سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۸۸ - Sep 19, 2006
وعده صفار هرندي به جامعه
كارهاي ارشاد سابق تكرار نمي شود
فكر مي كنيم كه گزارش تحقيق و تفحص ، آيينه اعمال وزارتخانه است؛
بازتاب همان چيزهايي كه در وزارتخانه اتفاق افتاده است
006438.jpg
گروه ادب و هنر- كامران محمدي: هر چند گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطي به دوران وزارت محمدحسين صفار هرندي ندارد، اما پاي وزير كنوني وزارتخانه پردردسر فرهنگ نيز به اين ماجراي پرحاشيه كشيده شده است.
صفار هرندي كه سابقه فعاليت مطبوعاتي اش به يكي از روزنامه هاي منتقد دولت هاي گذشته برمي گردد، در مقام وزير از اظهار نظر در باره ماجرا خودداري كرده و مي گويد: گزارش، مربوط به دوره ما نيست كه در باره اش نظر دهيم.
با اين حال صفار هرندي كه در حاشيه اختتاميه جشنواره طرح ميثاق مركز مقاومت بسيج وزارت ارشاد با خبرنگار ايسنا سخن مي گفت، به نوعي گزارش را تأييد كرده است: فكر مي كنيم كه اين گزارش، آيينه اعمال وزارتخانه است كه اين جا بازتاب دارد، بازتاب همان چيزهايي كه در وزارتخانه اتفاق افتاده است.
اما اين اظهار نظرها در مقايسه با وعده اي كه وزير درباره آينده كاري وزارتخانه اش داده است، اهميت چنداني ندارند. صفار هرندي اگرچه هم ارائه گزارش را از جمله وظايف طبيعي مجلس دانسته و هم پيگيري و پيشگيري از تكرار موارد تصريح شده در آن را از جمله وظايف دستگاه هاي ديگر مي داند، اما مي گويد: اگر در وزارت ارشاد چيزي هست كه موجب ناخرسندي دستگاه هاي قانوني يا مردم قرار مي گيرد، حتماً ما كاري خواهيم كرد كه اين اتفاق تكرار نشود و اگر هم غير از اين بوده باشد و در كار وزارتخانه منطقي وجود داشته باشد و برنامه هاي در دستور كار ما ادامه برنامه هاي گذشته باشد، بايد دفاع كرده و با همديگر صحبت كنيم.
در عين حال، صفار هرندي كه معمولاً با اعتماد به نفس قابل ملاحظه اي از گذشته و آينده سخن مي گويد، در باره بررسي عملكرد وزارتخانه او پس از اتمام دوران وزارتش، اظهار نظر نكرده اما گفت: در عالم اگر، همه چيز مي توان گفت؛ فعلاً كه ما از امروز صحبت مي كنيم.
از همين امروز، هر روز به اين جمله او مي توان انديشيد: حتماً ما كاري خواهيم كرد كه اين اتفاق تكرار نشود.

نگاه روز
ضيافت سينما تك
علي شيد فر
سينما تك سپيده، شب گذشته طي مراسمي با حضور هنرمندان، سينماگران و دوستداران هنر هفتم با نمايش فيلم كسي آن بالا مرا دوست دارد ساخته رابرت وايز محصول 1956 آمريكا گشايش يافت.
سينما تك كه در اروپا قدمتي همپاي تاريخ سينما دارد، در ايران در سال هاي پس از انقلاب به همت موزه هنرهاي معاصر تهران فعاليت خود را آغاز كرد و اكنون نيز به همت سازمان توسعه سينمايي سوره، علاقه مندان، دانشجويان و هنرپژوهان مي توانند آثار برجسته تاريخ سينما را علاوه بر سينما تك موزه هنرهاي معاصر در سينما تك سپيده نيز به تماشا بنشينند.
سينما تك و كانون هاي فيلم در سراسر دنيا علاوه بر همه اهداف علمي، آموزشي و فرهنگي خود مجالي بوده است براي قديمي ترها كه دوباره خاطرات گذشته خود را احيا و روياهاي گذشته خود را در آن جست وجو كنند و همين فرصتي بوده است براي جوان ترها تا مرزهاي فكري و فرهنگي خود را با نسل هاي قديم تر خود كم رنگ تر و در آمال و آرزوها يشان شريك شوند.
اين دوران هرچند دوران گسترش پديده هاي شگرف ويدئويي است و مي توان بسياري از آثار بزرگ تاريخ سينما را با كيفيتي خوب بر صفحه تلويزيون هاي خانگي به تماشا نشست اما وسوسه تماشاي اين آثار بر پرده بزرگ سينما و لذت شريك شدن و هم نفسي با ديگر تماشاگران در جاده  نو هيچ تماشاگري را از هيچ نسلي رها نكرده است و كماكان تماشاي فيلم بر پرده سينما حتي براي مخاطبين جواني كه با پديده هاي نوين ويدئويي پرورش يافته اند طعمي متفاوت و دلپذير دارد.
در اين ميان چه كسي است كه بتواند تفاوت درك ارزش هاي بصري و زيبايي شناختي ميزانسن  هاي باشكوه آثار فيلمسازاني چون اورسن ولز، ويليام وايلر، هاوارد هاكس، جان فورد و... را بر پرده عظيم سينما در قياس با صفحه كوچك تلويزيون انكار كند ...؟
سينما تك و كانون فيلم ها مي كوشند با نمايش آثار برتر سينمايي و به شكلي هدفمند چنين فضايي را براي علاقه مندان سينما، دانشجويان و دست اندركاران اين رشته فراهم آورند.
كارنامه سينما تك موزه هنرهاي معاصر و فيلمخانه ملي ايران در طول اين سال ها شمايي اميدواركننده و رضايت بخش دارد. فيلمخانه ملي ايران و گردانندگان آن- كه فعاليت كانون فيلم قبل از انقلاب را تداوم بخشيدند- در طول اين سال ها با نمايش نسخه هايي تا حد امكان كامل از آثار برجسته سينمايي جهان، به فرهنگ سينماي ايران غنا بخشيدند.
مرور برنامه هاي مختلف و سبك هاي گوناگون سينمايي، انتشار كتاب هاي پيشگامان سينما، كاري ارزشمند و حاكي از وقت و حوصله بي حد بود كه نقش يك راهنماي مفيد براي استفاده اعضاي فيلمخانه را ايفا مي كرد اما نمايش آثار ارزشمند و كمتر به نمايش درآمده سال هاي گذشته دنيا و آثار برتر سينمايي روز جهان از مواردي است كه در فيلمخانه و سينما تك موزه هنرهاي معاصر كمتر مورد توجه قرار گرفته است.
سينما تك سپيده با تدارك چنين برنامه هايي و با پر كردن اين حفره خالي مي تواند جايگاهي متفاوت وخاص را به خود اختصاص دهد و كاركردي موفق و ضيافتي پربار براي سينمادوستان ارائه دهد. اكنون بايد اميدوار شد كه فيلم هايي را در اين سينماي خاص به تماشا نشست كه در سالن هاي ديگر امكان ديدن آنها مقدور نيست.

اعطاي تابعيت ايراني به يك نويسنده عراقي
گروه ادب و هنر همزمان با آغاز ماه مبارك رمضان، يكي از نويسندگان صاحب نام عرب، تابعيت ايراني مي گيرد.
كمال السيد نويسنده عراقي است كه پس از 6 ماه تلاش در چند روز آينده تابعيت ايراني اش صادر مي شود.
اين نويسنده كه آثار مهمي در ارتباط با زندگي ائمه(ع) دارد، سال گذشته در نخستين جشنواره انتخاب كتاب سال رضوي در مشهد موفق به احراز رتبه اول شد.
كمال  السيد نزديك به 20سال است كه در ايران زندگي مي كند و آشنايي و مراودت نزديكي با بسياري از نويسندگان و شاعران ايراني دارد.
عشق هشتم كه در اولين جشنواره رضوي برگزيده شد، عنوان كتابي است از اين نويسنده كه به زندگي حضرت امام رضا(ع) مي پردازد و توسط حسين سيدي و به زبان فارسي ترجمه شده است.

اظهار نظر رئيس كميسيون فرهنگي مجلس درباره مميزي در نشر
ايده آل ما اين است كه خط قرمزها به حداقل برسد
006432.jpg
گروه ادب و هنر- ايده آل ما در حوزه نشر اين است كه در نظارت بر انتشار كتاب وسعت نظر وجود داشته باشد و تا آنجايي كه امكان دارد خط قرمزها به حداقل برسد و مميزي كتاب دروني شود.
عماد افروغ افزود: در نهايت ما بايد به سمتي حركت كنيم و در راهي پيش برويم كه خود ناشران مميزي را اعمال كنند و اين مميزي دروني باشد و خود اصحاب نشر و صاحبان اثر اين خط قرمزها را رعايت كنند.
مسئله اصلي ما در حوزه نشر اين است كه بايد در روند صدور مجوز كتاب و مميزي تسريع صورت گيرد. در اصل مميزي نمي توانيم ترديد كنيم و اين امر بر اساس فلسفه اخلاقي كه به آن اعتقاد داريم پذيرفته است اما ايده آل اين است كه مميزي بيروني نباشد.رئيس كميسيون فرهنگي مجلس گفت: مجلس ششم تاكنون چندين جلسه با مديران بخش خصوصي و بخش دولتي حوزه نشر داشته و ديدگاه هاي دو طرف را در مورد مميزي كتاب شنيده است. ما از دولت خواستيم كه آيين نامه اجرايي جديد خود را كه مبناي مميزي كتاب قرار مي گيرد به مجلس ارائه كند كه قرار شد اين كار صورت بگيرد، ولي ظاهراً تدوين نشده و اگر هم تدوين شده، به دست ما نرسيده است.
وي با اشاره به مشكلات پيش آمده براي ناشران در مرحله صدور مجوز انتشار كتاب، تصريح كرد: من مشكل پيش آمده را به فال نيك مي گيرم ولي بايد راه برون رفتي از آن پيدا كنيم؛  بايد در سازوكار نظارتي جديد ارشاد و تغيير و تحولاتي كه صورت گرفته، مشكلاتي كه پيش روي صاحبان كتاب و ناشران وجود دارد در نظر گرفته شود و پيشنهادي براي رفع آن مطرح شود.
عماد افروغ با طرح پيشنهاد پذيرفتن مسئوليت مميزي كتاب از سوي ناشران افزود: اين پيشنهاد را من با ناشران مطرح كردم و تا آنجا كه ذهنم ياري مي كند فكر مي كنم ناشران از آن استقبال نكردند. ولي اگر خود ناشران در اين زمينه پيشنهادهايي دارند آن را در اختيار مجلس قرار دهند ، پيشنهاد آنها به مراتب از پيشنهاد ما بهتر است.
وي درباره سيستم نظارتي مطلوب از ديدگاه خود گفت: ما بايد در نهايت به سمتي برويم كه توجه به قيد و بندها و خط قرمزها به يك فرهنگ تبديل شود و اين ايده آلي است كه بايد صاحبان اثر به اين مسأله توجه كنند اما چون هم اكنون ضمانتي نيست كه صاحبان اثر اين مسائل را رعايت كنند بايد ساز و كاري پيشنهاد شود كه با صرف كمترين زمان و وقت، كار نظارت بر انتشار كتاب انجام شود.
عماد افروغ يادآور شد: برخي پيشنهاد مي كنند كه بهتر است وضعيت بررسي كتاب را به نشريات هم تسري دهيم و اگر مطلبي منتشر شد و شكايتي از آن مطرح شد در دادگاه بررسي شود ولي من فكر مي كنم تفاوت هايي بين كتاب و نشريات وجود دارد كه در اين فرصت وارد اين بحث نمي شويم.
اين نويسنده و پژوهشگر در ادامه تصريح كرد: وقتي يك كلمه از كتاب من توسط ارشاد حذف مي شود ناراحت مي شوم، چون كتابم در حكم فرزند من است و براي آن زحمت كشيده ام و روي تك تك واژه هاي  آن حساسيت دارم و مميزي كتاب براي من هم كه نويسنده هستم نگران كننده است.
ايده آل اين است كه در نظارت بر انتشار كتاب وسعت نظر وجود داشته باشد و تا آنجايي كه مي شود خط قرمز هاي ما به حداقل برسد.
رئيس كميسيون فرهنگي مجلس خاطرنشان كرد: در بررسي  كتاب ها بايد خط قرمزها بيشتر به صورت مفهومي لحاظ شود و نه مصداق آنها و براي رسيدن به اين وسعت نظر در مميزي ما نياز به تمرين داريم و در اين تمرين ممكن است ما حتي زمين هم بخوريم ولي بايد بدانيم كه به صورت هدايت شده و تحت كنترل به سمت ايده آل خود حركت مي كنيم.
افروغ راه رسيدن به وضعيت ايده آل را مستلزم حركت تدريجي دانست و افزود: براي رسيدن به آن ايده آل بايد به صورت مرحله اي عمل كنيم و مثلاً در مرحله اول محدوده اي را مشخص كنيم و اين كارهايي است كه بايد از سمت ارشاد هدايت شود و به مرور رعايت خط قرمز ها را به خود ناشران و در مرحله بعد به صاحبان اثر بسپارد تا رعايت اين موازين به صورت عادت و ملكه درآيد.
نماينده مردم تهران گفت: راه حل من اين است، ادعا هم ندارم كه اين راه پخته است اما اگر ناشران راه حل ديگري دارند ارائه دهند تا روند صدور مجوزهاي پيش از چاپ با سرعت بيشتر صورت بگيرد.
البته در مرحله اي كه ارشاد مي خواهد وظيفه نظارت بر محتواي توليدات مكتوب را به خود ناشران بسپارد نهاد نظارتي هم فعال باشد كه اگر از مقررات تخطي صورت گرفت بر اساس قانون با آن برخورد شود.
عماد افروغ تصريح كرد: براي پياده كردن آرمان هايمان و يا حداقل خط قرمز هايمان بايد برنامه، استراتژي و تاكتيك داشته باشيم كه متأسفانه نداريم و در مورد بسياري از پديده ها و ارزش هاي فرهنگي تاكنون صرفاً برخورد سلبي كرده ايم. در مورد مسئله حجاب هم همين طور است؛ اما الگويي معرفي نمي كنيم و به ريشه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر پديده هاي فرهنگي هم بي توجه هستيم.

داستان هاي ايراني در چين منتشر مي شود
گروه ادب و هنر- درآستانه روز شعر و ادب فارسي و روز بزرگداشت استاد محمدحسين شهريار، رايزني فرهنگي ايران در چين با همكاري بخش فارسي دانشگاه پكن مراسم شعرخواني را با حضور دانشجويان آن بخش برگزار كرد.
رايزن فرهنگي ايران در پكن با اعلام اين مطلب كه به زودي كتاب گزيده داستان هاي معاصر ايران در اين كشور منتشر مي شود، با قرائت اشعاري از استاد شهريار، مروري كوتاه بر زندگي و غزل هاي اين شاعر كرد و گفت:  در غزل هايي همچون جلوه جانانه، مناجات، درس محبت، قصيده توحيد و ابديت، خداشناسي و معرفت شهريار موج مي زند. توكل او به خداوند متعال غيرقابل وصف است كه با الهام از ذات اقدس الهي اشعارش را مي سرود. علاوه بر آن عشق به وطن را نيز مي توان در لابه لاي قصايد او مشاهده كرد.در ادامه برنامه هر كدام از دانشجويان مقاطع ليسانس و فوق ليسانس زبان فارسي دانشگاه و همچنين يكي از دانشجويان شاغل تحصيل در دانشگاه تهران در مقطع دكتراي زبان فارسي، ابياتي از غزل هاي شهريار را خواندند.
در بخش ديگر برنامه، استاد جان هونين ضمن تشكر از بخش فارسي دانشگاه پكن و رايزني فرهنگي گفت: من غبطه مي خورم كه در دوران تحصيل ما چنين شرايطي فراهم نبود. ما فرصت نداشتيم با يك فرد فارسي زبان صحبت كنيم، چه رسد به اين كه با يك فارسي زبان شعر بخوانيم. بعدها يك كارشناس افغاني را براي مكالمه فارسي دعوت كرديم. پس از چند سال سه كارشناس ايراني آمدند تا در تدوين فرهنگ چيني- فارسي به ما كمك كنند و آنجا بود كه روبه روي يك ايراني قرار گرفتيم و فارسي صحبت كرديم. ما فارسي را در شرايط خيلي سختي ياد گرفتيم.

فانتز يا 2000 در سفري با انيميشن
گروه ادب و هنر- در يازدهمين نشست سفري با انيميشن در سال جاري، انيميشن فانتزيا 2000 روز جمعه سي ويكم شهريور ماه سال جاري در سينما فرهنگ به روي پرده مي رود.
به گزارش روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، نشست نقد و بررسي اين فيلم پس از نمايش با حضور اميرمسعود علمداري كارشناس سينماي انيميشن و روانبخش صادقي مدرس و كارگردان سينماي انيميشن برگزار مي شود.
اين فيلم توسط كمپاني والت ديزني و با ساختاري اپيزوديك و به صورت موزيكال براساس هماهنگي با برخي از آثار برجسته سمفونيك جهان از جمله قطعاتي از چايكوفسكي، بتهوون و استراوينسكي ساخته شده است.
در اين نشست همچنين انيميشن كوتاه بابك و دوستان به كارگرداني داستين آليس به روي پرده مي رود.نشست هاي سفري با انيميشن توسط بنياد سينمايي فارابي و با همكاري موسسه پيلبان هر دو هفته يك بار در سينما فرهنگ برگزار مي شود.
نمايش فيلم از ساعت 10 صبح در سينما فرهنگ آغاز مي شود و پس از آن جلسه نقد و بررسي برگزار مي شود و حضور براي علاقه مندان آزاد است.

بررسي نشانه ها و استعاره ها در جايزه جهاني اديان توحيدي
گروه ادب و هنر - حسين خسروجردي از اعضاي هيأت انتخاب مسابقه پوستر جايزه جهاني اديان توحيدي، گفت: اين مسابقه كمك مي كند كه متوجه شويم هنرمندان در جهان معاصر تا چه اندازه در انتقال مفاهيم ديني به مردم از طريق آثارشان تأثيرگذار هستند.
خسروجردي درباره برگزاري مسابقه پوستر جايزه جهاني اديان توحيدي گفت: سازماندهي جايزه اي تحت عنوان اديان توحيدي همه مردم جهان امروز را دربرمي گيرد. برگزاري چنين مسابقه اي به ما كمك مي كند تا دريابيم كه هنرمندان در جهان معاصر چه باري از انتقال مفاهيم ديني را به دوش مي كشند و تا چه اندازه از نگاهي كه در گذشته به دين وجود داشته، فاصله گرفته اند.
وي با اشاره به كشوري مانند لهستان كه در گذشته تحت تسلط كامل عقايد كمونيستي بوده، افزود: با اينكه در گذشته لهستان كاملاً اسير عقايد كمونيستي بوده، اما تفكر توحيدي بين مردم وجود داشته است و مردم از نظر جوهري، مذهبي بوده اند. در آثار برآمده از جريان فرهنگي آنها نيز به علت ريشه هاي ديني ناخودآگاه هنرمندان، مي توان تأثيرات اين مسئله را مشاهده كرد.
به عقيده خسروجردي اين مسابقه را مي توان در ديگر رشته هاي هنرهاي تجسمي هم تكرار كرد. او در اين باره گفت: خوبي آغاز اين مسابقه از پوستر اين است كه مي تواند به پايگاهي براي بررسي نشانه ها و استعاره ها تبديل شود و بعد در حوزه هاي نقاشي و مجسمه سازي نيز مطرح شود. اين مسابقه بعد از سال ها مي تواند نشان دهنده اتفاقاتي باشد كه در حوزه به وقوع پيوسته است.
بيان آموزه ها و تعاليم اديان، بيان تصويري احوال رهبران اديان، نيايش و صلح و آشتي چهار موضوعي است كه بايد در طراحي آثار پوستر جايزه جهاني اديان توحيدي مورد توجه قرار بگيرد.
هشتم مهرماه، آخرين مهلت ارسال آثار پوستر به دبيرخانه جايزه جهاني اديان توحيدي است. اسامي 40 اثر برگزيده براي شركت در نمايشگاه، همزمان با عيد سعيد فطر، سوم آبان ماه اعلام خواهد شد. در ادامه يك گروه داوري متشكل از استادان و هنرمندان طراح و گرافيست از ايران و جهان، به طور مستقل آثار راه يافته به نمايشگاه را داوري كرده و جوايز ارزنده اي را به چهار اثر برگزيده اهدا خواهند كرد.

معرفي برگزيدگان كانون هاي ادبي
فارس: برگزيدگان كانون هاي ادبي تهران در نخستين جشنواره كانون هاي ادبي مراكز سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران معرفي مي شوند.
بيش از 300 اثر در زمينه داستان و 1200 اثر در زمينه شعر از اعضاي كانون هاي ادبي فرهنگسراها و خانه هاي فرهنگ به دبيرخانه جشنواره ارسال شد.
شوراي داوري پس از بررسي آثار سه اثر در زمينه شعر سنتي، سه اثر در زمينه شعر نو و چهار اثر در زمينه داستان را برگزيدند. شوراي داوري شعر سنتي و شعر نو عبارت بودند از عبدالجبار كاكايي، كريم رجب زاده و محمد شمس لنگرودي، مصطفي علي پور. همچنين محمدرضا بايرامي، سيامك وكيلي و سيامك گلشيري شوراي داوري داستان اين جشنواره را تشكيل دادند.
انتخاب كانون ادبي برتر، سخنراني استادان سيدمحمود گلابدره اي و حافظ موسوي و همچنين شعرخواني و داستان خواني برگزيدگان و اهداي تنديس و جوايز از بخش هاي اصلي مراسم اختتاميه اين جشنواره است كه با همت مديريت آفرينش هاي ادبي معاونت هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران در روز سه شنبه 28 شهريور ساعت 4 تا 6 عصر در فرهنگسراي هنر برگزار مي شود.

 خوانش نامه هايي كه باد خواهد برد
گروه ادب و هنر - دور سوم جلسات نمايشنامه خواني مقاومت اين هفته با روخواني نمايشنامه نامه هايي كه باد آنها را خواهد برد نوشته فرهاد ارشاد پيگيري مي شود.
اين نمايشنامه روز چهارشنبه، 29 شهريور ماه ساعت 16 در كافه ترياي اصلي تئاتر شهر به كارگرداني عليرضا حقيقت پژوه  روخواني مي شود.اين جلسات توسط انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس و همكاري مجموعه تئاتر شهر از ماه مرداد آغاز شده و تا پايان مهر ماه نيز ادامه دارد.
لازم به يادآوري است تاكنون نمايشنامه هاي روي ني بندي نوشته جمشيد خانيان به كارگرداني پژمان پروازي، بشنو از دل نوشته نوشته فياض موسوي به كارگرداني محمد بخاري، فاطمه عنبر نوشته محمد چرم شير به كارگرداني عباس غفاري و برگ ريزان اثر سيروس همتي به كارگرداني مهرداد ابوالقاسمي در اين جلسات روخواني شده است.

دو جايزه جهاني براي پوستر ايران
006441.jpg
فارس: همزمان با نمايشگاه برگزيده هاي پوسترهاي نسل 5 گرافيك ايران (متولدين دهه 50 و 60) كه گستره اي وسيع از تجارب نوين، ايده هاي خلاق و قدرت انديشه و ابداع هنرمندان جوان ايراني در پيوند با افقهاي فرهنگ و دانش بصري مدرن را به نمايش گذاشته است، دو تن از هنرمندان اين نمايشگاه موفق به كسب جايزه در سطح جهاني شدند.
گفتني است: مهدي سعيدي، دبير نمايشگاه نسل 5 موفق به كسب جايزه ويژه رئيس جمهور تراونا شد و مجيد عباسي نيز جايزه اندي وارهول را دريافت كرد.
موفقيت هاي پي در پي هنرمندان جوان گرافيست ايراني نشان از درخشش تصويرسازي ايران در عرصه هاي جهاني دارد.

بر ديوار نگارخانه ها
گالري الهه: نمايشگاه نقاشي گروهي از بانوان‎/ اول تا 6 مهر‎/ خيابان آفريقا، گلفام، پلاك 47/ تلفن: 22059686
نگارخانه هفت پيكر: نمايشگاه آثار سفال‎/ تا 30شهريور‎/ خيابان اسدآبادي، خيابان 53، بوستان نظامي گنجوي
گالري هفت ثمر: نمايشگاه عكس هاي روزبه مشهدي زاده‎/ 31شهريور تا 5مهر‎/ خيابان مطهري، كوه نور، كوي پنجم، پلاك۲۵‎/ تلفن: 88731403
گالري نيكزاد: نمايشگاه نقاشي ياسمن نيكزاد‎/ از 30شهريور تا 7مهر‎/ تجريش، دربند، زماني، الفت، كوچه نسترن، شماره۴‎/ تلفن: 22704700

هنر ايراني
مشهد- رمضان در رضوان
همزمان با فرارسيدن ماه مبارك رمضان، نگارخانه رضوان مركز آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي مشهد، پذيراي آثار نقاشي تعدادي از هنرمندان شد.
نازنين طباطبايي- دبير اجرايي نمايشگاه- گفت:  كليه تابلوهاي نقاشي به نمايش درآمده در اين نمايشگاه، برخاسته از حس دروني افراد است و موضوع رمضان از آن جهت برگزيده شده است تا به مدد تلفيق استفاده از ابزار هنر و رمضان، گامي مثبت در جهت دستيابي به تعالي برداشته شود. در واقع مي توان گفت نمايشگاه رمضان مجموعه اي هنري از احساس افرادي است كه سعي دارند با زبان هنر به تعالي برسند.
نمايشگاه نقاشي با موضوع رمضان از 26 تا 30شهريورماه در مشهد مقدس و در محل نگارخانه رضوان مركز آفرينش هاي هنري آستان قدس رضوي، واقع در خيابان كوهسنگي،۱۷ پذيراي علاقه مندان است.
شهرري- 5 نمايش خياباني
همايش تئاتر خياباني دفاع مقدس امروز سه شنبه 28شهريور به همت حوزه هنري استان تهران(مركز ري) برگزار مي شود. در اين همايش كه تا دوم مهرماه ادامه خواهد يافت، 5 گروه نمايشي، خاطرات ومسائل مرتبط با 8سال دفاع مقدس را در برابر ديدگان مردم در اماكن عمومي شهر ري اجرا مي كنند. ميهمان گاز خردل، رؤياي پدر، كتاب عشق و گاهي آسمان همين رنگ است، عنوان اين نمايش هاست.
ايلام- بهترين هاي تئاتر دفاع مقدس
سومين جشنواره تئاتر دفاع مقدس استان ايلام با معرفي آثار برتر در بخش هاي مختلف به كارخود پايان داد.
داوران اين جشنواره، در بخش كارگرداني اثر سعيد خيراللهي از شهرستان دهلران را با عنوان نامدار اثر برتر انتخاب كرد.
در همين بخش، اثر علي شجاعي با عنوان پسر كوچك و اثر حيدر رضايي با عنوان ساعت 2 بامداد به ترتيب عناوين دوم و سوم را كسب كردند.
در بخش بازيگري اين جشنواره، مصطفي كوليوندي، مالك ابسالان و محسن پناهي، اول تا سوم شدند.
در بخش نويسندگي اين جشنواره نيز سعيد خيراللهي، علي شجاعي و حيدر رضايي عنوان اول تا سوم را به دست آوردند.سومين جشنواره تئاتر دفاع مقدس با حضور 6 گروه نمايشي از شهرستان هاي مختلف استان به مدت 2روز در ايلام برگزار شد.
اسلامشهر- نمايشگاه آثار استاد كابلي
انجمن خوشنويسان اسلامشهر، نمايشگاهي از آثار خوشنويسي شكسته استاد يدالله كابلي را از۲۷ شهريورماه (ديروز) آغاز كرد و به مدت پنج روز در فرهنگسراي شهيد صارمي به نمايش مي گذارد.
به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر، اين نمايشگاه با حضور استاد يدالله كابلي و با هدف تجليل و تكريم از اين استاد براي اولين بار در اسلامشهر برگزار مي شود.
از جمله برنامه هاي اين نمايشگاه مي توان به سخنراني استاد كابلي به همراه جلسه پرسش و پاسخ و نمايش كليپ ساخته شده براي استاد كابلي اشاره كرد.
خرم آباد- برگزيدگان تئاتر بسيج
پنجمين جشنواره تئاتر بسيج منطقه لرستان با معرفي افراد و گروه هاي برتر پايان يافت.
اين جشنواره كه به منظور بهره گيري هر چه بيشتر از هنر تئاتر براي گسترش فرهنگ بسيجي و با شركت 6 گروه نمايشي از شهرستان هاي لرستان در مجتمع فرهنگي- هنري ارشاد خرم آباد برگزار شد، هيات داوران، گروه نمايشي ايوار كوهدشت را به خاطر نمايش چه كسي جنگ را آغاز كرد به كارگرداني امين ابراهيمي به عنوان گروه برگزيده معرفي كرد.
در اين جشنواره، همچنين نمايش چه كسي جنگ را آغاز كرد به عنوان نمايش برگزيده انتخاب و براي شركت در جشنواره تئاتر بسيج كشور معرفي شد.
كرج- گم سوار به صحنه  آمد
نمايش گم سوار به كارگرداني امين آبان از ديروز در سالن تئاتر فرهنگسراي حافظيه كرج به اجرا درآمد.
نويسندگي، بازيگري و كارگرداني اين نمايش تك نفره را امين  آبان بر عهده دارد.
گم سوار كه در جشنواره تئاتر تك سال گذشته عنوان بهترين بازيگر و كارگرداني و رتبه دوم نمايشنامه نويسي را به خود اختصاص داد، داستان مردي را روايت مي كند كه درگير گذشته زندگي خويش است.

بيد مجنون در بخش ويژه جشنواره هنگ كنگ
006435.jpg
ايرنا: فيلم بيد مجنون ساخته مجيد مجيدي در جشنواره فيلم آسيايي هنگ كنگ روي پرده مي رود.
جشنواره بين المللي فيلم آسيايي هنگ كنگ، از اول تا شانزدهم مهرماه امسال در اين منطقه بندري چين برگزار مي شود.
به گزارش بنياد سينمايي فارابي، فيلم بيد مجنون در بخش ويژه لذت سينماگران اين رويداد بين المللي حضور خواهد داشت.
در اين بخش همچنين فيلم هاي زمان از كره جنوبي، تاكسي ها از ژاپن، خاطرات در مه از هند به همراه سه فيلم كوتاه از فيلمسازان آسيايي نمايش داده مي شود.
فيلم بيد مجنون با مضمون اجتماعي، زندگي يوسف (پرويز پرستويي) استاد دانشگاه است كه بينايي خود را به دليل آتش بازي از دست داده و در بيمارستاني در فرانسه پس از 38 سال بينايي خود را به دست مي آورد.

ادب و هنر
اجتماعي
اقتصادي
دانش فناوري
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  فرهنگ و آموزش   |   سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |