جمعه ۲ آبان۱۳۸۲ - سال يازدهم - شماره ۳۲۰۴
ورزش
گفت و گو با جعفر كاشاني
احساس پوچي مي كنم
004842.jpg

دليلي ندارد كه فكر كنيم چرا بايد عضو موثر هيات مديره باشگاه پرسپوليس استعفا دهد؟ دليلي ندارد كه بپرسيم چرا پرسپوليس به چنين روزي افتاده است؟ دليلي ندارد كه فكر كنيم روش نادرست، سنت را به پيروزي در مقابل مدرن و مدرنيسم هدايت كرد؟ جوابي هم اگر نشنيديم اهميتي ندارد. مهم اين است كه چنين اتفاقاتي قابل انكار نيست. آن كه استعفا داده جعفر كاشاني است، عضو هيات مديره باشگاه پرسپوليس.
امير حسين ناصري
متاسفانه وقتي الان
به يك سال گذشته نگاه مي كنم مي بينم هيچ  كاري نكرده ايم نه اين كه كار نشده تيم داري شده يعني
به جاي باشگاه داري تيم داري كرده ايم اين در جهت اهداف سازمان و نياز جامعه نيست مي بينم در اين جهت كاري انجام نشده وقتي در برابر كساني قرار مي گيرم كه با چنين اهدافي من را انتخاب كردند خجالت مي كشم مي بينم من هيچ كاري نكرده ام
پس از باخت پرسپوليس مقابل استقلال موجي از استعفا و افشاگري به وجود آمد. مهمترين استعفا شايد مربوط به شما باشد كه عضوي از هيات مديره هستيد. البته شما دليل اين كار را بيماري اعلام كرده بوديد ولي آيا واقعاً به دليل بيماري كناره گيري مي كنيد؟
آدم در اين عمر خيلي كوتاه مسئوليت هايي را مي پذيرد، به خاطر اين كه بتواند مفيد واقع شود. وقتي آدم احساس مي كند نمي تواند مفيد باشد، اگر منطقي باشد، جايش را به ديگري مي دهد، چون كار اجتماعي است، براي خدمت به جوانان اجتماع است. مي رود كنار، كسي كه مي تواند انجام دهد جايش مي آيد. يك سال از عضويتم در باشگاه پرسپوليس مي گذرد. آمدنم براساس نظريات و اهداف آقاي مهرعليزاده بود. ايشان قصد داشت به پرسپوليس سروساماني دهد و از حالت تيمي خارج و به باشگاه مردمي تبديل شود. يكي از اعضاي هيات مديره انتخابي ايشان من بودم. براساس اهداف سازمان كه با اهداف شخص من هم منطبق بود، آمدم تا از پتانسيل هاي بالقوه اي كه پرسپوليس در جامعه دارد استفاده كنيم تا باشگاهي ساخته شود، باشگاهي كه داراي استاديوم، تاسيسات و قوانين مختلف فرهنگي و اجرايي باشد. همان كاري كه در باشگاه شاهين انجام دادم البته به صورت نصفه و نيمه. آن جا هم مسايلي پيش آمد كه در تشديد بيماري من موثر بود و توان ادامه كار را از من گرفت. خود بيماري ام نقشي در بازداشتن من نداشت بلكه مسايل مختلف مشكل ساز بود. به دليل مسافرت ها و اقامت هايم در خارج از كشور و بازديد از باشگاه هاي مطرح دنيا آرزو داشتم شاهين و پرسپوليس روزي به اين شرايط برسند. با اين اهداف من به پرسپوليس آمدم. متاسفانه مي بينم كه نتوانستم در راستاي تحقق اهداف قدم بردارم.
چرا؟
نمي دانم. مسايل زياد و متعددي است. شايد در اين راستا كم كاري كرده ايم. يك سال از عمر و تلاش ما گذشت، حاصل اين تلاش يك ساله ما چه بوده؟
حاصل تلاش شما چه بوده؟
از نظر من هيچ و چون احساس پوچي مي كنم، تصميم گرفته ام بروم كنار، شايد كسان ديگري باشند كه شايسته تر و بهتر عمل كنند.
چه اهدافي وجود دارد كه شما نمي توانيد در راستاي آن قدم برداريد؟
اينها را بايد در مجمع باشگاه پرسپوليس مطرح كرد. بايد در كارها بازنگري شود كه چه قدر توانسته ايم به اهدافمان نزديك شويم. خب يك سال گذشته، كجاي كار هستيم؟
كجاي كار هستيد؟
ان شاا... در جلسه مجمع مي  گويم. من خودم احساس مي كنم نمي توانم مثمرثمر باشم. اين هم براي امروز نيست، قبلاً هم اعلام كرده بودم كه نمي توانم. من پشت ميزنشين نيستم. من بايد كار اجرايي كنم و چون احساس مي كنم كه زمان بسيار كوتاه است و كوتاه تر هم مي شود و نتوانسته ام كاري كنم، استعفا مي دهم. البته هيات مديره باشگاه پرسپوليس واقعاً كار كرده اند، زحمت كشيده اند. مدير عاملش هم زحمت كشيده. تيم بزرگ، مشكلات بزرگ هم دارد. اين مشكلات بايد با تدبير حل شود. فكر مي كنم كم كاري كرده ام. گفتم من اين مسايل را چندماه قبل به آقاي مهرعليزاده اعلام كرده بودم. نگرش من به باشگاه داري چيز ديگري است. اعتقادم اين است بايد زمينه را براي كساني كه مثمرثمر هستند ـ به خصوص جوانان تحصيل كرده و جوياي نام ـ  فراهم كرد.
در يك سال گذشته هيات مديره و به طور كلي كادر مديريتي باشگاه چه اهدافي را دنبال مي كرده كه به آنها نرسيده اند؟
هدف از تشكيل اين هيات مديره، اجراي برنامه هاي سازمان بود كه از يك تيم يك باشگاه بسازيم. تحول فرهنگي ايجاد كنيم. اين تحول فرهنگي نياز به ابزار داشت. ابزار آن اساسنامه و قوانين بود. وضع شد. حالا اين ما بوديم كه بايد در اجراي آنها تلاش مي كرديم. متاسفانه وقتي الان به يك سال گذشته نگاه مي كنم، مي بينم هيچ  كاري نكرده ايم. نه اين كه كار نشده، نه، بلكه تيم داري شده. يعني به جاي باشگاه داري، تيم داري كرده ايم. اين در جهت اهداف سازمان و نياز جامعه نيست. مي بينم در اين جهت كاري انجام نشده. وقتي در برابر كساني قرار مي گيرم كه با چنين اهدافي من را انتخاب كردند، خجالت مي كشم. مي بينم من هيچ كاري نكرده ام.
چه دلايلي باعث شد كه كادر مديريتي باشگاه نتوانند در راستاي اهدافشان گام بردارند؟
شايد به اين علت باشد كه پرسپوليس شالوده منسجمي نداشته.
چه مسايلي باعث شده كه از اين راه منحرف شده ايد؟
ممكن است به آنها برسيم، اما من احساسم فرق مي كند. اين احساسات من است.
چه چيزي باعث شده كه شما چنين احساسي داشته باشيد؟
هر كسي براي كاري ساخته شده. گفتم هيات مديره باشگاه پرسپوليس سياستگذار بودند، اجرا به عهده آنها نبوده كادر اجرايي هم زحمت كشيده.
مشكل در سياستگذاري بود يا اجرا؟
اگر سياستگذاري مورد حمايت قرار نگيرد، مسلماً در اجرا به مشكلاتي برمي  خورد. به نظر من بايد رفت به سمت تحقق اهداف. من براي آب باشگاه شاهين ۱۰۰۰ بار به سازمان آب رفتم. براي گرفتن سند زمين باشگاه شاهين شايد ۵۰۰ بار به سازمان زمين شهري مراجعه كردم. چه كساني را به كار گرفتم، دعوت كردم. اين عشق است.
اين جا وجود ندارد؟
اين جا بايد آدم ها را جذب كرد. اعضاي هيات مديره باشگاه پرسپوليس حقوق بگير نبودند. آدم هاي بسيار محترم در اين هيات حضور داشتند، آنها مديران ارشد مملكت هستند.
چه مسايلي باعث مي شود كه مديران ارشد مملكت نتوانند از پس مشكلات يك باشگاه بر آيند؟
اينها مسايلي است كه بايد در مجمع باشگاه مطرح شود. سياستگذاري ها دوباره بررسي مي شود.
شما بالاخره نفرموديد مشكل سياستگذاري بود يا اجرا؟
من احساس شخصي ام را مي گويم. وقتي احساس كنم دركاري نمي توانم موفق شوم، كنار  مي روم. بايد اين كار را كرد. شايد كسان ديگري باشند كه بتوانند موفق شوند. آدم بايد خودش را با شرايط روز تطبيق دهد. پرسپوليس و استقلال شرايط بالقوه فوق العاده اي دارند. اين دو تيم بايد بهترين مجموعه هاي ورزشي را داشته باشند. جذابيت مكان هايي از اين دست مردم را به خود جذب مي كند. ورود مردم يعني ورود سرمايه. در اين ورود هم ماديات قابل تامين است هم معنويات. وقتي مردم به هيات مديره و كادر مديريتي باشگاه جلب شوند، همه جور كمكي مي كنند كه باشگاهشان ساخته شود. همان كاري كه من در شاهين كردم. مگر باشگاه شاهين چه داشت؟ هيچي. حتي اسم هم نداشت. اما توانستيم اعتماد و اطمينان مردم را جذب كنيم.
برگرديم به پرسپوليس؟
واقعاً در اين يك سال همه زحمت كشيدند ولي من توانش را ندارم. من مريض هستم. پرسپوليس تيم بزرگي است. مردم توقع بالايي از اين تيم دارند. به همين دليل افكار همه معطوف به اين شد كه تيم را اداره كنند. اين شد تيم داري. هدف باشگاهي بود كه مردم را جذب كند، وارد بورس شود، مردم احساس كنند كه در كنار باشگاه هستند. تمام اينها منجر به قوي شدن بنيه اقتصادي باشگاه مي شود.
004844.jpg

البته شما كه توقع نداشتيد در فاصله يك ساله تمام اين فكرها عملي شود؟
نه.
پس مشكل جاي ديگري است.
سياست ها و اهداف از پيش تعيين و تدوين شده بود. قصد بر اين بود كه سهام پرسپوليس به مردم واگذار شود. اين كار به سرعت قابل اجرا نيست. پيش زمينه هايي نياز دارد تا به مرحله سود دهي برسد. به نظرم براي رسيدن به اين تفكر بايد در ابتدا مجموعه اي ساخته شود. تيم كه نمي تواند وارد بورس شود. باشگاه مي تواند. باشگاه هم بايد دارايي داشته باشد. دارايي باشگاه هم مجموعه ورزشي است. پرسپوليس هم مي تواند داشته باشد.
پس در حقيقت مشكل در اجراي سياست ها بوده يا منحرف شدن از مسير اهداف.
بله. اين انحراف بود چون ما به دنبال تيم داري رفتيم. در اين يك سال همين كار را كرديم. پرسپوليس قبلاً مشكلاتي داشته كه به هيات مديره جديد منتقل شده. بايد در جهت رفع آن مشكلات قدم برداشته مي شد.
چه مشكلاتي؟
مادي، اداري، مالكيتي و حقوقي.
البته هيچ بار مالي اي از هيات مديره سابق به هيات مديره جديد منتقل نشده.
فقط بار مالي نيست. چه طور مشكلات سال هاي گذشته به امروز منتقل نشده؟ مگر بازيكنانش به تيم امروز انتقال نيافتند، من به اين مسايل كاري ندارم. سازمان اهدافي داشت كه ما از تيم، باشگاه بسازيم. يك سال گذشته، احساس مي كنم من نتوانسته ام موثر باشم. وقتي نمي توانم موثر باشم براي چه بمانم؟
چرا چنين حرفي مي زنيد؟
من بايد بروم كنار؛ افرادي كه شايسته تر از من هستند و قدرت بالاتري دارند، وارد شوند. بنشينيم در هيات مديره باشگاه كه چه شود. آدم بايد مفيد باشد، كار كند. من خجالت مي كشم، يك سال از عمر من در اين باشگاه گذشته و هيچ كاري نكرده ام.
چه كار بايد انجام مي داديد كه موفق نشديد؟
من پاسخ اين پرسش را در مجمع خواهم داد. من احساس پوچي كردم. بخشي از حرف ها گفتن ندارد.
چند وقت است كه در جلسات هيات مديره شركت نمي كنيد؟
همه را رفته ام. تا آخرين جلسه كه يكشنبه شب بود رفتم. اسم نمي برم ولي آدم محترمي فرستاد دنبالم، خجالت كشيدم، ۳۰/۸ دقيقه شب بود. رفتم. وقتي حرف آدم اثر نداشته باشد، بايد رفت.
اين جلسه آخري مانع از ادامه فكر و كارتان نشد؟
نه. ببينيد من چه مي گويم. آدم بايد موثر باشد. وقتي آدم موثر نباشد احساس پوچي مي كند. اين جا كه به كسي چيزي نمي دهند، اين جا ما  في سبيل ا... كار مي كنيم.
نظر آقاي مهر عليزاده در نوبت قبلي كه مطرح كرديد چه بود؟
ايشان موافق نبود.
ايشان هم مثل شما فكر مي كنند يا...؟
من كه مسئله عجيب فيزيكي را مطرح نمي كنم. مي گويم بايد كار اساسي كرد. بايد تحول فرهنگي ايجاد كرد.
اين تحول فرهنگي كه شما مدام از آن صحبت مي كنيد يعني چه؟
يعني ما شالوده باشگاه را براساس تعاريف جهاني باشگاه بريزيم. از يك اتاق شروع كنيم بدانيم مالكيت اين اتاق متعلق به پرسپوليس است. زميني بگيريم، ساختماني بسازيم. پرسپوليسي كه سال گذشته بالاي ۲ ميليارد هزينه كرد، يك زمين ندارد. در اين جا چه كار فرهنگي اي مي شود، انجام داد؟ بايد هزينه هاي كار را كم كرد تا بتوان ابزار آن را فراهم كرد. باشگاه پرسپوليس هنوز در زمين اجاره اي تمرين مي كند. پس در حقيقت دگرگوني فكري نياز است.
پس تحول فرهنگي مد نظر شما، ياد دادن آداب معاشرت به بازيكن نيست؟
نه، بسيار فراتر و اصولي تر از اينها است. بايد ابتدا در سطح مديريت ايجاد شود. تيم اول مملكت است. اين دو تيم يعني استقلال و پرسپوليس صدهزار نفر را به استاديوم مي كشند، تازه خانم ها نيستند وگرنه ورزشگاه صدوپنجاه هزار نفري هم كم مي آيد. پس اين دو تيم كه در فكر و رفتار جوانان مملكت تاثير مي گذارند، نبايد جايگاه فرهنگي داشته باشند؟ بايد اين جايگاه فرهنگي را ساخت. بايد تشكيلات داشت تا چنين طرحي عملي شود. بايد كميته هاي اقتصادي، استعداديابي، فرهنگي و ... وجود داشته باشد.
همه اينها كه وجود دارند؟
نه، به اسم روي كاغذ مي شود نوشت. بايد از روي كاغذ به عمل كشاند. پياده كرد. من در اين حد فكر مي كنم.
شما خودتان رييس كميته  فني باشگاه هم هستيد. در اين بخش كه ديگر در اختيار خودتان است چه تحولي ايجاد شده؟
فرهنگ از آدم ها به تشكيلات تسري پيدا مي كند. ما ساختمان و تشكيلات نياز داريم براي اين كه فكرها و آدم هاي متفكر را جمع كنيم تا آنها به درستي ارايه طريق دهند. وقتي جا نيست، كميته فني چه معني اي پيدا مي كند. تيم اول مملكت هنوز زمين ندارد. چه طور مي شود توقع چنين حركت هايي را داشت.
ولي به مردم گفته اند كه بخشي از مجموعه ورزشي آزادي براي ساخت استاديوم پرسپوليس اختصاص يافته.
بله، آدم مي  تواند خواب ببيند و صبح هم تعريف كند ولي واقعيت ندارد. واقعيت آن چيزي است كه قابل لمس باشد. به همين دليل است كه مي گويم به نظرم در يك سال گذشته باز هم تيم داري شد. به تحولات مدنظر كمتر پرداخته شد.
پس هيات مديره چه كاره بود؟ آيا آنها نبايد از مديران اجرايي پيشرفت طرح  ها و اهداف را مورد سؤال قرار مي  دادند؟
بايستي آدم هايي حضور داشته باشند كه وقت بگذارند. با هفته اي يك جلسه و ۲ ساعت روبه روي هم نشستن كه كار درست نمي شود در اين دو ساعت صحبت مي كنيم. به اين صحبت ها بايد روح دميده شود. آدم لازم دارد. براي اين آدم ها به بودجه نياز است. خودم را مي گويم، متاسفانه من كمتر در خدمت انجام اهداف باشگاه بودم. هدف يكي است منتهي راه ها فرق مي كند. بايد راه ها را شناسايي و نزديك ترين مسير را انتخاب كرد. براي آن راه ها نياز به آدم هاي خاص وجود دارد. اگر مردم به باشگاه اعتماد كنند هر نوع كمكي خواهند كرد.
الان نيست؟
نمي  دانم. نمي دانم. من نمي گويم هست يا نيست. آنها تيمشان را دوست دارند. آنها بايد از اين علاقه به اعتماد و اطمينان برسند.
افراد و مديران باشگاه به درستي انتخاب و به كار گمارده شده  اند؟
اين را در جلسه مجمع بررسي مي كنند. من نمي توانم نظري بدهم. اما بالاخره آنها هم كار كرده  اند. زحمت كشيده اند، زيرا اداره كردن تيم پرسپوليس كار ساده اي نيست. بسيار مشكل است. هم مشكلات داخلي دارد و هم مشكلات بيروني. اما در مجموع هدف ايجاد باشگاه است.
با مشكلات مختلف تيم داري چه طور مي شود باشگاه ساخت؟
مي شود. فقط برنامه ريزي مي خواهد. هستند كساني كه بتوانند اين كار را انجام دهند. بايد آنها را به كار كشيد، البته با مديريت صحيح. اين حركت امروز انجام مي شود ولي كند است.
مي خواهم مسئله اي را بپرسم كه اميدوارم ناراحت نشويد...
شما دنبال جوابي هستيد كه نزد من نيست. من مي دانم شما چه مي خواهيد بپرسيد. من فقط احساس مي كنم اگر نمي توانم كار درستي انجام دهم بايد بروم كنار.
شما مي توانستيد مفيد باشيد و نبوديد؟
بحثي در اين نيست. اگر نمي توانستم كه انتخاب نمي شدم.
منظورم اين است كه مسايل مختلف نگذاشتند يا خودتان نتوانستيد.
نه. آدم بعضي وقت ها به خلوت مي نشيند زندگي اش را مرور مي كند. بايد تلاش كرد. براي تلاش توان نياز است. اين توان كه هميشه يكسان نيست. ما يك سال دويديم، اما نتيجه اش همين تيمي شد كه مثلاً دو سال قبل هم بود. تلاش ها صرف روزمرگي شده. شايد طرز تفكر من اشتباه است. وقتي در كارنامه من هيچ نتيجه اي ثبت نشده، بايد بروم.
اين كه كارنامه شخص شما نيست. كارنامه كل مديريت و اعضاي هيات مديره باشگاه است.
من به كسي كاري ندارم. من به خودم نگاه مي كنم و خجالت مي كشم. آقاي مهرعليزاده حق دارد از من بپرسد چه كار كرد ه اي.
پرسپوليس در اين فصل تغييرات و ريسك هاي زيادي كرد. شما در هيات مديره چه قدر در اين كارها سهم داشتيد؟
جواب اين سؤال ها باشد دركتاب خاطراتم. در فرصت مناسبي جواب سؤالت را مي دهم. من شش الي هفت ماه پيش اعلام كرده بودم كه نمي آيم. خوشحال مي شوم كه هفته اي دو ساعت در خدمت آدم هاي محترمي هستم.
ناراحت نمي شويد اگر بپرسم هيات مديره تشريفاتي بوده؟
البته اينطورها هم نيست.
وقتي سياستگذاري هاي هيات مديره هم اجرا نمي شود، تعريف ديگري دارد؟
اتخاذ سياست ها روح مي خواهد. روح هم همان اجرا است. اجرا هم به آدم باتوان و انرژي نياز دارد.

آموزشي
دوپينگ-۱
مدتي است جامعه ورزش كشور حتي جامعه ورزش دانش آموزي با معضلي به نام استفاده از مواد نيروزا و مكمل هاي غذايي روبه رو شده است .
دانش آموزان به خصوص محصلين ورزشكار،  به عنوان پاك ترين قشر جامعه و از طرفي به دليل نا آگاهي به عنوان آسيب پذير ترين افراد، مورد هجوم و سوء استفاده مشتي افراد سود جو قرار گرفته اند.
در اين ميان عدم آگاهي و ساده انگاري مربيان ورزشي ، تاثير رسانه هاي بيگانه و مطبوعات در جهت تبليغات كاذب مصرفي و ... زمينه را براي دست يازي به حريم ايمن مدرسه فراهم آورده است.
فضاي پاك كانون هاي ورزش كه بايد آكنده از روح جوانمردي و مشحون از عقل سليم و لطافت روح باشد به مخاطره افتاده و فلسفه يگانه ورزش كه تامين تندرستي آحاد جامعه است، با ناجوانمردي مورد ترديد قرار گرفته است.
مربيان ورزشي به عنوان اصلي ترين ركن حفظ و صيانت ورزشكاران وظيفه اي خطير را در اين مورد به عهده دارند. پيشگيري از روي آوري ايشان به مواد نيروزا و ايمن نگه داشتن از عوارض جسمي - روحي و هزينه هاي سرسام آور و ... از جمله اين موارد است.
دوپينگ تنها يك سوء مصرف مواد دارويي نيست بلكه با جنبه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي و ... ارتباط دارد.
اخبار دوپينگ در كشورهاي جهان به دليل حفظ منابع ملي ، فردي و اخلاقي سانسور مي شود اما آمار فروش داروها و مكمل ها،  بيماري هاي ناشي از عوارض داروها و مرگ مشكوك ورزشكاران زنگ خطر را به صدا در آورده است .
مبارزه با دوپينگ بر ۳ اصل استوار است:
۱-حفظ سلامت ورزشكاران
۲- حفظ اخلاقيات ورزش
۳- فراهم آوردن محيطي برابر جهت رقابت شرافتمندانه براي تمامي ورزشكاران
دوپينگ
تعريف:
- استفاده از يك ماده غير مجاز و يا استفاده از يك ماده مجاز در مقادير بالا
- استفاده از روش هاي غير مجاز كه جهت بهبود عملكرد ورزشي استفاده مي شود.
- درمان طبي با داروهايي كه به خاطر ماهيت و يا مقدار مورد استفاده قادر به افزايش مصنوعي كارايي فرد در رقابت مي شود.
دلايل دوپينگ:
۱-افزايش كارايي و بهبود عملكرد ورزشي
۲-ادامه ورزش علي رغم آسيب ديدگي
۳- مصرف مجاز درماني
۴- به صورت تفريحي ( مخدرها و محرك ها)
انواع دوپينگ:
۱- داروهاي ممنوع شامل محرك ها،  مخدرها، آنابوليك ها، ديورتيك ها،  هورمون هاي پپتيدي، گليكوپروتئين ها و آنالوگ هاي آن .
۲- داروهاي محدود شامل الكل،حشيش، بتابلوكرها ، كورتيكواستروئيدها،  بي حس كننده هاي موضعي، نيكوتين، كافئين و در مورد داروهاي محدود مقادير پلاسمايي خاصي در نظر گرفته و از آن مقدار بيشتر دوپينگ تلقي مي شود.
۳- روش هاي ممنوع شامل دوپينگ خوني، دستكاري هاي فيزيكي، شيميايي و دارويي. استفاده از حمل كننده هاي مصنوعي اكسيژن و افزايش دهنده هاي پلاسما.
از نظر آسيب شناسي رواني و روانشناسي اجتماعي تخم دوپينگ در بستر ذيل رشد مي كند:
. نگرش شايع و غلط مبني بر اين كه دوپينگ شرط لازم براي حصول موفقيت است .
. انتظارات غير واقعي و زياد مردم از قهرمانان ورزشي
. جوايز مالي جهت قهرمانان ورزشي
. چشم پوشي مربيان ورزش از عوارض جسمي و اخلاقي دوپينگ
. فشار رواني مطبوعات و رسانه ها و تماشاگران جهت كسب پيروزي
. عدم اعتماد به نفس ورزشكاران و نياز رواني به استفاده از داروهاي جادويي
. عدم توجه به هدف اصلي ورزش به عنوان وسيله اي جهت حفظ سلامتي جسمي و رواني
. تاكيد و فشار مربيان ورزشي براي كسب پيروزي به عنوان اصلي ترين هدف
. تبليغات كاذب جهت گسترش فروش داروها و مكمل ها از طرف كارخانه هاي توليد كننده
. توسعه و محدوديت ورزش قهرماني به جاي گسترش ورزش همگاني
تاريخچه
كلمه Doping از كلمه Dope مشتق شده است كه يك نوشيدني الكلي بوده كه در قرن هجدهم در جشن ها مورد استفاده قرار مي گرفت.
مصرف مواد محرك در ميان شواليه هاي قرن هفتم رواج داشت و در واقع در تمام اعصار نمونه هايي وجود دارند كه ورزشكاران به دنبال يك اكسير جادويي بوده اند تا توانايي هاي آنها را فراتر ببرد و به آنها كمك كند كه ره صد ساله را يك شبه بپيمايند.
رخدادهاي سرنوشت ساز در تاريخ دوپينگ
۱۸۸۶: اولين مرگ در اين سال گزارش شد كه يك دوچرخه سوار به نام لينتون در اثر استفاده بيش از حد داروي تري متيل درگذشت.
۱۹۰۴:يك دونده ماراتون به نام توماس هيكس در بازي هاي المپيك جديد به خاطر مصرف برندي و استريكنين در معرض مرگ قرار گرفت.
دكتر كارآمد

نگاهي به آنچه كه نسل تازه مديران انجام مي دهند
و حالا ستاره سازي
004920.jpg

هومن كواكبي
نسل تازه مديران باشگاه هاي ايراني نتيجه را در اولويت برنامه هايشان قرار نمي دهند. آنها سياست تازه اي پيش گرفته اند و مربياني كه زير نظر نسل سوم مديران فعاليت مي كنند به تعاريف جديدي در حوزه فعاليت خود رسيده اند. هرچند اين شيوه جديد هنوز شكل كلاسيك خود را پيدا نكرده است، اما به نظر مي رسد آينده مال آنها باشد. آينده اي كه سرمايه و نتيجه را با هم به دست خواهند آورند.
اگر واحدهاي توليدي در بخش هاي مختلف صنعت دچار مشكلات متعددي هستند، اما نسل تازه مديران ورزشي در آستانه فراگرفتن قواعد حرفه اي يك صنعت پويا هستند، صنعتي به نام فوتبال.
به باشگاه سايپا نگاه مي كنيم. نتايج دلخواهي به دست نياورده اند ولي كوچك ترين فشاري بر محمد مايلي كهن از سوي لايه هاي بالاي مديريت وارد نمي شود. برا ي آنها استمرار حضور در ليگ برتر كافي است؛ البته فعلاً.
سرمايه اي كه سايپا به يمن وجود جوانان خود اندوخته بخشي از اهداف كلان باشگاه تلقي مي شود.
برق نمونه موفق ديگري است كه روزبه روز و بازي به بازي ذخيره خود را افزايش مي دهد. به تركيب آنها نگاه كنيد. سرشار از بازيكنان كم سن و سالي است كه در صنعت فوتبال يك سرمايه غني محسوب مي شوند. خليل صالحي كه به عنوان يك مدير جوان گرا مطرح است به خوبي ارزش چنين سرمايه گذاري هايي را درك كرده و شايد اگر تبليغاتي كه روي باشگاه هاي تهراني مي شود در مورد باشگاه او نيز صورت مي گرفت به راحتي بازار ترانسفرهاي داخلي و خارجي را در اختيار مي گرفت.
روش حل معادله اي كه اين گروه از مديران برمي گزينند عكس روش مرسوم در ايران است. آنها ترجيح مي دهند به جاي تزريق پول هاي كلان به بدنه فوتبال ايران و مطالبه ستاره ها در برابر آن، خود به سرمايه سازي بپردازند.
استفاده از جوانان و نوجوانان متولد دهه ۶۰ به بعد، هزينه اندكي به همراه دارد و جرات مطرح كردن آنها براي بازي در رقابت هاي ليگ برتر نيز در اين شيوه از مديريت امري جدي تلقي مي شود. چيزي كه بسياري از باشگاه ها توان انجام آن را ندارند.
برق، سايپا، فجر و ... نمونه هايي از تغيير تفكر مديران هستند كه پيش بيني مي شود در آينده نزديكي به موفقيت هاي بزرگي دست يابند.
جرياني كه با فولاد خوزستان شروع شد
جرياني كه هنوز مرحله جنيني خود را طي مي كند، پنج سال پيش و با تفكرات مردي به نام اصغر باقريان شروع شد. فولاد در پروسه زماني فعلي عالي ترين وضعيت را از نظر داشتن مهره هاي گرانقيمت دارد. اين نتيجه فعاليتي است كه باقريان چندسال پيش آن را پي ريزي كرد و اكنون فولاد با داشتن بيشترين تعداد بازيكن در تيم ملي و بازيكنان جوان ديگري كه در سطح ليگ برتر مي درخشند خود را تا سال هاي سال بيمه كرده است.
چندسال پيش، باقريان از وينكو بگوويچ در راس مربيگري باشگاه خود استفاده كرد و دو سال پي درپي انتقادهاي شديد را تحمل كرد و حتي نتايج ضعيفي كه فولاد با وينكو مي گرفت، مانع از دلسرد شدن او در ادامه راهي كه آغاز كرده بود، نشد.
اما فولاد سرانجام توفان را پشت سرگذاشت و باقريان توانست پروژه ستاره سازي را به عالي ترين شكل انجام دهد. نوجواناني كه تا دو، سه سال پيش در كوچه پس كوچه هاي خوزستان دنبال يك توپ پلاستيكي مي دويدند، ناگهان در زمره سرمايه هاي ملي قرار گرفتند. كعبي، مبعلي، بداوي و كاملي مفرد ديگر يك بازيكن معمولي نيستند. رضاييان مديرعامل فعلي باشگاه فولاد مشغول انجام آخرين رايزني ها براي انتقال كعبي و مبعلي به رقابت هاي ليگ برتر انگلستان است و فولاد در همين چند هفته گذشته ليگ ايران نيز سه پديده ديگر به نام هاي عادل كلاه كج، پيام حاجي نجف و ميثم سليماني را معرفي كرده است.
فولاد خوزستان مرحله سرمايه سازي را پشت  سرگذاشته و طبيعي خواهد بود كه در ادامه اين مسير به هدف نتيجه گيري هاي فني نيز برسد. آنها دوسال است جزو مدعيان ليگ هستند. سايپا، برق و فجر نيز با گذر از اين مرحله، در آينده اي نزديك شرايطي مشابه فولاد پيدا مي كنند و طيف مديران اين باشگاه ها با آگاهي كامل از اين شرايط اجازه داده اند كه تيم هايشان علي رغم كسب نتايج متوسط، همچنان بدون تغيير جلو رود.
004922.jpg

دهان هاي باز براي بلعيدن
پرسپوليس و استقلال را مصر ف كننده ترين باشگاه هاي ايراني مي دانيم. آنها تنها ياد گرفته اند به جاي ستاره سازي، ستاره هاي تيم هاي ديگر را ببلعند. در شيوه مديريت اين دو باشگاه هدف وسيله را توجيه مي كند و هدف چيزي نيست جز پيروزي هاي كوتاه مدت. هرچند مي توان تا حدي به آنها حق داد. طيف وسيع طرفداران اين دو تيم و فراواني نگاه هاي متمركز باعث شد جامعه فقط و فقط پيروز شدن را از اين دو تيم طلب كند. پيروز شدن به هر قيمتي! به همين دليل جرات استفاده از جوانان و پديده ها در نزد مديران اين دو باشگاه كاملاً محو مي شود و ترجيح مي دهند همان سياست جذب مهره هاي شاخص را ادامه دهند.
هرچند به نظر مي رسد نشانه هايي از علاقه مندي آنها در پيوستن به جريان تازه مديريتي شكل گرفته است. استقلال، پيروز قرباني و اميرحسين صادقي را در مهم ترين بازي سال به ميدان مي فرستد و آن سو اكبر غمخوار، اصغر باقريان را براي همكاري در طبقات بالاي مديريتي پرسپوليس دعوت مي كند.
استقلال خيلي زود از سياست تازه اش نتيجه گرفت. پيروز قرباني به تيم ملي دعوت شد و مسلماً قيمت او در بازار فوتبال ديگر آن چيزي نيست كه در ابتداي فصل بود.

ملوان و نفت شاگردان تازه اين مكتب
ملوان سال گذشته به ليگ يك سقوط كرد، اما كارشناسان معتقد هستند اين تيم شمالي حالا آن قدر سرمايه انساني دارد كه مي تواند تا سال ها هزينه هاي باشگاه را تامين كند. نفت آبادان نيز امسال طيف وسيعي از جوانان و نوجوانان را به تركيب اصلي خويش فراخواند تا عبدالرضا برزگري تنها پس از هشت هفته ستاره هاي تازه اي را معرفي كند. ستاره هايي مانند ايمان پشتاره و امجد شكوه مقام. به يقين اگر اين دو تيم اكنون در ليگ برتر بازي مي كردند و عنصر تبليغات برايشان مهيا بود، آنگاه حتي تيم ملي نيز چهره هاي جديدي را مي ديد؛ ولي آنچه اهميت دارد، همين راهي است كه ملوان و نفت نيز آغاز كرده اند و به زودي نتايج آن را خواهند ديد.

خط پايان كجاست
همه چيز در حال تغيير است. فوتبال به دليل نزديكي آن با جامعه هر روز تصاوير تازه اي از شكوه خود را در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي به نمايش مي گذارد.
باشگاه داري در ايران نيز، هرچند دير، اما سرانجام در حال آزمودن راه هاي تازه اي از مديريت است و بي تفاوتي نسبت به آن تنها مي تواند بن بست را به همراه داشته باشد.
ديروز فولاد شروع كرد و امروز سايپا، برق، فجر، نفت و ملوان آن را ادامه مي دهند.
سؤال اين جاست،چه كسي اين پروژه را به پايان مي رساند و يا اصلاً مي توان پاياني براي آن متصور بود؟

نتايج فوتبال  باشگاه هاي  اروپا
گروه  پنجم 
گلاسكو رنجرز اسكاتلند صفر، منچستريونايتد انگليس  ۱
اشتوتگارت  آلمان  ۲ ، پانايتنايكوس  يونان  صفر
جدول  رده  بندي  در پايان  سومين  ديدار:
۱- اشتوتگارت  ۶ امتياز
۲ - منچستريونايتد ۶ امتياز
۳ - گلاسكو رنجرز ۴ امتياز
۴ - پاناتينايكوس  ۱ امتياز
گروه  ششم 
رئال  مادريد اسپانيا ۱ ، پارتيزان  بلگراد صربستان  ومونته نگرو صفر
المپيك  مارسي  فرانسه  ۲ ، پورتو پرتغال  ۳
جدول  رده  بندي  در پايان  سومين  ديدار:
۱- رئال  مادريد ۹ امتياز
۲ - پورتو ۴ امتياز
۳ - المپيك  مارسي  ۳ امتياز
۴ - پارتيزان  بلگراد ۱ امتياز
گروه  هفتم 
اسپارتا پراگ  جمهوري  چك  ۲، بشيكتاش  تركيه  ۱
چلسي  انگليس  ۲ ، لاتزيو ايتاليا ۱
جدول  رده  بندي  در پايان  سومين  ديدار:
۱- چلسي  ۶ امتياز
۲ - اسپارتا پراگ  ۶ امتياز
۳ - لاتزيو ۴ امتياز
۴ - بشيكتاش  ۳ امتياز
گروه  هشتم
آث  ميلان  ايتاليا صفر، بروژ بلژيك ۱
آژاكس  آمستردام  هلند ۱ ، سلتاويگو اسپانيا صفر
جدول  رده  بندي  در پايان  سومين  ديدار :
۱- آژاكس  آمستردام  ۶ امتياز
۲ - بروژ ۴ امتياز
۳ - آث  ميلان  ۴ امتياز
۴ - سلتاويگو ۲ امتياز

گزارش سفر
ناصر نوآموز نايب  رييس  فدراسيون  فوتبال  كشورمان ديروز نتايج  نشست هاي فوق العاده  فيفا و كنفدراسيون  فوتبال  آسيا در دوحه  قطر را تشريح كرد.
وي  گفت : محمد بن  همام  رييس  قطري كنفدراسيون  فوتبال  آسيا پس  از يك  سال  فعاليت  و با اعتقاد به  جوان گرايي  در كنفدراسيون  برنامه  هاي  جديدي  ارايه  كرد كه  برخي  از آنها تصويب  شد.
نوآموز با اشاره  به  مصوبات  نشست  فوق العاده  كنفدراسيون  فوتبال  آسيا افزود: فوتبال  آسيا به  چهار منطقه  غرب ، جنوب  و مركزي ، آسه آن  و شرق تقسيم  شد و ۵۴ عضو اين  كنفدراسيون  در اين  گروه ها تقسيم  شدند كه  تصميم گيري  درباره  فوتبال  زير ۱۹ سال  و ديگر تيم هاي  پايه  كشورها با توجه  به  اين  گروه ها انجام  مي شود.
نايب  رييس  فدراسيون  فوتبال  كشورمان  تصريح  كرد: ايران  در منطقه  جنوب  و مركزي  در كنار كشورهاي  افغانستان ، بنگلادش ، بوتان ، هند، قرقيزستان ، نپال ، پاكستان ، سريلانكا، تاجيكستان ، تركمنستان  و ازبكستان  قرار دارد كه  كار تيم  هاي  پايه اي  كشورمان  را براي  صعود به  مراحل  بعد راحت تر كرده  است  و در به  دست  آوردن  كرسي هاي  كنفدراسيون ، نمايندگان  كشورمان  شانس  بيشتري  خواهند داشت .
وي  در ادامه  خاطرنشان  كرد: براساس  اين  طرح  اگر ميزباني  به  كشوري  از يك  منطقه  واگذار شد و آن  كشور كناره گيري كرد، ميزباني  به  منطقه  بعدي  واگذار مي شود.نوآموز با اشاره  به  طرح  آسيا ويژن  براي  توسعه  فوتبال  در آسيا گفت : يك  گروه  ۵۲ نفري  كارشناسان  فوتبال  آسيا به طور رايگان  امكانات  و وضعيت  فوتبال  ايران  را بررسي  و راهكارها و برنامه هاي  خود را در جهت  رفع  نقاط ضعف  ارايه  خواهند كرد.وي  افزود: اين  گروه  پيش  از ايران  به  ترتيب  از كشورهاي  چين ، هنگ كنگ، هند، بنگلادش ، ويتنام ، اندونزي ، اردن  و عربستان سعودي  بازديد خواهند كرد.
نوآموز با اشاره  به  جابه جايي  نمايندگان  ايران  در كنفدراسيون  فوتبال آسيا يادآور شد. محمد صادق  درودگر به  عنوان  جانشين  عباس  ترابيان  به  كميته  فوتسال كنفدراسيون  معرفي  شد كه  به عنوان  نايب  رييس  اين  كميته  انتخاب  شد. همچنين  آقاي  خبيري  مسئول  كميته  بازي  جوانمردانه  اكنون  عضو گروه  مجري  طرح  آسيا ويژن  شده  است  و ما در پي  معرفي  نماينده  ديگري  از ايران  براي  حضور در اين  كميته  هستيم .نوآموز تصريح  كرد: ما از نظر كسب  راي  در محدوديت  هستيم  و بايد علاوه  بر حضور قدرتمندانه  در ميادين ، تشكيلات  داخلي  را در تمام  زمينه ها منسجم ، هماهنگ  و فعال  كنيم .

انجام وظيفه كرديم
رييس  انجمن  فوتبال  بانوان  با تاكيد بر لزوم  توجه  به  خواسته هاي  مردم  به ويژه  جوانان  گفت : زنان  و دختران  نوجوان  و جوان  ما علاقه  بسيار زيادي  به  فوتبال  دارند و بايد بستر كار را برايشان  فراهم  كرد.
خديجه  سپنجي  روزپنجشنبه  در گفت  و گو با ايرنا افزود: حالا كه  مسئوليت  قبول  كرديم  بايد به  صورت  موجه  و شرعي  خواسته هاي  مخاطبين مان  را برآورده  كنيم .وي  گفت : وظيفه  ما به  عنوان  مسئولان  انجمن هاي  ورزشي ، ارايه  طرح ، فكر، راهكار و تلاش  در جهت  شناسايي  موانع  و رفع  مشكلات  است  و دراين  ميان  به  همكاري  سايرين  هم  نياز داريم .
سپنجي  درخصوص  عدم  برگزاري  نخستين  ديدار فوتبال  زنان  كشورمان  گفت : درنشستي  كه  با مسئولان  داشتيم ، هيچكدام  حرفي  از لغو مسابقه  به  ميان  نياوردند و گفتند كه  فعلاً به  تعويق  بيفتد تا شرايط مسابقه  در مجموعه  ورزشي  آزادي  تهران  فراهم  شود.وي  افزود: من  و همكاران  در انجمن  حدود يك سال  است  كه  دنبال  برگزاري  اين  مسابقه  بوديم  و تمامي  مقدماتي  را كه  وظيفه  انجمن  بود را فراهم  كرديم  و اگر مواردي  بوده  كه  مربوط به  سازمان  تربيت  بدني  و يا ارگان  ديگري  مي شود، زياد خبر نداريم .
سپنجي  افزود: تا جايي  كه  مربوط به  مسايل  فني  واجرايي  مي شد و تعهدات  و مسئوليت  انجمن  حكم  مي كرد، پيش  بيني  و انجام  شده  است  و در مسئوليت  بخش هاي  ديگر دخالتي  نداريم .
وي  اظهارداشت : مسابقه  فوتبال  قرار بود به  مناسبت  گراميداشت هفته  تربيت بدني  در آخرين  روز اين  هفته  انجام  شد و در روز جمعه  دو تيم  سايپا و پيكان  در ورزشگاه  تختي  به  مصاف  هم  روند.
وي  افزود: با برگزار نشدن  ديدارهاي ليگ  فوتبال  باشگاه هاي  ايران  درورزشگاه  آزادي ، صحبت  شد كه  به  دليل  جذابيت  و شرايط بهتر اين  ورزشگاه ، مسابقه  در زمين  ۱۰۰ هزارنفري  انجام  شود كه  به  دليل  آماده  نبودن  شرايط برگزاري  مسابقات ، ديدار بانوان  نيز برگزار نمي شود.
مسئول  انجمن  فوتبال  گفت : اگر واقعا ً مي خواهيم  به  زنان  و فعاليت هاي  ورزشي  آنها توجه  كنيم ، يك  مجموعه  ورزشي  با نصف  ظرفيت  ورزشگاه  مردان  يعني ۵۰ هزار نفري  براي  آنها داير كنيم  تا در دست  خود خانم ها باشد و بتوانند به  راحتي  براي  آن  برنامه ريزي  كنند..
وي  افزود: هرچند زمين  شماره  ۳ مجموعه  ورزشي  آزادي  را براي  استفاده  خانم ها محصور كرده اند و قرار است  در آن جا تمرينات  و مسابقات  خانم ها انجام  شود اما اين  زمين  هم  به  دليل  نداشتن  جايگاه  تماشاچي  عملاً مشكلات  را حل  نخواهد كرد.

خبرهاي كوتاه
تمرين تيم  ملي  فوتبال  ايران  در چين
اعضاي  تيم  ملي  فوتبال  جمهوري  اسلامي  ايران  صبح  روز پنجشنبه  به  وقت  محلي  به  منظور عزيمت  به  پيونگ  يانگ  كره  شمالي  وارد پكن  شدند.
به  گزارش  ايرنا، اعضاي  تيم  ملي  فوتبال  ايران  در فرودگاه  پكن  از سوي  سفيرو اعضاي  سفارت  و نيز برخي  ايرانيان  مقيم  و همچنين  فدراسيون  فوتبال  چين  مورد استقبال  قرار گرفتند.
تيم  ملي  فوتبال  ايران  قرار است  بعد از دو روز اقامت  درپكن  روز شنبه  آينده  عازم  پيونگ  يانگ  پايتخت  كره  شمالي  شود تا ديدار رفت  خود را روزدوشنبه  با تيم  ملي  اين  كشور در چارچوب  رقابت هاي  مقدماتي  جام  ملت هاي  آسيا برگزار كند.
اعضاي  تيم  ملي  فوتبال  ايران  به  همراه  مربيان  و سرپرست  اين  تيم  بلافاصله  پس  از ورود به  فرودگاه  پكن  عازم  اردوگاه  ورزشي  « شيان خه  » محل  اردو تيم هاي  ملي  چين  شدند.
مجتمع  اردويي  شيان  خه  كه  در۴۰ كيلومتري  جنوب  شرقي  پكن  واقع  شده  داراي كليه  امكانات  اقامتي  و تمريني  براي  تيم هاي  فوتبال  است  و تيم هاي  فوتبال مردان  و زنان  چين  اردوهاي  آمادگي  خود را در اين  محل  برگزار مي كنند.
اعضاي  تيم  ملي  فوتبال  ايران  پس  از استقرار درمحل  اقامت  خود به  استراحت  پرداختند.
بازيكنان تيم ملي بعد از ظهر ديروز به وقت محلي در كمپ تيم هاي ملي چين به مدت ۱ساعت و ۴۵ دقيقه زير نظر مربيان تمرين كردند.در اين تمرين كه ساعت ۴ بعداز ظهر انجام شد مدافعان و هافبك ها زير نظر برانكو و مهاجمان زير نظر حسين فركي تمرين كردند. در پايان بازيكنان به ۲ تيم سفيد و سبز تقسيم و فوتبال بازي كردند.
بازي تيم هاي ملي ايران و كره شمالي روز دوشنبه ساعت ۳ بعداز ظهر به وقت محلي (۱۰‎/۳۰دقيقه صبح به وقت تهران)در پيونگ يانگ برگزار مي شود.

ديدار شموشك نوشهر و ذوب آهن اصفهان لغو شد
ديدار تيم هاي شموشك نوشهر و ذوب آهن اصفهان از هفته هشتم رقابت هاي فوتبال قهرماني باشگاه هاي برتر ايران لغو شد.
فدراسيون فوتبال روز پنجشنبه اعلام كرد: به دليل بروز سيل در استان مازندران اين ديدار به زمان ديگري موكول شد.
اين ديدار قرار بود امروز (جمعه) در ورزشگاه شهداي نوشهر برگزار شود.

بازگشت  شاسكو  به  اصفهان 
«كميل  شاسكو» دروازه بان  اهل  جمهوري  اسلووني  تيم  فوتبال  فولاد مباركـه  سپاهان  كه  براي  درمان  مصدوميتش  به  كشورش  بازگشته  بود، صبح  روز گذشته  به  اصفهان  بازگشت .
«شاسكو» در اولين  ديدار تيم  فوتبال  فولاد مباركه  سپاهان  در رقابت هاي  فوتبال  قهرماني  باشگاه هاي  برتر ايران  كه  مقابل  تيم  شموشك  نوشهر برگزار شد، از ناحيه  كتف  آسيب  ديد و براي  درمان  به  كشورش  بازگشت .
اين  دروازه بان  پس  از انتقال  «آرمناك  پطروسيان » به  تيم  ذوب آهــــــن  اصفهان ، به  تيم  سپاهان  پيوست .
«عباس  رمضاني» سرپرست  تيم  فوتبال  فولاد مباركه  سپاهان  با تاييد اين  خبر افزود: شاسكو سلامتي  خود را به دست  آورده  و از لحاظ جسماني  از آمادگي  خوبي  برخوردار است .وي  افزود: تمرينات  تيم  فوتبال  سپاهان  تا روز شنبه  تعطيل  است  و اين  دروازه بان  از روز شنبه  تمرينات  خود را با تيم  فوتبال  سپاهان  آغاز مي كند.

نمايشگاه تربيت  بدني
  و ورزش
نمايشگاهي  با عنوان  تربيت  بدني  و ورزش  در پارك  شهيد صباغان  اهواز دايرشده  است . در اين  نمايشگاه  كه  شامل  ۱۳ غرفه  است  ۱۳ هيات  و باشگاه  ورزشي  انواع  لوازم  ولباس هاي  ورزشي  عنوان هاي  قهرماني  و تصاوير ورزشكاران  خود را به  نمايش  گذاشتند همچنين  در برخي  از اين  غرفه  ها انواع  جام هاي  قهرماني  تيم ها و رشته  هاي  مختلف  ورزشي  استان  وتصاوير مسابقات  ورزشي  قديم  و جديد تيم هاي  استان خوزستان  به  نمايش  گذاشته  شده  است  اين  نمايشگاه  كه  درخيابان   ۲۴ متري  اهواز داير است  تا دوم  آبان  براي  بازديد همگان  داير است .

  پيكان  تهران  به  مصاف  تيم  نفتيانيك  روسيه  مي رود
تيم  واليبال  پيكان  تهران  در نخستين  ديدار خود در رقابت هاي  چهار جانبه بين المللي  واليبال  روسيه  امروز جمعه  به  مصاف  تيم  نفتيانيك  روسيـــه  مي رود. اين  ديدار راس  ساعت  ۳۰/ ۱۷ به  وقت  تهران  در شهر يارسلاو روسيه  برگزارخواهد شد.
تيم  ملي  واليبال  تونس  و قهرمان  باشگاه هاي  بلاروس ، دو تيم  ديگر شركت كننده  در اين  مسابقات  ساعت  ۳۰/ ۱۵ فردا ديگر ديدار اين  مسابقات  را برگزارخواهند كرد. دو بازيكن  روسي  كه  مد نظر تيم  واليبال  پيكان  تهران  قرار دارند نــيز در اين  مسابقات  مورد آزمايش  قرار خواهند گرفت . تيم  واليبال  پيكان  تهران  به  عنوان  نماينده  كشورمان  در اين  مسابقـــات  شركت  كرده  است .

بكام در بازي مقابل ريسينگ سانتاندر غايب است
ديويد بكام ستاره انگليسي تيم فوتبال رئال مادريد به علت آسيب ديدگي در بازي شنبه شب رئال مقابل ريسينگ سانتاندر غايب است.
به گزارش منابع اينترنتي بكام در بازي ديشب رئال مقابل پاناتينايكوس يونان مصدوم شد.
رئال مادريد در اين بازي با تك گل رائول به پيروزي رسيد. بكام در پايان بازي به خبرنگاران گفت كه براي حضور در بازي شنبه شب اميدوار است.
پزشكان باشگاه رئال امروز با معاينه بكام نتيجه نهايي را اعلام مي كنند.

نخستين تمرين بارتز با المپيك مارسي
فابين بارتز دروازه بان فرانسوي تيم فوتبال منچستر يونايتد نخستين تمرين خود را با المپيك مارسي برگزار كرد.
به گزارش منابع اينترنتي بارتز كه به طور قرضي براي مدت شش ماه به مارسي پيوسته است ديروز با بازيكنان ذخيره مارسي كه براي بازي با پورتو در چارچوب قهرمانان باشگاه هاي اروپا انتخاب نشده بودند، تمرين كرد.
با وجود توافق باشگاه هاي منچستر يونايتد و مارسي براي انتقال بارتز فيفا هنوز مجوز آن را صادر نكرده است و در صورت مخالفت با اين موضوع بارتز بايد بار ديگر به منچستر باز گردد.

ديدار هيات  كميته  بين  المللي  المپيك  از يونان 
يك  هيات  كميته  بين  المللي  المپيك  به  يونان  سفر كرده  است  تا چگونگي  آماده شدن  اين  كشور براي  برگزاري  مسابقات  المپيك  اوت  آينده  را در آتن  مورد بررسي  قرار دهد. به  گزارش  شبكه  تلويزيوني  بي بي سي  يكي  از حوزه هاي  حساسي  كه  اين  هيات  به  بررسي  آن  خواهد پرداخت  تدابيري  است  كه  براي  مقابله  با حملات  تروريستي  احتمالي  در نظر گرفته  شده  است. براساس  اين  گزارش  نيروهاي  امنيتي  يونان  هم  اينك  دوره  هاي  آموزش عمليات  ضد تروريستي  را طي  مي كنند. در اين  دوره ها نحوه  مقابله  باعمليات  تروريستي ، شيميايي ميكروبي  و هسته اي  نيز آموزش  داده  مي شود. مسابقات  المپيك  تابستاني  آتن  نخستين  دوره  از اين  مسابقات  از زمان  وقوع  حوادث  يازده  سپتامبر ۰۰۱ ۲ در آمريكا خواهد بود.

ديدارهاي دوستانه تيم ملي
پرتغال با يونان و كويت
تيم ملي فوتبال پرتغال در ماه آينده دو ديدار دوستانه براي تيم هاي يونان و كويت برگزار خواهد كرد.
به گزارش منابع اينترنتي تيم ملي پرتغال خود را براي حضور در مرحله پاياني جام ملت هاي اروپا (يورو ۲۰۰۴ )آماده مي كند.
۲۴ آبان امسال با يونان بازي خواهد كرد و ۲۸ آبان در ليبريا برابر تيم كويت قرار خواهد گرفت.

عراق  و بحرين صعود كردند
 صعود تيم هاي  ملي  فوتبال  عراق  و بحرين  به  مرحله  پاياني  رقابت هاي  فوتبال جام  ملت هاي  آسيا در سال  ۲۰۰۴ مسجل  شد.
به  گزارش  خبرگزاري  رويتر از منامه ، در ادامه  ديدارهاي  گروه  ششم  اين مسابقات  كه  در شهر منامه  - بحرين  در حال  برگزاري  است  تيم  ملي  فوتبال  عراق  چهارشنبه  شب  با نتيجه  سه بر يك  از سد ميانمار گذشت  و تيم  ملي  فوتبال  بحرين  با همين  نتيجه  مقابل  تيم  مالزي  به  برتري  رسيد.
تيم هاي  عراق  و بحرين  به  ترتيب  هركدام  با كسب  ۱۳ و ۱۰ امتياز راهي  مرحله  پاياني  مسابقات  فوتبال  جام  ملت هاي  آسيا شدند.
درآخرين  روز اين  رقابت ها امروز (جمعه ) تيم هاي  مالزي  با ميانمار و بحرين  با عراق  ديدار خواهند كرد.
جدول  رده  بندي :
۱- عراق۵ بازي  ۱۳ امتياز
۲ - بحرين ۵ بازي۱۰ امتياز
۳ - مالزي  ۵ بازي ۵ امتياز
۴ - ميانمار ۵ بازي بدون  امتياز

همايش  بزرگ  ورزش  صبحگاهي
  در بوستان  لاله  تهران 
همايش  بزرگ  ورزش  صبحگاهي  در بوستان  لاله  تهران  برگزار شد در اين  همايش  كه  به  مناسبت  گراميداشت  هفته  تربيت  بدني  برگزار شد دكتر قره خانلو معاون  فرهنگي  و امور ورزشي  سازمان  تربيت  بدني ، قاسمي  نژاد مسئول  ورزش  صبحگاهي  فدراسيون  ورزش هاي  همگاني ، فرجي  شهردار منطقه  ۶ تهران  وجمع  كثيري  از شهروندان  تهراني  حضور داشتند در برنامه  امروز حضور بانوان  ورزشكار بسيار چشمگير بود، اجراي  حركات  ورزشي  صبحگاهي  با حضور نزديك  به  دو هزار شركت  كننده  در بوستان  لاله  باعث  شده  بود تا بسياري  از شهروندان  تهراني  كه  براي  تفريح  به  اين  بوستان  آمده  بودند نيز به  جمع  ورزشكاران  افزوده  شده  و با آنان  به  اجراي  حركات  ورزش  صبحگاهي  بپردازند، شركت  كنندگان  در برنامه  امروز از ۰۰ ۴ پايگاه  ورزش  صبحگاهي  استان تهران  به  بوستان  لاله  آمده  بودند، اين  برنامه  با تلاش  فدراسيون  ورزش هاي  همگاني  تربيت بدني  استان تهران  و شهرداري  منطقه  ۶ برگزار شد.

استقلال ۳- ابومسلم ۳
ديدار تيم هاي استقلال تهران و ابومسلم خراسان در آغاز هفته هشتم مسابقات فوتبال قهرماني باشگاه هاي برتر ايران به تساوي انجاميد. در اين ديدار كه پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادي تهران برگزار شد دو تيم در پايان ۹۰ دقيقه تلاش به تساوي ۳ بر ۳ رسيدند. «ايمان رزاقي راد» در دقيقه ۱۱ و «فريدون فضلي» در دقايق ۵۱ و ۶۳ سه بار دروازه تيم استقلال تهران را باز كردند و «علي سامره» در دقايق ۳۱ و ۷۱ و «رضا عنايتي» در دقيقه۹۰ گل هاي تساوي تيم استقلال را به ثمر رساندند. اين ديدار را «فريدون اصفهانيان» به كمك «عليرضا رجبلو و مرتضي كريمي» قضاوت كردند.
صعود جوانان ايراني
تيم فوتبال جوانان ايران با كسب دو پيروزي موفق شد به عنوان صدرنشين گروه هفتم مرحله مقدماتي رقابت هاي جوانان آسيا به مرحله پاياني صعود كند.
جوانان كشورمان در نخستين ديدار خود موفق شده بودند با نتيجه دو بر يك از سد تاجيكستان بگذرند و عصر امروز نيز با نتيجه ۶ بر صفر تيم افغانستان را از پيش روي برداشتند. گل هاي تيم جوانان كشورمان در اين ديدار توسط ميلاد نوري در دقيقه ۲۶ از روي نقطه پنالتي حنيف عمران زاده ۴۸، مهرداد اولادي ۴۶ و ۸۵، عادل كلاه كج ۵۵ و نادر احمدي در دقيقه ۸۸ به ثمر رسيد.
مرحله پاياني رقابت هاي فوتبال قهرماني جوانان آسيا، خردادماه سال آينده در مالزي برگزار خواهد شد.

ورزش
ادبيات
ايران
تكنيك
جامعه
رسانه
زمين
شهر
عكس
هنر
صفحه آخر
|  ادبيات  |  ايران  |  تكنيك  |  جامعه  |  رسانه  |  زمين  |  شهر  |  عكس  |
|  ورزش  |  هنر  |  صفحه آخر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |