سه شنبه ۲۸ شهريور ۱۳۸۵ - سال چهاردهم - شماره ۴۰۸۸ - Sep 19, 2006
برگزاري نشست تعاملي در زمينه روزنامه نگاري آنلاين
عكس: گلناز بهشتي
006462.jpg
همشهري آنلاين: نشست تعاملي روزنامه نگاري آنلاين با حضور جمعي از كارشناسان ارتباطات و روزنامه نگاري برگزار شد. اين نشست با محورهايي چون تفاوت هاي روزنامه نگاري آنلاين و چاپي و ابزارهاي آنها، روزنامه نگاري شهروندي و وبلاگ نويسي از سوي مركز آموزش موسسه همشهري برگزار شد.
در اين نشست دكتر حسن نمك دوست، دكتر يونس شكرخواه، دكتر سعيدرضا عاملي و حميدرضا ضيايي پرور ديدگاههاي خود را در مورد روزنامه نگاري آنلاين مطرح كردند. اين اولين نشست مركز آموزش همشهري در مورد روزنامه نگاري معاصر است كه دكتر حسن نمك دوست تهراني مسئول اين مركز به برپايي آن همت گماشت.
در اين نشست؛ دكتر سعيدرضا عاملي، استاد علوم ارتباطات دانشگاه تهران در مورد تفاوت هاي روزنامه نگاري سنتي و آنلاين سخن گفت.
وي گفت: روزنامه نگاري آنلاين و سنتي را مي توان در سه قلمرو ظرفيت توليد، تعامل با مخاطب و تفاوت عامل زمان و مكان در توليد مطلب، با هم مقايسه كرد. انتقال روزنامه نگاري فيزيكي به مجازي، ژورناليسم پراكنده به روزنامه نگاري مركزي، انتقال روزنامه نگاري آنالوگ به ديجيتال، تبديل روزنامه نگاري تك متني به روزنامه نگاري چند رسانه اي و انتقال از روزنامه نگاري وابسته به روزنامه نگاري فرامتني از جمله خصوصيات روزنامه نگاري دنياي مدرن است.
اين استاد دانشگاه ديگر تفاوت روزنامه نگاري سنتي و مجازي را در نحوه تعامل با مخاطب دانست و گفت: تفاوت عمده اين دو نوع روزنامه نگاري در ارزش گذاري بر مخاطب است. در نوع مدرن آن قدرت مخاطب به حداكثر مي رسد. فاصله واقعيت با روايت به كمترين حد خود مي رسد.
دكتر سعيد رضا عاملي از ژورناليسم وبلاگ به عنوان مفهوم تازه اين حوزه ياد كرد و گفت: به دليل رهايي از فرماليسم رسانه اي، ژورناليسم وبلاگ به وجود آمده است. از اين طريق انتقال اطلاعات سريع تر و كوتاه تر است. از نظر دكتر عاملي روزنامه نگاري وبلاگ، روزنامه نگاري ناديده هاي اجتماعي و قدرت فرديت در قلمرو روزنامه نگاري و ساده شدن روند توليد خبر است. وي افزود: تبديل ژورناليسم وابسته به ژورناليسم آزاد، فردي به جمعي، حرفه اي به عاميانه و استفاده از زبان وبلاگي اتفاقات مهم در حوزه روزنامه نگاري وبلاگ است. وي مسئله درآمدزا بودن وبلاگ ها را مهمترين چالش پيش روي حوزه روزنامه نگاري وبلاگ عنوان كرد.
در ادامه، دكتر يونس شكرخواه سردبير همشهري آنلاين با تأكيد بر اينكه براي شناخت روزنامه نگاري آنلاين بايستي تفاوت هاي مفاهيم و ظرايف و ادبيات و اصطلاحات اين حوزه را دقيقاً شناخت؛ گفت: از نظر من روزنامه نگاري آنلاين، سايبر ژورناليسم ، ژورناليسم ديجيتال و روزنامه الكترونيك با هم متفاوت هستند.
روزنامه نگاري الكترونيك به نظر من همان تلويزيون و راديو است. روزنامه نگاري ديجيتال تبديل شدن داده ها به صفر و يك است و اينترنت عنصر اصلي در روزنامه نگاري آنلاين. در روزنامه نگاري سايبر برنامه نويس ها و سرويس دهندگان كه براي گردش كار و فرمت هاي جديد برنامه مي نويسند هم جزو عوامل اصلي در ايجاد روزنامه نگاري سايبر هستند.
وي در بخش ديگري از سخنراني اش به تفاوت روزنامه نگاري مدرن و سنتي پرداخت و گفت: رسانه ها در گذشته ارتباطي عمودي داشته اند اما امروز علاوه بر اينكه ارتباط با مخاطب افقي شده  است، صداي مخاطبان نيز در دنياي جديد رسانه ها شنيده مي شود.
دكتر شكرخواه در ادامه گفت: اگر به اين فضاي جذاب و دموكراتيك كنوني در بستر اقتصادي و سياسي نگريسته شود، آسيب هاي جدي به طبيعت افقي آن وارد مي شود. مثلاً تصور كنيد سرويس دهندگان تصميم بگيرند حتي فقط سالي يك دلار از كاربران خود بگيرند. اين فضا بسيار شكننده است.
مازيار ناظمي گوينده راديو و تلويزيون كه وبلاگ  تخصصي در زمينه كارش دارد، در اين نشست گفت: پس فرصت فراوان در وبلاگ نسبت به تلويزيون، شكسته شدن انحصار صدا و تصوير، استفاده از صدا، موزيك ، افكت، سكوت و...، ضرورت تعميق سواد رسانه اي، گسترش شبكه اي براي رقابت از جمله موارد مهم در وبلاگ نويسي است.
وي در سخنان كوتاهش بر ضرورت عرضه حرفه اي محتوا تأكيد كرد. مجيد جوزاني، مدير كل امور فرهنگي شهرداري تهران، در بخشي از اين نشست در مورد چگونگي استفاده از ابزارهاي مختلف براي بيان خبر به ويژه در رسانه هاي صوتي ـ تصويري سخن گفت: يك نجار با ابزارهاي خود محصولاتي را مي سازد. مهارت استفاده از ابزار را تكنيك گويند. اين كه روي كدام كلمات در يك جمله تأكيد شود، مي تواند معاني مختلفي را به ذهن بياورد و اين همان تكنيك استفاده از ابزار است.
وي به نقش تدوين در برنامه هاي تصويري براي ارائه بهتر مطالب اشاره كرد و گفت: تدوين به مدد كسي مي آيد كه مي خواهد خبري را بيان كند تا با كمك آن اهميت مطلب را بالا و پايين كند. در تدوين به همان پرسش هايي پاسخ مي دهيد كه يك روزنامه نگار در ليد پاسخ آنها را مي آورد.
وي صدا و تصوير را در حوزه خبررساني ابزارهايي براي بالا بردن تأثيرگذاري خبر دانست و گفت: اگر خبري را علاوه بر متن با صدا و تصوير به مخاطب عرضه كنيد، تأثير بسيار متفاوتي مي گذارد تا زماني كه تنها از متن استفاده مي شود.
حميد ضيايي پرور رئيس مركز مطالعات سايبر ژورناليسم دانشگاه آزاد در بررسي وضعيت وبلاگ ها گفت: وبلاگ قطعاً يك رسانه  است. وبلاگ بومي ايراني روزنامه نگاراني را به مطبوعات معرفي كرده است. از طرف ديگر بسياري از روزنامه نگاران با داشتن يك وبلاگ مطالبي را كه به هر دليلي امكان چاپ پيدا نمي كند در وبلاگ خود قرار مي دهند.
وي با اشاره به اينكه وبلاگ مكاني براي تمرين روزنامه نگاري آنلاين است گفت: در حال حاضر 500 روزنامه نگار وبلاگ نويس داريم كه در فضاي وب توليد محتوا مي كنند. اگر قرار است از مرحله روزنامه نگاري چاپي به طرف روزنامه نگاري آنلاين سوق پيدا كنيم، وبلاگ مي تواند تمرين خوبي براي روزنامه نگاري آنلاين باشد. گسترش وبلاگ نشان دهنده اين است كه فرهنگ شفاهي مردم به سمت فرهنگ مكتوب در حال تغيير است. ايجاد بانك اطلاعاتي قوي از گزارش ها و مقالات و خبر ها، تبديل شدن به پورتال شخصي، ارتباط با مخاطب، عمر طولاني تر و دسترسي سريع به مطلب از جمله ويژگي هاي وبلاگ نويسي است.
مشروح اين گزارش را در همشهري آنلاين بخوانيد.

فرهنگي
پايان طرح گردآوري
احوال و آثار نوابغ خوشنويسي
گروه علمي فرهنگي- سرانجام مجموعه 25 جلوه احوال و آثار نوابغ خوشنويسي كه از اواخر سال 82 كار پژوهش و عكسبرداري آن شروع شده بود به پايان رسيد. طرح احوال و آثار نوابغ خوشنويسي در واقع دايره المعارف بزرگي از آثار هنرمندان تاريخ خط و خوشنويسي در دوره اسلامي است. انتشار اين كتاب ها مي تواند ديدگاه صاحبنظران ديگر هنرها را در باب اهميت و جايگاه كتابت و كتاب آرايي دگرگون سازد و حتي تجديدنظر منتقدان را درباره بسياري از خوشنويسان به دنبال داشته باشد. اين مجلدات در واقع مرجعي بزرگ براي پژوهشهاي بعدي خواهند بود.
در اين مجموعه از 25 هنرمند سده سوم هجري تا دوره پهلوي، به همراه شاگردان و معاصران ياد شده است. يعني در مجموع، مجلدها، بيش از يك صد هنرمند خطه خط معرفي شده اند.
هر جلد از اين مجموعه دربرگيرنده دو بخش پژوهشي و تصويري است كه حدود 150 تا 200 صفحه دارد. از ميان 25 هزار تصوير تهيه شده، 4 هزار و 500 تصوير از آثار برجسته، كارشناسي و گزينش و در مجلدات  ارائه شده است. اين در حالي است كه بيش از 80 درصد اين تصاوير براي نخستين بار معرفي و منتشر مي شود.
در اين طرح از مجموعه  هاي مجموعه داراني چون مهدي ابراهيمي، سيد محمد احصايي، غلامحسين اميرخاني، مظفر بختيار، علي اكبر پگاه قزويني، مرتضي تدين، ناصر جواهرپور، ابوالوفا حسيني، صادق خرازي، اكبر ساعتچي، سعيد شمس، محمود طاووسي، امير عاملي، مهدي عتيقي، يدالله كابلي، رامين قديمي، غلامرضا مشعشعي، غلامعلي محلاتي، عزت ملك و حاج محمود وطنچي استفاده شده است.
علاوه بر آن از آرشيو ملي كابل،  آرشيو انجمن خوشنويسان ايران، كتابخانه بنياد تاريخ معاصر ايران، كتابخانه جامع سليمانيه استانبول، كتابخانه دانشگاه استانبول، كتابخانه دانشكده هاي ادبيات و الهيات دانشگاه فردوسي مشهد، كتابخانه مركزي دانشگاه تهران، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران،  كتابخانه و موزه ملي ملك، كتابخانه كاخ موزه گلستان، كتابخانه،  موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، سازمان كتابخانه ها،  موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوي مشهد، موزه چهلستون قزوين، موزه رضا عباسي، موزه ملي ايران،  موزه ميرعماد و موزه هنرهاي تزييني اصفهان نيز استفاده شده است.
تشخيص اصالت و گزينش آثار نيز از سوي اساتيدي چون سيد محمد احصايي،  غلامحسين اميرخاني، سيد محمد حسيني موحد و غلامرضا مشعشعي انجام گرفته است.
همچنين در راستاي سياست هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري بر انتشار شاهكارهاي نسخ خطي موزه ها و كتابخانه هاي تحت پوشش سازمان، چندي پيش طرح انتشار تعدادي از اين نسخ ارائه شد كه 17 مورد آن به تاييد معاونت فرهنگي و ارتباطات سازمان رسيد.
اين 17 نسخه به تاييد رسيده بخشي در كاخ موزه گلستان نگهداري مي شود كه عبارت است از كتاب هاي: هزار و يك شب 6 جلدي اثر محمد حسين تهراني، كليات سعدي اثر درويش عبدالمجيد طالقاني، منشأت خواجه اختيار،  سلسله الذهب اثر باباشاه اصفهاني، ديوان اميرشاهي سبزواري اثر شاه محمود نيشابوري، گلستان سعدي و مثنوي معنوي محمد حسين شيرازي، فيض الدموع اثر محمدرضا كلهر، مرقع ادعيه و  نثر الالي از احمد نيريزي، صحيفه سجاديه اثر ارسنجاني، دعاي حجب اثر زين العابدين قزويني و همچنين ديوان حافظ اثر شاه قاسم، 3 جزء از قرآن اثر احمد سهروردي در موزه ملي، شاهنامه اثر داوري وصال و مرقعات سيد علي اكبر گلستانه در موزه رضا عباسي از جمله نسخ خطي ياد شده هستند.

آموزش عالي
فعاليت دانشجويان بايد طبق قوانين دانشگاهي باشد
ايسنا: رييس هيات مركزي گزينش استاد و دانشجوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، گفت: هيچ تعهدي مبني بر عدم انجام فعاليت سياسي از دانشجويان پذيرفته  شده آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه ها اخذ نشده است.
مرتضي نوربخش با بيان اينكه اخذ تعهد از دانشجويان كارشناسي ارشد مبني بر عدم فعاليت سياسي به هيچ عنوان صحت ندارد، گفت: فعاليت سياسي براي دانشجوست و دانشجوي فعال در تشكلهاي دانشجويي بايد فعاليت سياسي داشته باشد اما با اين حال از برخي دانشجويان خواسته شده تا خارج از ضوابط و قوانين دانشگاه و شأن دانشجو عمل نكنند و آنچه عمل مي كنند بايد مطابق با قوانين و ضوابط دانشگاه باشد.
وي افزود: همچنين از دانشجوياني كه در دوره كارشناسي سابقه عدم رعايت قوانين آموزشي، پژوهشي و اخلاقي داشته اند، تعهد گرفته شده تا در مقطع كارشناسي ارشد در چارچوب قوانين دانشگاه عمل كنند و چنانچه مطابق با قوانين دانشگاه عمل نكنند، قبولي آنان كان لم يكن خواهد بود.
نوربخش در خاتمه اظهار كرد: امسال 24 هزار دانشجوي كارشناسي ارشد در آزمون پذيرفته شدند كه از اين تعداد تنها از حدود 50 تا 60 دانشجو تعهد اخذ شده است.
تمديد مهلت ثبت نام پذيرش بدون آزمون نخبگان
در دانشگاه جامع علمي كاربردي
ايسنا: معاون پژوهشي دانشگاه جامع علمي كاربردي از تمديد مهلت ثبت نام براي پذيرش بدون كنكور دانشجويان نخبه در دانشگاه تا 20 مهر ماه خبر داد.
اصغر كشتكار، ضمن تشريح شرايط پذيرش دانشجويان بدون كنكور در مقاطع تحصيلي مختلف، اظهار داشت: كليه فارغ التحصيلان مقطع كارداني داراي معدل كل بالاي 17 و همچنين كليه دانشجويان ترم چهارم مقاطع كارداني كه معدل كل سه ترم گذشته آنها بالاي 17 بوده است، مي توانند تقاضاي خود را در قالب فرم هاي مشخص شده تا 20 مهر ماه 1385 براي بررسي به كميته پذيرش نخبگان ارسال نمايند.
وي همچنين افزود: البته رتبه هاي اول تا سوم مسابقات دانش آموزي كشوري كشاورزي و هنرستان هاي كاردانش،  رتبه هاي اول تا سوم مسابقات دانشجويي كشوري فني و حرفه اي، رتبه هاي اول تا سوم المپيادهاي علمي كشوري و جشنواره هاي بين المللي و جوان خوارزمي و رازي و حائزين رتبه هاي اول تا سوم مسابقات ورزشي كشوري، آسيايي و المپيك نيز به صورت پذيرش مازاد بر ظرفيت نخبگان محسوب مي شوند.
وي با اشاره به ظرفيت سازي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي پذيرش بيش از يك هزار دانشجوي نخبه در مقطع كارشناسي ناپيوسته در سال جاري، اظهار داشت: البته برنامه دانشگاه ايجاد ظرفيت براي پذيرش حدود 10 هزار دانشجو در مقطع كارشناسي ناپيوسته است كه 10 درصد كل ظرفيت پذيرش در سال جاري به دانشجويان و افراد نخبه تعلق مي يابد، علاوه بر اينكه 20 درصد از كل دانشجويان نخبه نيز كه حدود 200 نفر است نيز با توجه به امكان تحصيل برخي پذيرفته شدگان نخبه در دانشگاههاي ديگر، به ظرفيت فوق اضافه مي شود.
قيمت غذاي دانشجويان تغيير نكرده است
ايسنا: مدير امور دانشجويان داخل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با رد خبر افزايش نرخ ژتون غذا دانشجويي، گفت:  قيمت ژتون غذايي هنوز تغيير نكرده است.
حسن مسلمي نائيني گفت: قيمت 140تومان براي هر ژتون غذاي دانشجويي كه در گردهمايي معاونان دانشجويي و فرهنگي دانشگاه هاي كشور مطرح شده، هنوز تصويب نشده است، بنابراين قيمت ژتون تغيير نكرده و همانند سال گذشته است.

دانش فناوري
اجتماعي
ادب و هنر
اقتصادي
بـورس
زادبوم
حوادث
بين الملل
فرهنگ و آموزش
سياسي
شهر تماشا
سلامت
شهري
ورزش
صفحه آخر
همشهري ضميمه
|  اجتماعي   |   ادب و هنر   |   اقتصادي   |   دانش فناوري   |   بـورس   |   زادبوم   |   حوادث   |   بين الملل   |  
|  فرهنگ و آموزش   |   سياسي   |   شهر تماشا   |   سلامت   |   شهري   |   ورزش   |   صفحه آخر   |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   شناسنامه   |   چاپ صفحه   |