دوشنبه ۸ آبان ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۱۱۹ - Oct 30, 2006
رئيس جمهوري:
هيچ كس نبايد از امكانات دولتي
در انتخابات استفاده كند
گروه سياسي - رئيس جمهوري گفت : براي دولت همه مردم ايران يكسان هستند و هيچ كس بر ديگري رجحان و برتري ندارد. همه نامزدها بايد در برابر قانون مطيع بوده و هيچ گروه يا فردي نبايد از امكانات دولتي وعمومي به نفع نامزد خاص و مورد نظر خود استفاده كند.
رئيس جمهوري عصر ديروز در چهارمين جلسه مشترك هيأت وزيران و استانداران كه خبر آن را ايسنا منتشر كرده است ، صحت و سلامت انتخابات را مستلزم اجراي دقيق قانون براي همه افراد، فارغ از نفوذ و عناوين آنها دانست و گفت : وزارت كشور به عنوان مجري و برگزاركننده انتخابات و دستگاه نظارت بايد با اجرا و نظارت دقيق از آراي مردم صيانت و با متخلفان در هر مقام، موقعيت و مسئوليتي برخورد كنند .
احمدي نژاد برگزاري انتخابات را جزو مهمترين وظايف وزارت كشور و فرمانداران دانست و گفت: مسئولان اجرايي انتخابات بايد با هوشياري ضمن جلوگيري از تخلفات احتمالي عده اي قليل ، از هياهو و ادعاهاي بي اساس آنان كه مي خواهند تخلفات تبليغاتي و اجرايي خود را پنهان كنند ، نترسند و زمينه برگزاري انتخاباتي آزاد و قانونمند را فراهم كنند .
رييس جمهوري همچنين با تاكيد بر اينكه فضاي دوستي و برادري بايد در انتخابات آتي حفظ شود گفت : احزاب ، گروه ها و افراد بايد فقط براي نامزدهاي مورد نظر خود تبليغ و از هرگونه تخريب و تبليغات عليه ساير نامزدها خودداري كرده و استانداران نيز بايد براي تعديل فضا تلاش كنند

با رأي اعتماد نمايندگان مجلس
عبدالرضا مصري
وزير رفاه شد
عكس: جواد گلزار
005019.jpg
005028.jpg
گروه سياسي- مجلس در دومين گام تعامل با دولت، روز گذشته با 191 رأي رئيس كميسيون اجتماعي خود را به عنوان وزير جديد رفاه و تامين اجتماعي به هيات دولت فرستاد تا مصري به عنوان چهارمين نماينده مجلس در دولت آغاز به كار كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني همشهري، صبح روز گذشته نمايندگان بررسي صلاحيت عبدالرضا مصري گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت رفاه و تامين اجتماعي را با حضور محمود احمدي نژاد آغاز كردند و پس از دو ساعت و 7 دقيقه بحث و بررسي، مصري را با 191 رأي موافق، 42 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از 244 رأي مأخوذه به عنوان وزير جديد رفاه عازم هيأت دولت كردند.
رئيس جمهور از نمايندگان مجلس خواست تا با رأي بالا به وزير پيشنهادي رفاه، او را با پشتوانه قوي راهي دولت كنند.
محمود احمدي نژاد كه در جلسه رأي اعتماد به وزير پيشنهادي رفاه و تامين اجتماعي (عبدالرضا مصري) در مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، با بيان اين كه از برنامه هاي اصلي دولت اجراي عدالت و هدفمند كردن يارانه هاست، افزود: اجراي عدالت ابعاد و مراحل گوناگون و اقدامات فراواني را مي طلبد. همان طور كه مي دانيد روز گذشته گام اول در توزيع سهام عدالت برداشته شد. وي اظهار داشت: وزارت رفاه گرچه تازه تاسيس است، اما وظايف مهمي بر عهده دارد و پاسخ به نيازها و انجام وظايف اين وزارتخانه نيازمند حضور يك برادر پرتلاش و متعهد و آشنا به كار است كه ما در اين راستا به آقاي مصري رسيديم.
رئيس جمهور در پايان سخنانش گفت: انتظار ما از شما دوستان و عزيزان اين است كه پس از اين كه سوابق آقاي مصري كه براي شما آشناست، تكرار شد، رأي بالايي به ايشان بدهيد تا با پشتوانه  قوي به دولت بپيوندد.
بيژن شهبازخاني،  حسن سبحاني و حسن كامران سه نماينده مخالف و حسين پاپي،  اسدالله عباسي و سيد كاظم دلخوش سه نماينده موافق مصري بودند كه جمعاً يك ساعت به ارائه نظرات خود پرداختند.
سخنان موافقان و مخالفان
شهبازخاني نماينده  مردم ملاير در خانه ملت در مخالفت با وزير پيشنهادي مخالفت ها را مبتني بر مناسب نبودن وزير پيشنهادي براي تصدي وزارت رفاه ندانست و گفت: مخالفت ها به دليل نبود چارچوب مشخص اجرايي در برنامه ارائه شده است، چراكه برنامه پنج ساله چهارم، جايگاه وزارت رفاه در قانون اساسي و رويكرد چشم انداز بيست ساله در برنامه بيان شده است، اما نحوه دستيابي به اين اهداف كه بايد در راستاي برخورداري ايرانيان و آحاد ملت از خدمات رفاه و تأمين اجتماعي مناسب باشد؛ ديده نشده است.
حسين پاپي نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس نيز كه در موافقت با وزير پيشنهادي رفاه و تأمين اجتماعي سخن مي گفت، اظهار داشت: يكي از ويژگي هاي بارز مصري آن است كه بحث حمايت را از پايه هاي پاييني شروع كرده و تا معاونت كميته امداد ارتقاء يافته است.
سبحاني نماينده  مردم دامغان نيز در مخالفت با وزير پيشنهادي اظهار داشت: وزير پيشنهادي رفاه در اين معركه آراء بايد از خود بپرسد كه چه كاره است؟ در معركه تصميماتي كه مدام القاء نياز مي كند، در معركه تصميماتي كه عدالت را در توزيع پول جست وجو مي كند، در معركه تصميماتي كه عدالت را از طريق پمپاژ نقدينگي به اقتصاد دنبال مي كند، در مجموع تصميماتي كه به سيستم حكومتي كشور نگاه مكانيكي دارد و نه نگاه ارگانيستي؟
۲۰ سال در خدمت كميته  امداد
وزير پيشنهادي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در دفاع خود با بيان اين كه بودن در سنگر و جايگاه خاص اهميتي ندارد و آن چه مهم است نيت در عمل است، گفت: با توجه به اين كه اصل مساله  رفاه و تامين اجتماعي و با طرح ادغام وزارتين رفاه و بهداشت در مجلس مورد بررسي قرار گرفته است، ضرورت اساس نظام رفاه و تامين اجتماعي مشخص شد.
نماينده  مردم كرمانشاه در خانه ملت با اشاره به گذشته، حال و آينده كشور در نظام تامين اجتماعي خاطرنشان كرد: تحقق نظام تامين اجتماعي مربوط به تمامي قوا و مردم كشور است، تا به نقطه  ايده آل نظام مقدس جمهوري اسلامي برسيم.
وي ادامه داد: حقوق آن زمان من قبل از حضور در كميته، بيست هزار تومان بود، وقتي به كميته  امداد دعوت شدم حقوق من 10 هزار تومان شد، ولي به خاطر آن كه بنده دردآشنا با موضوع بودم 20 سال عمر خود را در خدمت كميته  امداد بودم و صرفاً علت حضور من در مجلس هم حمايت از محرومان و مستضعفان بود. از ابتدا هم شما شاهديد.
۱۴ آبان،  رأي به وزير تعاون
حداد عادل پس از قرائت نامه رئيس جمهور اعلام كرد: يكشنبه 14 آبان رأي اعتماد در دستور كار مجلس قرار مي گيرد.
محمود احمدي نژاد رئيس جمهور در نامه اي به حداد عادل، محمد عباسي نماينده گرگان را به عنوان وزير پيشنهادي تعاون به مجلس معرفي كرد.
در اين نامه كه در پايان جلسه علني ديروز قرائت شد، خطاب به حداد عادل رئيس مجلس آمده است با استعانت از ذات باريتعالي و اداي احترام به پيشگاه مردم و نمايندگان، در اجراي اصل 87 و 133 قانون اساسي محمد عباسي را به عنوان وزير پيشنهادي تعاون جهت اخذ رأي اعتماد به مجلس معرفي مي كنم.
بقيه از صفحه اول
امكان اصلاح در لايحه جامع ايثارگران
رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: در صورت مشخص شدن موارد نقض در لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران، امكان اصلاح و بازبيني آن وجود دارد.
حسين دهقان با اشاره به اعتراضات ايثارگران و جانبازان به لايحه جامع خدمات رساني به ايثارگران گفت: از جزئيات اين اعتراضات اطلاعي نداريم، اما تصور مي كنم بخش عمده  آنها مربوط به تبصره 2 ماده 39 اين لايحه است.
طرح مجدد تحقيق و تفحص از شهرداري تهران
طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران(در طول دو دوره مسئوليت شوراي شهر ) مجدداً با 73 امضاء از سوي نماينده تبريز تقديم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شد.
طراحان طرح تحقيق و تفحص از شهرداري تهران در نامه خود به غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين كه شواهد و مطالب عنوان شده از سوي شهردار و چند تن از اعضاي موثر و ذي ربط شوراي كنوني شهر تهران شائبه وقوع تخلفات عديده، اعمال سه هزار و 500 ميليارد ريال هزينه هاي فاقد سند و پرداخت هاي مشكوك و خارج از اعتبارات مصوب و مصرف وجوه شهرداري در خارج از محل خود و مغاير با مصلحت شهروندان تهراني را در اذهان عمومي پديد آورده است، تاكيد كردند: انتشار و انعكاس اين خبر در رسانه هاي گروهي، افكار عمومي را به شدت كنجكاو و معطوف به اقدامات دستگاه هاي نظارتي كرده است.
در حاشيه جلسه رأي اعتماد به مصري
* در جريان معرفي مصري، رئيس جمهوري در حالي كه به اشتباه نام وزارت رفاه را وزارت تعاون عنوان كرد، گفت: يكي از اعضاي اصلي ستاد توزيع سهام عدالت وزارت تعاون است. وي در اين هنگام مورد خطاب مجلس قرار گرفت و به وي تذكر داده شد كه وزارت رفاه را بايد عنوان مي كرد.
* احمدي نژاد در پاسخ به تذكر نمايندگان، گفت: ما يك هفته جلوتر رفتيم و زماني كه سرعت زياد باشد اين اتفاق مي افتد. ما وقتي شما را اين چنين پرنشاط و سرحال در صحنه مجلس مي بينيم، اميدوار مي شويم و مي خواهيم با سرعت بيشتر حركت كنيم و آمادگي داريم همين امروز وزير تعاون را هم پيشنهاد دهيم. حداد عادل رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز در پاسخ، گفت: اگر به اين نمايندگان باشد مي گويند كه همه وزرا را تغيير دهيد. رئيس جمهوري نيز در پاسخ با خنده، گفت: حواستان باشد سال ديگر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در پيش داريم.
* رئيس جمهوري خطاب به نمايندگان مجلس، گفت: با توجه به اين كه قبلاً از شما سه نفر براي همكاري با دولت گرفته ايم و شما سخاوتمندانه آنها را به ما داده ايد و اگر آقاي حداد نگويد كه همه را ببريد، دو نفر ديگر نيز مي خواهيم از شما بگيريم. در اين لحظه چند تن از نمايندگان عنوان كردند كه آقاي خادم را نيز به دولت ببريد كه رئيس جمهوري پاسخ داد: نمي دانم آقاي خادم علاقه مند باشند كه به دولت بيايند يا خير، اما كار دولت بسيار سخت است.
* هماهنگي تعدادي از اعضاي فراكسيون اقليت و اكثريت در جمع آوري رأي مثبت براي مصري جالب توجه بود. اين هماهنگي بويژه در ميان نمايندگان كردزبان ديده مي شد.
* حسن كامران در مخالفت خود با مصري گفت: اگر مصري خوب است بگذاريد در مجلس بماند و خدمت كند و اگر هم فرد ضعيفي است به درد دولت نمي خورد. اين استدلال كامران موجب خنده نمايندگان شد.

سخنگوي وزارت خارجه خطاب به اروپا:
تلاش هاي گذشته را بي نتيجه نگذاريد
005022.jpg
گروه سياسي سيدمحمدعلي حسيني در جلسه هفتگي خود با خبرنگاران به سه موضوع مهم رزمايش آمريكا در خليج فارس، گفت وگوهاي هسته اي ايران و اتحاديه اروپا و همچنين راه اندازي آبشار دوم غني سازي در نطنز پرداخت و با توجه به مذاكراتي كه در سه سال گذشته ميان ايران و اتحاديه اروپا برگزار شده، خواستار توجه به اين گفت وگوها و تلاش براي به  نتيجه رسيدن آن شد.
سخنگوي وزارت خارجه با توجه به رزمايش آمريكا در خليج فارس گفت: برگزاركنندگان اين رزمايش اعلام كرده اند عمليات مزبور در جهت تهديد ايران نيست. حسيني در ادامه امنيت خليج فارس را اولويت اول تمامي كشورهاي حاشيه خليج فارس خواند. وي با توجه به بحث راه اندازي آبشار دوم غني سازي در نطنز تصريح كرد: اتفاق خاصي نيفتاده و راه اندازي آبشار دوم زيرنظر آژانس بين المللي انرژي اتمي است و اين اقدام ايران هيچ ارتباطي با مذاكرات لاريجاني و سولانا ندارد. حسيني تاكيد كرد: ايران از هر طرحي كه مبتني بر استفاده از ظرفيت مذاكره باشد، استقبال مي كند.
سخنگوي وزارت خارجه با توجه به طرح مشاركت ايران و سوريه در تثبيت اوضاع امنيتي عراق كه از سوي آمريكا و انگليس مطرح شده، گفت: ايران به عنوان كشور همسايه عراق هميشه ثبات و امنيت اين كشور را مورد توجه قرار داده است. وي افزود: ايران در اين زمينه رايزني هايي با مقامات عراقي در گذشته داشته است. وي در ادامه با توجه به سفر وزير خارجه به دمشق و ملاقات با بشار اسد گفت: در اين سفر مسائل دوجانبه مورد بحث واقع شده است.

اين هفته برگزار مي شود
جلسه پنج كشور دائم شوراي امنيت درباره تحريم ايران
گروه سياسي- پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل متحد پنج شنبه گذشته پس از ملاقات خصوصي و پشت درهاي بسته، در هفته جاري جلسه اي ديگر برگزار مي كنند تا درباره پيش نويس تحريم هاي ايران رايزني كنند. آلمان نيز در مذاكرات در كنار نمايندگان فرانسه، انگليس، آمريكا، روسيه و چين حضور دارد. جان بولتون، نماينده آمريكا در شوراي امنيت به خبرگزاري فرانسه گفت به احتمال زياد امروز اين جلسه برگزار مي شود.برخي ديپلمات هاي مطلع نيز در گفتگو با آسوشيتد پرس از دو احتمال خبر دادند و اين كه ممكن است از يك سو بيانيه مورد موافقت در همان جلسه اول قرار گيرد در همين حال كه امكان جلسات متعدد در چند هفته وجود دارد. چين و روسيه به عنوان نزديك ترين شركاي تجاري و اقتصادي ايران مخالف تحريم سنگين عليه ايران هستند. وزير خارجه اسپانيا نيز خبر داد موضع اتحاديه اروپا در پرونده هسته  اي ايران  متحد است . به گزارش ايرنا ، موراتينوس گفته امكان گفت وگو در پرونده هسته اي ايران هنوز وجود دارد. احمد چلبي عراقي مورد اعتماد پنتاگون در سالهاي دور و مغضوب كاخ سفيد در اين روزها، در لندن گفتگوي مفصلي با آسوشيتدپرس انجام داده و به مقامات آمريكايي پيشنهاد كرده از وضعيت فعلي استفاده كرده و درباره وضعيت عراق و پرونده هسته اي با ايران گفتگو كنند. ديپلمات هاي حاضر در شوراي امنيت خبر داده  اند كه ممكن است راه اندازي آبشار دوم غني سازي اورانيوم در ايران به رونداجماع عليه پرونده هسته اي ايران كمك كند.

سفر متكي به سوريه
احمدي نژاد به اسد پيام داد
005025.jpg
گروه سياسي وزير خارجه شنبه شب گذشته به دمشق رفت تا پيام رئيس جمهوري را به همتاي سوري وي تحويل دهد. منوچهر متكي پس از استقبال رسمي توسط وليدالمعلم، وزير خارجه سوريه راهي كاخ رياست جمهوري شد تا با بشار اسد ديدار كند.به گزارش ايرنا از دمشق، وزير خارجه پيش از ديدار با بشار اسد گفت براي رايزني و بررسي تحولات عراق، فلسطين و لبنان به سوريه سفر كرده است. وي با اشاره به پيام محمود احمدي نژاد گفت پيام مزبور به مسائل منطقه و روابط دو طرفه ايران و سوريه مربوط مي شود.پس از تسليم پيام رئيس جمهوري به بشار اسد، دو طرف مناسبات مشترك و نيز روند اجرايي توافق هاي ميان دو كشور را بررسي كردند.متكي همچنين روز گذشته در دمشق با خالد مشعل، رئيس دفتر سياسي جنبش حماس ديدار و تاكيد كرد وحدت و وفاق تنها راه حل مشكلات ملت فلسطين است.متكي در ادامه از موافقت جنبش حماس و فتح از برقراري آرامش و توقف درگيري ميان هواداران دو طرف استقبال كرد و بيداري ملت فلسطين را سرمايه اي ارزشمند دانست.وزير خارجه عصر روز گذشته به سفر خود از سوريه پايان داد.

اخبار كوتاه
رئيس جمهوري امروز مهمان مردم ورامين است
گروه سياسي- محمود  احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران در ادامه بيستمين سفر استاني خود به استان تهران امروز به شهرهاي پيشوا، ورامين، قرچك و پاكدشت سفر مي كند. ايرنا گزارش داد، رئيس جمهوري را در اين سفر يك هيأت از مسئولان نهاد رياست جمهوري و استانداري تهران همراهي مي كنند.
ديدار احمدي نژاد با مردم اين شهرها قرار بود 26 مهرماه انجام شود كه به علت كسالت رئيس جمهوري به بعد موكول شد. رئيس جمهوري پيش از اين با حضور در شهرستانهاي كرج، نظرآباد ساوجبلاغ، فيروزكوه، دماوند، شهريار، رباط كريم، اسلامشهر، شهر ري و شميرانات با مردم اين شهرستانها ديدار كرده بود.
اجلاس وزراي كشورهاي عضو اكو امروز در تهران
گروه سياسي اجلاس وزراي كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي (ECO) از امروز به مدت سه روز در محل وزارت كشور برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت كشور در اين اجلاس كه ساعت 10 صبح امروز آغاز به كار مي كند، دبيركل اكو و همچنين نماينده دفتر جرائم و مواد مخدر سازمان ملل در كنار وزراي كشورهاي شركت كننده به طرح ديدگاهها و برنامه ها خواهند پرداخت. اجلاس قرار است در 5 نشست كاري به بررسي و نهايي كردن گزارش و بيانيه نهايي تهران اقدام نمايد.
محسن رضايي: تاثيرگذاري مجلس هفتم كم شده است
مهر: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد عملكرد مجلس هفتم گفت: در سال اول مجلس هفتم، انسجام بسيار خوب و قابل تأملي در مجلس وجود داشت ولي ديگر آن انسجام اوليه در مجلس هفتم وجود ندارد و چون آن انسجام وجود ندارد تاثيرگذاري مجلس هفتم هم كم شده است.
محسن رضايي در پاسخ به سئوالي درمورد دليل حضور و بروز نيروهاي نظامي در سياست طي سالهاي اخير، گفت: نيروهاي انقلاب يا به تعبير شما نظامي ها، كم و بيش در همه دولت ها و مجلس هاي بعد از انقلاب بوده اند اما اينكه در دولت احمدي نژاد بيشتر از گذشته از نيروهاي انقلابي استفاده كرده اند يك واقعيت است ولي هيچگاه نيروهاي انقلاب مجال يك ظهور جدي در سياست را نيافتند.

... تا انتخابات
*معاون حقوقي و پارلماني وزير كشور و رئيس هيأت مركزي بازرسي انتخابات وزارت كشور، از گردهمايي مسئولان بازرسي كل كشور در انتخابات آتي در هفته آينده خبر داد.محمد حسين موسي پور، با بيان اين مطلب اظهار داشت: اين گردهمايي يكشنبه هفته آينده در وزارت كشور برگزار خواهد شد.
* سعيد حجاريان در واكنش به اين سؤال كه آينده حزب مشاركت را در پروسه جبهه اصلاحات چگونه مي بينيد و آيا اين تشكل باز هم در رأس نقش آفريني مي كند يا خير؟ گفت: حزب مشاركت ريزش كرده و انتظار رويش داريم و برنامه هايي را در دست اجرا داريم. حزب مشاركت براي انتخابات رياست جمهوري بعدي برنامه هاي گسترده و خاصي دارد و شخصيت سازي مي خواهد بكند و در گفتمان حزب هم تحول رخ خواهد داد. عضو شوراي مركزي حزب مشاركت در گفت وگويي تفصيلي با خبرگزاري فارس با بيان اين كه اكنون  دغدغه ذهني من اخلاق سياسي است تصريح كرد: به بيان فارابي، اسقاط دولت ايدئولوژيك از اوجب واجبات است؛ ولو آن كه نام دولت ديني را يدك بكشد.
*  دبير كل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با بيان اين كه اصلاح طلبان با انسجام بيشتر و سازمان دهي جديد و رفع نقايص گذشته آمادگي لازم براي انجام بهتر مسووليت را پيدا مي كنند، گفت: گروه هاي اصلاح طلب براي ارائه فهرست كانديداهاي مورد نظر در انتخابات شوراها اقدامات مقدماتي را انجام داده اند.
* اعضاي شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در جلسه اخير خود در مورد آخرين تحولات انتخاباتي كشور يعني انتخابات خبرگان و شوراها و مساله پرونده هسته اي بحث و گفت وگو كردند. لطف الله فروزنده دبير كل جمعيت گفت: در اين جلسه همچنين بر عدم دخالت مسوولان دولتي در انتخابات تاكيد و از مسوولان خواسته شد تا مراقب باشند تا هرگونه شائبه و شبهه اي در مورد دخالت شان در انتخابات ايجاد نشود و دولت بي طرفي خود را در انتخابات رعايت كند.
* غلامرضا مصباحي مقدم گفت، جريان موسوم به نخبگان حوزه و دانشگاه كه قصد دارد تا به شكل مستقل از ليست انتخاباتي جامعه مدرسين، جامعه روحانيت و هم چنين مجمع روحانيون و مجمع مدرسين استفاده كند و هم اكنون نيز مشغول كارهاي مقدماتي جهت انتخابات خبرگان است، از تعدادي طلاب جوان تشكيل شده كه طبق تاكيدات با صراحت آيت الله مصباح يزدي مربوط به ايشان نمي باشد.
* عليرضا زاكاني گفت: اصولگرايان همه حامي احمدي نژاد هستند و سعي مي كنيم در انتخابات شوراهاي شهر و روستا ليست مشترك ارائه دهيم. عضو ائتلاف آبادگران در جمع خبرنگاران در خصوص فعاليت حاميان ستاد انتخاباتي احمدي نژاد در انتخابات شوراهاي شهر و اختلاف با ساير اصولگرايان خاطرنشان كرد: همه اصولگرايان حامي احمدي نژاد هستند.

سياسي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
شهر تماشا
سلامت
شهري
دانش
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   دانش   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |