يكشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۳۹۶۶ - Apr 23, 2006
معاون راهبردي دبير شوراي عالي امنيت ملي:
بسيج جهاني عليه ايران تحقق پيدا نمي كند
013098.jpg
سيد علي حسيني تاش معاون راهبردي و بررسي هاي عمومي دبير شوراي عالي امنيت ملي در همايش دانش آموزي دستيابي كامل ايران به فناوري هسته اي، در پاسخ به سئوالي درخصوص امكان بسيج جهاني عليه ايران، گفت: بسيج جهاني عليه ايران اقدام ساده اي نبوده و قابليت تحقق ندارد.
به گزارش ايرنا،وي در اين نشست ، افزود كه اين موضوع جايگاه توجيهي قانعي كننده اي براي جهان ندارد.وي باتأكيد بر اينكه جمهوري اسلامي ايران آماده است درمورد اعتمادسازي به نتيجه برسد، گفت: ايران همكاري خود با آژانس بين المللي انرژي اتمي را ادامه مي دهد، اما به شرط اينكه اقدامات نادرستي كه صورت گرفته اصلاح شود.
حسيني تاش تصريح كرد: جمهوري اسلامي ايران حتي آماده است در شرايط درست پروتكل الحاقي را نيز به تصويب برساند.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي با تأكيد بر اينكه به لحاظ سياسي رويكردهاي موجود بين كشورهاي غربي نقاط افتراق بسياري دارد، اظهار داشت: وقتي اعتبار مجامع بين المللي نقض و بدعت هاي جديدي گذاشته شود اهداف و منافع ،مقابل هم قرار مي گيرد.
وي با اشاره به بيانيه شوراي امنيت سازمان ملل درباره فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، گفت: گر چه اين بيانيه بد و شيطنت آميزي بود، اما همه مواد آن قبلا هم طي قطعنامه هاي شوراي حكام گفته شده بود و الزام آور هم نيست.
حسيني تاش در پاسخ به سئوال مبني بر تغيير مواضع محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در داخل و خارج از ايران، گفت: اين مواضع مبتني بر واقعيت هاي حقوقي نيست و بر اساس تحركات سياسي تغيير مي كند.وي در پاسخ به سئوالي ديگري درخصوص مواضع روسيه و چين در پرونده هسته اي ايران، گفت: روسيه و چين منافع خود را شامل منافع كوتاه مدت و دراز مدت مي بينند.
طبعاً اين كشورها از سمت آمريكا تحت فشار هستند، اما از سويي نظام تك قطبي جهان نيز در راستاي منافع اين دو كشور نيست.
معاون راهبردي و بررسي هاي عمومي شوراي عالي امنيت ملي خاطرنشان كرد: روسيه و چين مي دانند افزايش فشارها به حل موضوع ايران كمك نمي كند.
حسيني تاش تصريح كرد: اين دو كشور سعي مي كنند در راه حلي كه به نتيجه برسد، سرمايه گذاري كنند.وي اظهار داشت: نوع بازي جمهوري اسلامي ايران نبايد اجازه دهد تا طرف مقابل بهانه اي براي افزايش فشارها به دست آورد در عين اينكه مسير كنوني مسير افزايش فشار بر ايران نيست.

رئيس جمهور قانون همكاري حقوقي و قضايي
ايران و كويت را ابلاغ كرد
ايسنا:  رييس  جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت را براي اجرا ابلاغ كرد.بر اساس اين ابلاغ كه با شماره ۴۳۷۱ به وزارت دادگستري صورت گرفته است، قانون موافقتنامه همكاري هاي حقوقي و قضايي در امور مدني، تجاري، احوال شخصيه و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت كه در جلسه ششم مهرماه ۱۳۸۴ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۹ /۱۱ /۱۳۸۴ با اصلاح عبارتي در بند يك ماده يك آن به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد، لازم الاجرا مي گردد.
طبق ماده ۱ اين قانون اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايت قضايي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است.
همچنين اتباع دو طرف در سرزمين طرف ديگر براي مطالبه و دفاع از حقوق و منافع خود آزادانه و بدون مانع به دادگاهها و ساير مراجع قضايي طرف ديگر دسترسي خواهندداشت و مي توانند نزد دادگاهها، دادسراها و دفاتر ثبت اسناد حاضر شوند و تحت همان شرايطي كه براي اتباع طرف ديگر مقرر است، اقامه دعوي و پژوهش خواهي كنند.
اتباع ايران و كويت همچنين از اين پس از معاضدت قضايي در امور مدني و جزايي شامل مواردي چون ابلاغ اوراق قضايي، تحقيق از افراد مظنون و متهمان، استماع شهادت شهود، اظهارات شاكيان و نظرات كارشناسان، اجراي دقيق تحقيق و معاينه محلي، ضبط و تحويل اشياء و استرداد مجرمين جهت انجام تحقيقات جزايي يا اقدام به اجراي مجازات (حبس) برخوردار خواهند بود.

زنجان دوازدهمين مقصد سفر استاني هيأت دولت شد
مهر: رئيس جمهور در دوازدهين سفر استاني خود پايان هفته جاري به زنجان سفر خواهد كرد.
در اين سفر دكتر احمدي نژاد و هيات دولت با مردم شهرستانهاي ماه نشان، آب بر، خرمدره، ابهر، خدابنده، زرين آباد و زنجان ديدار و گفت و گو خواهد كرد.سخنراني در جمع منتخبان و خانواده هاي شهدا و ايثارگران زنجان از ديگر برنامه هاي اين سفر خواهد بود.
برگزاري دوازدهمين جلسه استاني هيات دولت پايان بخش سفر احمدي نژاد به زنجان است.

شوراي نگهبان مصلحت مي داند انتخابات
خبرگان و شوراي شهر با هم برگزار شود
ايسنا: سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اين كه برگزاري همزمان انتخابات شوراها و خبرگان يك امر اجرايي است، در عين حال گفت كه شوراي نگهبان از اين امر استقبال مي كند.
عباسعلي كدخدايي درباره  نظر شوراي نگهبان در برگزاري همزمان انتخابات خبرگان و شوراي شهر، تصريح كرد: موضع شوراي نگهبان همچنان موافق با وزارت كشور است.
وي با بيان اينكه ما مصلحت مي دانيم اين دو انتخابات با يكديگر برگزار شود، افزود: در حال حاضر، بحث تجميع انتخابات مطرح نيست، بلكه بحث برگزاري دو انتخابات در يك زمان مطرح است، كه اين امر سبب جلو و عقب ماندن تاريخ خبرگان و شوراها نمي شود.
وي گفت: زمان برگزاري انتخابات خبرگان، بين شهريور و آذرماه سال جاري است و وزارت كشور درصدد است بين اين سه ماه كه فرصت قانوني هم دارد، انتخابات مجلس خبرگان را برگزار كند. طبق قانون براي انتخابات شوراها زمان خاصي در نظر گرفته نشده، تنها مطلبي كه بيان شده اين است كه قبل از آغاز دوره  جديد بايد انتخابات شوراها برگزار شود.
برگزاري اين دو انتخابات با يكديگر منع قانوني ندارد و در زمان خود برگزار مي شوند.
وي در مورد نحوه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات خبرگان گفت: در دوره  قبل مجلس خبرگان، آزمون كتبي برگزار شد و احتمال داده مي شود در اين دوره هم اين گونه باشد، اما درباره  اين امر هنوز معياري در نظر گرفته نشده است.
خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درباره خبر يكي از روزنامه ها مبني بر سفر دبير شورا به عراق براي انجام مذاكره سوال كرد كه وي با تكذيب اين خبر، اظهار داشت: سفر آيت الله جنتي سفر زيارتي بوده و هيچ مسووليت و مأموريتي براي انجام مذاكره نداشته اند، جايگاه شوراي نگهبان هم اين نيست كه مذاكره اي انجام دهد. اگر بنا بر مذاكره باشد مقامات سياسي و مسوولان وزارت امور خارجه در اين مورد اقدام خواهند كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه درباره  لايحه  پولشويي و نظر اين شورا در اين زمينه، اظهار داشت: تاكنون در زمينه  لايحه  پولشويي جلسه  مشترك نداشتيم، اما اخيرا كنوانسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شده كه مقامات كشور نسبت به اين كنوانسيون نظر موافق دارند و اگر به تصويب نهايي برسد، وجود لايحه براي جرم پولشويي و مبارزه با مفاسد ضروري به نظر نمي رسد. كنوانسيون را در جلسه  هفته  جاري يا هفته  آينده شوراي نگهبان بررسي خواهيم كرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به يكي از خبرنگاران براي اظهارنظر درباره  طرح منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي گفت: موضع شوراي نگهبان موضع جمعي است، پس نظر من به تنهايي كافي نيست. يكي، دو جلسه در اين زمينه نشست برگزار شده، عده اي معتقدند كاهش تورم به كاهش نرخ تسهيلات منوط است و كاهش نرخ تسهيلات باعث كاهش تورم مي شود، اما تا زماني كه در جلسه رسمي شوراي نگهبان اين موضوع بررسي نشود، نمي توانيم اظهارنظر كنيم.
كدخدايي در ادامه درباره اظهارات وزير امور خارجه  آمريكا كه گفته شوراي نگهبان در ايران از جانب همه تصميم مي گيرد و اين خلاف دموكراسي است، تأكيد كرد: ايشان پاسخ دهند ديوان عالي كشور آمريكا چند عضو دارد و در مورد انتخابات اخير اين كشور چگونه اظهارنظر كرده، بعد بگويند آيا دموكراسي در كشورشان بر اين اساس وجود دارد يا خير؟ وي درباره  طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس و رياست جمهوري و تشكيل كميسيون عالي انتخابات هم گفت: اين طرح به ارائه قانون جامع انتخابات از سوي وزارت كشور منوط شده است.

آيت الله جوادي آملي:
قداست دانشگاه اگر قوي تر از حوزه نباشد كمتر نيست
فارس: جوادي آملي در ديدار با بسيج دانشجويي دانشكده فني دانشگاه آزاد تهران مركز با اشاره به قداست دانشگاه، علم را حجت خدا دانست و گفت: قداست دانشگاه اگر قوي تر از حوزه نباشد كمتر نيست.
جوادي آملي با بيان اين كه علم حجت خدا و در درون دين است، تأكيد كرد: اگر معارف وارد متون درسي شود، دروس و دانشگاه، اسلامي خواهد شد چرا كه علم هرگز سكولار نيست بلكه ديني و يا ضد ديني است.
اين استاد حوزه تصريح كرد: تفرقه ميان عقل و دين از زماني آغاز شد كه عقل را از قلمرو دين شناسي بيرون كردند و گفتند منبع معرفت شناسي دين، عقل است.
وي ادامه داد: حوزه مي گويد خدا چنين گفت و دانشگاه مي گويد خدا چنين كرد و اين دو دو بال هستند براي شناخت يك حقيقت و زماني كه عقل را بيرون راندند و جنگ بين عقل و دين آغاز شد، در حالي كه عقل در برابر نقل است نه در برابر دين و گاهي شريعت را از راه عقل و گاهي از راه نقل مي فهمند.

يك مقام روس:
اعمال فشار براي جلوگيري از برنامه
اتمي ايران بي نتيجه است
ايرنا: يك مقام وزارت خارجه روسيه اعمال فشار بر ايران براي جلوگيري از اجراي برنامه هاي هسته اي اين كشور را بي نتيجه خواند.
اولگ اوزروف معاون اداره خاورميانه و آفريقاي شمالي وزارت خارجه روسيه در كنفرانس بين المللي امنيت جهاني در مسكو گفت: مسكو بطور قاطعانه خواهان حل و فصل مسايل اتمي ايران از راههاي ديپلماتيك است.وي گفت: اعمال فشار بر ايران در اين مورد هيچ نتيجه اي در پي نخواهد داشت.
اوزروف در عين حال گفت: ايران نيز در اين ارتباط بايد از خود حسن نيت نشان دهد و نكات مبهم باقي مانده در برنامه هاي هسته اي خود را براي جامعه جهاني روشن سازد.
وي افزود: اين بدان معني است كه ايران بايد به نگراني جامعه جهاني واكنش سازنده نشان دهد.
معاون وزير خارجه روسيه نيز روز گذشته در اين همايش بر حل مساله اتمي ايران در چارچوب آژانس بين المللي انرژي اتمي تأكيد كرد و گفت: مرجع ذيصلاح ديگري در اين زمينه وجود ندارد.
سرگئي كيسلياك با استناد به مواضع روسيه در اين مورد، تنها راهكار حل مسايل اتمي ايران را ادامه گفتگو دانست.
كنفرانس بين المللي امنيت جهاني با حضور ۲۳۰ تن از نمايندگان ۲۷كشور جهان از جمله ايران و نيز نمايندگان سازمانهاي بين المللي، از روز گذشته در مسكو آغاز بكار كرد.

شوراي همكاري خليج فارس به حل مسالمت آميز
پرونده هسته اي ايران تأكيد كرد
ايرنا: چين و شوراي همكاري خليج فارس خواستار حل جنجال ايجاد شده از سوي غرب و به ويژه آمريكا بر سر پرونده فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ايران از راه مذاكره شدند.عبدالرحمن بن حمد العطيه دبيركل شوراي همكاري خليج فارس شنبه گذشته پس از ديدار با هو جين تائو رئيس جمهوري چين كه وارد عربستان شد به خبرنگاران گفت: در اين ديدار دو طرف بر لزوم استفاده از زبان گفت و گو و منطق در حل مناقشه مربوط به فعاليتهاي هسته اي ايران تأكيد كردند.
وي افزود: چين و شوراي همكاري اعتقاد دارند مي بايد از بروز هر گونه بحران احتمالي در منطقه كه به نفع هيچكس نخواهد بود جلوگيري به عمل آورد.
دبيركل شوراي همكاري خليج فارس با هشدار نسبت به جنگ طلبي هاي غرب، گفت: هر گونه عمل تحريك آميز عليه ايران موجب بروز مشكلات لاينحل در كل منطقه خواهد شد.
وي افزود: شوراي همكاري خليج فارس و چين اميدوارند كه رهبران ايران مانند گذشته با استفاده از حكمت و درايت خود بهترين تصميم را درمورد پرونده فعاليته اي هسته اي خود اتخاذ كنند.
العطيه با تأكيد بر اينكه چين و اعضاي شوراي همكاري معتقدند استفاده صلح آميز از فن آوري هسته اي حق تمامي كشورهاست، گفت: هيچ كشوري نمي تواند اين حق را از ديگران سلب نمايد.
وي در ادامه با اشاره به وجود زرادخانه سلاحهاي كشتارجمعي رژيم صهيونيستي اظهار داشت: از جامعه جهاني انتظار مي رود اسرائيل را براي تن دادن به قوانين و قواعد بين المللي تحت فشار گذارند.

چاوز: من برادر رئيس جمهور ايرانم
ايسنا:  هوگو چاوز گفت كه دولت آمريكا در مورد برنامه  هسته اي ايران دروغ مي گويد. به گزارش آسوشيتدپرس، هوگو چاوز، رئيس جمهور ونزوئلا روز جمعه در سخنراني در برابر حاميان دولت در كاراكاس، با برادر خواندن محمود احمدي نژاد، رييس جمهور ايران گفت كه دولت آمريكا درباره تلاش هاي نسبت داده شده به ايران مبني بر دنبال كردن برنامه  تسليحاتي هسته اي دروغ مي گويد و اين بخشي از طرح واشنگتن براي به دست آوردن حمايت عمومي براي تهاجم نظامي تحت امر آمريكا به ايران است.وي افزود: اطمينان دارم كه ايران بمب اتمي توليد نمي كند و اين بهانه  (آمريكا) براي اعمال فشار تهديد و ارعاب و اعمال موضع سلطه گرايي است.چاوز گفت كه روابط سياسي قوي با محمد خاتمي، رئيس جمهور سابق ايران داشته  و در مورد احمدي نژاد نيز همينطور است.
رئيس جمهور ونزوئلا گفت: من برادر محمد خاتمي رئيس جمهور سابق كه همگي آن را مي شناسيم هستم و برادر رئيس جمهور كنوني نيز حتي با وجود آنكه او را به خوبي خاتمي نمي شناسم، هستم.

سفير ايران در بغداد تعيين شد
مهر: بنابه پيشنهاد منوچهر متكي وزير امور خارجه و تصويب محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري، حسن كاظمي قمي به سمت سفير جمهوري اسلامي ايران در عراق منصوب شد.كاظمي قمي پيش از اين به عنوان سركنسول جمهوري اسلامي ايران در هرات و همچنين كاردار جمهوري اسلامي ايران در بغداد مشغول به كار بوده است.

مجمع تشخيص سياستهاي كلي نظام براي
ترويج فرهنگ ايثار و جهاد را تصويب كرد
ايرنا: سياستهاي كلي نظام براي ترويج فرهنگ ايثار و جهاد و ساماندهي امور ايثارگران در قالب ۱۰ بند، در نشست روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد.در اين نشست كه با شركت اكثريت اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و با حضور سران سه قوه، فرماندهان و مسئولان ستاد كل نيروهاي مسلح سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، ارتش جمهوري اسلامي، فرماندهان نيروي انتظامي، بسيج، وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس كميسيون هاي اجتماعي و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران تشكيل شد، پس از مطرح شدن موارد پيشنهادي و بحث و بررسي هاي مبسوط، صورت گرفت.
اولويت قائل شدن براي ايثارگران در سياستگذاريها، برنامه ها، قوانين و آيين نامه هاي كشور و نيز در تخصيص و توزيع امكانات و حمايت هاي دولتي و فعاليتها در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي به تناسب ايثار و جهاد در راه آرمانهاي اسلام و اهداف انقلاب اسلامي، در اين نشست به تصويب رسيد.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشست خود همچنين شناخت نيازهاي واقعي و ارايه خدمات مؤثر به ايثارگران و خانواده هاي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، آموزشي، اجتماعي، بهداشتي، درماني، بيمه معيشتي، اشتغال، مسكن، حقوقي، اداري، رفاهي و استخدامي  با حفظ اصول عزت مندي، عدالت و روحيه خود اتكايي و شئون ايثارگري را تصويب كرد.

مجمع عمومي شوراي هماهنگي
نيروهاي انقلاب تشكيل خواهد شد
ايسنا: مجمع عمومي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب پس از برگزاري مجمع جبهه پيروان خط امام و رهبري - كه ۲۸ ارديبهشت ماه برگزار مي شود- تشكيل خواهد شد. همچنين شوراي هماهنگي به زودي براي انتخابات خبرگان تشكيل جلسه خواهد داد و گفته شده است كه بسياري از احزاب براي شركت در آن اعلام آمادگي كرده اند.
بر اساس اين گزارش در جلسه  اخير كميته  سياسي جبهه  پيروان خط امام و رهبري آيين نامه  اجرايي گسترش اين جبهه در استان ها مطرح شده و در حال بررسي است.

سياسي
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
خارجي
سخنگاه
داخلي
شهرستان ها
شهري
راهنما
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
همشهري ايرانشهر
|  اجتماعي   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   خارجي   |   سخنگاه   |  
|  سياسي   |   داخلي   |   شهرستان ها   |   شهري   |   راهنما   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |