تعلق مي گرفت نيز مبلغي پرداخت نشده است.
وي افزود: 20 دستگاه از اتوبوسهاي مگاترانس كه از سهميه سال 84 واگذار نشده بود و دريافت آنها در همان سال به دليل مشكلات مالي شهرداري وقت و عدم تامين 35 درصد سهم خريد اتوبوسها، ميسر نشد، سرانجام پس از تلاشهاي بسيار براي تامين اعتبار، در سال جاري به ناوگان اتوبوسراني تهران اضافه شد و تاكنون از سهميه امسال، اتوبوسي تحويل گرفته نشد.
احمدي بافنده با تأكيد بر اين كه راه حل اساسي حل معضل ترافيك و تعديل آلودگي هواي پايتخت، توسعه حمل و نقل عمومي است، تصريح كرد: توسعه و افزايش ناوگان، جايگزيني ناوگان فرسوده و افزايش ظرفيت تردد اتوبوسها از طريق توسعه خطوط ويژه، سه راهكار مهم براي توسعه حمل و نقل عمومي در پايتخت و به دنبال آن حل اين دو معضل تهران است.
وي با اشاره به وجود بيش از 4 هزار كيلومتر مسير تردد اتوبوس و ميني بوس در پايتخت كه شامل حدود 3 هزار و 200 كيلومتر مسير اتوبوس و 1200 كيلومتر مسير تردد ميني بوس هاست، گفت: در حال حاضر 60 كيلومتر خط ويژه در تهران داريم كه در فاز اول حداقل بايد 100 كيلومتر معبر ويژه تردد مطلوب و بهينه داشته باشيم.
احمدي بافنده با تأكيد بر اين كه تهران حداقل به 7 هزار دستگاه اتوبوس سالم نياز دارد، اظهار داشت: اگر متوسط روزانه جابجايي مسافران با هر اتوبوس 700 نفر باشد، حداقل به 7 تا 10 هزار اتوبوس نياز است و اين در حاليست كه در كنار اينها بايد از ميني بوس و ون نيز استفاده شود.
وي تأكيد كرد: حداقل به 7 هزار دستگاه اتوبوس در تهران نياز داريم در حالي كه موجودي فعلي ما 6 هزار و 500 دستگاه بوده كه بخش زيادي از آن فرسوده است.
به گفته مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، هنوز سهميه اتوبوسراني تهران از لحاظ تعداد اتوبوس هاي در نظر گرفته شده در تبصره 13 براي سال جاري مشخص نيست.

شهري
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
سياسي
شهر تماشا
سلامت
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |