سه شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۲- سا ل يازدهم - شماره ۳۰۴۸ - May . 13, 2003
هشدار مقام معظم رهبري درباره ترويج تسليم طلبي در برابر آمريكا
013870.jpg
تهران  ـ خبرگزاري  جمهوري  اسلامي : رهبر معظم  انقلاب  اسلامي ، ديروز در بازديدي  هفت  ساعته  از دانشگاههاي  شهيد بهشتي  و علوم  پزشكي  شهيد بهشتي ، با دستاوردهاي  علمي  - پژوهشي  اين  دانشگاهها آشنا شدند و ضمن  سخنراني  در اجتماعات  استادان  ودانشجويان ، به پرسشهاي  آنان  درمورد مسائل  مختلف  از جمله  مسائل  روز پاسخ  گفتند.
حضرت  آيت  الله  خامنه اي  درجمع  پرشور هزاران  نفر از دانشجويان  تاكيدكردند: آمريكا به  تقابل  نظري  با جمهوري  اسلامي  ايران  برخاست  تا زمينه  را براي  تحقق  اهداف  مورد نظر خود فراهم  كند و تنها راه  علاج  در برابر زياده خواهي ها و زورگويي هاي  آمريكا، مستحكم كردن  ساخت  داخلي  نظام  و كشوراست  .
مقام  معظم  رهبري  با اشاره  به  سياست  راهبردي  آمريكا براي  تثبيت نظام  تك  قطبي  و بهره  مندي  از منافع  ابرقدرتي  انحصاري  درجهان  افزودند: كشورهاي  منطقه  مهم  خاورميانه  از جمله  ايران  به علل  مختلف  در حوزه  زياده طلبي  و چالش  واشنگتن  قراردارند.
ايشان  با اشاره  به  اهميت  جغرافيايي  و منابع  فراوان  زيرزميني  ايران افزودند: علاوه  براين  ويژگي  ها، عدالت طلبي ، استقلال  خواهي  نفي  هرگونه استبداد و اتكاي  عميق  و اعتقادي  نظام  اسلامي  به  مردم ، و نفوذ تفكر بيداري اسلامي  از ايران  به  جهان  اسلام ، باعث  شده  است  كه  آمريكا براساس  سياست راهبردي  خود به  مقابله  وخصومت  با جمهوري  اسلامي  ايران  اقدام  كند.
حضرت  آيت  الله  خامنه اي  با اشاره  به  تقابل  عملي  آمريكا با ايران  ازابتداي  انقلاب  تا حدود ۱۰ سال  قبل  افزودند: از آن  تاريخ ، تقابل  نظري  با نظام  اسلامي ، به موازات  تقابل  عملي ، مورد توجه  بيشتر زمامداران  آمريكا قرار گرفت  و مبارزه  نظري  - اعتقادي  و اخلاقي  با ملت  ايران  بصورت  گسترده آغاز شد.
ايشان  هدف  اصلي  از تقابل  نظري  با جمهوري  اسلامي  ايران  را، گسستن پيوند نظام  با مردم  برشمردند و خاطرنشان  كردند: آمريكا در تلاش  است  با ايجاد ترديد و شبهه  در اذهان  مردم  در مورد مباني  اعتقادي  - ارزشي  اخلاقي  و انقلابي ، پيوند مستحكم  ملت  و نظام  را سست  كند و سپس  با آماده سازي  افكار عمومي  جهاني  به  اقدام  نظامي  يا شبه  نظامي  مورد نظر خود دست  بزند.
حضرت  آيت  الله  خامنه اي ، هدف  آمريكا از ماجراجويي  و بحران  آفريني  را تثبيت  اقتدار ابرقدرتي برشمردند و تصريح  كردند: هرگونه  ناكامي ، اقتدار آمريكا را درهم  مي شكند، بنابراين  آمريكاييها، هرجايي  كه  احتمال  بدهند از بحران ، موفق  خارج  نمي شوند، دست  به  ماجراجويي  نخواهند زد.
ايشان  جدايي  مردم  از حكومت  عراق  را از علل  اصلي  شكست  رژيم  بعثي  خواندند و با اشاره  به  گزارشهاي  منتشر شده  درمورد توافق  برخي  مسئولان  عراقي با واشنگتن  گفتند: آمريكايي ها براي  ماجراجويي  درهركشور ديگر نيز به  اين دو عنصر يعني  جدايي  مردم  از حكومت  و داشتن  مجموعه اي  مرعوب  و تسليم  پذيرنيازمندند، اما آنها خوب  مي دانند كه  ماجراجويي  درايران  به نتيجه اي  نمي رسد، چرا كه  مردم  برغم  نارضايتي  از برخي  امور، به  مسئولان  نظام  اعتماد دارند و جوانان  پرشور كشور در دفاع  از نظام اسلامي ، تا پاي  جاي  ايستاده اند .
ايشان  شرط موفقيت  دشمن  را در چالش  با ملت  ايران ، القاي  تصويري نادرست  از نظام  اسلامي  خواندند و افزودند: القاي  ناكارآمدي  نظام  و ترديدافكني  در ارزشها و مباني  اعتقادي  انقلابي  از جمله  نيازهاي  دولت  آمريكاست  و متاسفانه  برخي  عناصر دانسته  يا ندانسته ، به  تامين  اين  نيازهاي  دشمن  كمك مي  كنند و عملا زمينه  را براي  اقدام  نظامي  يا شبه  نظامي او، بوجود مي آورند.
مقام  معظم رهبري  با انتقاد از كساني  كه  منفعلانه  از تحقق  اهداف  آمريكادرعراق  سخن  مي گويند افزودند: عده اي  در مقابل  ماجراجويي هاي  آمريكا، نسخه تسليم  را براي  ملت  ايران  تجويز مي كنند، اما تسليم در مقابل  دشمن ، به هيچوجه  كارساز نيست  و ضمن  تقويت  روحيه  دشمن ، اورادرزياده خواهي وماجراجويي جري تر مي كند.
ايشان  باانتقاد ازكساني  كه  اين  روزها درمورد از دست  ندادن  فرصت  سخن  مي گويند،افزودند: آيا تسليم  شدن  دربرابر دشمن ، از دست  ندادن  فرصت است  ؟رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  تاكيدكردند: كساني  كه  در بخشهاي  مختلف  جامعه از جمله  مطبوعات  موثرند، هنگامي  كه  سخن  از تسليم  مي گويند در واقع  از لزوم  تسليم  كشور و مسلط شدن  دشمن  بر ايران  سخن  مي گويند اما مگر كسي  حق دارد و يا مي تواند كشور را تسليم  دشمن  كند؟
مقام  معظم  رهبري  مستحكم  كردن  ساخت  داخل  نظام  را علاج  واقعي  مقابله  با تهديدات  و زياده طلبي هاي  آمريكا برشمردند و تأكيد كردند يكايك  مسئولان  و مردم  موظفند با تحكيم  هميشگي  موجود، استحكام  دروني  نظام  را افزايش  دهند تا دشمن  بيش  از گذشته  ناكام  بماند.
ايشان  هدف  از شعارهاي  مطرح  شده  در سالهاي  اخير از جمله  مبارزه  با فساد، جنبش  عدالت خواهي ، جنبش  آزادانديشي ، توليد علم  و جنبش  نرم افزاري ، مبارزه  با بيكاري  و تقويت  پول  ملي  را، عميق تر شدن  استحكام  نظام  دانستند و افزودند: عمل  به  اين گونه  شعارها كه  به ويژه  در مجامع  دانشگاهي  مورد استقبال  قرار گرفته  است  به  محكم  شدن  ساخت  دروني  نظام  كمك  مي كند.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  همچنين  جوانان  دانشجو را مظهر معرفت  جويي ، شادابي  و نوگرايي  و حساسيت  در برابر پديده هاي  نامطلوب  و گرايش  به  دين  و معنويت  برشمردند و افزودند: بايد پيراستگي  طبيعي  دوره  جواني  را قدر شناخت .
رهبر معظم  انقلاب  سپس  به  پاسخگويي  به  سئوالات  مختلف  دانشجويان  پرداختند.
دانشجويي  از ايشان  درمورد جنبش  عدالت طلبي  سئوال  كرد.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  پاسخ  دادند مردم  به ويژه  جوانان  بايد عدالت طلبي  را كاملا جدي  و به عنوان  يك  خواست  اساسي  از مسئولان  مطالبه  كنند تا همه  مسئولان  مقوله  عدالت  را جدي  بگيرند.
ايشان  در پاسخ  به  سئوال  ديگري  در مورد لوايح  دوگانه  تأكيد كردند: اين  لوايح  نيز مانند هر لايحه  ديگري  بايد روندي  قانوني  را طي  كند.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  در مورد اختلاف  ديدگاه  شوراي  نگهبان  و مجلس  در مورد اين  لوايح  افزودند: مجلس ، دولت  و شوراي  نگهبان  هر يك  شأن  قانوني دارند و هر لايحه اي  كه  مجلس  و شوراي  نگهبان  هر دو تصويب  كنند براي  همه  معتبر است  و در مورد اختلاف  نيز قانون  اساسي  راه حل  آن را مشخص  كرده  است .
دانشجويي  از رهبر معظم  انقلاب  پرسيده  بود با توجه  به  فساد موجود در جامعه  مي توان  از دغدغه  ديني  مردم  سخن  گفت ، ايشان  پاسخ  دادند اگر در گوشه اي  از جامعه  فساد و انحرافات  اخلاقي  وجود دارد نبايد كل  جامعه  را به  نداشتن دغدغه هاي  ديني  متهم  كرد.
عملكرد قوه  قضائيه  محور سئوال  يكي  ديگر از دانشجويان  بود.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  در پاسخ  ضمن  اشاره  به  روند رو به  پيشرفت  دستگاه  قضائي  گفتند: قوه  قضائيه  نيز مانند دستگاهها و قواي  ديگر معايبي  نيز دارد.
دانشجويي  در سئوال  خود از اغماض  در برخورد با فساد در برخي  مسئولان  سخن گفته  بود.
رهبر انقلاب  گفتند نسبت  به  مسئولان  اغماض  نمي شود اما بايد جرم  و ميزان  آن را بطور دقيق  شناخت  ضمن  آن كه اگر يقين  كنيم  فسادي  در مسئولي وجود دارد و مسائل  مطرح  شده  شايعه  نيست  قطعا برخورد مي كنيم .
ايشان  در پاسخ  به  سئوالي  در مورد آينده  عراق  نيز گفتند: آمريكايي ها درعراق  با مسائلي  نظير استقبال  مردم  از علما، وحدت  شيعه  و سني  و خواست  عمومي در مورد ايجاد حكومتي  مردمي  روبرو شده اند كه  محاسبه  نكرده  بودند به  همين علت  اجراي  نقشه  آنها براي  عراق  با مشكلات  و چالشهاي  فراواني  روبرو خواهدشد.
رهبر معظم  انقلاب  در پاسخ  به  سئوال  ديگري  در زمينه  برنامه هاي  آمريكا براي  ايران  گفتند: برخي ها مي گويند بهانه  دست  آمريكا ندهيد و مثلا در مورد دانش  هسته اي  در برابر آمريكا كوتاه  بياييد اما اين  افراد متوجه  نيستند كه  آمريكا دنبال  زمينه سازي  و تضعيف  دروني  نظام  اسلامي  است  بگونه اي  كه  اگر اين  زمينه  را فراهم  ببيند بدون  بهانه  هم  حمله  مي كند و اگر زمينه  را نامساعد ببيند با داشتن  بهانه  هم  حمله  نمي كند، ضمن  آن كه دانش  هسته اي  كه ايران  به  همت  استعدادهاي  داخلي  و بدون  هيچگونه  كمكي  از خارج  به  آن دست يافته  است  به  هيچ  وجه  به معناي  سلاح  اتمي  نيست  بلكه  به  معناي  تهيه  سوخت نيروگاه  بوشهر در داخل  كشور است .
دانشجويي  از رهبرمعظم  انقلاب  پرسيد در قبال  مسائل  و گروههاي  سياسي  چه كار كنيم  ؟ ايشان  گفتند: درست  فكر كنيد، درست  تحليل  كنيد، وبا انتقال تحليل  صحيح  در جامعه ، روشنگري  كنيد.
دانشجويي  نيز درباره  راههاي  برخورد صحيح  با مظاهر انحرافات  اخلاقي پرسيد: ايشان  تأكيد كردند برخوردهاي  فيزيكي  به  هيچ  وجه  صحيح  نيست  اما همه  مسئولند با اخلاق  خوب  و با مدارا تذكر زباني  دهند.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  همچنين  درجمع  اساتيد و اعضاي  هيأت  علمي دانشگاه  شهيد بهشتي  و دانشگاه  علوم  پزشكي  شهيد بهشتي  حضور يافتند.
در ابتداي  اين  ديدار آقايان  دكتر عزيزي  رئيس  مركز تحقيقات  غدد درون ريز، دكتر نمازي  استاد گروه  اقتصاد، دكتر سيم  فروش  استاد و رئيس  بخش  ارولوژي  بيمارستان  شهيد لبافي  نژاد، دكتر رفيع  پور استاد گروه  جامعه شناسي ، دكتر صدر مسجدي  استاد تحقيقات  ريوي ، دكتر شاكر استاد
دانشكده علوم ، دكتر مشكاني  استاد آمار، دكتر صادقيان  استاد و رئيس  بيمارستان طالقاني ، دكتر عشقي  دانشيار دانشكده  برق  و كامپيوتر، دكتر تهرانچي دانشيار گروه  فيزيك  و عضو پروهشكده  ليزر، دكتر پور احمد استاديار گروه علوم  سياسي  و بحريني  نماينده  نهاد رهبري  در دانشگاه  شهيد بهشتي  به  بيان ديدگاههاي  خود در خصوص  مسائل  مختلف  مراكز علمي ، تحقيقاتي  و دانشگاهها و همچنين  پيشرفتهاي  علمي  كشور پرداختند.
لزوم  حضور فعال  نخبگان  و استفاده  از نظرات  كارشناسي  آنان  در عرصه تصميم گيري  كشور، توجه جدي  به  شايسته  سالاري  در كشور، لزوم  ارتقاي  بيش  از پيش علمي  در دانشگاهها به  لزوم  توليد علم ، ايجاد زمينه هاي  كاري  مرتبط با تخصص  فارغ التحصيلان  دانشگاهها، رسيدگي  به  وضعيت  معيشتي  اساتيد دانشگاهها، ايجاد سيستم  تفكر در كشور به  منظور استفاده  نظام مند از نظرات  انديشمندان ، لزوم  تربيت  نيروي  علمي  تخصصي  متناسب  با موضوعات  و مشكلات  كشور، تلاش  جدي براي  حل  مشكلات  اقتصادي  بيمارستانها، ساماندهي  مراكز تحقيقاتي  و پژوهشي  كشور و حذف  مراكز فاقد صلاحيت ، توجه  به  وضعيت  تعرفه هاي  پزشكان ، بازنگري  و اصلاح  در قوانين  مربوط به  ثبت  اختراعات  و نوآوريها به  همراه  پشتيباني  از مالكيت  معنوي  اين  اختراعات ، و همچنين  رشد شاخص هاي  كمي  و كيفي  پژوهش  در عرصه پزشكي ، انجام  بسياري  از اعمال  جراحي  پيچيده  در كشور و خودكفايي  در زمينه پزشك  از محورهاي  اصلي  سخنان  اساتيد و اعضاي  هيأت  علمي  دانشگاه  شهيد بهشتي  در حضور رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  بود.
سپس  حضرت  آيت الله  خامنه اي  در سخناني  ضمن  اظهار خرسندي  از حضور در جمع اساتيد و نخبگان  علمي  مهمترين  وظيفه  مجموعه  علمي  را جبران  عقب ماندگي  و تاخير تاريخي  كشور در عرصه  علم  بوسيله  احياء روحيه  كاوشگري  در دانشگاهها دانستند و تأكيد كردند: بايد حركت  و جرات  علمي  در دانشگاهها به  يك  انگيزه عمومي  و ملكي  تبديل  شود. ايشان  جنبش  توليد علم  را به  معناي  كشف  راههاي  ناشناخته  و ناپيموده  دانستند و افزودند: جبران  عقب  ماندگي  علمي  كشور جز با استفاده  از راههاي ميان بر امكان  پذير نيست .
رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  همچنين  نقش  اساتيد در ايجاد غرور ملي ، دلبستگي به  آينده  و روحيه  افتخار به  تاريخ  گذشته  كشور در دانشجويان  را مهم ارزيابي  و خاطرنشان  كردند: استاد علاوه  براينكه  توانايي  تربيت  يك  انسان عالم  را دارد، مي تواند يك  انسان  متدين  و معتقد به  هويت  ملي  و تاريخي پرورش  دهد.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  بر لزوم  برنامه ريزي  مسئولان  جهت  حل  مشكلات دانشگاهها و همچنين  ساماندهي  مراكز تحقيقاتي  و علمي  كشور تأكيد كردند.
در اين  ديدار پيش  از سخنان  مقام  معظم  رهبري ، دكترنديمي  رئيس  دانشگاه شهيد بهشتي  ضمن  خيرمقدم  بر لزوم  استفاده  از ديدگاه هاي  متفكران  و صاحبان انديشه  به  منظور يك  حركت  جهشي  علمي  و ارائه  الگوهاي  جديد براساس  انديشه هاي اسلامي  و رساندن  كشور به  جايگاه  علمي  شايسته  آن تأكيدكرد.
همچنين  دكتر پيروي  رئيس  دانشكده  علوم  پزشكي  شهيد بهشتي  در سخناني  گفت : اين  دانشگاه  با يازده  هزار دانشجو در هشت  مقطع  تحصيلي ، چهارده  مركز پژوهشي دارد و با دارا بودن  هفده  بيمارستان  آموزشي  و غير آموزشي  به  مردم  خدمت رساني  مي كند.
رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  در ابتداي  اين  بازديد كه  از ساعت  هشت  صبح  آغازشد در مقابل  يادمان  شهدا حضور يافتند و با قرائت  فاتحه  ياد شهيدان  معظم دانشگاهي  را گرامي  داشتند. ايشان  سپس  از آزمايشگاههاي  مختلف  پژوهشكده  ليزر بازديدكردند.
پژوهشكده  ليزر داراي  سيزده  آزمايشگاه  است  و در سه  گروه  تكنولوژي  ليزر، كاربردهاي ليزر و ماده  چگال  فعاليت  مي كند.
حضرت  آيت الله خامنه اي  با قدرداني  از تلاشهاي  علمي  پژوهشكده  ليزر، براستفاده  از تواناييهاي  علمي  داخلي  در اجراي  طرحهاي  مختلف  تأكيدكردند.
رهبر معظم  انقلاب  اسلامي  همچنين  با حضور در پژوهشكده  گياهان  دارويي دستاوردهاي  علمي  استادان  و دانشجويان  اين  پژوهشكده  را مورد توجه  قراردادند.
ايشان  همچنين  از گروه  علوم  و فنون  هسته اي  و گروه  پرتو ليزري  بازديدكردند.
حضرت  آيت الله  خامنه اي  امروز همچنين  نمايشگاه  دستاوردهاي  علمي  پژوهشي دانشگاه  شهيدبهشتي  و دانشگاه  علوم  پزشكي  شهيدبهشتي  را مورد بازديد قراردادند. دانشكده  معماري  وشهرسازي ، دانشكده  مهندسي  برق  و كامپيوتر، جهاد دانشگاهي  و ديگر بخشهاي  دانشگاه  شهيد بهشتي  نيز در اين  نمايشگاه  به  ارائه دستاوردهاي  خود پرداختند.

در ديدار رئيس جمهور ايران و رهبران بيروت انجام شد
مذاكرات ايران و لبنان درباره آخرين تحولات خاورميانه
013865.jpg
ايران ولبنان خواستار خروج نيروهاي آمريكايي و انگليسي از عراق و اعاده حقوق مردم فلسطين شدند
سيد محمد خاتمي رئيس جمهور ايران كه در چارچوب سفر منطقه اي خود ديروز وارد بيروت شد، در ديدار با نخست وزير لبنان خواستار خروج نيروهاي آمريكايي و انگليسي از عراق شد.
به گزارش ايسنا از بيروت رئيس جمهوري ايران با نقد سياست يكجانبه گرايي آمريكا گفت: مصلحت آمريكا و انگليس و منطقه خروج نيروهاي آمريكايي و انگليسي از عراق و سپردن امور به سازمان ملل است.
در اين ديدار كه كمال خرازي و عبدالعلي زاده وزيران خارجه و مسكن و حجت الاسلام ابطحي معاون رئيس جمهور نيز حضور داشتند، رفيق حريري نخست وزير لبنان گفت: دولت بوش در صدد تحميل خواسته هاي خود به منطقه است. طرفين همچنين بر ضرورت توجه به حقوق فلسطيني ها تاكيد كردند.
گزارش ايرنا از بيروت حاكيست رئيس جمهوري ايران ديروز هنگام ورود به بيروت با استقبال كم نظير مردم لبنان روبرو شد. قرار است رئيس جمهوري ايران پس از ديداري سه روزه از لبنان و ديدار با مقام هاي اين كشور از سوريه، يمن و بحرين نيز ديدار كند.
تحليلگران اروپايي و آمريكايي سفر منطقه اي خاتمي بويژه ديدار وي از سوريه و لبنان را حادثه اي مهم و حساس ارزيابي كردند.

تحريف مواضع رسمي ايران در باره رابطه با آمريكا در رسانه هاي غرب
013900.jpg
در حالي كه مقام هاي رسمي ايران و آمريكا در روزهاي اخير صراحتا گفته اند هيچگونه مذاكره اي براي عادي سازي و برقراري روابط انجام نداده اند برخي مطبوعات آمريكا و خبرگزاريهاي اروپايي تحولات اخير منطقه را در جهت عادي شدن روابط تهران - واشنگتن ارزيابي مي كنند.
تحولاتي كه اين رسانه ها به آن اشاره مي كنند مجموعه به هم پيوسته است شامل تغيير رژيم هاي سياسي عراق و افغانستان، مذاكرات فلسطيني ها و اسرائيل، فعاليت هاي گروههاي لبناني و فلسطيني و رفتار امريكا بر مخالفان مسلح ايران را دربرمي گيرد.
جنجالي ترين گزارش را در اين باره روزنامه آمريكايي يو .اس اس .تودي چاپ كرد.
اين روزنامه كه با وجود نفوذ سياسي اندك (در مقايسه با نيوزويك تايمز و واشنگتن پست) به علت نفوذ اجتماعي و تيراژ بالا بر افكار عمومي آمريكا تاثير زيادي دارد ديروز در گزارش اصلي و تيتر اول خود نوشت: دولت هاي ايران و  آمريكا در حال مذاكره درباره احياي روابط ديپلماتيك هستند. يو.اس تودي به نقل از يك ديپلمات ايراني بدون ذكر نام وي نوشت: موضوع ازسرگيري روابط ديپلماتيك ايران و آمريكا هم در واشنگتن مورد بحث است و هم در تهران و ايران آماده است بر پايه اصل احترام متقابل درباره اين موضوع گفتگو كند.
اين روزنامه نوشت در روزهاي آينده دور جديدي از مذاكرات ميان مقامات آمريكا و ايران در ژنو برگزار مي شود كه رياست گروه مذاكره كننده آمريكايي را از زلمي خليل زاد به عهده خواهد داشت.
به نوشته اين روزنامه، اين ديدارها از مستقيم ترين و بلندپايه ترين مذاكراتي است كه آمريكا تاكنون در پي آن بوده است. نتيجه اين مذاكرات هنوز معلوم نيست اقدام آمريكا در خلع سلاح مجاهدين خلق (منافقين) قابل توجه است.
يك روز پيش از گزارش يو.اس تودي، خبرگزاري رويتر به نقل از يك مقام آمريكايي «مذاكرات ژنو» را تاييد كرد اما افزود كه هدف تماس ها برقراري روابط ديپلماتيك نبوده است، بلكه طرفين صرفا درباره موضوعات مشخص مورد علاقه از جمله تحولات عراق و افغانستان گفتگو كرده اند.
كالين پاول وزير خارجه آمريكا هفته گذشته درباره ماهيت تماس هاي تهران - واشنگتن گفته بود: در حال حاضر بحث روابط ديپلماتيك مطرح نيست، اما به طور مداوم با تهران در تماس هستيم. ما از طريق كانال هايي كه در اختيار داريم به ايراني ها پيام داده ايم كه بايد با توجه به تغيير وضعيت، در سياست  هاي خود تجديد نظر كنند.
پاول به جزئيات «تغيير وضعيت» اشاره نكرد اما خبرگزاري رويتر ديروز با ارتباط دادن «فشارهاي اخير امريكابر ايران و سوريه» با سفر سيد محمد خاتمي رئيس جمهور به كشورهاي منطقه بويژه لبنان و سوريه نوشت: خاتمي به لبنان رفته است تا درباره درخواست هاي آمريكا براي محدودكردن حزب الله با مقام هاي لبناني مذاكره كند.
ايران بارها اعلام كرده است با گروه هاي مبارز فلسطيني و لبناني ارتباط سازمان يافته ندارد و صرفا از آنها به عنوان كساني كه از سرزمين خود دفاع مي كنند پشتيباني معنوي و سياسي مي كند.
حميدرضا آصفي، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا نيز ديروز درباره ماهيت مذاكرات ژنو به خبرنگاران گفت: آنچه در اين مذاكرات صورت گرفته براساس كار درافغانستان و تماس هايي از طريق سفارت سوئيس بوده است و دو طرف از نظرات يكديگر آگاه شدند. در اين مذاكرات موضوع روابط دوجانبه در دستور كار نبوده و مذاكره اي در اين خصوص صورت نگرفته است.
وي در تفسير خود از كلمه «احترام متقابل» توضيح داد: به نظر ما احترام متقابل يعني اينكه آمريكا در امور داخلي ما دخالت نكند، اما آمريكايي ها همانطور كه در ماههاي گذشته نشان دادند به احترام متقابل پايبند نيستند و اعتقادي ندارند.
آصفي چهار روز پيش نيز گفت: اظهارات كمال خرازي وزير امور خارجه ايران درباره رابطه تهران - واشنگتن به علت بي دقتي قلب شده است.
خبرگزاري فرانسه هفته گذشته گزارش داده بود كه كمال خرازي پس از ديدار با همتاي لوگزامبورگي خود گفته است درميان دو جناح اصلي ايران كساني با برقراري روابط با آمريكا موافقند و كساني ديگر مخالفند.
اين موافقت ها و مخالفت ها ربطي به جناح بندي اصلاح طلب و غيراصلاح طلب ندارد.
آصفي اين جمله را اينگونه اصلاح كرد كه وزير خارجه گفته است: «هر دو طبقه كشور، نسبت به تمايل آمريكا براي ايجاد روابطي مبتني بر اقدام متقابل و اصل برابري، اطمينان ندارند.
آنچه وزير امور خارجه تصريح كرده اند اين بوده كه ايران خواستار گسترش روابط با همه كشورها براساس احترام متقابل است، در حاليكه مردم و گرايشات مختلف كشور، نسبت به نيات آمريكا براي ايجاد رابطه براساس احترام متقابل بي اعتماد هستند.»

خبرهاي كوتاه
* سيدمرتضي مبلغ معاون سياسي وزير كشورگفت: كميته منتخب دبيران كل احزاب سراسري، پس از مطالعات و بررسي هاي كارشناسي، پيش نويسي را كه حاوي قواعد رفتاري حاكم بر رفتار و رقابت سياسي بين احزاب است، تهيه و تدوين كرد. به گفته مبلغ در اين پيش نويس، نهاد «داوري و نظارت» بر رفتار و رقابت هاي احزاب پيش بيني شده است كه بر قواعد رفتاري توافق شده بين احزاب، نظارت و به تخلفات و شكايات گروه ها رسيدگي مي كند.
* حجت الاسلام علي اكبر ناطق نوري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گردهمايي منطقه اي ائمه جمعه ۹ استان كشور گفت: امروز جنگ، جنگ فرهنگي است و اتحاد و يكپارچگي، عامل بازدارنده در برابر اين تهاجم است.
وي ضمن اظهارنظر فوق افزود: امروز شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان شوراي عالي دفاع است و ائمه جمعه نيز فرماندهان اين جنگ فرهنگي هستند.
* شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما در نشست روز يكشنبه خود ضمن ناصواب دانستن مواضع علي لاريجاني در قبال گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس، به وي تذكر داد.
به گزارش ايرنا در اين جلسه كه با حضور تمامي اعضاي شوراي نظارت برگزار شد، تصميم گرفته شد كه به سازمان صدا و سيما درخصوص مدت زمان اختصاص يافته جهت پخش اخبار مربوط به محتواي گزارش هيأت تحقيق و تفحص و عكس العمل اين سازمان در قبال اين گزارش و لحن و ادبيات و مضامين به كار رفته عليه مجلس و هيأت تحقيق و تفحص تذكر لازم داده شود.

سياسي
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
آموزشي
انديشه
خارجي
سخنگاه آزاد
شوراها
شهري
علمي
علمي فرهنگي
محيط زيست
معلولين
ورزش
ورزش جهان
صفحه آخر
همشهري اقتصادي
انفورماتيك
همشهري جهان
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   آموزشي   |   انديشه   |   خارجي   |   سخنگاه آزاد   |   سياسي   |  
|  شوراها   |   شهري   |   علمي   |   علمي فرهنگي   |   محيط زيست   |   معلولين   |   ورزش   |   ورزش جهان   |  
|  صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |