سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۰۴۸ - May . 13, 2003
جام قهرماني باشگاههاي اروپا
ميلاني ها در دو رنگ ايتاليايي در سانسيرو
013825.jpg
گروه ورزشي: اينجا سانسيروست. ورزشگاه غول پيكري كه نزديك به يك قرن خاطره  دارد. محل حكومت ميلاني ها در فوتبال. ارباب تمام دوران دهه شصت در فاصله شش سال ميلاني ها چهار بار قهرمان باشگاه هاي اروپا شدند. آ.ث و اينتر تاريخ فوتبال ايتاليا را ساخته اند. هنوز مي توان آثار سازندگي در فوتبال ايتاليا را در روند اين حكومت ديد. تراپاتوني، سزار مالديني و آنجلوتي مربيان و مديران امروزي از نسل همان دوران به شمار مي آيند. «آنجلوتي» مرد بزرگ ميلاني ها در سال ۱۹۶۹ كه با ميلان.آ.ث قهرمان اروپا شد، حالا بر اريكه قدرت نشسته است. او اين بار بايد در مسلخ سانسيرو همشهري آبي و مشكي پوش خود را با تمام ستاره هايش شكست دهد و راه عبور به فوتبال را هموار كند. در آنسو مردي با ذهنيت فوتبال لاتيني نشسته است. هكتور كوپر آرژانتيني كه امروز تنها بقايش را به پيروزي در اين ميدان مي داند. آيا دوستداران ميلان در اين جنگ مدرن فوتبال حاضرند يكي را قرباني كنند. در سال ۱۹۶۹ «كودچيني» غول پيكر درون دروازه آ.ث.ميلان ايستاده بود و ميلان با چهار گل آژاكس را درهم كوبيد. اينتر نيز در سال ۶۴ رئال مادريد را به مجازات رساند آن هم با سه گل. يكسال بعد اينتر دوباره قهرمان شد. ميلان سال ۶۳ را به خاطر بياوريد، با ساني، مورا، مالديني، تراپاتوني، آلتا فينسي و ريورا و امروز با ديدا، كوستاكورتا، نستا، مالديني (پسر)، روي كوستا، شوچنكو و سيدورف. اينترميلان چند سالي است خارج از گود قهرماني ايستاده است و امروز قصد دارد با عبور از روي لشكر آ.ث به فينال جام باشگاه هاي اروپا برسد.
اين مهم و اين بازي به سود كدام تيم تمام خواهد شد. ميلان سرخ و سياه و يا اينتر آبي و سياه، انگار نبرد در سانسيرو جذاب تر از تمام نبردهاي عالم است.
آ.ث. ميلان در رقابت هاي جام باشگاههاي اروپا ۵ بار قهرمان شده و در ۸ فينال حضور داشته است.
از سوي ديگر كوپر بعد از ناكامي در كالچوو براي بقاء تنها بايد قهرمان اروپا شود در غير اين صورت بايد سن سيرو را ترك كند.
اينتري ها تنها ۲ بار در اين بازي ها قهرمان شده اند و ۴ بار نيز در فينال حضور داشته اند.
در اين ديدار اينتر ميزبان است و ويري همچنان غايب بزرگي به حساب مي آيد.
كوپر با سيستم ۲-۴-۴ در اين بازي با تولدو، كاناوارو، ماتارتزي، خاوير زانتي، دي بياجو،  كريستيانو زانتي، امره، كوكو، كونسسائو و كرسپو به ميدان مي رود.
ميلان باز هم ريوالدو را در تركيب ندارد و با سيستم (۲-۱-۳-۴) در اين بازي، ديدا، كاستا كورتا، نستا، مالديني، كاخا كلادزه، بروچي، آمبروزيني، گاتوزو، سيدورف، كاستا
و شوچنكو را در تركيب خود دارد.

ورزش جهان
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
سخنگاه آزاد
سياسي
شوراها
شهري
علمي
علمي فرهنگي
محيط زيست
معلولين
ورزش
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
انفورماتيك
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |  
|  شوراها   |   شهري   |   علمي   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |