سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۰۴۸ - May . 13, 2003
در گفتگو با نيوزويك مطرح شد
شرط هاي بشار اسد براي امريكايي ها
013845.jpg
بشار اسد رئيس جمهور جوان سوريه اين روزها با شرايط دشواري روبروست. كالين پاول وزير خارجه آمريكا اخيراً او را آگاه كرده كه آمريكا خواستار متوقف شدن فعاليت گروه هاي فلسطيني در دمشق است. او از اسدجوان خواست حزب الله لبنان را تحت كنترل درآورد.
نشريه نيوزويك درباره اين موضوعات با او گفتگويي انجام داده است. اين نخستين باري است كه بشار اسد با يك نشريه آمريكايي گفتگو مي كند.
* كالين پاول گفته است كه شما با تعطيل كردن برخي دفاتر گروه هاي فلسطيني در دمشق موافقت كرده ايد. همين طور است؟
- اولويت هاي ما با دولت آمريكا متفاوت است. وقتي با پاول درباره دفاتر گروه هاي فلسطيني صحبت كرديم، ما از او خواستيم درباره همه موضوعات مربوط به دو كشور در يك چارچوب واحد صحبت كند... اولويت ما اين است كه تماميت ارضي كشورمان را احيا كنيم.
*منظورتان بلنديهاي جولان است؟
- بله جولان است.
* درباره تعطيلي دفاتر، اخراج رهبران گروهها يا انتقال اين دفاتر به مكاني ديگر چه تصميمي داريد؟
- اين پرسشي است كه من از پاول كردم. اينها در حقيقت دفاتر نيستند. خانه هايي هستند كه اين گروه ها در آن فعاليت رسانه اي انجام مي دهند. درباره همه اين فعاليت ها با پاول صحبت كرديم.
* آمريكا مي گويد اين دفاتر در هدايت فعاليت هاي تروريستي در سرزمين هاي فلسطين و اسرائيل دخالت دارند.
- شما فكر مي كنيد اين دفاتر در فعاليت هاي تروريستي دخالت دارند اما حقيقت اين نيست.
* آيا دفاتر را تعطيل كرده ايد؟
- شما از واژه «تعطيل كردن» استفاده مي كنيد من با آقاي پاول درباره «توقف فعاليت ها» صحبت كردم نه تعطيل كردن. فلسطيني ها دفاتر ارتباطات و اطلاع رساني دارند و مي توانند در تلويزيون حاضر شوند. اما محدود كردن اين فعاليت ها با موضوع جولان و از سرگيري مذاكرات صلح ارتباط مستقيم دارد.
* به پاول درباره اعمال اين محدوديت ها براي اين گروه ها اطميناني داديد؟
- ما درباره همه اين موضوعات صحبت كرديم اما هيچ تصميم نهايي نگرفتيم. هنوز در حال گفتگو هستيم.
* در مطبوعات اسرائيل گزارش هايي درباره نشست و گفت وگوي اخير يك مقام سوري با يك مقام اسرائيلي درباره از سرگيري مذاكرات صلح ديده شده است. آيا اين حقيقت دارد؟
- اين شيوه اسرائيلي هاست. آنها تلاش دارند اينطور وانمود كنندكه سوريه در خفا اقدام مي كند. چرا بايد از كانال  هاي مخفيانه وارد شويم؟ اين كار حمايت عمومي را در پي ندارد... حمايتي كه در صورت آغاز روند صلح بسيار اهميت دارد. سوريه نه حالا و نه در آينده وارد مذاكرات مخفيانه نمي شود.
* سوريه براي انجام مذاكرات صلح با اسرائيل تمايلي دارد؟
- نكته مهم براي ما احياي كامل سرزمين مان است و اين در قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل تضمين شده است. اگر دولت اسرائيل آماده گردن گذاشتن به اين شرايط و بازگرداندن سرزمين ما باشد ما مشكلي نداريم.
* شما مي خواهيد كه اسرائيل پيش از هر چيز جولان را پس دهد، يا بدون شرط و شروط مذاكره مي كنيد؟
- براي مذاكره به اساس و پايه اي نياز هست. اساس اين مذاكره كنفرانس مادريد است.
* پدر شما حافظ اسد به صلح با ايهود باراك نزديك شده بود.
- خير، باراك نه. با اسحاق رابين در سال ۱۹۹۵، با باراك ما به هيچ توافقي نرسيديم.
*اين دولت اسرائيل را شريكي براي صلح مي دانيد؟
- ما به شارون اعتماد نداريم چون او نمي خواهد به صلح برسد... اما هيچ  موضوع شخصي وجود ندارد.
*به شارون اعتماد نداريد؟
- هيچ كس به شارون اعتماد ندارد. فقط من نيستم. هيچ يك از مقاماتي كه با آنها ديدار كرده ام باور ندارند كه او خواستار صلح باشد.
*باراك كار خود را براي دستيابي به صلح به خطر انداخت اما ياسر عرفات پيشنهاد ات را رد كرد....
- هر دو اشتباه كردند.
*در مخالفت با جنگ در عراق، ادامه واردات نفت از اين كشور و عبور تسليحات از مرزهايتان به عراق اشتباه نكرديد؟
- ما هيچ قرابتي با صدام حسين نداشتيم و در بغداد هم سفارتخانه اي نداشتيم. من هرگز با او ديدار نكردم و حتي تلفني هم گفتگويي نداشتم. درباره نفت درست مي گوييد. ما با عراق روابط اقتصادي داشتيم. اما آنچه درباره اجازه دولت سوريه درباره عبور سلاح از مرز به عراق گفتيد صحت ندارد. كساني از مرز به عراق سلاح قاچاق كرده اند، اما دولت هيچ نقشي نداشته است.
* پاول از شما درباره متوقف ساختن حمايت تسليحاتي ايران از حزب الله از طريق دمشق درخواستي نكرد؟
- درباره حمايت از حزب الله سخن گفت. آنها از طريق سوريه سلاح دريافت نمي كنند. ما از آنها حمايت سياسي مي كنيم چون مي خواهند سرزمين شان را پس بگيرند.
*به متوقف ساختن اين حمايت سياسي فكر كرده ايد؟
- تا وقتي اقدام تروريستي انجام نمي دهند از آنها حمايت مي كنيم.
* ريچارد آرميتاژ معاون وزير خارجه آمريكا حزب الله را يك گروه تروريستي خوانده است.
- اين درست نيست. آنها هيچ كس را خارج از لبنان، سرزمين اشغال شده اشان نكشته اند.
* به داشتن روابط بهتر با آمريكا اميدواريد؟
- براي رسيدن به اين روابط بهتر كار مي  كنيم. نمونه آن هم همكاري در مبارزه با تروريسم است.
* آمريكا در تلاش براي برقراري صلح در فلسطين طرح نقشه راه را ارائه كرده است. درگذشته سوريه به نوعي تخريب  كننده اين روندها شناخته مي شد.
- ما هيچ رابطه اي با فلسطيني ها نداريم... بنابراين نمي توانيم اين روند را تخريب كنيم. من مي توانم درباره مفهوم آن صحبت كنم. طي دوسال گذشته آنها درباره ضرورت امنيت بيش از يك راه حل سياسي سخن مي گفتند. اما وقتي به راه حل سياسي دست يابيم كه همه طرف ها را راضي نكند، امنيتي هم وجود نخواهد داشت. اول بايد راه حل سياسي وجود داشته باشد. ما دخالتي نمي كنيم .موضوع مورد توجه ما جولان است.
* براي بازپس گيري جولان نبايد ابتدا وارد مذاكره با اسرائيل شويد؟
- راه ديگري نيست. براي داشتن صلح ابتدا بايد مذاكره كرد.
* گفته مي شود پدر شما براي دستيابي به پيمان صلح با اسرائيل تصميمي استراتژيك گرفت و مردم سوريه را نيز براي اين اقدام آماده كرده بود. با تصميم پدرتان موافقيد؟
- بله قطعاً... او تصميم گرفت و من هم همان احساس را دارم.
* پدر شما كي اين تصميم را گرفت.
- در سال ۱۹۹۰، ما براي صلح تصميم گرفتيم.
* برخي در اسرائيل مي گويند شما از پدرتان تندروتر هستيد و بيشتر از او با حسن نصر الله رهبر حزب الله ارتباط داريد. همينطور است؟
- اين دروغ است. من در ژوئيه ۲۰۰۰ رئيس جمهور شدم. در سپتامبر آن سال انتفاضه آغاز شد. فضاي منطقه تغيير كرد... اين طور به نظر مي رسد كه اسرائيلي ها خواستار صلح نيستند ما تصميم مان را براي صلح تغيير نداديم.
* چرا شما به داوطلبان اجازه داديد در جنگ از مرز به عراق وارد شوند؟
- اين داوطلبان از طريق مرزهاي مسدود شده عبور كردند. دولت سوريه با اين داوطلبان هيچ رابطه اي ندارد.
* فكر مي كردم دولت سوريه ورود اين افراد به عراق را تسهيل كرده است.
- ما به طور رسمي تنها دو ايست بازرسي داريم كه از آن مي توان وارد عراق شد. اما مرز ما ۵۰۰ كيلومتر است. چطور مي توان آن را بست؟ به آقاي پاول گفتم: «شما ارتش داريد پس خودتان اين مرز را كنترل كنيد.»
* شما درباره اقدام نظامي آمريكا در سوريه نگران هستيد؟
- پاول گفت: برنامه اي براي اقدام نظامي عليه سوريه وجود ندارد.
* حرف او را باور مي كنيد؟
- بله. پاول از افراد منطقي دولت بوش است.
* به داشتن رابطه اي بهتر با آمريكا اميدواريد؟
- براي آن كار مي كنيم. ما سال  گذشته جان  آمريكايي ها را نجات داديم.
* پاسخ شما به گزارش هايي مبني بر انتقال سلاح هاي كشتار جمعي عراق در سوريه چيست؟
- چرا سوريه به عراقي ها اجازه دهد كه سلاح هاي كشتار جمعي اشان را به اينجا بياورند؟ سوريه از اين كار نفعي نمي برد.
* گفته مي شود سوريه سلاح هاي شيميايي و ميكروبي دارد. درست است؟
- خير.
* اگر اينطور نيست چرا پيمان تسليحات شيميايي را امضا نمي كنيد؟
- چون اسرائيل امضا نكرده است.
* زمان آن نرسيده كه نيروهايتان را از لبنان عقب بكشيد و بگذاريد اين كشور به يك حكومت آزاد و مستقل تبديل شود؟
- اين به پيمان صلح و عقب نشيني كامل اسرائيل بستگي دارد.
* اسرائيل از لبنان عقب نشيني كرده است.
- كاملاً نه... آنها همچنان مزارع شبعا را در اشغال دارند.
* بسياري در آمريكا معتقدند، يك خاورميانه جديد ايجاد شده است. صدام رفته و دولت بوش در تلاش براي دستيابي به راه حلي براي مناقشات فلسطين است. سوريه در كجا قرار مي گيرد؟
- ما سالها در اين منطقه نقش خود را ايفا كرده ايم.... اين ارتباطي با خواست  آمريكا نداشته است.
* با شرايط جديد هماهنگ مي شويد؟
- قصد داريم فعال باشيم.
* يا بايد سوار اين قطار شويد و يا در كنار جاده مي مانيد.
- مي توانم همراه با اين قطار حركت كنم و گاهي نزديك آن شوم، و گاهي سوار آن شوم و گاهي با وسيله ديگري به راه ادامه دهم. تنها يك قطار نيست.
* به تأمين مالي گروه هاي فلسطيني خاتمه مي دهيد؟
- همه اعراب از فلسطيني ها حمايت مي كنند و به آنها پول مي دهند. نمي توانيد آنها را متوقف كنيد. هيچ كس اينجا اين كار را تروريسم نمي خواند.

همزمان با سفر پاول به منطقه
فشار اسرائيل بر فلسطيني ها افزايش يافت
نبيل شعث: توافق درباره نقشه راه به بعد از بازگشت شارون از واشنگتن موكول شد
بعد از ديدار و گفتگوي كالين پاول در منطقه با مقامات فلسطيني و اسرائيلي نبيل شعث وزير خارجه فلسطين ديروز گفت:  هر گونه توافق درباره اجراي طرح صلح «نقشه راه» تا زمان سفر آريل شارون نخست وزير اسرائيل به واشنگتن به تعويق مي افتد.
وي در گفتگو با راديو قاهره گفت: سفر پاول به منطقه هيچ نتيجه جديدي نداشته است. زيرا شارون حرفي كه حاكي از قبول صريح اين طرح باشد نزده است و همه چيز به بعد از سفر شارون به واشنگتن موكول مي شود.
در همين حال پاول بعد از اين سفر از توافق بسيار اميدواركننده اي ميان مقامات اسرائيل و فلسطين خبر داد. وي به سي .ان.ان گفت: اسرائيل و فلسطين در اكثر موارد مطرح شده در نقشه راه با يكديگر توافق و تفاهم دارند.
محمود عباس نخست وزير فلسطين يكشنبه شب بعد از مذاكرات با پاول گفت براي ريشه كني خشونت مصمم است.
اشاره او به تعهدش مبني بر توقف درگيري ها و حملات گروههاي فلسطيني بوده است.
در همين حال خبرگزاري رويتر ديروز گزارش داد، اسرائيل علي رغم تعهداتش به پاول ديروز بار ديگر ممنوعيت رفت وآمد در نوار غزه را اعمال كرد.
دولت اسرائيل بعد از گفتگو با پاول با آزادي ۱۸۰ زنداني فلسطيني و بازگشت ۲۵ هزار كارگر فلسطيني به كار در سرزمين هاي اشغالي موافقت كرده بود. اما محدوديت ها در نوار غزه ديروز بار ديگر از سر گرفته شد.
نيروهاي اسرائيلي ديروز در جنوب غزه دو مبارز فلسطيني را به شهادت رساندند.
در همين حال راديو رژيم صهيونيستي به نقل از مقامات سياسي در بيت المقدس اعلام كرد، مسئولين عاليرتبه سياسي اسرائيلي و فلسطيني در يك نشست سري به گفت وگو پرداختند.
به گزارش تلويزيون العربيه، اين نشست سري روز شنبه با شركت مقامات عاليرتبه فلسطيني - اسرائيلي در حالي برگزار شد كه محل برگزاري آن همچنان مخفي مانده است.
العربيه افزود: در اين مذاكرات «آموس جراد» تنظيم كننده امور اسرائيل در سرزمينهاي فلسطيني به نمايندگي از رژيم صهيونيستي و «محمود دحلان» وزير امور امنيتي در حكومت خودگردان نيز به عنوان نماينده طرف فلسطيني شركت كردند.

وزير خارجه عربستان به انگليس رفت
سعود الفيصل وزير امور خارجه  عربستان  سعودي  با پيام كتبي  فهدبن  عبدالعزيز پادشاه  و عبدالله بن  عبدالعزيز وليعهد اين كشور براي ديدار وگفت وگو با  توني  بلر نخست وزير انگليس  راهي  لندن  شد.
به گزارش ايرنا از رياض به نقل از  مطبوعات  عربستان ، سعود الفيصل  در اين  سفر درباره  تحولات  جاري منطقه  خاورميانه  به  ويژه  مسايل  عراق  و بازسازي  اين  كشور و همچنين  اوضاع سرزمين هاي  اشغالي  فلسطين  در چارچوب  طرح  «نقشه  راه» و مناسبات  بين  لندن و رياض  با مقامات  انگليس  مذاكره  خواهد كرد.
هفته  گذشته  نيز سعودالفيصل  عازم  مسكو شد و با مقامات  روسيه  در خصوص مسايل  منطقه اي  و بين المللي  بحث  و تبادل  نظر كرد.
اين  تحركات  سياسي  در حالي  صورت  مي گيرد كه  عربستان  در هفته هاي  اخير به ويژه  بعد از پايان  جنگ  آمريكا و انگليس  عليه  عراق ، كانون  نشست ها و ديدارهاي  عربي  و منطقه اي  بوده  است .

نفوذ جاسوس عراقي در الجزيره
شبكه تلويزيوني الجزيره از نفوذ يكي از جاسوسان و عوامل اطلاعاتي عراق به درون اين شبكه خبر داد.
شبكه تلويزيوني سي .ان. ان با اعلام اين مطلب افزود: شبكه تلويزيوني عرب زبان الجزيره در قطر اعلام كرد، از ورود يكي از عوامل جاسوسي سازمان اطلاعاتي عراق به داخل تشكيلات خود مطلع شده است.
به گزارش سي. ان .ان، تلويزيون الجزيره گفته است حال كه از نفوذ اين عامل عراقي به درون اين شبكه تلويزيوني مطلع شده است، تحقيقات خود را در رابطه با اين موضوع آغاز كرده و جزئيات اين امر را به دقت مورد بررسي قرار خواهد داد.

انفجار در چچن ۳۰ كشته و دهها زخمي به جا گذاشت
013850.jpg
در اثر انفجار يك كاميون حامل بمب در يك ساختمان دولتي در شمال چچن، دست كم ۳۰ نفر كشته و بسياري ديگر مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاري رويتر، يك كاميون حامل مواد منفجره ديروز وارد ساختمان دولتي در شهر نامنسكوي در شمال چچن شد و در اثر انفجار آن ۳۰ نفر كشته و نزديك به ۱۰۰ نفر مجروح شدند.
هنوز هيچ شخص يا گروهي مسئوليت اين اقدام را به عهده نگرفته است.

خارجي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
آموزشي
انديشه
سخنگاه آزاد
سياسي
شوراها
شهري
علمي
علمي فرهنگي
محيط زيست
معلولين
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
انفورماتيك
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |  
|  شوراها   |   شهري   |   علمي   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |